Tiskové konference

10. 1. 2008 13:45

Tisková konference po jednání předsedy vlády ČR Mirka Topolánka s polským premiérem Donaldem Tuskem 10. ledna 2008

Tisková konference po jednání předsedy vlády ČR Mirka Topolánka s polským premiérem Donaldem Tuskem 10. ledna 2008:

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání delegací Polské a České republiky. Dovolte mi zde přivítat předsedu vlády polské republiky pana Donalda Tuska a předsedu vlády ČR pana Mirka Topolánka. Předsedovi vlády ČR předávám slovo.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: A já ho předám Donaldu Tuskovi, předsedovi polské vlády.
Donald Tusk, předseda vlády Polské republiky: Děkuji srdečně za další příklad velkého pohostinství českého. S panem premiérem Topolánkem máme ze dvou různých důvodů zkomplikovaný tento postup vést další rozhovory, protože za prvé, nemůžeme najít konflikty, které bychom měli řešit. Za druhé, máme tak dobré osobní vztahy, že mezi čtyřma očima umíme vyřešit problémy za pět minut. Problémy, které si třeba vyžadují daleko širší jednání daleko více času. Skutečně dnešní rozhovory potvrdily to, co jsem už dnes říkal, že v podstatě otázka rozhovorů, otázka řešení problémů mezi námi, to je otázka skutečně velmi jednoduchá, bez nějakých velkých zátěží nebo zábran a překážek. Hledáme a dohadujeme stanoviska ve věci ohledně energetické bezpečnosti a vůbec bezpečnosti v Evropě. Vypracovali jsme si už společná stanoviska, která se týkají takzvané historické spolupráce v tomto evropském prostoru. Dohodli jsme se, že Polsko využije zkušenosti, kdy ČR bude předsedat EU. Ale hlavním tématem také byla společná ujednání a společná stanoviska ohledně protiraketového štítu a protiraketové základny v Polsku a na území ČR. S velkým uspokojením jsem přijal stanovisko české strany a osobně předsedy vlády pana Mirka Topolánka. A toto uspokojení vyplývá ze skutečnosti, že náš názor je shodný. Budeme koordinovat za prvé koordinace všech našich kroků a všech našich postupů v průběhu vyjednávání. Za druhé, budeme si vyměňovat zkušenosti a informace, aby Polsko a ČR měla jednotnou představu o tom, jak to bude vypadat. Jsem také přesvědčen, že tempo a cyklus rozhovorů by měl být též dohodnutý a také by měl být společný. Podmínky, o kterých hovoří polská strana, které jsou důležité pro umístění toho zařízení v Polsku, byly přijaty českou stranou s pochopením.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády Polské republiky, nyní má slovo předseda vlády ČR pan Mirek Topolánek.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ještě jednou dobrý den. Je třeba říci, že my se s Donaldem Tuskem vidíme během několika týdnů počtvrté. Jednou to bylo v Lisabonu při podepisování Lisabonské dohody. Podruhé na jednání Visegrádské čtyřky v prosinci v Ostravě. Společně jsme se radovali 21. prosince z otevření hranic v rámci Schengenského prostoru. Dnes, bezprostředně po zahájení nového roku jednáme, jednali jsme o těch problémech, které nás spojují a kde chceme postupovat společně. Já vím, že se vždy říká, že ty vztahy jsou historicky nejlepší, ale v případě česko-polských vztahů je to pravda. V ekonomické oblasti nemáme žádné vážné problémy. Polsko je třetím největším partnerem, máme vyrovnanou obchodní bilanci, která byla dříve v neprospěch Polska, myslím, že ta bilance je velmi zdravá. Je celá řada českých investic v Polsku, ČEZ, Kofola a další, celá řada investic v ČR, polských investorů. A vidíme ten vývoj jako naprosto zdravý a po odbourání schengenské hranice jako naprosto přirozený. V politické oblasti zastáváme v drtivé většině případů shodné postoje i v rámci EU, míníme postupovat společně ve věci energetické bezpečnosti, máme stejnou prioritu zahraniční politiky, tu východní dimenzi. To znamená, Ukrajina, Bělorusko, budeme podporovat evropskou politiku sousedství v těchto zemích a budeme se o tom ještě u oběda velmi detailně bavit. Zastáváme stejnou pozici k problému Kosova, budeme navyšovat a centralizovat naše síly v Afghánistánu a myslím si, že v těchto oblastech jsou ty postoje opravdu velmi podobné. Myslím si, že ta otázka, kterou už vzpomněl Donald Tusk, to je energetická bezpečnost, tak ta je jednou z nejzávažnějších. Je to věc nejen na diskuzi premiérů, ale celých týmů, které dnes už pracují. Týká se severního plynovodu Nordstream, týká se dalších, řekl bych, produktovodů, které začínají postupně míjet střední Evropu a obě naše země se na to musí dobře připravit. Dohodli jsme se s Donaldem Tuskem, že budeme demonstrovat ty vzájemné vztahy i tím, že společně převezmeme záštitu nad 1200. výročím Těšína a myslím si, že to bude přesně v tomto regionu a přesně na bázi rozděleného Českého a Polského Těšína to, co bychom pro vztahy měli ještě dále udělat.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády České republiky i předsedovi vlády Polské republiky. Nyní je prostor pro vaše dotazy. Poprosím, budeme střídat polskou a českou stranu. Takže polská strana.
