Stránka byla přesunuta do archivu

7. 1. 2011 12:18

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil

Mgr. Jindřich Vobořil je výkonným místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitelem Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky, zároveň plní roli národního protidrogového koordinátora ČR. Do funkce byl jmenován 29.6.2010.

Národní protidrogový koordinátor

Kontakty

tel. 224003870
email: voboril.jindrich@vlada.cz

Životopis

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., (*1966) patří mezi přední tuzemské odborníky na drogovou problematiku, což dokládá jeho více než dvacetiletá zkušenost s vedením a rozvojem zdravotnických a sociálních služeb a programů souvisejících s danou tematikou. Od konce 80. let systematicky pracoval na zřizování, rozvoji a hodnocení komunitních služeb zejména v oblasti protidrogové prevence, léčby a rehabilitace. V letech 2000–2009 se aktivně podílel na projektech financovaných Evropskou komisí (programy Phare LIEN a Partnership, Asia URBs, Access 2000). Kromě tvorby strategických dokumentů autorsky přispíval i do odborných periodik a publikací.

Své rozsáhlé zkušenosti s rozvojem, řízením a hodnocením komunitních služeb a zdravotnických agentur v ČR zúročil i v mezinárodním měřítku: lektoroval a rozvíjel komunitní a sociální poradenství v rámci projektů v Maďarsku, Afghánistánu, Velké Británii, Rusku, Bolívii, Kolumbii, Ekvádoru a Peru. Přednášel na řadě zahraničních univerzit a na mnoha mezinárodních konferencích a workshopech. Jako konzultant pracoval mj. pro Evropskou unii, OSN a Open Society Fund.

Před nástupem do funkce národního protidrogového koordinátora působil Jindřich Vobořil jako předseda a vrchní ředitel Sdružení Podané ruce, jež se pod jeho vedením stalo druhou největší nevládní organizací v České republice v oblasti závislostí a v současnosti poskytuje komplexní systém preventivních, podpůrných a intervenčních služeb.

Jindřich Vobořil vystudoval obor Vychovatelství a práce s mládeží na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.). S titulem Pg.Dip. absolvoval postgraduální studium na John Moores University v Liverpoolu, a to v oboru aplikovaná psychologie se zaměřením na užívání drog a na závislosti. Certifikát poradenské kvalifikace získal na Greenwich College, London University v Londýně. V roce 2006 mu byl udělen postgraduální certifikát systemické psychoterapie v Institutu systemické terapie v Praze.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil jako výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky prosadil integraci závislostní politiky v oblasti drog, alkoholu, tabáku a hazardního hraní. Je členem dozorčí rady Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), jedné z decentralizovaných agentur EU, jejímž úkolem je poskytovat EU a jejím členským státům přehled o evropských problémech v oblasti drog a spolehlivé, na důkazech založené informace na podporu diskuse o drogách. Za své priority ve funkci považuje potřebu snížit nejen rizikové užívání všech drog, legálních i nelegálních, ale také rizikové chování v oblasti patologického hazardního hraní. V rámci této priority chce věnovat  zvýšenou pozornost zejména dětem a mladistvým. Dále chce prosadit modernizaci a zefektivnění systému financování politiky závislostí, zajištění dostupnosti intervenčních služeb a zvyšování jejich kvality. Prosazuje aktivní roli České republiky v mezinárodní protidrogové politice jak na úrovni EU, tak na úrovni OSN.

Jindřich Vobořil hovoří anglicky, španělsky a rusky. Je ženatý a má dvě děti.

 

Kontakt:
Kancelář: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
Poštovní adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 224 003 860 (sekretariát)
tel.: +420 224 003 870
gsm: +420 725 805 865
e-mail: voboril.jindrich@vlada.cz
e-mail: spackova.eva@vlada.cz (asistentka)
www.vlada.cz
rvkpp.vlada.cz
www.drogy-info.cz
www.czechdrugs.eu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter