Tiskové konference

14. 2. 2018 17:31

Tisková konference po jednání členů vlády k prioritám České republiky v Evropské unii, 14. února 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády a dalších členů přizvaných po evropské agendě. Vítám zde paní ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou a také státního tajemníka pro evropské záležitosti pana Aleše Chmelaře. Prosím paní ministryní o úvodní slovo.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Děkuji, já musím v podstatě shrnout dvě velmi důležitá jednání. Včera jsme jednali o čerpání zdrojů Evropské unie, to jednání bylo také za účasti všech ministrů, tzn. všech dotčených řídících orgánů, debatovali jsme o zrychlení, o potřebách dočerpat v rámci České republiky takzvané pravidlo N+3, tzn. pravidlo, kdy nám v roce 2015 Evropská komise dala určitý objem peněz a my je musíme naplnit výdaji a konkrétními projekty do konce roku 2018. Dnešní jednání potom bylo ke klíčovým agendám v rámci evropské politiky opět za účasti všech resortů, všech ministrů a tady jsme se bavili o klíčových prioritách České republiky, které máme vůči Evropské unii.

A samozřejmě i za nás za Ministerstvo pro místní rozvoj jako jednu z nejdůležitějších priorit jsme probírali víceletý finanční rámec, který by měl právě být na stole v letošním roce, tzn. bavíme se nejenom o objemu rozpočtu Evropské unie, bavíme se o výdajových prioritách, ale i o financování z rozpočtu Evropské unie. A takovou tou hlavní prioritou pro nás je, aby samozřejmě z toho rozpočtu Evropské unie šlo maximum zdrojů na kohezní politiku neboli politiku soudržnosti a společnou zemědělskou prioritu.

Co považujeme i za velice důležité, je legislativní balíček, který to bude doprovázet tak, abychom skutečně si mohli o prioritách, co Česká republika potřebuje, rozhodovat v rámci Evropské unie sami.

Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti: My máme za sebou téměř dvouhodinové jednání o našich prioritách v Evropské unii. Je to poprvé, co se vláda schází v podstatě v neformálním formátu s ministry a s přizvanými náměstky právě k těm prioritním otázkám.

Na základě vstupů od jednotlivých ministerstev, které byly zadány již 18. prosince, se vedla debata několikrát na vládě a ten formát se bude opakovat pravidelně tak, abychom mohli tyto prioritní otázky aktualizovat, aby všichni ministři byli informováni o tom, jakým způsobem prosazuje vláda evropské priority České republiky. Dovolte mi tedy uvést jenom pár z nich.

Jak dobře víte, tou jednou z největších priorit je určitě fungující azylová a migrační politika a samozřejmě vyjednávání o budoucím rozpočtu Evropské unie. Právě oblast rozpočtu bude ta, kde pocítíme velice silné vyjednávání v těch následujících dvou letech. Je to oblast, která je zaměřená, která je zasažena odchodem Velké Británie, ale zároveň i tendencí vytvářet nové výzvy, ať už v oblasti bezpečnosti, ať už v oblasti migrace, ale i v oblasti obrany.

Česká republika chce zachovat do velké míry ty priority Evropské unie, které již v té oblasti jsou, jako je například koheze, jako je zemědělská politika, ale zároveň chce debatovat i o nových výzvách, kde ta evropská přidaná hodnota je velká, jako je například oblast bezpečnosti a obrany.

V současné době o víceletém finančním rámci jednáme prakticky se všemi premiéry a se všemi členskými státy, snažíme se tvořit koalice, které by České republice daly výhodnou pozici v době, kdy už ta vyjednávání budou formalizována k vydání návrhu Evropské komise v květnu.

Mezi ty další priority, tedy kromě migrační politiky a víceletého finančního rámce, patří i například mobilita českých služeb pracovníků, ale i jednotlivých podnikatelů na vnitřním trhu. Jedná se zejména o balíčky mobility 1 a 2, kde chceme být rovněž velice aktivní.

Mezi další oblastí, kde chceme prosazovat dále dlouhodobé zájmy a priority České republiky, je také obecně oblast vnitřního trhu, odbourávání překážek, včetně aspektů tzv. digitálního jednotného trhu. Chceme se rovněž zaměřit na prosazování těch prestižních věcí, ve kterých Česká republika již v minulosti vykonala mnohé, ať už jsou to vesmírné aktivity, které se nás blízce týkají, nebo například konkrétní obranné projekty v rámci stálé strukturované spolupráce.

Rovněž mezi jednou z důležitých priorit, která byla dnes detailně projednávána, je prosazování Čechů a obecně českých zájmů v institucích Evropské unie, načež bude navazovat i aktualizovaná strategie, ve které bude pracovat aktivně s těmi Čechy, kteří tam již působí a zároveň se snažit, aby ty vstupy na vyšší pozice v institucích Evropské unie byly aktivní.

V tomto smyslu si ještě dovolím poznamenat, že tento neformální formát se bude opakovat, tak bychom mohli aktualizovat, aby jednotliví ministři věděli při svých cestách, jaké priority, s jakými členskými státy chceme prosazovat a je to určitým, řekněme, slibem vůči veřejnosti a i v komunikaci s veřejností, že chceme prosazovat ty konkrétní české zájmy velice aktivně. Tady v této věci rovněž budeme samozřejmě komunikovat o těch základních věcech s občany a budeme rovněž vést silnou komunikační linku právě s veřejností, tady v této oblasti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání členů vlády k prioritám České republiky v Evropské unii, 14. února 2018

Související zprávy