Tiskové konference

19. 7. 2021 12:14

Tisková konference po jednání premiéra Andreje Babiše s předsedkyní Evopské komise Ursulou von der Leyenovou, 19. července 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po setkání předsedkyně Evropské komise paní Ursuly von der Leyen s  českým premiérem Andrejem Babišem. Nejprve bych o slovo chtěla požádat pana premiéra Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Jsem velice rád, že jsem dnes mohl v Praze přivítat předsedkyni Evropské komise, paní Ursulu von der Leyenovou, která přivezla skvělou zprávu. Navštívila nás totiž v souvislosti se schválením českého národního plánu obnovy, který obsahuje projekty za 180 miliard korun.

Chtěl bych proto moc poděkovat nejen za tuto dnešní návštěvu, ale také za spolupráci při intenzivní práci na přípravě českého národního plánu. Cesta k jeho výsledné podobě nebyla jednoduchá, nejen pro Českou republiku.

Paní předsedkyni jsem dnes přivítal v budově Státní opery a historické budově Národního muzea, našeho symbolu naší země, při jejichž nedávných rekonstrukcích jsme kladli velký důraz na energetickou úspornost a digitalizaci. A to dobře ilustruje zaměření projektů, které v našem plánu obnovy máme.

Dámy a pánové, poslední rok a půl byl pro nás všechny obrovskou výzvou, na kterou nebylo možné se připravit. A nemluvím jen o zdraví, kde již díky očkování sice vidíme výsledky, ale nás čeká ještě samozřejmě očkovat a přesvědčit drtivou většinu z nás, abychom získali kolektivní imunitu.

Ale i díky společnému postupu Unie se postupně můžeme vracet k normálnímu životu, včetně cestování a volného pohybu uvnitř Evropské unie. Stále je to však běh na dlouhou trať. A samozřejmě hospodářská obnova bude ještě delší.

Jsem rád, že se nám téměř přesně před rokem na mimořádné Evropské radě podařilo nalézt shodu na robustním balíčku víceletého finančního rámce a nástroje oživení Next Generation EU. A bylo to přesně od 17. do 21. července a pamatuji si, jak jsme tweetovali: V Bruselu svítá a máme dohodu.

Jedná se o velký objem peněz – 750 miliard eur, které doplní tisíc sto miliard eur víceletého finančního rámce, které budou investovány do potřebného restartu naší ekonomiky po covidu a do celkové modernizace hospodářství Evropské unie a zlepšení kvality života našich občanů.

Největším novým programem je ale tzv. Nástroj pro oživení a odolnost, ze kterého Česká republika v nadcházejících pěti letech získá na dotacích 180 miliard korun. Oceňuji, že tento nový nástroj je postaven výkonnostně. Například zřídíme určitý počet nových míst ve školkách, abychom pomohli rodičům malých dětí. A až to splníme, tak z nástroje dostaneme do státního rozpočtu předem domluvený příspěvek.

Národní plán obnovy, kvůli kterému tady hlavně dnes jsme, je podmínkou právě pro čerpání prostředků z tohoto nástroje. Český národní plán obnovy vznikal od podzimu loňského roku. Je výsledkem řady konzultací s hospodářskými a sociálními partnery, dohody mezi jednotlivými rezorty a spolupráce s Evropskou komisí. A já si pamatuji, jak jsem spěchal a byl jsem u paní předsedkyně třetí. A trochu se nám to zkomplikovalo, ale nakonec důležité je, že jsme to dokončili, protože samozřejmě o ten plán byl obrovský zájem. Obrovský zájem.

Byl to rok velice intenzivní práce. A v plánu reflektujeme striktní požadavky na splnění příspěvku ke klimatickým cílům. Tam směřuje 41,6 procenta všech investic plánu. Na digitalizaci půjde 22,1 procenta.

Národní plán obnovy se skládá ze šesti tematických pilířů: Digitální transformace, Fyzická infrastruktura a zelená tranzice, Vzdělávání a trh práce, Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid-19, Výzkum, vývoj a inovace, Zdraví a odolnost obyvatelstva.

Plán jsme sestavili tak, aby z něj benefitovali všichni. Všem občanům přinese například lepší komunikaci s úřady, elektronizaci zdravotnictví, kvalitnější a bezpečné cestování na železnici, podporu digitálních dovedností ve školách a modernizaci sociálních služeb.

Významné investice, celkem dvanáct miliard korun, půjdou do prioritních oblastí ve zdravotnictví – zejména na onkologickou prevenci a péči. Mimochodem do zdravotnictví ve stávajícím plánu máme jenom osm miliard a celkově ve všech plánech na příští období bude mít naše zdravotnictví padesát miliard korun.

Plán je také určen pro podnikatele, kteří byli pandemií těžce postiženi. Podnikatelský sektor je hlavním tahounem naší ekonomiky a chceme, aby naše podniky nezaostávaly v oblasti zelených investic i digitalizace. Z plánu také podpoříme start-upy a významně podpoříme kulturní a kreativní sektor.

Obce a města by měly přivítat investice do rychlejšího internetového připojení, investice do brownfieldů, ale i rozsáhlé investice do adaptace na klimatickou změnu, ochrany přírody a obnovy lesů po kůrovcové kalamitě. Celý plán představuje základní stavební kámen pro naši obnovu a odolnost po pandemii v nadcházejících letech.

Jak už jsem zmínil, práce na českém národním plánu obnovy nebyly vůbec snadné, ale to ještě obtížnější máme teprve před sebou, a sice jeho implementaci. A to je to nejdůležitější.

Takže ještě jednou děkuji paní předsedkyni von der Leyenové za její dnešní návštěvu. Velmi si vážím naší vzájemné spolupráce nejen při práci na národním plánu obnovy a implementaci programů a nástrojů pro hospodářské oživení po pandemii. Moc děkujeme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Paní předsedkyně von der Leyen.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise: Děkuji vám, pane premiére, děkuji vám, Andreji, za návštěvu nádherné Státní opery v Praze a také budovy Národního muzea. Jsem opravdu nesmírně ráda, když vidím tyto klenoty z 19. století a to, jak se připravují na 21. století, jak jsou plně renovovány.

Ve Státní opeře jsme viděli také modernizaci a úpravu infrastruktury směrem ke klimatické neutralitě novým systémem vytápění a chlazení, vodohospodářským systémem. To vše na mě udělalo obrovský dojem. Myslím, že právě tyto úspěchy jsou důkazem vašeho odhodlání pro udržitelnou budoucnost v Česku a samozřejmě Evropská unie ji podpoří.

Program Next Generation EU utváří náš kontinent pro budoucí generace. S investicemi v tomto programu umožníme zrealizovat Zelenou dohodu pro Evropu. Vytváříme také digitální vedení v Evropě a naši společnost připravujeme na to, aby byla odolnější, aby dokázala zvládat budoucí zdravotní výzvy, které mohou nastat.

Program Next Generation EU obsahuje 800 miliard eur v dnešních cenách a patří k největším plánům obnovy na světě. Je to právě oživení, které jak Evropa, tak Česko nyní potřebují. Evropská komise nyní dává zelenou českému Národnímu plánu obnovy po důkladném zhodnocení a po velmi dobré spolupráci.

Nyní si dovolím stručně popsat, co je v tomto plánu nejdůležitější. Téměř 42 procent rozpočtu tohoto plánu jde na podporu klimatických cílů, tedy Zelené dohody pro Evropu včetně rozsáhlých renovačních prací na veřejných i rezidenčních budovách. To jsme viděli na příkladu Státní opery.

Obsahuje také investice do péče o děti, zařízení sociální péče, ale český plán také předpokládá další kroky k ochraně klimatu. Například vytváření nabíjecích stanic pro elektromobily nebo investice do čisté veřejné dopravy, investice do bezpečné a moderní železnice, ale také investice do obnovitelných zdrojů energie, stejně jako infrastruktury pro recyklaci odpadů.

Jsme svědky toho, jak důležité je investovat do boje proti globálnímu oteplování, proti změně klimatu. Extrémní výkyvy počasí jsou stále častější, stále intenzivnější. Došlo k velkým povodním v Belgii, Nizozemsku, Německu, ale také v Rakousku a Švýcarsku. A právě tyto události nám ukazují, jak obrovské budou náklady. Náklady v lidském utrpení, ale také náklady finanční, pokud nebudeme s tímto nic dělat.

A právě Česko zažilo také obrovskou katastrofu. Víte, že tornádo si vyžádalo šest obětí na životech a způsobilo obrovské škody. Bylo zničeno 2 000 domů. Chci vyjádřit sounáležitost s občany, ale také podniky, kteří přišli o všechno. Jsem však přesvědčena, že současné vlny povodní se České republice vyhnou. Nicméně celkový obrázek je zřejmý. Musíme více chránit klima, musíme se zaměřovat na přizpůsobení se změnám klimatu, budovat svoji odolnost a musíme jednat rychle.

Právě český plán obnovy má také druhý důležitý cíl, a to je digitalizace. Jednadvacet procent objemu prostředků jde na digitalizaci. Díky tomu budou veřejné služby přístupnější a efektivnější. A to se týká také zdravotnictví.

Země bude propojena vysokorychlostním internetem a jsem také ráda, že program Next Generation EU pomůže také českým školám, aby se více digitalizovaly. Budou se investovat prostředky do digitálních dovedností učitelů a také do nákupu nového vybavení. To vše pro novou generaci. Tento plán podpoří také české podniky, aby byly inovativní, aby mohly vytvářet nová pracovní místa pro budoucnost.

Třetí věc, kterou bych ráda zmínila. Jsem velmi ráda, že jste se rozhodli výrazně investovat do posílení systému zdravotnictví. Český plán předpokládá investovat do e-zdravotnictví, ale také investice do onkologické péče, jak na významné screeningové programy pro celou zemi, tak také předpokládá zaměření se na specializovaná centra onkologické péče, centra nejnovějších technologií a nejnovějších terapií v účinné léčbě rakoviny, a to ruku v ruce s pokroky v dlouhodobé péči.

To je český plán pro české občany, umožněný s podporou Evropské unie. Kritéria i celý proces jste sám popsal. Jde o investice do zelené a digitální transformace, reformy, které se týkají hlavních strukturálních výzev.

Naše schválení představuje důležitý milník pro zpřístupnění sedmi miliard eur v nadcházejících letech. Jakmile bude plán schválen Radou, budeme připraveni zpřístupnit prostředky předfinancování a postupně se budou uvolňovat další prostředky z programu výkonnostně.

Takto vytvoříme odolnou ekonomiku po celé Evropské unii a víme, že aby program Next Generation EU uspěl, musíme zajistit, aby prostředky byly vynakládány podle pravidel, tak abychom měli na mysli obnovu ekonomiky a zájmy občanů. A právě proto Evropská komise bude kontrolovat, že jsou finanční prostředky vynakládány moudře, a máme také nástroje na ochranu rozpočtu, protože především jde o prostředky daňových poplatníků Evropské unie. S těmito slovy si dovolím, pane premiére, předat tento plán obnovy pro Česko. Prosím.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A teď, jestli se nemýlím, tak je prostor pro dotazy. Česká televize.

Michaela Nováková, Česká televize: Pane premiére, já bych vás chtěla poprosit o reakci na informace, které se dnes objevily, že Brusel si kvůli střetu zájmů vyžádal také úpravy, a to tak, že by se česká strana měla zavázat, že do druhého pololetí roku 2022…

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Já se omlouvám, je špatně slyšet, jestli můžete ještě jednou.

Michaela Nováková, Česká televize: Aha.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Já vás bohužel neslyším, kdybyste mohla přijít blíž.

Michaela Nováková, Česká televize: Tak já můžu křičet.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: No ona je tady nějaká…

Michaela Nováková, Česká televize: Já bych chtěla od vás, pane premiére, rekci na to, že Brusel si kvůli střetu zájmů vyžádal úpravu, a to takovou, že se Česko v rámci úprav zavázalo, že do druhého pololetí roku 2022 odstraní problémy kolem střetu zájmů. Tak jestli byste na to mohl zareagovat a co konkrétně to pro českou stranu znamená? A možná bych chtěla reakci i od paní předsedkyně. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Já můžu jenom říct, že evropské peníze a peníze daňových poplatníků Evropy se v České republice rozdělují transparentně. Že nejsou žádné systémové chyby, už historicky. Můžeme si vzpomenout, jak to bylo za našich předchůdců, kolik jsme museli vracet peněz. Bylo to až 38 miliard. Žádná korupce.

Takže od momentu, kdy jsem já vstoupil do vlády a teď jsem premiér tak nemám pocit, že bychom měli nějaký systémový problém. Takže já jsem vám úplně nerozuměl, ale myslím si, že paní předsedkyně se určitě k tomu vyjádří.

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise: Ano, způsob, kterým řešíme otázky v členských státech, je takový, že skutečně nastavujeme doporučení pro každou zemi tím, že zavádíme klíčové momenty, které zajistí, že dojde k naplnění určité fáze reformy. A český plán má také tyto klíčové body či milníky, které vylučují střet zájmů a které posilují transparentnost a auditní funkce.

Takže je tam požadavek na zajišťování a sběr informací o osobách, které stojí za subjekty, které dostávají finance, a tyto milníky musí být splněny před tím, než bude v polovině roku 2022 vyplacena ta první velká částka.

To je různě u různých členských států a to dokazuje, že se snažíme pracovat na těchto problémech přes tyto jednotlivé klíčové body či milníky, které musí být naplněny různě v různých členských státech tak, aby ta reformní část, která je schvalována Parlamentem, Radou na doporučení Komise, je také implementována stejně jako ty investice. I v těch investicích je vždycky naplněn nějaký cíl a pak je vyplacena ta částka. Děkuji.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, chystá v souvislosti s Fondem obnovy a čerpáním Česká republika třeba nějaké legislativní změny? Anebo chystáte, pane premiére, vy nějaké kroky v osobní rovině?

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Já jsem nerozuměl, já jsem rozuměl legislativní kroky. Já myslím, že žádné legislativní kroky nebudou. My samozřejmě musíme po schválení toho plánu obnovy Radou, a já myslím, že ta příští Rada je 26. 7., je to Ecofin, rada ministrů financí, takže potom musí naši ministři, samozřejmě, okamžitě připravit ty jednotlivé programy, aby je mohly naše instituce, obce, kraje čerpat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, televize Prima.

Sabina Dračková, CNN Prima News: Dobrý den, pane premiére, já bych vás chtěla poprosit, jestli byste mohl ještě přiblížit to vyjednávání. Vy jste, tuším, v pátek řekl, že ta finalizace té strategie se trošku protáhla. Tak jestli jste měl třeba nějakou svoji představu, nějaké položky, které se tam třeba nepodařilo prosadit? Děkuju. A pak mám ještě dotaz na paní předsedkyni.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Já jsem nevyjednával, prosím vás. Vyjednávali naši lidé, vyjednávaly naše rezorty a já samozřejmě celý život soutěžím, tak chtěl jsme být vlastně mezi prvními, proto jsem byl přijat paní předsedkyní jako třetí z celé Evropy. No ale potom samozřejmě přišla vyjednávání, tripartita, v rámci koalice jsme měli různé názory na různé programy, tak se to celé protáhlo.

Ale já osobně jsem nevyjednával, já samozřejmě jsem bojoval hlavně za zdravotnictví. Ajá jsem informoval paní předsedkyni, ale už na tom setkání v Bruselu, když jsem dostal ten termín jako třetí v Evropě, jsem mluvil o našem národním boji proti rakovině. A to je strašně důležité, protože je předpoklad, bohužel, že v roce 2035 bude rakovina, a v celé Evropě, vlastně největší příčinnou úmrtí.

Dnes jsou to kardio-ischemické choroby, u nás bohužel ročně zemře 48 000 lidí na infarkt a 27 000 lidí na rakovinu. A to je strašně důležité, abychom se připravili, abychom měli nejmodernější technologie, abychom měli skutečně i v Praze konečně centrum à la Žluťák v Brně. To je jediná naše onkologická nemocnice. My ve středu je tam navštívíme, a je tam prezentace centra prevence, ale skutečného centra prevence, kde přijde zdravý člověk na prevenci a má pocit, že není mezi nemocnými.

Takže zdravotnictví je číslo jedna a já jsem rád, že skutečně zdravotnictví dostane 50 miliard korun. A dostanou to všichni v rámci Reactu EU, tam máme asi 19 miliard. Takže já jsem, ano, bojoval a já jsem na té první schůzce o tom mluvil s paní předsedkyní a já myslím, že paní předsedkyně s tím souhlasí. Protože i paní komisařka. Je to celoevropský plán boje proti rakovině a je to hrozná choroba, která se nedá vyléčit očkováním jako covid 19. Takže proto. Ale já jsem jinak nevyjednával, vyjednávali moji kolegové, kteří to mají v kompetenci.

Sabina Dračková, CNN Prima News: Děkuju, a ještě mám dotaz tedy na paní předsedkyni. Je tady teď v plánu skoncovat s prodejem aut na spalovací motory, tak by mě zajímalo, jak chce Unie dosáhnout elektromobility, dostupnosti té elektromobility pro běžné občany, kteří třeba bydlí na sídlištích, na vesnicích? Jestli třeba je v plánu nějaká finanční podpora dobíjecích stanic? Děkuju.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise: Ano, všichni jsme se shodli na tom, že se musíme posunout kupředu, a to inovacemi, investicemi proti globálnímu oteplování a k plnění úkolů Zelené dohody pro Evropu. To je také zakotveno v právních předpisech věnovaných klimatu.

Připravujeme cestovní mapu k tomu, jak to zrealizovat. Přispět k tomu musí každý rezort včetně automobilového. Pokud se podíváme na celkové emise ze silniční dopravy, ty narostly za poslední léta a tento trend musíme zvrátit. Proto je velmi důležité, abychom pilně pracovali na snižování emisí CO2 ze silniční dopravy.

Pro mne osobně je velice zajímavé, když si všimnu, že velcí výrobci automobilů, když sledujeme situaci za poslední léta a měsíce, již ohlásili, alespoň nějaká desítka z nich ohlásila, že od nynějška chtějí vyrábět automobily s nulovými emisemi, a to již v letech 2021, ti nejvíce ambiciózní, až k roku 2035. A to je cesta kupředu.

Samozřejmě musíme k tomu také stavět podpůrnou infrastrukturu, nabíjecí stanice pro vozidla, bude součástí také výstavba těchto stanic v rámci Next Generation EU po celé Evropě, nejenom v České republice. Výrobci se budou také muset přizpůsobit co do počtu, protože jakmile se něco vyrábí ve velkém, ceny klesají.

Intenzivně tento vývoj podporujeme také investicemi do aliance pro baterie. Nabíjecí stanice jsem již zmiňovala. Ale také je vždycky možnost podpořit spotřebitele přímo, aby se vydali na trh a koupili nové vozidlo, třeba elektrické. To už je pak také na jednotlivých státech, zda budou nabízet určité výhody, pokud si spotřebitel koupí bezemisní vozidlo nebo elektromobil.

My chceme být technologicky neutrální, ale od roku 2035 celá nová flotila, která se dostává na trh, musí mít nulové emise. Pokud chceme dosáhnout klimatické neutrality, víme, že průměrný životní cyklus automobilů je patnáct let, tak proto si stanovujeme ten cíl, že od té chvíle už budou bezemisní automobily.

Šimon Trantina, TV Seznam: Dotaz na paní předsedkyni, chtěl bych poprosit o reakci na zjištění několika mezinárodních médii o tom, že několik světových vlád používalo spyware jménem Pegasus, včetně maďarské vlády, spyware jménem Pegasus na telefony novinářů, aktivistů nebo postav z byznysu. Tak prosím reakci na tohle. Děkuju.

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise: Z toho, co jsme zatím vyčetli, a to si ještě ověřujeme, pokud k tomuto docházelo, je to naprosto nepřijatelné a je to v rozporu s jakýmikoli pravidly. V Evropské unii máme svobodu tisku, svobodu médií a právě svoboda tisku, svoboda projevu patří k pilířům Evropské unie, a pokud by k tomu opravdu docházelo, bylo by to naprosto nepřijatelné.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter