Tiskové konference

23. 9. 2006 16:52

Mimořádný tiskový brífink předsedy vlády ČR Mirka Topolánka k bezpečnostní situaci v Praze dne 23. září 2006

Mimořádný tiskový brífink předsedy vlády ČR Mirka Topolánka k bezpečnostní situaci v Praze dne 23. září 2006

Radim Ochvat, osobní tajemník premiéra: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás na mimořádném tiskovém brífinku k bezpečnostní situaci v Praze a předávám slovo předsedovi vlády ČR Mirkovi Toplánkovi.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dobrý den. V úvodu bych chtěl říci, že drtivá většina informací, které jste mohli obdržet jste obdrželi na tiskové konferenci ministra vnitra a policejního prezidenta Husáka. Jen bych krátce zopakovat, že vláda včera večer, prostřednictvím předsedy vlády obdržela od našich bezpečnostních složek, od zpravodajských složek a policie zcela zásadní a zcela čerstvé informace o zvýšeném riziku teroristického činu na území hl. města Prahy souvisejícího se zvýšeným rizikem v okolních zemích. Ty informace byly naprosto zásadního charakteru a měnily, řekl bych zásadním způsobem i přístup vlády k této věci. Bezpečnostní složky státu si přímo vyžádaly jednání vlády, které proběhlo ve 20.00 hod. zde ve Strakově akademii za účasti předsedů branného a bezpečnostního výboru pana poslance Vidíma a pana poslance Bublana. Současně byli informováni vedoucí ústavní představitelé ČR prezident Klaus. Předseda Poslanecké sněmovny Vlček a předseda Senátu Sobotka. Po jednání vlády, a bylo by dobře, abyste to věděli, byli informováni všichni předsedové parlamentních stran, s kterými jsem se všemi, kromě pana Filipa, osobně mluvil. Chtěl bych ujistit občany, specielně občany hlavního města, že policie a zpravodajské služby konají velice profesionálně a činí veškerá potřebná a nutná opatření tak, aby tato hrozba byla eliminována a přitom nebylo nějakým způsobem narušeno jejich soukromí a jejich svobody. Ta diskuse na vládě nebyla ani tak o tom, jestli se přijmou ta daná opatření, protože ta jsou samozřejmě v kompetenci příslušných složek a ministra vnitra, ale jakým způsobem bude informována veřejnost, protože by nepochybně zvýšený pohyb policistů občané Prahy zaznamenali. Ministr vnitra mě osobně ubezpečil, náběh celé operace běží hladce a že nejsou žádné problémy. My pevně věříme, že ta opatření v kombinaci se zveřejněním působí velmi preventivně a tento preventivní účinek bude mít významný vliv na eliminaci oné hrozby. Budeme prostřednictvím bezpečnostních složek pravidelně veřejnost informovat, samotná vláda, včetně mé osoby, se bude k této situaci vyjadřovat velmi uměřeně a ponecháme ty informace na policii, případně na ministerstvu vnitra. Myslím si, že v tuto chvíli není čas na nějaká laciná předvolební gesta. Chtěl bych ocenit přístup většiny parlamentních stran a také předsedů dříve již jmenovaných výborů pro bezpečnost a pro obranu pana Bublana a pane Vidíma. Odmítám nezodpovědné zlehčování situace, věřte mi, že kdybych si to mohl odpustit, tak si velice rád toto informování občanů odpustím. Připadalo nám velmi nezodpovědné, pokud by se pohybovaly jednotky a byl nějaký zvýšený pohyb policie v ulicích, o tom veřejnost neinformovat. To je ode mne všechno a řekl bych, že všechny detailní informace dostanete od policejního prezidenta Husáka případně ministra vnitra. Prosím dotazy.

Eva Souhradová, ČT: Jiří Paroubek na situaci reagoval tak, že ta informace je stará už tři týdny a že vláda reaguje pozdě.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Jiří Paroubek se chová jako vždycky, to je velice nezodpovědně, protože informaci o tom, že základní informaci jsme dostali před třemi týdny dostal ode mne. Nicméně ty informace byly běžného zpravodajského charakteru a teprve informace včera a včera večer vedly k tomu, že bezpečnostní složky požádaly o jednání vlády. Jeho chování mne nepřekvapuje, je to přesně to, o čem jsem mluvil v závěru svého slova.

Eva Souhradová, ČT: Spekuluje se o tom, že cílem útoku mohou být místa s velkou koncentrací občanů a turistů, je to tak.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já vám to samozřejmě nebudu potvrzovat ani vyvracet. Jistě jste pochopili již na tiskové konferenci na policejním prezidiu s ministrem vnitra jste dostali to penzum informací, které policie byla ochotna uvolnit.

Radim Ochvat, osobní tajemník premiéra: Prosím poslední dotaz.

Eva Souhradová, ČT: Jak se občané s touto informací vypořádají.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Když se konal v ČR summit NATO nebo když se konal nějaká velká, i sportovní akce tak jsou samozřejmě ta bezpečnostní opatření podobná a lidé to plně akceptují. Pokud by ale nedostali informaci, v situaci, kdy by celkem neodůvodněně by se vyskytovalo větší množství policistů, případně vojenské prostředky v ulicích, bylo by to nezodpovědné od nás. Mají se chovat normálně, v této chvíli podle nás žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí a ty prostředky a ta opatření jsou zcela adekvátní těm informacím, které vláda od zpravodajských složek dostala.

Radim Ochvat, osobní tajemník premiéra: Dámy a pánové děkuji za pozornost a nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter