Tiskové konference

23. 2. 2011 12:06

Tisková konference po jednání premiéra Petra Nečase s předsedou Evropské rady Hermanem van Rompuyem, 23. února 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, hezké dopoledne, předseda české vlády Petr Nečas a předseda Evropské rady pan Herman Van Rompuy se vyjádří po společném jednání. Poprosím o úvodní slovo pana premiéra České republiky.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, my jsme se dnes na setkání a na jednání s panem předsedou Evropské rady Hermanem Van Rompuyem zabývali širokým spektrem otázek. Já bych chtěl zdůraznit, že v ekonomické oblasti má ČR silný zájem na stabilní Eurozóně, na tom, aby euro bylo stabilní měnou, protože jsme ekonomicky tak silně provázáni Eurozónou, že jakékoliv komplikace v Eurozóně mají své ekonomické dopady i v ČR. My jsme jako vláda vyznavači rozpočtové odpovědnosti, taktéž jsme velmi rádi, že se tento trend prosazuje i na úrovni EU. Diskutovali jsme a jednali jsme také o problematice tzv. paktu konkurenceschopnosti nebo ekonomice vlády. Já musím říci, že nám celá řada z těch myšlenek je sympatická. My se je chystáme na národní úrovni provádět bez ohledu na to, zda na nich bude dohoda na evropské úrovni. Musím říci, že věci, jako ústavní pojistky nebo dluhové brzdy proti zvyšování veřejných deficitů, vazba penzijních systémů na demografický vývoj, jinými slovy pokračování v penzijních reformách, rozpočtové odpovědné chování národních vlád, je něco co my budeme provádět v každém případě s tím, že si nejsme zrovna jisti, zda je nutné toto zavádět z celoevropské úrovně. Právě na našem konkrétním případu je vidět, že to nutné není, nicméně, nechceme bránit těm, kteří se takto dohodnout chtějí, aby tímto směrem šli. Na druhé straně, samozřejmě s věcmi jako je harmonizace přímých daní, harmonizace daňových základů, my máme velký problém a těžko si dovedeme představit, že bychom na něco takového přistoupili, ale koneckonců ČR není jediná, která má tento názor. Zabývali jsme se velmi situací v severní Africe, která v některých zemích graduje v poslední době. Musím jednoznačně říci, že odsuzujeme násilí, ke kterému dochází v Libyi, a jsme přesvědčeni, že režim by měl co nejrychleji zahájit otevřený dialog s občany své vlastní země a že násilí by se tam mělo okamžitě zastavit. Chci také říci, že vzhledem k tomu, že ČR byla jedním z klíčových zakladatelů tzv. východního partnerství, tak my vedle toho partnerství pro Středomoří, tak velice intenzivně se věnujeme i této problematice a z tohoto pohledu musíme vyjádřit své jednoznačné sympatie vůči představitelům demokratické opozice v Bělorusku a jsme přesvědčeni, že Bělorusko, jako sousední země EU, nesmí být zapomenuto, nesmí být opomenuto a v budování struktur občanské společnosti a demokratických prvků v Bělorusku je náš silný zájem a jsme rádi, že na tomto panuje i širší shoda v rámci EU.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím o slovo předsedu Evropské rady.

Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady: Dobrý den. Abych lépe porozuměl prioritám jednotlivých zemí, tyto témata budou více věnována ekonomickým záležitostem, šéfové vlád a států Eurozóny se rozhodli více koordinovat ekonomické záležitosti Eurozóny a zajímat se o otázky konvergence a tato jednání jsou důležitá pro země, které mají společnou měnu, ale také pro další země, které mají s Eurozónou úzké vztahy a mají zájem na stabilní a silné Eurozóně, tak jako ČR. Právě proto tento hlubší proces koordinace bude zahrnovat ty země mimo Eurozónu, které budou mít o to zájem. To bude podstata našich jednání v březnu. Předsedovi EK předložím příští týden konkrétní návrhy v tomto smyslu. Ekonomická situace v EU obecně se zlepšuje, stále nadále roste důvěra spotřebitelů a i vaše země se vrátila k pozitivnímu ekonomickému růstu. Obecně ta situace je lepší a také euro zůstává silnou měnou se silnými základy. Jak jsem řekl, potřebujeme hlubší konvergenci, konkurenceschopnost, udržitelný penzijní systém a přísná rozpočtová pravidla. ČR, stejně jako ostatní nečlenské země, budou konzultovány a mohou se na této koordinaci podílet. Jak jsem už řekl, příslušný návrh předložím komisi příští týden. Chtěl bych říci pár slov o našich vnějších vztazích. Jsme svědky historických změn u našich jižních sousedů. V posledních týdnech jsme všichni viděli obrazy pokojného, důstojného vyjádření vůle lidu, který touží po demokratických, ekonomických a sociálních změnách. Viděli jsme však také strašlivé obrazy brutální agrese a násilí proti civilistům, pokojným demonstrantům, novinářům a ochráncům lidských práv. Obzvláště jsme zhrozeni z násilí, které je pácháno proti lidem, kteří bojují za svobodu a spravedlnost v Libyi. Viděli jsme naprosto nepřijatelné zločiny, které nesmí zůstat bez důsledků. Odsuzuji násilí, agresi a zastrašování demonstrantů v Libyi a vyzývám k okamžitému zastavení použití síly. Všichni občané by měli mít právo svobodně, pokojně demonstrovat. Vůle lidu v Libyi musí být respektována a musí být zachována jejich lidská důstojnost. Libye potřebuje změnu. Politickou, sociální reformu, plný respekt ke svobodě vyjadřování, včetně internetu a dalších základních svobod. Legitimní aspirace a požadavky lidu musí být otevřeně řešeny v rozumném dialogu. EU by neměla diktovat svůj názor, ale současně by se neměla vzdávat své politické i morální odpovědnosti. EU má zájem na trvale udržitelném vývoji založeném na demokracii, lidských právech a základních svobodách. Rozhodnutí musí země v našem jižním sousedství učinit samy, naším úkolem je pomoci. EU proto upraví svoji politiku sousedství tak, aby posilovala demokratické instituce, občanskou společnost, posilovala ekonomiku, snižovala chudobu a pomáhala řešit sociální nespravedlnost. Budeme plně podporovat proces přechodu k demokratickým vládám, pluralismu, zlepšeným hospodářským vyhlídkám a sociální inkluzi a posílení regionální stability. Přestože nedávný vývoj zaměřuje naši pozornost na jih, určitě si nemůžeme dovolit zapomenout na východní sousedy EU. V tomto roce se uskuteční summit s našimi východními partnery. Musíme zajistit, aby partnerství, které bylo před dvěma lety zahájeno v Praze, získalo novou energii. Zaměřit se na takové strategické otázky jako je demokracie, dobrá vláda a pokrok v některých nevyřešených konfliktech. Nemůžeme zapomínat na naše závazky, které jsou založeny na respektování demokracie, vlády zákona a lidských práv. ER zvláště vyjádřila před pár týdny svoje obavy a znepokojení nad vývojem v Bělorusku. Toto tzv. východní partnerství je náš nejlepší nástroj pro zlepšení našich kontaktů s občanskou společností v Bělorusku, současně s vedením kritických vztahů s běloruskou vládou. Tak má EU nejlepší šanci podporovat a posilovat své politické priority.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkujeme za pozornost, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Originál - Tisková konference po jednání premiéra Petr Nečase s předsedou Evropské rady Hermanem van Rompuyem, 23. února 2011

Tlumočeno - Tisková konference po jednání premiéra Petr Nečase s předsedou Evropské rady Hermanem van Rompuyem, 23. února 2011

Související zprávy