Historie zmocněnců vlády pro lidská práva

16. 2. 2011 13:33

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková

Zmocněnkýní vlády pro lidská práva byla od 16. února 2011 do 17. října 2013.

Životopis

Vzdělání:
 • 9/1979 – 6/1987 Základní škola Praha 4
 • 9/1987 – 6/1991 Gymnázium v Korunní ul. v Praze 2 – specializace na cizí jazyky
 • 9/1991 – 5/1999 Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha. Diplomová práce: Problematika směrnic Evropských společenství s přihlédnutím k příslušné judikatuře Evropského soudního dvora
 • 10/1995 – 7/1996 Právnická fakulta Univerzity Passau, Německo. Dvousemestrální studijní stipendijní pobyt ukončený diplomem Urkunde über Grundkenntnisse des deutschen Rechts.
Pracovní zkušenosti:
 • 7-8/1992 Praxe u komerčně – právní kanceláře JUDr. Ovsíka
 • 7/1993 Praxe u advokátní kanceláře Brinkmann-Wittig-Tröster – Rechtsanwälte, Worms, Německo
 • 10/1997 – 11/2001 Rödl & Partner – mezinárodní právní, auditorská a daňově poradenská kancelář (od 10/1997 studentská praxe, od 6/1999 zaměstnána jako advokátní koncipient)
 • 11/2001 – 1/2003 Advokátní kancelář Giese & Partner – zaměstnána jako advokátní koncipient
 • 12/2002 Advokátní zkouška – úspěšně složena
 • 2/2003 – 4/2003 Hilderstone College, Broadstairs, Anglie– intenzivní jazykový kurs angličtiny
 • 5/2003 – 7/2003 Právní kancelář Osborne Clarke, Londýn, Anglie – odborná stáž
 • 10/2003-12/2003 Advokátní kancelář Urge & Černohlávek – externí spolupráce v rámci zpracování projektů pro rakouskou leasingovou společnost
 • 3/2004 – 6/2010 Neziskový sektor- Nadace Naše dítě (ochrana dětských práv, www.nasedite.cz) – právnička, zástupkyně ředitelky, zakladatelka a manažerka několika projektů, zastupování nadace v mediích (TV, rozhlas, tištěná média), na tiskových konferencích, vystupování na českých i mezinárodních forech (v ČR i v zahraničí, v EU institucích)
 • aktivní činnost v oblasti legislativy neziskového sektoru, legislativy týkající se dětí a dětských práv (včetně dětí zneužívaných a pohřešovaných), internetové bezpečnosti, domácího násilí atd. (účast v ministerských pracovních skupinách, na kulatých stolech Ministerstva vnitra, v Parlamentu ČR, příležitostné zastupování nadace na Výboru pro dětská práva při Radě vlády ČR pro lidská práva )
 • zakladatelka a manažerka Linky právní pomoci (bezplatná právní pomoc pro veřejnost v oblasti dětských práv)
 • manažerka Grantového řízení pro rozdělování finančních prostředků z Nadačního investičního fondu
 • vedoucí projektu Internet Hotline (první česká internetová horká linka pro boj s dětskou pornografií a pro bezpečnější internet, spolupráce s Policií ČR), zastupování nadace v mezinárodní organizaci sdružující tyto horké linky po celém světě INHOPE (www.inhope.org)
 •  zastupování nadace v mezinárodní organizaci eNACSO (European NGO Aliance for Child Safety Online – evropská mezinárodní organizace pro bezpečnost dětí na internetu, www.enacso.eu)
 • 4/2007 – 10/2009 členka představenstva Sdružení Linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz)
 • 10/2007 – 4/2009 členka představenstva mezinárodní organizace v oblasti dětských práv EURONET se sídlem v Bruselu (European Children´s Network)
 • Leden 2006 z pozice zakladatelky a manažerky Linky právní pomoci Nadace Naše dítě převzala v roce 2006 cenu Právník roku v kategorii Rodinné právo pro kolektiv Linky právní pomoci
 • 2007 členka pracovní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti pro otázky mezinárodních únosů dětí a výkonu rozhodnutí odnětím dítěte
 • 2007 – 2009 členka Panelu odborníků Ministerstva práce a sociálních věcí pro problematiku mezinárodních únosů dětí
 • 2008 – 2009 členka pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro mediaci v netrestních věcech
Aktivní účast na konferencích:
 • 2004 - 2005 zastupování ČR v mezinárodním projektu organizace Child Focus AGIS a vypracování studie na téma „ Současný rozsah fenoménu pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v České republice“ (vydáno v knižně v AJ v publikaci Missing and sexually exploited children in the enlarged EU – Epidemiological data in the new member states – 2005, edited by Prof. G. Vermeulen)
 • 2004, 2005 Mezinárodní seminář v rámci programu AGIS – Working together in Child Protection
 • 10/2007 Konference MSpr „Když rodič unese vlastní dítě“ – příspěvek „Role nevládních organizací – pomoc při řešení rodinných krizí“
 • 11/2009 konference České advokátní komory Femina Iuris – příspěvek „Možnosti právní pomoci při ochraně dětí v neziskovém sektoru“
 • 12/2009 Panelová diskuse v Senátu ČR pod záštitou PaedDr. Gajdůškové a JUDr. Antla „Seznam se bezpečně“
 • 3/2010 Evropský smírčí institut – sympozium Diskriminace dítěte a ochrana jeho práv“ –Křtiny u Brna – příspěvek „Mimosoudní ochrana dítěte a využití mediace a práva spolupráce při řešení rodinné problematiky“
 • 2007 – 2010 zastupování nadace na mezinárodních forech v rámci členství v mezinárodních organizacích EURONET, INHOPE, Child Focus (Missing Children Europe), eNACSO
Jazykové kurzy, školení:
 • 1990-1994 Státní jazyková škola v Praze – německý jazyk
 • 1-5/1993 Goethe Institut Prag – Sprachkurs Deutsch Mittelstufe
 • 4/1996 Univerzita Passau, Německo– Zeugnis über den Nachweis deutscher Sprachkenntnisse
 • 1996/1997 The British Council – General English course
 • 1997 Jazykové studio ROLINO – anglický jazyk
 • 2/2003 – 4/2003 Hilderstone College, Broadstairs, Anglie– intenzivní jazykový kurs angličtiny
 • 2005 složení jazykové zkoušky z anglického jazyka TOEFL

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Zvuková příloha

Komentář Moniky Šimůnkové ke jmenování vládní zmocněnkyní

Související zprávy