Aktuálně

9. 11. 2010 15:53

Vláda proti skokovému zdražení elektřiny

Obrovský rozmach fotovoltaických elektráren dostal od poslanců červenou. Vláda navrhla sněmovně a poslanci schválili změnu podpory obnovitelných zdrojů energie. Cílem je zabránit skokovému zdražení elektrické energie v příštím roce.

Podle odhadů Energetického regulačního úřadu má být do konce roku připojeno tolik fotovoltaických elektráren, jako je zhruba výkon jedné jaderné elektrárny (tzn. cca 1 600 MW). Odhadovaný nárůst prostředků na podporu fotovoltaických elektráren představuje částku 18,9 miliardy korun. Z hlediska dopadů by tato částka vyvolala nutné zvýšení cen elektrické energie koncovým zákazníkům ve výši cca 12,7 % pro domácnosti a 18,4 % pro firmy.

Vláda proto navrhla taková opatření, která zajistí, že se cena elektřiny pro koncové uživatele nezvýší o více než 5,5%, a to jak pro domácnosti, tak pro průmyslové velkoodběratele. Výše příspěvku na podporu sluneční energie bude fixována na 370 Kč na MWh. To si vyžádá příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 11,7 miliardy korun.

Vláda jde cestou 3 opatření:

  1. Zvýšení odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a nově nastaveným způsobem sdílení příjmů z těchto poplatků i do příjmů kapitoly Ministerstva životního prostředí.
    Příjem státního rozpočtu cca 1,7 mld. Kč.
  2. Zavedení odvodu ve výši 26 % za výrobu elektřiny ze slunečního záření ze zařízení uvedených do provozu v letech 2009 a 2010.
    Příjem cca 4,2 mld. Kč.
  3. Zavedení darovací daně ve výši 32 % na emisní povolenky přidělené v letech 2011 a 2012.
    Příjem cca 4,8 mld. Kč.

Dále vláda počítá se spoluúčastí státního rozpočtu ve výši jedné miliardy korun.

„Od 1. března příštího roku nebudou podporovány fotovoltaické elektrárny, které stojí na půdním fondu s výjimkou těch, které jsou na budovách a to ještě s maximálním výkonem do 30 kW. Dále nebude poskytována podpora tzv. ostrovním fotovoltaickým provozům. Současně byly zrušeny daňové prázdniny pro obnovitelné zdroje a lineární odpisy nákladů na pořízení obnovitelných zdrojů energie. Kvalifikovaný odhad je, že opatření sníží instalovaný výkon zhruba o 700 MW a tím pádem vláda ušetří na podporách téměř 8 miliard korun.,“ vysvětlil premiér Petr Nečas, jak bude omezení podpory vypadat.

Proč se obávat solárních elektráren?

Vláda poukazuje na to, že vysoká podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, její garantovaná délka a právo přednostního připojení způsobily velký zájem investorů o výstavbu solárních elektráren. Tento zájem vyvrcholil tím, že začátkem letošního roku objem vydaných souhlasných stanovisek několikanásobně překročil kapacitu, kterou je schopna česká elektrizační soustava pojmout.

Kdo to způsobil?

Obrovský rozvoj fotovoltaických elektráren nezpůsobila podle Petra Nečase současná vládní koalice ODS, TOP 09 a VV. V únoru 2005 zákon o podpoře obnovitelných zdrojů elektrické energie odsouhlasili ve sněmovně poslanci ČSSD, KDU-ČSL, Unie svobody-DEU a KSČM.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie