Tiskové konference

20. 9. 2006 11:53

Tisková konference Mirka Topolánka po setkání s rektory na půdě VŠE ve středu 20.9.2006

Michaela Taschnerová, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT: Dobré odpoledne, ještě jednou bych vás tady ráda přivítala. Jsem ráda, že se podařilo uspořádat setkání pana premiéra s rektory VŠ. Ráda bych vám představila účastníky tiskové konference. Začala bych dámou, která je v současnosti ve funkci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, paní Miroslavu Kopicovou, pana premiéra Mirka Topolánka, dále náměstka pro vědu a výzkum na VŠ pana Petra Matějů, předsedu Rady vysokých škol pana Vladimíra Haasze, místopředsedu České konference rektorů Jana Hrona a konečně rektora VŠE pana Richarda Hindlse. Nyní bych předala slovo panu premiérovi.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Myslel jsem, že půjdeme přímo na dotazy. Já teď nechci kondenzovat v tom svém vstupním slově svůj projev nebo své vystoupení, které jsem tady měl, ale řeknu jen velmi krátce, že každé takové setkání vítám. Toto setkání bylo zajímavé mimo jiné i tím, že tu byli jak klienti toho systému terciálního vzdělávání, tzn. studenti, tak jejich pedagogové, a samozřejmě i nejvyšší vysokoškolští funkcionáři, rektoři, členové rektorské konference. Ta diskuse se vedla nad tím, v jakém stavu je dnes speciální školství, jaké má bolesti, jaké jsou případné recepty krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé, jakým způsobem zabezpečit zvýšení počtu studentů bez ztráty kvality. Naopak, jakým způsobem zabezpečit kvalitu, jakým způsobem realizovat větší provázanost universit a VŠ na výzkum a vývoj. Dále jakým způsobem zabezpečit v tom řetězci vzdělávání výzkum, vývoj, inovace, aplikace, realizace v praxi, jakým způsobem organizovat vysoké školství, jakým způsobem zabezpečit větší sociální průchodnost terciálním vzděláváním. A myslím si, že na většinu těch otázek jsme dnes tady, ne možná nalezli odpověď, ale nástroje, jakým způsobem toho dosáhnout, pokud budeme mít odvahu a mandát ty věci nejenom navrhovat, ale i prosadit v Parlamentu. To je do úvodu všechno.

Michaela Taschnerová, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT: Já vám děkuji. Poprosím paní ministryni.

Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Já budu velice stručná. Dobrý den, dámy a pánové, pan premiér shrnul základní body debaty. Dovolte mi pouze poznamenat, že toto setkání se uskutečnilo na základě žádosti pana premiéra setkat se s akademickou obcí, setkat se se studenty, a my to za ministerstvo školství pojímáme jako jednu z významných diskusí, které vedeme se svými partnery o reformě vysokého školství. Tato otevřená komunikace, ve které budeme dále pokračovat, by měla správným způsobem korigovat ty naše kroky.

Michaela Taschnerová, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT: Prosila bych vaše dotazy.

Ivan Lukáš, ČT: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na programové prohlášení vlády. Jaký je konkrétní obsah zmíněný v něm, který se dotýká vysokého školství, a jestli nějakým způsobem v programovém prohlášení bude třeba zmíněno i školné, ať už z jakéhokoliv důvodu. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Programové prohlášení vlády je v této chvíli, řekl bych, v resortním připomínkovém řízení. Takže, já vám nebudu teď říkat, které jednotlivé body v tomto programovém prohlášení jsou předtím, než je toto programové prohlášení představeno a předloženo partnerům, politickým stranám v Poslanecké sněmovně. Co se týká školného, chtěl bych jenom upozornit, že ODS i před volbami říkala, že školné nezavede. Nicméně, v tomto programovém prohlášení se zcela jistě odrazí to, co vyplynulo i z dnešní diskuse, že je třeba významně navýšit soukromé zdroje, soukromé prostředky, které by plynuly speciálně do systému terciálního vzdělávání. A tady my dlouhodobě mluvíme o odložené platbě. To, že na tom budeme pracovat je jedna věc, to, že zřejmě v tom zkráceném mandátu, který máme, to nebudeme schopni prosadit, je věc druhá. My jsme o školném, pane redaktore, nikdy nemluvili.

Věra Masopustová, Český rozhlas–Radiožurnál: Pane premiére, jaké jsou podle vás cíle vysokého školství a jakým nástrojem jste chtěl to vysoké školství posunout?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak to teď po mně chcete, abych tady udělal přednášku.

Věra Masopustová, Český rozhlas- Radiožurnál: Stačí stručně.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: To stručně úplně nejde, to musím říci, že to chcete něco, co neumím já v tom časovém termínu splnit. Samozřejmě, že náš systém je sociálně neprůchodný, náš systém neumožňuje studovat studentům, kteří mají nadání, ale kteří se na ty vysoké školy nedostanou. Náš systém při té extensi, při tom vysokém zvýšení počtu studentů v uplynulých letech, ztrácí potřebnou kvalitu. Náš systém neumožňuje přímo na VŠ aplikovat výsledky vědy a výzkumu, a od toho se odvíjející řešení. My chceme zefektivnit, a řekl bych, zpřísnit akreditační řízení, a chceme samozřejmě celou řadu nástrojů podpořit, nejenom vědu a výzkum na VŠ, na universitách, ale možnost aplikace, což souvisí s celou řadou zákonů, což jsou zákony daňové, je to zákon 130 o duševním vlastnictví, je to samozřejmě dlouhodobá diskuse o technologické agentuře, je to přerozdělování veřejných zdrojů ze státního rozpočtu a redukce počtu kapitol, ze kterých je věda a výzkum financována. Dnes je to 22 kapitol, tzn. redukce na co nejnižší počet tak, aby ty zdroje, které jsou alokovány ze státního rozpočtu do vědy a výzkumu byly efektivní, a byly umísťovány tam, kde existují i praktické výsledky aplikovaného výzkumu na universitách, které mají svůj odraz potom samozřejmě i ve finanční situaci těchto škol, což je cíl celého našeho snažení.

Michaela Taschnerová, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT: Děkuji. Jsou ještě nějaké další dotazy? Pokud ne, já děkuji všem účastníkům a nashledanou.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já vám děkuji a pěkný den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter