Tiskové konference

28. 8. 2020 15:06

Tisková konference po jednání Integrovaného centrálního řídícího týmu Chytré karantény, 28. srpna 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezké odpoledne, vítejte na tiskové konferenci po jednání Centrálního řídícího týmu. O úvodní slovo bych chtěla požádat pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešní tiskové konferenci po zasedání Integrovaného centrálního řídícího týmu Chytré karantény, kde jsme společně vyhodnocovali aktuální epidemiologickou situaci. Zejména otázku tzv. semaforu, který všichni známe, tedy stupňů pohotovosti a vyhodnocení rizika komunitního přenosu v jednotlivých okresech, případně nějaké změny, které by v tomto směru měly být učiněny.

Debata byla velmi bohatá, ale primárně vycházíme z dat, a to je třeba si uvědomit, že toto není otázka nějakých názorů, pocitů, ale je to otázka jasných dat, která čerpáme z dat Chytré karantény, z dat ÚZISu a z toho tedy vychází nastavení semaforu tak, jak ho nyní přečtu, respektive vás s ním seznámím.

Tím pádem jsme se tedy rozhodli, že do oranžové barvy, to znamená do toho vyššího stupně rizika, který označujeme za počínající komunitní šíření nemoci covid-19, zařazujeme hlavní město Prahu. S tím, že v tomto regionu, v hlavním městě Praze je to riziko na té spodní hraně oranžové barvy. Ještě vyhodnocujeme určitou škálovitost těch jednotlivých stupňů. Tady jsme spíše na té spodní hraně. Řekněme, že se nám překlopila Praha ze zelené na oranžovou. Proto nyní ještě nezavádíme žádná radikálnější protiepidemická opatření. Pouze doporučujeme nošení roušek na školách v těch společných prostorách, jakožto doporučení nikoliv povinnost právě proto, že jsme v tuto chvíli na té spodní hraně rizika. Také nezavádíme žádná jiná opatření, například omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb. Tak jak máme toto opatření v tom oranžovém stupni, že toto opatření můžeme zavést, tak v tuto chvíli nikoliv.

Na druhou stranu musím všechny upozornit, že situace v Praze se zhoršuje. To je objektivní fakt na základě dat, která vyhodnocujeme každý den a pokud by dále eskalovala, tedy pokud by z té spodní oranžové hranice, z toho stupně pohotovosti číslo dvě posunula někam dále, tak bychom skutečně museli přijmout další opatření typu širší povinnost nošení ochrany úst a nosu. To znamená nošení roušek, případně i v dalších prostorech nebo zavírání nočních provozů, barů, diskoték a restaurací po půlnoci. V tuto chvíli k tomu nepřistupujeme, ale budeme situaci velmi vyhodnocovat, protože určitě nechceme, aby epidemiologická situace v Praze nějakým způsobem eskalovala.

Prosím všechny, zejména občany, kteří přijíždějí do Prahy, aby byli maximálně zodpovědní, aby se, pokud možno, vyhýbali hromadným akcím, protože se nám z těchto akcí objektivně tvoří klastry. Řeší to hygienická stanice hlavního města Prahy, možná k tomu může něco říci paní ředitelka Jágrová. Toto riziko zde objektivně vnímáme a data za Prahu se skutečně zhoršují a proto to překlopení ze zelené do oranžové barvy.

Pokud jde o další okresy, tady se mění situace v okrese Kolín, Příbram, Žďár nad Sázavou a Brno-město. Tyto okresy jsou nově zelené, je to tedy ten první stupeň pohotovosti, kdy je již určité riziko komunitního šíření. Vidíme to na datech, byť to riziko je nižší, než u toho oranžového stupně, ale objektivně i tady se ta situace zhoršila a proto přistupujeme k danému opatření, respektive k dané změně barvy těchto okresů. Věřte, že toto skutečně není otázka názoru nebo pocitu. Je to otázka dat, vyhodnocení širokého spektra dat, která ohodnocujeme jednotlivými body. Není to jen ta absolutní incidence, tedy denní přírůstky, ale i otázka zásahu zranitelných skupin, hospitalizací, zásahů zdravotníků apod., což je třeba jedna z věcí, která nás velmi trápí a kterou skutečně sledujeme, protože pokud by třeba v Praze i jiných částech docházelo k tomu, že se nám bude zvyšovat počet nakažených zdravotníků, tak by to mohlo vést i k nějakému omezování péče, a to nikdo z nás nechce. To je třeba riziko, které je pro nás jedno z nejzásadnějších.

Tolik k tomu semaforu tak, jak bude ode dneška platit. Již jsme o tom informovali všechny hejtmany, včetně primátora hlavního města Prahy. Tuto informaci dostali a neměli by z toho být tak překvapeni a uvidíme. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet v následujících dnech a týdnech. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, hlavní hygienička, paní Jarmila Rážová.

Jarmila Rážová, hlavní hygienička: Vážené dámy a pánové, já si ještě dovolím doplnit pana ministra. Ty čtyři okresy Kolín, Příbram, Žďár nad Sázavou, Brno-město jsou charakteristické. Jednak, situace je epidemiologicky pod kontrolou, ale je tam určitý narůstající trend výskytu nákazy. Co je pozitivní, je, že pouze okres Žďár nad Sázavou má určitý zásah do zranitelných skupin obyvatel. V ostatních okresech se jedná zejména o návaznost na hromadné akce, rodinné výskyty, výskyty na pracovišti, ale částečně se objevují i náznaky toho, že není již znám zdroj nákazy, ale je to minimální procento.

To je důležité. Proto v těchto zelených okresech se nastavují pouze individuální opatření. Buď zásah přímo a provedení opatření v rámci například toho podniku nebo rodiny. Individuálně je tedy toto pod kontrolou a v žádném z těchto okresů nebude přijímáno nějaké jiné, tzv. mimořádné opatření. Není k tomu důvod.

Co se týče hlavního města Prahy, tak jak již zmiňoval pan ministr, tak veškerá data za posledních čtrnáct dní či týden vedou k tomu, že je zde narůstající trend výskytu a je to opravdu na té dolní hranici rizika oranžového stupně, tedy počínající komunitní přenos v České republice. Pro občany nadále platí do 31. srpna opatření přijatá k 27. červnu. Do 31. 8. platí povinnost nošení roušek v metru a jeho prostorech, pohyb a pobyt ve všech zdravotnických zařízeních.

Od 1. 9. bude platit povinnost nošení roušek podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a dále opatření, které dnes vydá hygienická stanice hlavního města Prahy. O tom bude mluvit paní doktorka Jágrová, neboť to je její kompetence. Také se přidávám k tomu, že situace v Praze je spojena se spoustou klastrů nebo výskytů, spojených s bary a dalšími společenskými akcemi, které vedou k tomu, že se šíří nákaza. Proto se i já přidávám k tomu apelu, že pokud nechceme, aby Praha, protože jsem Pražák, se posouvala v té oranžové dál, tak je to opravdu o zodpovědnosti našeho chování. Dodržování základních hygienických pravidel, respektu vůči druhým, rozestupy, roušky a mytí rukou.

Je to o tom, že pokud situace půjde dál, budeme muset, jak říkal pan ministr, přistupovat k dalším přísnějším opatřením. To je vše, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ředitelka hygienické stanice hlavního města Prahy paní Zdeňka Jágrová.

Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy: Já bych jen doplnila to, co zde již bylo řečeno. Jak jste si jistě všimli z těch našich výkazů, které dáváme na webové stránky, tak Praha se neustále zhoršuje. To zhoršování je pozvolné, nicméně trend je jednoznačně patrný. Jednak u veškerého obyvatelstva, jednak bohužel i u obyvatelstva staršího šedesáti pěti let, kde nám ta nemocnost postupně narůstá.

Dobrou zprávou je jistě to, že máme pětadvacet hospitalizovaných pacientů v Praze, což je velmi příznivé číslo, které nijak neovlivňuje tu další situaci ve zdravotnickém zařízení. Nicméně, špatnou zprávou je ten narůstající trend. Pokud se podíváme na věkové složení těch lidí, tak věkový medián se pohybuje okolo třiceti let, většinou jsou to lidé mladí. Nejsou tam děti školní, většinou nemocnost začíná u náctiletých dětí, tzn. střední školy, učiliště.

Z toho důvodu jsme nepřistupovali k žádným dalším opatřením krom toho, co zde bylo řečeno. Od 27. července máme opatření, které nastavuje nošení roušek jako preventivní opatření v metru, nyní bude nošení roušek ve veškeré městské hromadné dopravě. Důvody, pro které jsme to nezavedli dříve, jsou vám jistě známé. Jsou běžně veřejné. Co se bude ještě navíc doplňovat, tak to bude nošení roušek ve veškerých vnitřních prostorech letiště Václava Havla Praha Ruzyně právě proto, že podstatnou část našich nemocných, okolo 25 % tvoří cizinci.

Co se týká komunitních nákaz, tak Praha nedokáže asi u 25 či 30 % osob určit zdroj nákazy. Bohužel nám toto procento neklesá, takže to byl jeden z důvodů, proč se Praha kromě stoupajícího trendu dostala i do té oranžové škály. Jsme na nízké úrovni oranžové škály, nicméně pokud se situace nezlepší, budeme muset přistoupit k dalším razantním opatřením. A tak, jak jsou ventilovány jednotlivé klastry, o kterých jste zase informováni. Víte, že je tam opravdu problém, že jsou to prostory, kde snadno dochází k přenosu. Chtěla bych znovu vyzvat Pražany, protože je v jejich rukou, je to, kam se Praha bude vyvíjet.

Hygienická stanice se snaží trasovat každého tak, jak je to možné, ale nezvládneme situaci zastavit. Zastavit situaci dokážou pouze Pražané, pokud se budou chovat obezřetně, uvědoměle a v rámci zásad prevence. Děkuji. 

Klára Bazalová, Česká televize: Já bych se chtěla zeptat, zda byste mohli nějaká aktuální ohniska mimo těch už zveřejněných v Praze. A potom, jak jste mluvila o tom, teď je to dotaz na paní Jágrovou, že se ta nákaza objevuje i v té vyšší věkové kategorii, tak jaká je jejich procentuální část, prosím. A ještě co se týká roušek ve školách, protože manuál pro ředitele říká, že oranžová se rovná roušky automaticky. Teď jsme vlastně slyšeli, že jde pouze o doporučení. Tak jak to tedy je. Děkuji.

Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy: K těm rouškám ve školách. Vyplývá to právě z té hladiny, na kterou se Praha dostala. Protože Praha je na rozmezí toho zeleného a oranžového pásma, tak zatím to zůstává na úrovni doporučení. Není to mandatorní povinnost.

Pokud se týká těch clusterů, tak kromě toho nejznámějšího, klubu Techtle Mechtle, kde onemocnělo asi 258 lidí v rámci celé ČR, tak jsou to i různé taneční kluby, herny a další kluby, kde se to onemocnění vyskytuje zdaleka ne v takové vysoké míře.

Pokud se týká těch seniorů, tak máme onemocnění v jednom domově pro seniory, kde nám onemocnělo 28 osob, z toho část byl personál, část byli klienti. Naštěstí u nich to onemocnění probíhá poměrně lehce. Nicméně probíhá a je to velká skupina, takže teď procento vám úplně z hlavy nedokáži odpovědět.

Josef Mádle, televize Prima: Pane ministře, máte prosím seznam škol, které prvního září neotevřou? My víme v tuto chvíli o dvou školách, které neotevřou, tak jestli přibyly další.

A poté jenom jestli si můžeme to zrekapitulovat. Roušky tedy budou v Praze kde všude potřeba? Je to letiště, jste zmínila paní doktorko Jágrová, jestli to můžete zrekapitulovat. Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR: Já to možná vezmu za paní doktorku, ať odpovím i na tu druhou otázku.

Začnu tou otázkou týkající se roušek. Platí to všeobecné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, což jsou úřady, kde probíhá kontakt s veřejností, jsou to zdravotnická a sociální zařízení a je to veřejná doprava. Plus Hygienická stanice hl. m. Prahy zavádí povinnost na Letišti Václava Havla. To je vše, pokud jde o povinnost nošení roušek od 1. 9.

Pokud jde o ty školy. Nemáme nějaký delší seznam, tak ony ještě školy neotevřely. Takže to, co vidíme například v Kladně, tak se týká ne výuky, ale toho, že zkrátka učitelé byli někde na nějakém setkání a nakazili se tam, tak díky tomu k tomu došlo. Takže školy otevírají standardně 1. 9, a zatím tedy nemáme žádné nové clustery ve školách, logicky. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. A samozřejmě v tomto kontextu budeme pak posuzovat ta případná další opatření. Na tom jsme se dnes shodli. Teď skutečně je to doporučení, záleží na dané škole, na daném řediteli, zda k tomuto přistoupí. Ale pokud by v rámci té škály té oranžové barvy Praha dále stoupala, to znamená, stoupalo by to riziko komunitního šíření dané choroby, tak bychom případně přistoupili i k nějaké povinnosti. A budeme k tomu také přistupovat také v závislosti na vývoji na školách. To znamená, pokud by se ukázalo, že na školách žádný problém není, že se tam nevyskytují žádné clustery, žádní nakažení studenti a žáci, tak pak asi by to nemělo takový smysl. Takže to budeme také vyhodnocovat z hlediska rizika přímo na školách.

Dnes můžeme něco předpokládat, můžeme mít nějaké pocity nebo názory, ale chceme vycházet z jasných dat, z dat chytré karantény, a podle toho případně ta opatření upravovat.

Ještě bych možná řekl jednu věc, která je součástí toho apelu. Je jasné, že tím jak Praha zoranžověla, tak to je i určitý signál do jiných zemí. A určitě není dobře, pokud Praha bude brána jako riziková oblast, i pro turisty. Takže i toto si musíme uvědomit. A musíme všichni, kteří žijeme v Praze, nebo občané Prahy vnímat i to, že pokud skutečně nebudou zodpovědní, pokud dále budou hazardovat v tom směru, že půjdou někam nakažení do nějaké hospody, klubu a podobně, dojde k šíření nákazy, tak se situace v Praze a její hodnocení nezlepší, naopak. A je jasné, že pak Praha v tomto směru bude na tom bita. A můžeme očekávat, že bude ohodnocena i ze strany jiných zemí jako riziko. Což určitě není nic dobrého nejenom pro Prahu, ale pro celou ČR.

Takže i toto prosím vnímejme, jak jsme vnímání v zahraničí, jak nás pak ostatní země hodnotí, jak nás zařazují do rizikových zemí, vyžadují po nás karanténu a testy, a jak samozřejmě pak vyhodnocují i turisté, kteří do Prahy přijíždějí, nebo nepřijíždějí.

Jakub Vilímek, DVTV: Dobrý den, kolik má v tuto chvíli aplikace k chytré karanténě reálných uživatelů.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR: Tak my budeme… Teď je otázka, jakou aplikaci myslíte, ona těch aplikací je celá řada. Pokud myslíte aplikaci eRouška, což je jenom jedna z těch asi 10 aplikací, které používáme, tak eRouška, která je pro tu širší veřejnost, my budeme teď 1. 9. představovat tu eRoušku 2.0, jak jsme ji vlastně avizovali, která bude na novém protokolu těch dvou velkých hráčů, firem Apple a Google. A bude tedy chytřejší, bude novější, bude fungovat bez problému na všech telefonech.

V tuto chvíli je to někde kolem 200-250 tisíc lidí, kteří mají nainstalovanou tu starou eRoušku. Ale právě si slibujeme od té nové, která bude fungovat bez problému na všech telefonech, které lidé mají, na všech systémech, že bude větší zájem. Ta nová eRouška bude komunikovat i se zahraničními aplikacemi. Takže počkejte si, 1. 9. budeme prezentovat tu novou aplikaci eRouška 2.0 a věřím tomu, že právě před podzimem, kdy chceme na to zacílit i určitou kampaň, i v rámci třeba ordinací praktických lékařů a podobně, někteří lidé budou pociťovat různé symptomy respiračních chorob. Tak věřím tomu, že bude větší zájem o aplikaci eRouška.

Na druhou stranu je to samozřejmě dobrovolné, je dobrovolné použití té aplikace, na tom se nic nezmění.

Jakub Vilímek, DVTV: Ale těch stávajících 250 tisíc by vám pro efektivní fungování nestačilo.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR: To určitě ne, potřebujeme větší počty, ale slibujeme si od toho, právě, že ta nová aplikace, která je kvalitnější, respektive bude fungovat na všech telefonech bez problému. Což ta stará díky tomu, že se změnily ty protokoly, zejména společnost Apple nefungovala. Tak věříme tomu, že bude větší zájem o stažení této aplikace. A my pro to uděláme maximum, aby skutečně ten počet se zvýšil.

Jakub Vilímek, DVTV: A co konkrétně pro to uděláte. Já vám vysvětlím, proč se na to ptám. Například předseda České stomatologické konference Roman Šmucler říká k té eRoušce: to je ztracený boj, já jsem si to taky vypnul, protože mi to žralo baterku, nefungoval mi přes den mobil, a ve chvíli, kdy jsou tam 2 procenta lidí, nemá to žádný smysl. Tak jak to uděláte, aby to s tou novou aplikací fungovalo.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR: Tak nová aplikace bude bezesporu fungovat. A uděláme všechno pro to, abychom ji co nejvíce zpropagovali, domluvíme se i s praktickými lékaři a s dalšími. Ale je to na dobrovolnosti každého z nás. Je to zkrátka na odpovědnosti každého z nás. A to je stejné jako s nošením standardní roušky. Tak buď tedy lidé chtějí, abychom něco dělali s tou epidemií, abychom skutečně zabránili jejímu šíření, a pak třeba využijí i tu eRoušku, nebo si nasadí klasickou roušku tam, kde hrozí riziko nákazy, nebo nechtějí. To je zkrátka na tom dobrovolném rozhodnutí, a eRouška určitě nebude nikterak povinná, budeme se snažit ji vysvětlovat. Myslím si, že ta nová eRouška díky tomu, že skutečně bude fungovat bez problému na všech telefonech, tak že bude atraktivnější aplikací. A myslím si, že zejména právě před podzimními respiračními chorobami, před tou sezónou, kdy každý bude kašlat, smrkat a podobně, a lidé možná toto budou vnímat mnohem intenzivněji než dnes. Pokud třeba pojedou v metru, v tramvaji a podobně, tak že ten zájem o eRoušku bude větší.

Jakub Vilímek, DVTV: Jenom ještě poslední dotaz k tomu, co jste zmiňoval na začátku. Proč těch aplikací je tedy tolik? Kdo se v tom má vyznat?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR: To není pochopení. Musíte si to nastudovat trochu, pane kolego. Chytrá karanténa má celou řadu aplikací, které používají krajské hygienické stanice, jako je aplikace Daktela, a podobně. eRouška je aplikace pro veřejnost. Vy jste říkal „aplikace chytré karantény“, takže to nebylo úplně dobře od vás řečeno, to si musíte skutečně získat více informací, pokud se chcete ptát konkrétně.

Skutečně je to eRouška, což je aplikace pro veřejnost. To je jediná aplikace. A přijďte, můžete přijít 1. 9. na tiskovou konferenci, kdy budeme eRoušku 2.0 představovat.

Klára Bazalová, Česká televize: Já ještě poprosím o upřesnění. Platí tedy, že to jediné doporučení v Praze jsou roušky na školách? Protože v tom materiálu Ministerstva zdravotnictví týkající se žluté barvy se mluví i o omezení otevírací doby ve stravovacích zařízeních, o omezení počtu účastníků na hromadných akcích nebo o rouškách v obchodních centrech. Tak jestli roušky ve školách jsou jediné doporučení, které dáváte.

A prosím ještě jeden dotaz. Platí tedy to, co jste vyhlašoval minulý týden, že se semafor bude aktualizovat jednou za 14 dní vždycky takhle v pátek? Že do té doby nemáme očekávat žádná další opatření? Děkuji.

Jarmila Rážová, hlavní hygienička ČR: Tak já jestli mohu za pana ministra, řeknu, co se týče semaforu. Budeme informovat každý týden, data jsou vyhodnocována vlastně za období týden, ale sledujeme i období 14 dnů. Takže tato data o tom, jak se mění mapa ČR, ta budou zveřejňována každý týden.

A pak jenom než asi řekne paní Dr. Jágrová, není to jediné doporučení, ale zároveň povinnost, jak říkal pan ministr, kde se nosí roušky. A zároveň platí ještě další mimořádné opatření, a to je omezení hromadných akcí podle toho počtu vevnitř a venku. Tak, jak to máme v tom mimořádném opatření, které bude platit od 1. 9. pro Prahu a pro celé území.

Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy:  Za Prahu je pouze Letiště Václava Havla jako povinné, jako mimořádné opatření, doplňuje tím opatření Ministerstva zdravotnictví, které bude platit od 1.9. Dosud platí na vše z 27. 7., kde je i to omezení nošení roušek ve vnitřních prostorách všech zdravotnických zařízení, nejenom lůžkových, ale i ambulantních. A je tam i omezení nošení roušek u počtu osob nad 100 ve vnitřních prostorách.

Samozřejmě jsme velmi zvažovali další možná opatření a nařízení, nechtěli jsme k nim zatím přistupovat. Protože jak jsem uváděla, ta situace je ještě celkem relativně příznivá. Nicméně, pokud se bude situace nadále zhoršovat, bude se přistupovat k dalším opatřením. Prvním na místě budou zařízení typu těch barů, restaurací, kde máme jednotlivé clustery. A případně se bude vždycky vycházet ze základní epidemiologické situace. To znamená, že pokud se vyskytne onemocnění v nějakých jiných skupinách, v nějakých jiných lokalitách, tak se bude postupovat podle toho.

Josef Kopecký, iDnes.cz: Budu mluvit jako člověk, který žije v Praze. Nevím, jak to funguje v jiných místech po republice. Nicméně, možná tím, že je léto a byly horké dny, tak ne úplně všichni Pražané nebo návštěvníci Prahy dodržovali tu povinnost nošení roušek v metru. Jestliže teď přibude povinné nošení roušky i v jiných segmentech městské dopravy. Jakým způsobem, kromě toho, že apelujete na zodpovědnost těch lidí, bude stát vynucovat dodržování toho pravidla, aby se ta situace v Praze nezhoršovala.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR: Tak platí tady nějaké zákony. Toto mimořádné opatření je vydáno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, je to protiepidemické opatření. A já doufám, že lidé budou respektovat zákony. Pokud nebudeme respektovat zákony, tak to tady asi můžeme úplně už zabalit. A to si myslím, že nikdo z nás nechce.

Prostě pokud tady vidíme, jak se ta situace zhoršuje, tak věřím tomu, že lidé jsou rozumní.  Vždy jsme kladli důraz na individuální odpovědnost. Pokud by nedodržovali toto mimořádné opatření, tak pak samozřejmě může přijít sankce, případně bloková pokuta, a podobně.

Ale já si myslím, že to zkrátka by mělo být až úplně to poslední. Já doufám, že lidé jsou rozumní, že jsou zodpovědní, a že skutečně po nich nechceme v tuto chvíli nic tak zásadního. To, že si nasadím roušku, když jedu patnáct minut tramvají si myslím není něco, co by zásadně omezovalo základní lidská práva a svobody nás všech. A musíme si zkrátka uvědomit, že v Praze máme počínající komunitní šíření, ta nemoc se skutečně šíří. Je to někde kolem 30 procent nedohledatelných zdrojů nákazy. Kdy skutečně lidé jsou nakažení, ale neví se, kde se nakazili. A to je něco, co musíme vnímat. Takže já pevně věřím tomu, že nikdo nechce, abychom tady museli dělat nějaká razantnější opatření, uzavírání podniků, uzavírání klubů, a že budou lidé alespoň takto bazálně zodpovědní. Jinak tady neomezujeme jakkoliv život, ani v Praze, ani v ČR. Ani nechceme. Ale na druhou stranu musíme vnímat, že to riziko té nemoci tady je, že jsou tady zranitelné skupiny, které také cestují v té tramvaji. Že jsou tady lidé po onkologickém onemocnění, kteří mají oslabenou imunitu, a také chtějí někam cestovat v té tramvaji. A pro ně ta nemoc může mít zásadní dopady na jejich zdraví. Takže to si musíme uvědomit. Že tady nejsme sami, nejsme sobečtí, ale máme tady kolem sebe lidi, kteří skutečně jsou v riziku. Pokud by se nakazili, tak by to pro ně mohlo mít fatální následky. Věřím tomu, že toto si všichni dobře uvědomují.

Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy:  Hygienická stanice hlavního města Prahy ve spolupráci s Policií ČR prováděla sledování nošení roušek v metru, současně prováděla i to sledování po dobu delší i Městská policie Praha. A z těch výsledků vyplývá, že 95 procent lidí nosí roušku na vstupu do metra a 99 procent v metru. Pravda je, že na tom vstupu do metra leckdo opomene nebo si uvědomí až dodatečně. Ale 99 procent cestovatelů v metru nosilo roušky v době těch šetření. A to šetření městské policie probíhalo skoro měsíc. Takže tam si myslím, že je to velký počet lidí. Samozřejmě se najdou neukáznění jedinci, jako vždycky, a pak je na místě ta sankce.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ještě televize Prima.

Josef Mádle, CNN Prima News: Pane ministře, ještě jeden dotaz ohledně Remdesiviru. Právo uvedlo, že by se snad Remdesivir u nás vyrábět, dále bylo uvedeno, že společnost Santiago vyrobila aktivní látku a tu bude prodávat firmám pouze za účelem vědeckého výzkumu, tak co také říkáte na úspěchy českých vědců v otázce vývoje na poli covid-19?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Každý takovýto úspěch je dobrý. Přiznám se, o tomto nemám detailní informace. My teď spíše řešíme otázku, abychom měli dostatek Remdesiviru na podzim. Teď se budeme pravděpodobně účastnit společného nákupu tohoto léku v rámci Evropské unie, protože nyní pouze skrze nákup Evropské unie bude možné lék získat. Lék zatím nebude volně dostupný na trhu, aby si každý stát mohl nakupovat nebo získávat podle potřeby. Dostali jsme určitý objem jako dar zdarma. Stále tento lék máme, ale je pravdou, že se může stát, že počet pacientů vyžadujících tento lék bude větší, takže proto se připojujeme k tomu společnému nákupu v rámci Evropské unie.

Jinak každý vědecký úspěch našich lidí, Pan Cihlář je přímo součástí firmy Gilead, která vyrábí tento lék, tak je dobrý, ale tyto informace, které popisujete, tak nemám.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme, poslední dotaz. Televize Nova.

Klára Pospíšilová, televize Nova: Dobrý den, mám otázku na pana ministra. Pane ministře, má Ministerstvo zdravotnictví dostatek ochranných pomůcek, případně jakých a kolik jich je? Druhá otázka bude na paní hlavní hygieničku Rážovou. Na Václavském náměstí je odběrové místo, kam přijdou lidé, kteří jsou doporučení od praktického lékaře nebo od hygieny. Ti tam prý čekají v dlouhých frontách, ale pokud přijde samoplátce, který si zaplatí těch 1500 korun, tak předběhne lidi, kteří mají doporučení. Přijde vám to logické nebo z jakého důvodu to tak je? Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Odpovím na tu první otázku. Pokud jde o ochranné prostředky, tak v rámci organizace Ministerstva zdravotnictví je jich dostatek. Už jsem před delším časem zadal jasný pokyn nemocnicím přímo zřizovaným ministerstvem zdravotnictví, aby si udělaly dostatečné krizové zásoby ochranných prostředků, protože až ta krize nám ukázala reálnou potřebu, kterou jsme předtím neznali. Nemocnice dnes velmi dobře ví, kolik potřebují kterých ochranných prostředků. Teď vám neřeknu přesný počet, ale nedávno jsme kontrolovali, zda skutečně jimi nemocnice disponují a je to tak. V tomto směru jsou připraveny.

Pokud jde o ty rezervy železné, řekněme v rámci Správy státních hmotných rezerv, tak tam jsme si dali určité požadavky na Správu státních hmotných rezerv, jako náš rezort. Pak jsou tam požadavky jiných rezortů, a pokud vím, tak probíhají soutěže a postupně se uzavírají smlouvy s jednotlivými dodavateli. Důležité je, aby samotní poskytovatelé měli ty ochranné prostředky, protože ve Správě státních hmotných rezerv mají být železné rezervy, pokud dojdou v terénu. Nyní je skutečně nutné, aby nemocnice, právě na základě zkušenosti, kterou měly v krizové době března, dubna, měly dostatek vlastních ochranných prostředků. Řada z nich ještě pochází z nákupů, které jsme udělali a které jsme jim dodali. V tomto směru by ty klíčové páteřní nemocnice neměly mít žádný problém.

Jarmila Rážová, hlavní hygienička: Tak já k té otázce. Odběrové místo firmy, kterou jste jmenovala na Václavském náměstí, je zařazeno mezi odběrová místa a dodává údaje o své činnosti, kapacitě a zároveň provedeném počtu testů právě do systému Chytré karantény, takže vím, že funguje. Ale jak mají nastavené své objednávkové systémy, tak do toho úplně nevidím. Možná, že mě doplní paní doktorka Jágrová, protože je to odběrové místo zřízené na území hlavního města Prahy.

Zdeňka Jágrová, ředitelka hygienické stanice hlavního města Prahy: Praha má v současnosti kapacitu téměř pět tisíc odběrů na den. Máme páteřní odběrová místa, která kopírují všechny fakultní i bývalé fakultní nemocnice, včetně Thomayerovy nemocnice a Bulovky. Určitě bych doporučovala každému, aby se objednal. Pokud se objednává v odpoledních hodinách, může se stát, že je objednán až na druhý den, ale pokud se objednává ráno, tak většinou toho dne dojde naplnění.

Toto odběrové místo bylo zřízeno zejména pro turisty a Pražany, kteří jsou samoplátci. Vyšetřuje samozřejmě všechny pacienty, i ty, kteří jsou indikováni, ale ne praktickým lékařem, spíše jen hygienickou stanicí. Je to pro turisty a pro tyto záležitosti. Občas se tam fronta tvoří, my jsme to několikrát sledovali, ale není nijak dramatická. V podstatě, během relativně krátké doby dojdou ti lidé naplnění. Budou zřízena další dvě odběrová místa. Počítá se s nově otevřeným odběrovým místem ve Žlutých lázních a bude zřízeno odběrové místo na Letné, které zase posílí kapacitu, aby doba čekání byla co nejkratší.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, tak ještě stručně televize Prima.

Josef Mádle, CNN Prima News: Pane ministře, nevím, jestli můžete říci, dle vás, optimální počet Remdesiviru, abychom měli my, jako Česká republika, z toho společného nákupu? Máte ten počet?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Teď ho dáváme finálně dohromady s profesorem Černým, ale napočítáváme to v řádu stovek pacientů, ale přesné počty vám teď neřeknu. Ale pan profesor Černý, který je šéfem klinické skupiny, udělal takovýto odborný odhad včetně konkrétních čísel, ale teď je nemám v hlavě, omlouvám se.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání Integrovaného centrálního řídícího týmu Chytré karantény, 28. srpna 2020.

Související zprávy