Tiskové konference

2. 3. 2020 10:20

Tisková konference po jednání Bezpečnostní rady státu, 2. března 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu. O úvodní slovo bych chtěla požádat pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, Bezpečnostní rada státu dnes dvě hodiny řešila situaci ohledně epidemie koronaviru a přijali jsme následující rozhodnutí. Za prvé, zastavujeme lety z Jižní Koreje. To můžeme udělat bez stanoviska Evropské komise. Zastavujeme lety z Milána, Benátek a Boloně, o tom bude ještě mluvit pan ministr Havlíček, a to všechno na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví v souvislosti se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Zároveň jsme rozhodli na základě tohoto zákona a vydal k tomu příslušné rozhodnutí ministr Vojtěch, určitě o tom bude mluvit, že závody biatlonu v Novém městě na Moravě by se měly uskutečnit bez diváků.

Zároveň jsme doporučili omezení návštěv hlavně LDN, to znamená domovů seniorů, ústavů sociálních služeb, Alzheimer centra. Všeobecně doporučujeme lidem, aby hlavně necestovali do Itálie. Tam došlo vlastně za jeden den k nárůstu infikovaných lidí o 566 osob, data za Evropu se zveřejnují až odpoledne, zatím máme jen data za Čínu, kde je za den nárůst 202 nových případů, a Jižní Korea 476.

Zároveň jsme rozhodli, že, a já jsem požádal pana ministra, aby analýza vzorků každý den, aby všechny vzorky byly doručeny do Státního zdravotního ústavu do půlnoci, abychom měli výsledky na druhý den do 7 hodin ráno. Zároveň jsme požádali pana ministra, aby byl aktivován i zdravotní ústav v Ostravě, který je schopen tyto analýzy realizovat.

Dnes v 11 hodin bude zasedání krajských záchranek a infekčních klinik, kde budeme řešit společný postup. Rozhodli jsme o tom, že všechny informace se budou generovat na jedno místo. Je důležité, abychom už dopředu věděli, u těch, u kterých je podezření a ještě není hotová analýza, abychom vlastně přesně věděli jejich pohyb, jejich styky, kudy přišli do České republiky. Takže v tomhle směru se to změní.

Na zítra 12.30 jsme svolali všechny nemocnice, abychom koordinovali tento postup. Samozřejmě na Bezpečnostní radu státu chodí hejtman Běhounek, který to koordinuje. Dnes pravděpodobně budeme jednat i s výrobci respirátorů a dezinfekčních prostředků, Státní hmotné rezervy mají za úkol nakoupit 200 tisíc respirátorů a dezinfekčních prostředků a pan ministr zabezpečí distribuci respirátorů praktickým lékařům.

Takže další zasedání Bezpečnostní rady státu ke koronaviru, pokud se nestane nic mimořádného, bude zase ve středu ráno v 7 hodin. Bezpečnostní rada státu uložila všem ministrům a vedoucím ústředních správních úřadů neprodleně rozpracovat typový plán epidemie hromadné nákazy osob v rozsahu své působnosti a doporučila vlastně vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky, vedoucímu kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vedoucímu kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, guvernérovi České národní banky, hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy rozpracovat typový plán epidemie hromadné nákazy osob v rozsahu své působnosti.

Takže to jsou ty hlavních věci. Ohledně rozhodnutí ministra zdravotnictví, co se týká biatlonu, tak my ve středu ráno rozhodneme o dalších akcích. Jak je známo, Švýcarsko rozhodlo o zákazu konání akcí více než 1 000 osob, ve Francii je to 5 000 osob. Ministr vnitra analyzuje a jeho štáb ten plán akcí, které se mají u nás uskutečnit, a podle toho samozřejmě ve středu budeme reagovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a slovo má pan vicepremiér Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, já bych doplnil ta opatření v oblasti leteckých spojů. Co se týká Jižní Koreje, tak to bude probíhat v režimu úplně stejném, jako proběhlo zastavení letů z Číny. To znamená, bude to na základě koordinovaného postupu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva dopravy ve smyslu takzvaných ochranných opatření. Je to relativně rychlá záležitost, dokážeme to zprocesovat během následujících hodin tak, aby vlastně zítra už toto platilo, to znamená, aby už sem zítra letadlo z Jižní Koreje nepřiletělo.