Jan Mikrota, televize Polsat: Neoficiálně jsme se dozvěděli od českých novinářů, že pan premiér Topolánek už má připravené speciální dorozumnění před odjezdem do Washingtonu. Zda tato dohoda bude nějakou součástí dalších vašich rozhovorů? Zda jste o tom vůbec mluvili a jak se to týká společné polsko-české strategie?
Donald Tusk, předseda vlády Polské republiky: Vidíš, drahý Mirku, jak je to těžké a náročné s polskými novináři.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já nevím, jestli bych totéž nemohl říci i já.
Donald Tusk, předseda vlády Polské republiky: Já myslím, že to byla spíše otázka na pana premiéra Topolánka. Můžu to brát jako intelektuální provokaci, ale mohu klidně říci, že s uspokojením konstatuji, že informace a spoluiniciativa, že jsme se dohodli v podstatě ve všem, že ta spoluiniciativa je jak na české, tak na polské straně, že si budeme poskytovat co nejvíc informací o tomto, co se v té věci děje. Obě strany se dohodly na tom, že nebudou ani zpomalovat ani urychlovat tento proces, tuto proceduru, že budou pomalu vyjednávat, a o všem že se budou informovat. Cítíme, že ten konec těchto rozhovorů bude dopracovaný maximálně a že o všem se vzájemně budou strany informovat.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já přesto cítím potřebu k tomu něco dodat, protože ta otázka byla nepřímo směřována na mne. Nás čekají, jak Donalda Tuska, tak mne a naše kolegy, v nejbližších dvou měsících cesty, které budou doprovázet to úsilí o vyjednání co nejlepších podmínek. Já jsem na konci února v USA, Donald Tusk cestuje do Moskvy. Pan ministr obrany Klich cestuje do Washingtonu. My se budeme vzájemně informovat a musím ubezpečit, že my jsme neuzavřeli ještě žádnou z těch dvou smluv, těch klíčových, tu velkou i tu malou, protože v této chvíli nejsou všechny naše požadavky nebo ten názor na to není společný. V tomto smyslu ta informace byla mylná. To neznamená, že bychom o to neusilovali. Celá řada těch podmínek, které si klademe, je podobná. Speciálně v té právní oblasti. Proto je dobré to konzultovat. My upřednostňujeme, a říkáme to od začátku, kvalitu před rychlostí, a to pořád platí, protože ten ratifikační proces u nás parlamentní cestou, jsou to prezidentské smlouvy, to přímo vyžaduje, musíme získat většinu poslanců a senátorů pro ta ujednání, která vlastně v těchto smlouvách budou obsažena.
Jan Mikrota, televize Polsat: Ještě jednou, neodpověděl jste na otázku, jaký význam mají dnešní jednání s náměstkem ministra zahraničí Ruské federace ve Varšavě?
Donald Tusk, předseda vlády Polské republiky: Hovořit by měly všechny strany a státy v tomto regionu by se měly informovat, spolupracovat, proto i ta návštěva ve Varšavě poskytne informace ruské straně a také jsme zvědaví na názor ruské strany. Nicméně, otázka protiraketového štítu je výhradní záležitostí Polska, ČR a USA. Mým cílem v průběhu této návštěvy bylo informování české strany o stanovisku polské strany k protiraketovému štítu, bezpečnostním zárukám a způsobu financování. Naším záměrem je získání plné akceptace našich národů, našich společenství, a také to, aby celý proces rozhodování v rámci tohoto seskupení, Polska, ČR a USA, byl průhledný a jednoznačný pro všechny státy regionu.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Ještě sdružený dotaz České televize a Hospodářských novin a pak závěrečný dotaz polské strany.
Miroslav Karas, Česká televize: Hovoříte o tom, že nechcete ten proces jednání ohledně raketového štítu ani zpomalovat, ani zrychlovat. Moje otázka zní, chcete stihnout domluvit se s Američany ještě letos do konce funkčního období prezidenta Bushe? To je první otázka. Druhá otázka je, zda Donald Tusk, když jede 8. února do Moskvy, hovořil s Mirkem Topolánkem o nějakém společném postupu v jednání s Ruskou federací. A otázka pro českého premiéra, v čem vidí hlavní rozdíl v jednání o protiraketovém štítu, pokud jde o předchozí vládu kabinetu Kaczynského a vládou Donalda Tuska?
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já bych nejdřív doporučil českým a polským novinářům, ať se konečně naučí vzájemně své řeči, ať to nemusíme tady tak hloupě překládat, protože my dva si rozumíme. To je první poznámka. Druhá poznámka, 90 % diskuze mezi Donaldem Tuskem a mnou a našimi delegacemi se netýkala protiraketové obrany a já bych byl velmi nerad, kdyby ta návštěva vyzněla, že to bylo zcela naopak, to je druhá poznámka. Třetí poznámka, v ideálním případě, a to je postoj české strany, který může být realizován pouze tehdy, když to všechno stihneme, všechny ty vnější vlivy odblokujeme a budeme schopni s Polskem sladit krok, je, že budeme schopni předložit Parlamentu k ratifikaci ty smlouvy po bukurešťském summitu NATO v průběhu dubna nebo později. To je ideální případ, vůbec to neznamená, že to tak musí dopadnout, protože ty vnější vlivy, to jest splnění našich požadavků, dokončení negociací, případně některé další to mohou celé zpozdit. Žádný termín si nedáváme, platí ta věta, že kvalita je důležitější než rychlost. Otázka na Donalda Tuska, jestli jsme konzultovali to, co bude říkat v Moskvě, tak samozřejmě ne. To si myslím, že se můžeme informovat následně po těch rozhovorech. V této chvíli si myslím, že to vůbec nebylo potřeba, ani mě to nenapadlo, musím říct. K té třetí otázce, já si nemyslím, že by se změnou administrativy v Polsku nebo v ČR došlo k nějakým změnám. Řekl bych, zásadním změnám, celou tu záležitost u nás začaly vlády socialistické. To, že se k tomu staví dnes zády, je také spíše vnitropolitická záležitost, která je velmi podivná. Takže ani ta nová administrativa Polska, já bych řekl, že klade daleko větší důraz na ta jednání, to ale nemám pocit, že by nedělala ani ta minulá, Kaczynského administrativa. Řekl bych, že zásluhou Donalda Tuska se zmírnilo určité napětí mezi Polskem a Německem, Polskem a Ruskem a že nová administrativa se snaží o, řekl bych minimálně po formální stránce, o lepší vztahy s těmito hlavními sousedy.
Donald Tusk, předseda vlády Polské republiky: Ještě jednou bych chtěl jménem polské strany zdůraznit, že nejde o závody s časem. Rozhodující pro nás je uspokojivý výsledek jednání jak pro polskou stranu, tak pro českou stranu, především vyřešení otázek bezpečnostních záruk a financování. Nečekáme, nezdržujeme, nesnažíme se to urychlit. Pokud v průběhu nejbližších týdnů dostaneme uspokojivou odpověď, smlouva bude podepsána dřív. Pokud ta jednání budou otálet, tak samozřejmě výsledek přijde později, ale to nemá nic společného s koncem volebního období prezidenta Bushe. Vše je také v rukou administrativy americké.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, poslední otázka, polská strana, krátce, prosím.
Polský redaktor: Vzhledem k tomu, že 90 % času jste věnovali ostatním otázkám, chtěl bych se zeptat na centrum proti vyhánění, zda obě delegace jsou stejného názoru a jsou proti zřízení tohoto centra v Berlíně?
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ano.
Donald Tusk, předseda vlády Polské republiky: Ano.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Takže děkujeme za pozornost, nashledanou. Tady byla pravidla celkem jasná, už ne, pánové, nezlobte se, měli jste volný prostor.
Donald Tusk, předseda vlády Polské republiky: Já nemůžu říci ano, musím říct plnou větou. Chápu český postoj. A pokud nezískáme z německé strany uspokojivou informaci týkající se dosavadního statutu tohoto centra, filosofii, kterou symbolizuje jméno Erichy Steinbach. Takže moje odpověď bude znít stejně „ano“, jako u pana premiéra. Takže polská strana bude také proti tomuto druhu podniku.
Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Takže děkujeme.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Bohužel máme časový skluz. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter