Aktuálně

20. 3. 2014 18:45

Náměstkyně pro řízení Sekce kabinetu předsedy vlády Běla Hejná

Dne 1. února 2014 byla do funkce ředitelky Sekce kabinetu předsedy vlády jmenována PhDr. Běla Hejná.

Ředitelka Sekce kabinetu předsedy vlády Běla Hejná

Kontakty

tel. 224002663
email: hejna.bela@vlada.cz

Životopis

PhDr. Běla Hejná se narodila v Benešově. Vystudovala psychologii na FF UK v Praze. Specializovala se původně na specifické problémy poradenské praxe v oblasti pedagogicko-psychologické, sociální, sociálně-zdravotní, sociálně právní a na trhu práce. Své kompetence odborně posílila postgraduálním studiem na téže fakultě. Je akreditovanou mediátorkou.

Po nástupu do manažerských pozic ústřední státní správy se orientovala zejména na resortní koncepční činnost, ale také na s ní těsně související potřebu zlepšování výkonnosti veřejné správy ve smyslu její modernizace, zavádění systémových změn, manažerských metod řízení i nového pojetí využívání nástrojů vnitřní i vnější komunikace. Prošla v této souvislosti mnohá zahraniční i tuzemská odborná školení. Absolvovala postgraduální kurz na PF UK.V letech 1998 -2004 se podílela v různých pozicích na řízení a zavádění reformy územní veřejné správy i na přípravě reformy regulatorní.

Od počátku roku 2005 intenzivně spolupracovala na provádění vládou schválených komplexních auditů v ústředních správních úřadech. Nejprve jako vedoucí pilotního projektu OFPIA – Organizační, funkční, procesní a informační audit na MF ČR, kde paralelně spolupracovala také s Radou vlády pro jakost při pilotním sestavení Sebehodnotící zprávy MF - model CAF (Common Assessment Framework).Dále jako manažerka kvality na MZV ČR při provádění SOFPIA – Strategický, organizační, procesní, finanční a informační audit. Rovněž pracovala jako vedoucí projektu Procesního, organizačního, funkčního a informačního auditu – POFIA na MO ČR. Jako konzultantka spolupracovala na dílčích auditech dalších ústředních správních úřadů ( MŠMT, MPSV, MZd ,MPO ČR).

Do poloviny roku 2010 vedla reorganizační projekty na Ministerstvu obrany ČR. Průběžně se věnovala systémové i individuální poradenské praxi, zejména součinnosti MHM Prahy a dlouhodobě poskytovala supervizní konzultační služby v oblasti veřejné správy na úrovni Asociace krajů ČR.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie