Tiskové konference

11. 4. 2018 14:48

Tisková konference po jednání předsedy vlády Andreje Babiše se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim, 11. dubna 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci v rámci oficiální návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Petera Pellegriniho v České republice. Vítám předsedu vlády České republiky pana Andreje Babiše a především předsedu vlády Slovenské republiky pana Petera Pellegriniho. A prosím pana premiéra Babiše o úvodní slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR:  Vážený pane předsedo vlády Slovenské republiky, dámy a pánové, já jsem velice potěšen, že nový premiér Slovenské republiky, a můžu říct můj přítel, Peter Pellegrini dodržel tradici a navštívil na svojí první zahraniční cestě Českou republiku. My samozřejmě se známe už z předešlého období, kdy jsem byl ministr financí. A taky jsem měl tu čest na poslední Evropské radě, kdy pan premiér se účastnil jenom částečně, protože právě v pátek nová slovenská vláda dostávala v parlamentu důvěru, tak jsem měl tu čest zastupovat Slovenskou republiku.
Je jasné, že  právě v tomto roce, kdy si připomínáme 100. výročí vzniku Československé republiky a 50. výročí Pražského jara a samozřejmě 25. výročí vzniku samostatných států, se budeme vídat velice často. Já už 26. dubna zavítám do Bratislavy, kde společně zahájíme výstavu při příležitosti 100. výročí vzniku Československa, a samozřejmě těch oslav bude strašně moc. Já teda závidím Slovákům, že mají vládního zmocněnce na oslavy 100. výročí, my to bohužel ještě nemáme, ale musíme to asi urychleně udělat, protože těch akcí máme strašně moc. 
My samozřejmě máme nadstandardní vztahy se Slovenskem. A já jsem velice rád, že máme velice shodný názor hlavně na naše působení v Evropské unii, že máme shodný názor na to, že to spojenectví V4 je velice důležité pro nás. A důležité je to, že máme společnou strategii a ta strategie samozřejmě v rámci Evropy je hlavně definována tou dohodou Dublin IV, my skutečně chceme důslednou návratovou politiku, nechceme kvóty, nechceme ilegální migraci a tam jsme na jedné lodi.
Za druhé máme stejný názor na příští rozpočet. Máme stejný názor na to, že my bychom měli rozhodovat o tom, když Evropa nám dává peníze na fondy, kam mají být směřovány, ne že oni nám určí, že to má být na takovou oblast, která není pro nás aktuální, a každá ta ekonomika je jiná, takže my chceme o tom rozhodovat, my chceme posílit pozici členských států, my nechceme, aby Evropská komise o všem rozhodovala za nás, aby byla politická, a my chceme určitě, aby i menší státy, jako jsme my, měly ten velký hlas v Evropě. Takže tady jsme na společné lodi, já myslím, že ten formát V4 funguje velice dobře. Taky jsme mluvili o formátu Slavkov, tzn. Česko, Slovensko, Rakousko, a si myslím, že ta iniciativa je velice dobrá a naším cílem je samozřejmě získávat další spojence pro tu naši politiku, a myslím si, že se nám to daří a že v tom směru budeme hrát společně úplně jinou roli než doposud a já jsem o tom přesvědčen. Je vidět, že Evropa se mění, ukázaly to italské volby, ukázaly to německé volby a uvidíme, co se stane příští evropské volby a je potřeba, aby Evropská unie skutečně se reformovala. My potřebujeme, abychom dosáhli ty základní 4 svobody, volný trh, vnitřní trh, není možné, aby omezovali naše firmy v Německu a říkali jim, vaši dělníci tady můžou pracovat jenom 1 rok, není možné, aby byli omezováni naši přepravci, když vezou zboží například z Otrokovic do Londýna a nemůžou po cestě odvézt nějaké nebo nazpátek jiné zboží. A tyhle věci, dvojí kvalita potravin, myslím, že dneska Komise rozhodne v náš prospěch a byla to samozřejmě asi první iniciativa bývalého premiéra Roberta Fica, ale i česká strana za to bojovala. Není možné, aby naše děti jedly jinou kvalitu potravin než v Evropě. 
Takže, to jsou naše společné zájmy. A já jsem strašně rád, my máme jasně nadstandardní vztahy, my jsme byli vždy spojenci. Peter Kažimír, ministr financí, máme skutečně, já jsem tam šel hned první den, jak jsem nastoupil jako ministr financí, se naučit, co je to Daňová Kobra a kontrolní hlášení a díky tomu máme skvělé finance. Takže to jsou věci, které fungují skvěle, a já jsem strašně rád, že jsme mohli dneska se spolu setkat a vyměnit si názory na naši další spolupráci.

Peter Pellegrini, předseda vlády Slovenské republiky: Děkuji vám, vážený pane premiére, vážené dámy a pánové, je pro mne skutečně velkou ctí, že svoji první zahraniční návštěvu mohu absolvovat zde v České republice, v krásném hlavním městě, v Praze a chtěl bych ještě jednou velmi poděkovat za skutečně velmi přátelské a vřelé přivítání, kterého se mně i mé delegaci dostalo. Spolu se mnou přišel i místopředseda vlády a ministr financí Peter Kažimír a jsem velmi rád, že mohl jednat i s českou ministryní financí paní Alenou Schillerovou, protože je mnoho oblastí, např. ve fiskální politice, v oblasti daní, kde si máme co říci. Chci vám poděkovat, pane premiére, za vaše slova, že nastala doba, kdy i Slovenská republika může něco nabídnout České republice a my jsme hrdí, že jsme přijali mnoho inovativních nápadů, které se uplatňují i u vás v České republice a které vzbudily ohlas v oblasti boje proti daňovým podvodům. A našly uplatnění i v jiných členských zemích EU a za to patří velký dík našemu vicepremiérovi a ministrovi financí Peteru Kažimírovi, který s těmito opatřeními přichází.
Není to jen tradice, protože by bylo málo, kdybychom my slovenští politici přijížděli na svoji první zahraniční oficiální návštěvu do ČR jen z pouhopouhého zvyku, je to však skutečný a upřímný projev našich vztahů, které mají vskutku až bratrský charakter, a můžeme konstatovat, tak jako diplomaté s oblibou říkávají, že v současné chvíli nejsou mezi našimi zeměmi žádné otevřené a nevyjasněné otázky, není žádný velký problém až na Český dům v Bratislavě, který jsem i já osobně při setkání s panem prezidentem Zemanem, na setkání minulý týden v Tatrách, jsem sám nabídl svoji vlastní aktivitu a pevně věřím, že ve spolupráci s našimi českými kolegy vyřešíme i tento spor, který mezi našimi zeměmi evidujeme. A doufám, že se jej podaří vyřešit ke spokojenosti obou stran. Česká republika patří  k druhému nejvýznamnějšímu ekonomickému partnerovi Slovenské republiky, hned vedle Spolkové republiky Německo. Je to druhá nejčastěji navštěvovaná turistická destinace Slováků, a proto jsme hovořili s panem premiérem i o potřebě věnovat se mezistátní infrastruktuře a za slovenskou stranu jsem deklaroval jasné stanovisko s tím, že Slovenská republika se připojí k plánům České republiky budovat vysokorychlostní železnici a železniční propojení ve směru Praha – Brno a já bych byl velmi rád, aby trať pokračovala ve směru na Bratislavu. A v tomto případě si Bratislava musí splnit svoji vlastní domácí úlohu z naší společné hranice až do hlavního města. Byl by to výrazný posun, nejen pro Bratislavu a Prahu, napojit se a vybudovat koridor, který směřuje od Bělehradu přes Budapešť a potom přes Brno směrem na Prahu až do Berlína. Tím bychom zůstali stále na té hlavní dopravní tepně, což je důležité jak pro slovenskou, tak pro českou ekonomiku. 
Ta spolupráce probíhá na různých úrovních a já chci velmi pěkně poděkovat panu premiérovi, že se věnuje i slovenské komunitě, která žije na Slovensku, a to zahrnuje i deset tisíc studentů a také pracujících zde v ČR. A myslím si, že i to dává velmi dobrý předpoklad našich dalších dobrých vztahů. Protože co je lepší, než když se mladí lidé navštěvují, poznávají jeden druhého, poznávají jiné kultury. To dává dobrý základ tomu, že i mladá generace bude mít dobré vztahy a naváží na tradici, která se započala již před sto lety, kdy jsme oslavili a budeme oslavovat vznik Československa. 
Já jsem velmi rád, že vás mohu informovat již o několika jednotlivých aktivitách, například o otevření velké výstavy u nás na Bratislavském hradě. Velký důraz při aktivitách klademe na přípravu oficiálních státních oslav, které se chystají 28. 10. tady v ČR a potom 30. 10. u nás v Martine. To jsou ty největší státní oslavy, u kterých jsem rád, že i pan premiér přislíbil svoji účast, jakož i já jsem přislíbil svoji účast na aktivitách, které proběhnou zde v Praze, a bude mi velkou ctí se jich zúčastnit.
   
Formát V4 pro Slovensko trvale patří k úspěšným příběhům a k formátům, na které můžeme být právem hrdí. Blíží se převzetí předsednictva, protože již od 1. 7. Slovenská republika bude předsedat celému seskupení V4 a chceme potvrdit to, o čem hovořil pan premiér Babiš,  hlavní priority se budou věnovat přípravě evropského finančního rozpočtu EU, který je klíčový i pro nás jako země, které jsou přijímatelé dotací a strukturálních fondů. A chci poděkovat i českým ministrům, kteří mají zásluhu o toto portfolio, protože jsem měl společně jako místopředseda vlády bojovat i za euro fondy a budoucnost i za kohezi po roce 2020 a s Českou republikou jsme vždy hovořili stejným jazykem. Za to vám, pane premiére, chci poděkovat a pevně věřím, že tato naše synergie, tato naše jednota dovoluje v rámci formátu V4 prosazovat zájmy tohoto středoevropského regionu na evropské úrovni a já se připojuji ke slovům pana premiéra a chceme ocenit, že se Evropská komise rozhodla právě dnes zveřejnit směrnici, která má zabránit podvádět spotřebitele. A že na základě slovenské iniciativy a na základě spotřebitelského summitu o dvojí kvalitě potravin a i díky tomu, že se k nám připojila i Česká republika, se kolegové z V4 rozhodli skončit s tím, aby naši a vaši občané byli považováni za občany druhé kategorie.  A aby nám tu byly nabízeny výrobky, které kvalitativně vůbec neodpovídají tomu, co se prodává v další části Evropy, tady bych rád ještě jednou připomněl jednu věc, že vnímám riziko možné fragmentace politické anebo ekonomické samotné Evropy. Už ne jen na západní a východní části, ale i na sever a jih, a my si myslíme, že opak má být pravdou a jen vzájemný respekt v otázkách národních zájmů může právě přispět k tomu, aby právě k takové fragmentaci nedocházelo. A znovu rozdělování na země staré a nové, na země více a méně rozvinuté. Aby se tento proces zastavil, to by mělo zničující a devastační účinek na celý projekt EU. Na druhé straně chci potvrdit, že my formát V4 nevnímáme jako nějakou náhradu nebo jinou formu, kterou by měl nahrazovat samotný projekt EU. Jsme hrdými členy budoucí dvacet sedmičky. A pevně věřím, že spolu s kolegy a s ČR a s V4, ale i v rámci Slavkovského formátu,  zde budeme moci velmi jasně a rázně prezentovat svoje postoje. Nejsme pasivními členy, já chci ocenit odvahu pana premiéra, který je, a já jsem jej zažil na radách, kdy umí velmi jasně povědět svůj názor a nepodléhá tlaku většiny, a já se budu také snažit, abych mu byl dobrým partnerem a byl jsem schopen vždy říkat, co si myslíme. Není důležité, jak velká jsme země, každý z nás je členem EU a máme stejná práva a stejné povinnosti. Takže ještě jednou, pane premiére, velmi pěkně vám děkuji za přivítání a za možnost navštívit Českou republiku a těším se na zbytek návštěvy, která bude směřovat do českého parlamentu a také navštívím Poslaneckou sněmovnu i Senát. 
Závěrem, pokud pane premiére dovolíte, bych rád využil příležitost, abych tady před médii i jménem vlády velmi pěkně ocenil práci vaší paní velvyslankyně, paní Livie Klausové, která pomalu dokončuje svoji misi na Slovensku, a jsem rád, že mohu říci, že za ty léta udělala kus velké práce a i ona osobně přispěla ke kultivování našich skvělých vztahů. Takže paní velvyslankyni a excelenci ještě jednou velké díky i jménem vlády Slovenské republiky. A jsem rád, že jsem mohl být vaší poslední oficiální cestou, kterou jste ve své funkci organizovala, a doufám, že tak, jak úspěšně začala, tak i úspěšně skončí. A já vám přeji hodně zdraví, štěstí a budu se těšit vždy na společné osobní setkání při dalších příležitostech. Všechno dobré, paní velvyslankyně, děkuji vám. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání předsedy vlády Andreje Babiše se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim, 11. dubna 2018

Související zprávy