Tiskové konference

8. 1. 2019 14:11

Tisková konference Andreje Babiše a ministra dopravy Ťoka po jednání o problematice výstavby dálnic, 7. ledna 2019

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR: Jak již předtím zmínil pan premiér, ještě dostane prostor pan ministr dopravy Dan Ťok a pan generální ředitel Jan Kroupa k tématu, které se týká jich.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Takže já budu volně pokračovat, jelikož mě velice trápí, když děláme dobré věci a v mediálním prostoru slyšíme celé Vánoce, že jsme zprovoznili jen 3,7 kilometru. Včera v televizi jsem se to snažil vysvětlovat, ale evidentně jsem nebyl pochopen, takže bych si to rád zopakoval ještě jednou. Počet otevřených dálnic je vizitka minulých ministrů. Pokud někdo nechápe, že délka přípravy je 13 let, tak bych chtěl jen zdůraznit, že v průměru u nás trvá 13 let, než se připraví dálnice, pozemky, projekty atd.

Takže podle mého názoru by se měli ministři hodnotit podle toho, kolik staveb zahájili. Protože pokud pan ministr Bárta v roce 2010 vše zazdil, tak nevím, co by se otvíralo, když to tedy trvá tak dlouho. Myslím si, že vyjádření médií jsou velice nespravedlivá, když je v mediálním prostoru pouze tato informace a poté samozřejmě naše slavná D1.  Velice mě mrzí, že si některá média nevzpomněla na přísliby na D1. Tak jsem vám jeden přinesl: 30. srpna 2005 je tu nadpis „Pan Šimonovský říká: Dálnice D1 bude mít šest pruhů“. Říká pan Šimonovský. Se stavbou by se mělo začít roku 2007 a dokončení se podle Šimonovského plánuje na 2010.

Takže ve 2010 jsme měli mít na dálnici D1 tři pruhy do Brna. Pokud někteří zapomněli, tak by bylo dobré se k tomu vracet. Píše se zde, že pan Sobotka na to zařídí peníze, PPP a EIB a nevím, co všechno. Takže já jsem požádal tady pana ministra, kterého jsem kritizoval z toho důvodu, že si myslím, že by měl více propagovat dobrou práci, kterou dělá, a i tady pan ředitel ŘSD. Proto jsou tady se mnou. Já jsem byl včera zkoušený z programu hnutí z roku 2013 ohledně transformace ŘSD, to jsem také netušil, ale dozvěděl jsem se, že se na tom také pracuje.

Také jsme dnes s panem ministrem řešili inkriminovaný úsek D1, kde to všechno vzniklo, takže proto jsem si je dovolil požádat, aby se k tomu vyjádřili, a jsem rád, že jsou tu se mnou.

Dan Ťok, ministr dopravy: Takže jestli mohu navázat, rád bych zdůraznil, co již řekl pan premiér. Poslední úseky dálnic, které byly zahajovány, tak byly v roce 2010 panem ministrem Bártou, což bylo 15,8 kilometru, v roce 2013, abych byl úplně upřímný a v našich grafech je to za nulu, ale je to 0,8, 800 metrů nějaké křižovatky na dálnici D7, ale to jsme tam ani nepočítali, a další úseky se zahajovaly až v roce 2015. To znamená, že to, čím by měl být podle mě posuzován ministr, a mě přišly naprosto absurdní ty debaty o 3,7 kilometrech, že to všichni chápou. Ale když si uvědomíte, že výstavba dálnice opravdu trvá 2,5 až 4 roky, tak když od roku 2010 nikdo žádnou dálnici nezahájil, tak nebylo lze takovou dálnici otevřít. To je kauzalita a fyzikální zákony nelze překonat.

Když se podíváte na graf, který ukazujeme, my ho máme i v letech, protože to chtěl vidět pan Moravec a my mu ho určitě pošleme, tak jsme za dobu, kdy je hnutí ANO na Ministerstvu dopravy, zprovoznili 62,9 kilometru dálnic. Kromě dálnice D8, která sjela a byl s ní problém, tu jsme zahajovali nebo zprovozňovali v roce 2016 a o rok později jsme zprovozňovali úsek dálnice D11, tak všechny dálnice, které jsem měl možnost otevírat nebo uvádět do provozu, jsou dálnice, které jsme si museli zahájit.

Takže když se zde má hodnotit práce ministra dopravy, tak prosím je naprostá absurdita ho hodnotit podle toho, co udělali ostatní ministři před ním, ale měl by se hodnotit podle toho, kolik těch dálnic bylo zahájeno. Když nebudu počítat D1, která samozřejmě je kromě výkupu pozemků v podstatě jako celá práce, která je na jakékoliv jiné dálnici, tak jsme doposud zahájili 132 kilometrů nových dálnic na zelené louce. Když porovnáte toto období například s panem Šimonovským, který zde byl zmiňovaný, tak on zahájil za delší dobu než my 113,5 kilometru. Takže hodnotit tyto věci tímto způsobem je značně neobjektivní.

Co se týče transformace ŘSD, tam bylo řečeno, že kdyby byla ŘSD transformována na ASFINAG, tak si to mohla opravit sama.  To je další, nechci říci lež, ale naprostá manipulace. Ani ASFINAG si nestaví dálnice sám, také je objednává. To znamená, my samozřejmě chceme udělat transformaci Ředitelství silnic a dálnic, ale hlavně proto, aby si mohlo ty peníze na dálnice mimo rozpočet i půjčovat způsobem, který by byl rozumný. Že by to bylo něco jako SPV.  Přijdeme v nejbližší době na vládu s koncepčním materiálem, kterým tuto změnu budeme navrhovat. Doufám, že pro ni najdeme i politickou shodu, protože si možná vzpomínáte, že transformace je samozřejmě věc, o které se zde dlouhodobě mluví, ale v Poslanecké sněmovně jsou politické subjekty, které se této transformaci brání a nechtějí ji.

Co se týče dálnice D1, chtěl bych zde zdůraznit jednu věc: Ano, je pravda, že se na dálnici D1 stalo něco, co se stát nemělo. Je tam úsek, a je to bohužel na tom nejkritičtějším úseku na Vysočině, který jsme nebyli schopni s firmou, kterou jsme vybrali, uzavřít na zimní sezonu, přerušit práce a nechat dálnici volnou tak, jak bylo plánováno. Důvod je prostý. Prostě zákon, podle kterého byla tato stavba vysoutěžena, je minulý zákon o veřejných zakázkách a podle pravidel, které byly, jsme si žádnou provizi nemohli dát, že můžeme tu firmu okamžitě vyměnit za jinou, a dát tam tyto podmínky. Je to prostě v souladu se zákonem.

Děláme všechno pro to, abychom ten úsek dali do pořádku. Pan generální ředitel Kroupa naváže a řekne, jaké kroky byly a budou provedeny. Já bych chtěl říci, že o tomto víkendu se nám podařilo čtyři kilometry dálnice osvobodit od těch svodidel. Další budou upraveny tak, že tam musíme nejdříve výkopy, které firma nezasypala, a hlavně kaverny, které vznikly jejich prací, ty se musí stabilizovat a našim cílem bude dát tu dálnici do pořádku tak, aby tam žádné omezení nebylo. Nyní hledáme možnost, abychom tu dálnici mohli rychle předat jinému zhotoviteli a využít pro to přímé zadání. Konzultujeme tuto metodu i s ÚHOS tak, abychom neudělali chybu a abychom mohli předejít tomu, že se dokončení dálnice bude opětně soutěžit. Takže tolik za mě a pan generální to může doplnit.

Jan Kroupa, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic: Děkuji za slovo. Mým úkolem je dnes mluvit o tom, co všechno se udělalo od doby, co jsme odstoupili od smlouvy se sdružením na úseku 12 modernizace dálnice D1. Posunuli jsme teď o víkendu svodidla tak, aby na každé straně vznikly dva plnohodnotné jízdní pruhy. Měli jsme rozhodnutí Ministerstva dopravy až do úterý, ale podařilo se nám to dříve posílením jednotlivých kapacit i ze stran našich SSÚD. Podařilo se odstranit velkou část svodidel, konkrétně 3,5 kilometru z každé strany. Tím jsme zrušili to nebezpečné místo na mimoúrovňové křižovatce, kde byla značka STOP. Velké poděkování patří samozřejmě všem lidem, kteří tam pracovali.

Aktuálně dokončujeme čistopis, abychom mohli udělat JŘBÚ na zabezpečovací práce, aby se celý úsek mohl plnohodnotně používat. Čistopis bude schválen ve středu, ve čtvrtek začínáme s jednacím řízením bez uveřejnění tak, aby zhotovitel v příštím týdnu mohl nastoupit. Aktuálně podepisujeme smlouvu s vítězným uchazečem, který bude sanovat kaverny. Nastupuje tím pádem do míst, kde jsme odstraňovali svodidla, a dál tak, aby veškeré cementobetonové desky, kde jsou kaverny, byly zasanovány. Výsledkem toho všechno by mělo být, že v polovině února bude celá stavba dálnice připravena na stotřicetikilometrovou rychlost s tím, že v místech ještě budeme opravovat místy porušený cementobetonový kryt, který tam je, protože dálnice prostě je v tom stavu a stáří, ve kterém je.

Dan Ťok, ministr dopravy: K D1 bych chtěl ještě říci pár slov. Stále se nám tu vyčítá, že ta dálnice je velkým problémem. Ano, ona je velkým problémem, protože kdybychom ji nezačali intenzivně opravovat, modernizovat tímto způsobem, tak bychom neměli po čem jezdit. Všichni mí předchůdci říkali, jaké mají velkolepé plány, ale oni ty plány nemuseli splnit. Oni prostě mohli tu dálnici v tom stavu ještě nějaký čas provozovat.

My jsme v některých úsecích stáli před tím, že dálnici buď úplně odstavíme a nebudeme ji moci provozovat, protože by nám jí odstavila policie z důvodu nebezpečnosti pro řidiče, anebo přistoupíme k této intenzivní opravě. Jestli je tento krok kritizován, že je nezodpovědný, tak se obávám, že mnohem nezodpovědnější by bylo, kdybychom se na dálnici vykašlali a udělali to, co předchozí ministři, kteří to naslibovali, ale nakonec stejně nic neudělali.  

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter