Aktuálně

Stránka byla přesunuta do archivu

1. 9. 2013 11:18

Hlavní vědecký poradce předsedy vlády Rudolf Haňka

Prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, PhD, FRSS, FEng je hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády.

Hlavní vědecký poradce předsedy vlády Rudolf HaňkaVzdělání

V roce 1961 ukončil s vyznamenáním studium na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a od března 1962 pracoval jako vedoucí oddělení elektrotechniky v Národním technickém muzeu v Praze. V roce 1968 emigroval do Velké Británie a byl krátce zaměstnán i v USA. Od roku 1972 působí na Cambridžské universitě. Profesorem lékařské informatiky se stal v roce 1999. Byl zvolen členem Institutu Electronic and Electrical Engineers (USA), zasloužilým členem (Fellow) britské Royal Statistical Society a britské Royal Society of Medicine a členem Inženýrské Akademie České republiky. V roce 2003 mu byla Akademií věd ČR udělena čestná oborová medaile B.Bolzana za zásluhy v matematických vědách.

Odborná a veřejná činnost

Na Cambridžské universitě vyučoval (1972-2004) statistiku jak na lékařské tak i na matematické a fakultě a jeho výzkum se soustředil na statistické rozpoznávání obrazců a aplikace umělé inteligence v lékařské diagnostice a na management informací. Založil a byl ředitelem Centra pro klinickou informatiku lékařské fakulty Cambridžské University a vedl řadu výzkumných týmů zabývajících se tématikou bezpečného sdílení informací, z nichž některé pracovaly pro britské ministerstvo obrany. Byl po řadu let členem Akademického senátu lékařské fakulty Cambridžské university, členem a tajemníkem její Vědecké rady a členem Akademického senátu Cambridžské university. V letech 1976–79 byl pro-rektorem University pro studentské záležitosti.

V roce 1984 byl jmenován do Finanční Rady Cambridžské university, kde působil téměř 20 let. Jako člen Finanční Rady reprezentoval Univerzitu jako předseda správní rady Oxford & Cambridge Examination Board (1988-2002 - orgán Oxfordské a Cambridžské university vykonávající britské maturitní zkoušky) – byl členem a později předsedou správní rady Cambridge Quantum Fund (1996-1999, VC fond pro podporu přenosu technologií z Cambridžské University do praxe) a předsedou správní rady QTP Ltd. (1999-2004, VC fond založený v Cambridge s podporou Evropské Investiční banky a banky HSBC). Má rozsáhle zkušenosti s transferem technologií a s hledáním optimálních modelů spolupráce universit s globálními firmami. Spolu s kolegou založili v roce 1997 spin-off firmu (WaxInfo Ltd.) specializující se na vývoj softwaru pro bezpečné sdílení a management široce rozložených informací, kterou v roce 2004 převzala jedna z japonských bank.

Od roku 1984 je členem (Fellow) Wolfsonovy koleje Cambridžské university, kde byl později nejprve Akademickým děkanem (1989-1992) a poté jejím Vice-presidentem (1996-2000). Nyní je Emeritním Fellow této koleje. Byl hostujícím profesorem řady mezinárodních universit včetně Vysoké školy Ekonomické v Praze. Je členem několika vědeckých rad v České republice včetně Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze a Vědecké rady Masarykovy university v Brně.

Od roku 2010 je členem Rady pro výzkum vývoj a inovace a byl Radou ustaven Zpravodajem a předsedou Koordinační rady expertů pro přípravu Národních priorit orientovaného výzkumu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter