Tiskové konference

12. 2. 2018 15:32

Tisková konference po jednání předsedy vlády Andreje Babiše se zástupci samospráv, 12. února 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání předsedy vlády Andreje Babiše se zástupci samospráv. Vítám zde předsedu vlády pana Andreje Babiše a také předsedu Svazu měst a obcí České republiky pana Františka Lukla, kterému tímto předávám slovo.

František Lukl, předseda Svazu měst a obcí: Hezké odpoledne ode mne. Chci v tuto chvíli poděkovat panu premiérovi za to, že nás vyslechl, že se seznámil se skutečnostmi, které se týkají novely zákona o střetu zájmů a jejich konkrétních dopadů, protože dneska už víme, že desítky členů rad a někteří starostové a místostarostové rezignovali na své pozice. Tzn. není to bouře ve sklenici vody a přišli jsme požádat, aby v rámci Poslanecké sněmovny se našla shoda na určitém kompromisním řešení, které by zamezilo exodu, řekněme, veřejných funkcionářů po komunálních říjnových volbách z radnic.

My na jednu stranu říkáme, že nechceme nic tajit a je pro nás samozřejmě naprosto přirozené, abychom do toho registru vsázeli jednotlivé informace, tak jak doposud, o majetkových poměrech, o finančních prostředcích. Ale na druhou stranu říkáme, aby tyto velmi citlivé a rozsáhlé informace byly k dispozici subjektům či osobám, ať už na základě vyžádání, anebo dozorovým a kontrolním orgánům na základě jejich aktivity. Stává se nám totiž, že ten rozsah informací, které se dneska musí zveřejňovat, jsou natolik choulostivé, že někteří, ať už jsou to lékaři, vysocí bankovní úředníci, manažeři nemají zapotřebí, aby takové skutečnosti byly dávány k dispozici široké veřejnosti bez dalšího. A abychom vůbec neměli přehled o tom, kdo se o takové skutečnosti zajímá a především, jak s nimi potom následně nakládá.

Takže chceme jednoznačně zde konstatovat, že se nikdo z nás nebrání tomu, abychom informace o svých majetkových poměrech do registru takto dávali, ale požadujeme, aby s těmito informacemi bylo nakládáno zodpovědně. Pokud se podíváme na ty dva návrhy, které jsou v Poslanecké sněmovně a které by měly toto řešit, tak na jedné straně by z této povinnosti měli být vyjmuti neuvolnění zastupitelé nebo na druhou stranu, jak říká návrh STANu, aby takové informace byly pouze na vyžádání. Shodli jsme se, a za to chci ještě jednou poděkovat, že bychom konkrétní detaily té úpravy vyřešili na skupině, kterou svolává pan předseda Vondráček, kde jsou zastoupeni zástupci politických stran napříč spektrem v Poslanecké sněmovně. A shodli se na určitém kompromisním řešení. Ten by měl být takový, že bychom na jednu stranu zachovali transparentnost a povinnosti, které dneska uvolnění zastupitelé mají a neuvolnění funkcionáři, ale aby opravdu takové informace se dostaly k subjektům, kteří s nimi budou zodpovědně nakládat nebo tak, aby se vědělo, kdo k takovým informacím má přístup a jak s nimi do budoucna naloží. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. No já jsem si vyslechl samozřejmě názory delegace, je škoda, že jste nepřišli dřív, předtím než jsme to projednávali na vládě. Vláda k tomu zaujala vlastně negativní stanovisko, protože jsme asi neměli tolik informací, kolik já jsem jich obdržel dnes. My jsme to diskutovali podrobně, samozřejmě je to specifická situace, kdy skutečně tyto lidi, kteří to dělají de facto nezištně a dělají to po práci, tak samozřejmě mají s tím problém. Dneska je to na půdě Poslanecké sněmovny znovu k diskusi. Paradoxně delegace přišla za mnou, když teda ten zákon byl označen jako lex Babiš, a tehdy asi jsme se nesoustředili na to, na co bylo potřeba, jak je dneska vidět, ale na jiné věci. Takže za mě určitě, my máme zítra klub hnutí ANO. Pan předseda sněmovny Vondráček zorganizuje jednání předsedů všech parlamentních stran a hnutí. Já vnímám ty argumenty, rozumím tomu, takže za mě určitě jsme připraveni o tom diskutovat. Byla diskuse, jestli kraje, velká města, malá města, do jaké míry, proč tam nejsou například i zastupitelé, kteří taky schvalují atd. Takže ten zákon není dokonalý a je potřeba se k tomu vrátit a teď je na to příležitost v Poslanecké sněmovně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání předsedy vlády Andreje Babiše se zástupci samospráv, 12. února 2018

Související zprávy