Tiskové konference

4. 5. 2017 12:52

Tisková konference po jednání předsedy vlády Sobotky s premiérem Belgického království Michelem, 4. května 2017

Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky: Dobrý den, dámy a pánové, musím říci, že mne velmi těší, že jsem se dnes mohl s panem premiérem Michelem setkat tady v Praze mimo bruselskou půdu, kde se tradičně setkáváme na jednáních Evropské rady. Těší mě to o to více, že je to do značné míry historická návštěva, je to první návštěva belgického premiéra tady v České republice od roku 2004, to znamená, je to vlastně po třinácti letech, kdy přijel do Prahy belgický předseda vlády. Takže je to významný moment z hlediska našich bilaterálních vztahů. A chci vás informovat o tom, že máme za sebou velmi intenzivní rozhovory, které jsme měli možnost společně vést. Mluvili jsme samozřejmě nejen o bilaterálních vztazích mezi Českou republikou a Belgií, ale mluvili jsme také o vztazích mezi Beneluxem a V4 a mluvili jsme také o budoucnosti Evropské unie, o těch změnách, které musíme v Evropě udělat proto, abychom proevropskou spolupráci udrželi a získali podporu našich občanů. Dovolte mi několik poznámek k těm zajímavým tématům, které jsme s panem premiérem Michelem teď tady ve Strakově akademii debatovali.
První téma, které bych chtěl zmínit, je otázka dobrých bilaterálních vztahů. Je tady skutečně, tyto vztahy jsou výrazně rozvinuty, belgické firmy jsou významným investorem v České republice, Belgie je pro nás zajímavé exportní teritorium, musím říci, že za zajímavou příležitost pokládám také alternativní využití přístavu v Antverpách a tady jsme společně uvítali fakt, že v loňském roce bylo zavedeno přímé železniční spojení mezi Českou republikou a přístavem Antverpy, a pro naše exportéry je to, myslím, velmi zajímavá alternativa i vůči Hamburku. Tedy konkrétní téma ekonomické spolupráce.
Mluvili jsme také o spolupráci mezi V4 a Beneluxem. Toto dnešní jednání předchází schůzce, která se dlouhodobě připravovala mezi zeměmi Beneluxu a V4. Česká republika s iniciativou na uspořádání této schůzky přišla už během českého předsednictví V4, teď se ho podařilo zrealizovat, a 19. června se setkají předsedové vlád zemí Beneluxu a předsedové vlád zemí V4 ve Varšavě. A je to důležité jednání, protože se sejdou země, které vstoupily do Evropské unie o něco později, se zeměmi, které patří k evropskému jádru, a budeme debatovat o tématech, které nás spojují, ale které nás také v rámci dnešní Evropy rozdělují. A myslím si, že právě tento dialog může být velmi dobrým signálem do budoucna pro to, abychom hledali v rámci Evropy společná řešení, byť máme rozdílná východiska, máme i třeba rozdílnou ekonomickou úroveň a máme třeba i rozdílnou historickou zkušenost, ale teď jsme v rámci Evropy, sedíme za jedním stolem, a já musím říci, že jsme dnes diskutovali některá témata, a já to naše dnešní setkání vnímám i jako určitou součást přípravy na schůzku V4 plus Benelux, která se uskuteční v červnu ve Varšavě.
Další zajímavé téma, o kterém jsme měli možnost s panem premiérem debatovat, je společná evropská obrana. Jsem velice rád, že s Belgií máme velmi podobný pohled na to, že by Evropa měla více rozvíjet společnou obrannou politiku, společnou bezpečnostní politiku, společnou zahraniční politiku, že by měla být aktivní v těch regionech, které souvisí, jsou bezprostředně v okolí Evropy, a určitě velice rádi budeme jako Česko s Belgií spolupracovat na půdě Evropské unie na tom, abychom v té oblasti bezpečnosti, obrany, připravili konkrétní projekty, které ukáží, že ta spolupráce má smysl. Já jsem konkrétně panu premiérovi zmiňoval například otázku jednoduššího nasazení společných evropských jednotek, protože ty jednotky my vytváříme, zatím ale bohužel nebyly nasazeny, a tady si myslím, že je potřeba odstranit ještě bariéry, které tady tomuto brání. Diskutovali jsme také o brexitu, o tom, jaký je pohled našich zemí na jednání, která nás čekají, kde jsme se nedávno sjednotili na společném mandátu pro naše vyjednavače, no a samozřejmě, že jsme diskutovali také téma, které je důležité, a to je téma, řekněme, ekonomické konvergence v rámci Evropy, protože máme tady docela velké rozdíly mezi platy v jednotlivých částech Evropské unie. To v rámci tedy společného evropského trhu i volného pohybu pracovních sil vyvolává určité napětí, které se týká i sociálního dumpingu, a i tady si myslím, že prostě musíme pokračovat v dialogu tak, abychom dosáhli toho, že ten volný trh nebude v tomto směru způsobovat jednotlivým členským problémům, jednotlivým členským zemím problémy z hlediska vytváření sociálního napětí. Mám tedy konkrétně na mysli pokračování důležité debaty o evropské směrnici o vysílání, kde zatím V4 a Benelux mají rozdílný pohled na budoucí podobu této směrnice, já se domnívám, že bychom měli hledat cestu k tomu, abychom dosáhli určitého sblížení stanovisek. Děkuju.

Martin Ayrer, mluvčí vlády České republiky: Děkuju panu premiérovi, poprosím nyní pana premiéra Michela.

Charles Michel, předseda vlády Belgického království: Pane premiére, nejdříve vám chci poděkovat za příležitost si vyměnit názory velmi intenzivně a plodně a skutečně jsme se dotkli jednotlivých témat do hloubky a budeme mít možnost pokračovat ještě v tomto dialogu. Měli jsme možnost se pravidelně setkávat v Bruselu na okraj Evropských rad. Často jsem měl možnost zjistit, nakolik si přejete hlubší dialog o evropském projektu. A musím vrátit Caesarovi, co mu náleží, protože vy jste skutečně byl první, kdo navrhl během českého předsednictví, že by se mohlo zorganizovat setkání V4 a Beneluxu. Děkuji vám za tuto iniciativu a mám radost, že tato iniciativa se zhmotní za několik dnů.

Zmínili jsme několik témat. Za prvé naše bilaterální vztahy. Tradičně máme velmi dobré, stabilní, bilaterální vztahy, které jsou pevné, a my jsme oba formovali, aby tyto vztahy, tato setkání byla příležitostí posílit naše bilaterální vztahy v jednotlivých oblastech. Všude v Evropě, u vás i v Belgii chceme podporovat ekonomický rozvoj, investice, chceme stimulovat aktivitu podniků, a mám radost z toho, že právě v této chvíli dvě stě belgických firem aktivně působí v České republice. Já z toho mám radost a zaznamenali, zaznamenal jste, zmínil jste projekty, které mají posílit ekonomické vztahy, zejména díky výměně v oblasti infrastruktury. Přístav v Antverpách sehrává velmi významnou roli v oblasti logistiky a jsem přesvědčen, že i tady se budou moci rozvíjet konkrétní projekty a podpoří ty iniciativy, které již běží. Tedy bilaterální výměny v jednotlivých oblastech. Já jsem zmínil, že jsem velmi hrdý, že bruselská univerzita, kde jsem studoval právo před několika lety, má nyní řadu iniciativ, které jsou v souvislosti s Českou republikou, takže to podporuje i osobní, mezilidské vztahy.
Druhá otázka, evropská tématika, a my sdílíme analýzu a diagnózu, dnešní svět je ve varu, za několik měsíců došlo k několika geopolitickým změnám. Volby, které se konaly ve Spojených státech, hlasování o brexitu, Spojeném království, poprvé se určitá země rozhodla formou reference opustit Evropskou unii. Dochází na jih od Evropy ke znepokojivému vývoji, ty konflikty jsou velmi závažné v Sýrii, v Iráku, nestabilní situace v Libyi, vývoj situace v Turecku, vztahy s velkým sousedem, kterým je Rusko, které nejsou vždy jednoduché, to je to nejmenší, co můžeme o tom říci. Tedy mé přesvědčení, které sdílím s panem premiérem, je, že máme dvě možnosti, buď nedělat a zachovat status quo a nehybnost, a to by vážně ohrožovalo zájmy našich občanů v různých oblastech, a to není moje rozhodnutí, moje volba. A další možnost, jednat. A myslím, že dialog mezi, mezi zeměmi Visegrádu a Beneluxu může být velmi prospěšný pro oživení evropského projektu, proto, abychom byli schopni definovat velmi rozumně a jemně řadu bodů, které nás sjednocují v řadě oblastí, a my jsme to dnes zjistili, my sdílíme přesvědčení a pohled na řadu otázek. Evropa obrany je krásným příkladem, bude se konat summit NATO v Bruselu a budeme mít možnost společně potvrdit tuto ambici, posílit obrannou strategii, Evropa v rámci NATO a ne vedle Aliance.
A existují i rozdíly. Zcela přátelsky a ve vzájemné úctě musíme být schopni překračovat naše rozdíly ve vyšším zájmu evropského projektu, abychom dodali evropskému projektu nový elán. Byl jsem rád, že jsem mohl zmínit otázku sociálního dumpingu, což je závažný problém v řadě evropských zemí, mimo jiné v Belgii. Je to téma, které mobilizuje veřejnost proti evropské myšlence.
A další téma, které je velmi citlivé, se týká otázky migrace. Otázka migrace, kde konkrétně závažné vnější kroky jsou nezbytné. Tady chci říci, že si přeji, aby vaše země i moje v rámci tohoto dialogu Visegrád – Benelux, mohly sehrávat užitečnou, pozitivní, konstruktivní úlohu, aby bylo možné rozhodovat, a jsem také rád, že to první setkání Visegrád – Benelux bude východiskem proto, abychom měli možnost vést intenzivní dialog, který nám umožní rozhodovat v řadě oblastí. Tolik několik bodů, děkuji za toto setkání. Jsem velmi rád, že jsme měli možnost takto zahájit konkrétní formy dialogu, a díky tomu věřím, že budeme schopni také rozhodovat, protože evropský projekt vyžaduje, abychom byli schopni rozhodovat.  A stále si myslím, témata, které nás sjednocují, ekonomický rozlet, investice, zaměstnanost, bezpečnost našich spoluobčanů, otázka migrace, kontrola vnějších hranic Evropské unie, veškeré tyto výzvy nám musí umožňovat, naší politické generaci, abychom byli schopni nést odpovědnost a rozhodovat, ale někdy překonat strnulé postoje a projevit nezbytnou odvahu. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání předsedy vlády Sobotky s premiérem Belgického království Michelem, 4. května 2017 (česky)

Tisková konference po jednání předsedy vlády Sobotky s premiérem Belgického království Michelem, 4. května 2017 (original)

Související zprávy