Tiskové konference

9. 9. 2011 14:18

Brífink po schválení reformních zákonů ve sněmovně, 9. září 2011

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, já považuji uplynulé dva týdny z hlediska koalice i vlády ČR za velmi úspěšné, protože se nám podařilo v průběhu dvou týdnů přehlasovat všechny návrhy, které nám vrátil Senát. Chtěl bych především zmínit novelu zákona o zdravotním pojištění a považuji za klíčové, že se nám v průběhu těchto týdnů podařilo prosadit první tři základní balíčky reforem, to znamená reformu zdravotnictví s třemi novými zákony a rozsáhlou novelou zákona o zdravotním pojištění. Prosadili jsme i první etapu sociální reformy a dnes také tři zákony, které se týkaly důchodové reformy, vytvoření druhého pilíře a modifikace třetího pilíře systému. Co považuji za nesmírně důležitý krok je, že každý, kdo sledoval průběh schůze, musel zaznamenat, že koalice postupovala 100 % ve shodě. Tedy nejen hlasování o jednotlivých zákonech bylo podpořeno všemi koaličními poslanci, ale že byly dohodnuté i poměrně komplikované a kompromisní pozměňovací návrhy, které ve všech případech bez jakéhokoliv zaváhání byly podpořeny všemi koaličními kluby a poslanci. Myslím si, že je to dobrá vizitka toho, že pokud se dohodneme na konkrétních krocích, jsme je připraveni podporovat i ve sněmovně a jednotně pro ně hlasovat. To že tyto kroky přestavují i bolestivé kompromisy pro všechny tři strany, že se pracně vyjednávají, že to trvá desítky hodin, je pravda, ale důležitý je výsledek, že jsme naprosto jednotně tyto návrhy podpořili ve sněmovně, a to považuji za klíčové sdělení vedle samotného faktu, že reformy byly odhlasovány.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím o doplnění ministra financí.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Já jsem poděkoval sněmovně, že schválila tři předlohy, které jsou nezbytné pro zavedení druhého a transformaci třetího pilíře systému penzijní reformy. Padlo tam mnoho slov ve veřejném prostoru, nechci opakovat všechny argumenty sociální demokracie, která nikdy žádnou reformu nechtěla, vždy ji zablokovala v minulých obdobích a koalicích. Nicméně rád bych občany ujistil o jedné věci, která se opakovaně nepravdivě ozývá z úst opozice, že vklady klientů jsou ohroženy v případě krachu fondů. Opakuji, že klíčovým opatřením v druhém pilíři je důsledné oddělení majetků akcionářů společností od vkladů klientů. A vklady klientů nejsou v případě krachu některé společnosti předmětem konkurzní podstaty, tedy o vklady klientů se nemohou dělit věřitelé, ti se mohou dělit pouze o majetek akcionářů a vklady klientů v případě zániku společnosti přecházejí do jiné, zdravé společnosti a fondu. Je to stejný mechanismus jako u veřejných zdravotních pojišťoven. Nejedná se o privatizaci, jedná se o efektivní spolupráci veřejného a privátního sektoru a prostředky, které budou mít klienti v těch soukromých fondech, zůstávají prostředky veřejnými, protože se jedná o součást povinného odvodu. Spolupráce privátního a veřejného sektoru při krachu společnosti, tak prostředky nemohou být zcizeny, to je něco, co notoricky sociální demokracie lživě opakuje a straší klienty tím, že v případě krachu mohou být jejich vklady ohroženy. Nemohou a naopak jsme tuto pojistku rozšířili i na třetí pilíř, kde dosud nebyla.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím o doplnění také pana ministra práce a sociálních věcí.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Dobré poledne, já začnu jedním zákonem, který tu nebyl jmenován, a já ho považuji za důležitý v úsilí vlády a to je zákoník práce. Dnes sněmovna schválila novelu zákoníku práce, která má několik set bodů, je rozsáhlá a směřuje k mnohem vyšší srozumitelnosti a jednoznačnosti základního kodexu pro pracovní právo. Podle mého názoru je to důležitý příspěvek pro to, aby našich 5 milionů občanů, kteří jsou na straně zaměstnavatelů, FO nebo PO, aby se lépe orientovali v pracovním právu, aby byly lépe vymezeny podmínky pro pracovněprávní vztahy. Kromě toho novela zákoníku práce přináší i důležité motivační prvky. Podporu vytváření dlouhodobých pracovních míst, rozšíření smluvní volnosti u uzavírání poměrů na dobu určitou, na druhou stranu odstranění spekulativního chování při nekonečném řetězení krátkodobých poměrů. To jako příklad posunu k tomu, že zákoník práce se touto úpravou stává srozumitelný, jednoznačný, více chránící zájmy obou stran a umožňuje větší volnost v navazování a definování smluvních vztahů. Co se týká sociální reformy, tak já musím říci, že po tom úsilí při vytváření a jednání jednotlivých prvků sociální reformy, dnes jsme došli do toho cíle, protože máme konečný text, podle kterého můžeme připravovat realizaci těch opatření od 1. ledna. Sociální reforma je široký soubor prvků v oblasti zaměstnanosti, podpory postižených osob, výplaty nepojistných dávek. Ten souhrn prvků má základní dva cíle, snížit náklady na správu systému a zvýšit klientský komfort. Třetím prvkem je vytvořit předpoklady pro účinnou kontrolu a zacílení státního sociálního systému na ty, kteří pomoc skutečně potřebují. Jak to bývá, slyšeli jsme různé výkřiky o demontáži sociálního státu, privatizaci veřejné moci. Já musím tyto výkřiky odmítnout. Je zřejmé, že ten dnešní systém obhospodařování nepojistných sociálních dávek je potřeba zefektivnit, je třeba postoupit k elektronizaci, k tomu, že agendy budou obsluhovány na jednom místě, tak ta obsluha bude levnější a myslím si, že praxe po 1. lednu ukáže, že jsme šli správným směrem.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, dámy pánové, máte-li otázky, prosím. ČT.

ČT: Já jsem se chtěl zeptat na téma důchodové reformy, vy jste Hospodářským novinám řekl, (dále dotaz nesrozumitelný), jak moc na to budete tlačit? Jak je vážná ta myšlenka, poté co byl zveřejněn vývoj ekonomiky ČR?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že jsem zopakoval svou myšlenku, kterou jsem řekl před několika měsíci, neřekl jsem nic nového, nic objevného, pouze v kontextu toho, že musíme rychle snižovat nejen deficit, ale jeho strukturální složku, která je velmi silně ovlivněna deficitem důchodového účtu, kde i příští rok bude na úrovni 32 miliard korun poté, co na vrub tohoto účtu předisponujeme 16 miliard korun, které jsou součástí dividendových příjmů státu. Já jsem přesvědčený, že v případě, že dojde ke zpomalení ekonomiky, což nemůžeme vyloučit, nepřejeme si to, nevoláme po tom, nemáme tvrdá data, která by to signalizovala, nemůžeme to vyloučit, tak při tom, když chceme snižovat strukturální deficit, tak to znamená omezit výdaje a již na příští rok omezujeme vládní spotřebu o 2,4 % návrhem rozpočtu, který projednáváme a tady se dostáváme na dřeň, kdy by další omezení vládních výdajů mělo negativní vliv na ekonomický růst, kdybychom ekonomiku přibrzdili ještě více, takže je legitimní úvaha o příjmové straně rozpočtu a tam, abychom nebrzdili růst, není možné jít cestou přímých daní. A zde se logicky nabízí otázka 17,5 % DPH, sjednotit to rychle na 19 % sazbě s tím, že ten výnos bude použit na vyrovnání důchodového účtu. Nebudou to tedy rozpuštěné prostředky do kapitol, ale byly by použity na snížení deficitu důchodového účtu.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Já jen stručně doplním, protože není tajemstvím, že od samého začátku diskuse o struktuře daňové kvóty a parametrů DPH jsem si přál jiný model než ten, který je domluven. Skutečně, onen model 19 % základní sazba s úvahou o snížené sazbě pro léky, noviny je něco, co jsem si přál.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: A knihy. Před novináři noviny a časopisy zásadně neuvádět.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Já jsem chtěl říci noviny a knihy, samozřejmě, že zvlášť některé časopisy jsem neměl na mysli. A to bylo něco, co jsem si přál a pokládal bych to za daleko logičtější. Byl bych šťasten, kdybychom se k této myšlence mohli vrátit, ale nemůžete napsat, že to oficiálně navrhujeme. Oficiálně to můžeme navrhnout jen tehdy, když o tom přesvědčíme i třetího koaličního partnera.

ČT: Takže kdy by podle vás připadl v úvahu nejdříve?

Miroslav Kalousek, ministr financí: To se zeptejte u VV, jinak nemá smysl o tom hovořit. V okamžiku, kdy by se na tom koalice shodla, tak to můžeme navrhnout.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, díky za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Brífink po schválení reformních zákonů ve sněmovně, 9. září 2011

Související zprávy