V rámci leteckých spojů z Evropské unie, konkrétně se tedy jedná o ty tři oblasti, to znamená Boloňa, Milan a Benátky, tak tam musíme postupovat v trochu odlišnějším režimu, protože podle Evropské unie mají evropští přepravci nárok realizovat své spoje v rámci Evropské unie za předpokladu, že splní podmínky. Nicméně je tam jedna dost podstatná výjimka, a to taková, že v rámci takzvaných nepředvídatelných okolností může členská země na 14 dní přerušit konkrétní spoj.

Česká republika toto ještě nikdy neaplikovala, nicméně na základě jednání dnešní Bezpečnostní rady státu jsme ihned tedy poté, co rada proběhla, začali komunikovat s Evropskou komisí. Protože jedním z předpokladů, abychom to udělali, je současně oznamovací podmínka, a to jak na Evropskou komisi, tak na jednotlivé členské státy.

To znamená, že v tuto chvíli intenzivně vyjednáváme na úrovni Ministerstva dopravy a na úrovni Evropské komise. Během dneška bychom měli mít definitivní zpětnou vazbu, a pokud nenastane nic mimořádného, tak lze předpokládat, že na následujících 14 dní bychom přerušili tu dopravu, přičemž další režim je opětovně po těch 14 dnech, který už je trošku přísnější ve smyslu Evropské komise, ale to bych teď v tuto chvíli nekomentoval, protože to by bylo až v rámci následujících vyjednávání s Evropskou komisí. 

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, vše bylo v zásadě řečeno. Skutečně Ministerstvo zdravotnictví vydá ta příslušná ochranná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví týkající se v prvé řadě biatlonu a poté letů do Jižní Koreji nebo i z Jižní Koreji. Bude v podstatě stejný postup, jako jsme zakázali lety z Číny. A o těch evropských letech hovořil pan ministr Havlíček.

Jinak pokud jde o ty léčebná dlouhodobě nemocných, sociálně pobytové služby a tak dále, to jsou skutečně všechna zařízení, kde jsou hospitalizovány nebo ubytovány osoby seniorního věku. My víme, že to jsou ty rizikové skupiny u daného onemocnění, osoby, které mají často různá přidružená onemocnění, polymorbidní pacienti a v tomto směru skutečně velmi doporučujeme omezit návštěvy v tuto chvíli v daných zařízeních, které se starají o tyto zranitelné skupiny osob. Takže to je skutečně od nás velmi důrazné doporučení k tomuto, jinak si myslím, že vše bylo řečeno.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví pan Roman Prymula.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Dobrý den, já myslím, že detaily tady byly řečeny. To znamená, že v tuto chvíli snad není potřeba nic dále akcentovat. Situace ve světě se vyvíjí tak, jak můžete monitorovat. V podstatě z těch hlášení evropských se ukazuje, že největším problémem pro naši republiku je Itálie, zejména z frekventní výměny turistů. Druhými ohnisky, které tady už začínají být, jsou Německo, Francie, Španělsko. To znamená, že velké evropské země už čelí tomu, že mají přes 100 případů. My očekáváme, že samozřejmě dojde k nějakému nárůstu i u nás a musíme na to být nachystáni. Jinak ty detaily byly, zbytek v diskusi. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A hlavní hygienička, paní Eva Gottvaldová.

Eva Gottvaldová, hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví: Děkuji. Já bych jenom ráda dodala, protože vše již bylo řečeno, že krajské hygienické stanice se věnují dohledání kontaktů u těch případů, které máme, a jsou připraveny na další práci, pokud by se další případy zde v České republice objevily.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání Bezpečnostní rady státu, 2. března 2020

Související zprávy