Tiskové konference

27. 10. 2021 15:16

Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 27. října 2021

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po 372. zasedání Rady pro vědu, výzkum a inovace. Jako prvního o slovo požádám prvního místopředsedu Rady Pavla Barana.

Pavel Baran, první místopředseda RVVI: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně referoval, abychom stručně referovali oba, z dnešního jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Na programu byla řada významných a zajímavých bodů, myslím zajímavých i pro zainteresovanou veřejnost.

Jako o prvním bych se zmínil velmi stručně o projednávání bodu k Národnímu plánu obnovy. Zabývali jsme se zejména dvěma tématy a souvislostmi. Zaprvé přípravou prováděcí dokumentace pro implementaci Národního plánu obnovy v řadě souvislostí za přizvání relevantních náměstků Ministerstva průmyslu a obchodu. A v druhém podbodu tohoto jednání jsme diskutovali s kolegy a kolegyněmi z příslušných ministerstev o hledání a přesunu případných chybějících finančních prostředků pro komponentu 5.2 tohoto Národního plánu obnovy. Toto byly dva body.

Nyní bych požádal pana místopředsedu Rady, pana profesora Vladimíra Maříka o komentář k bodu 2, a to je k Metodice hodnocení 2017+. Tam byla řada velmi významných a zajímavých témat na programu.

Vladimír Mařík, místopředseda RVVI: Dobrý den, já bych vás chtěl informovat o projednávání bodů spojených s Metodikou hodnocení výzkumných organizací. Především jsme změnili statut odborných panelů a po v podstatě čtyřech letech ho upravili tak, aby odpovídal dnešním požadavkům. My jsme v této chvíli zavedli funkci hlavního koordinátora hodnocení a tato funkce je důležitá, protože všechny odborné panely by měly být koordinovány, aby postupovaly zcela jednotně a synchronně.

Současně jsme obsadili nebo navrhli na obsazení funkce hlavního koordinátora hodnocení pana profesora doktora Tomáše Polívku, PhD. Je to profesor v oboru biofyzika z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a má poměrně velkou publikační aktivitu, je známý ve světě a prostě ty zkušenosti na koordinaci panelu hodnotitelů má.

Současně jsme dnes zvolili na základě tajné volby nové předsedy odborných panelů, kteří začnou svoji činnost 1. ledna 2022. Předsedou odborného panelu National Scientist byl zvolen profesor Petr Štěpnička, předsedou odborného panelu Engineering and Technology profesor František Štěpánek. Dál v oblasti Medical Scientist je předsedou odborného panelu profesor Josef Vymazal, doktor věd, a v oblasti Agriculture a Veterinary Scientist profesor Luboš Borůvka. V posledním panelu Social Scientist byl zvolen profesor David Šmahel.

Čili máme od 1. ledna jmenované nové předsedy panelů. Jsou to funkce velmi odpovědné, ale také časově a odborně náročné. No, a to je asi to hlavní, co v oblasti Metodiky 2017+ jsme dnes diskutovali a schvalovali.

Pavel Baran, první místopředseda RVVI: Rada se dále věnovala v příslušném bodě svého jednání tématu velkých výzkumných infrastruktur. Jistě víte, že je to významný nástroj podpory vědy a výzkumu v České republice, samozřejmě s mezinárodním přesahem a dopadem. O této věci jsme jednali zejména s kolegy z ministerstva školství, s panem náměstkem Pavlem Dolečkem, a to v řadě souvislostí. Tento nástroj podpory je v gesci ministerstva školství, nicméně Rada vlády v souvislosti s připravovaným hodnocením a návrhem nových velkých výzkumných infrastruktur vstupuje do procesu přípravy tohoto nástroje zejména z toho hlediska, že navrhuje vládě financování.

My jsme tuto záležitost probírali s kolegy z ministerstva školství pravidelně v průběhu letošního roku. Na tom našem dnešním jednání jsme se soustředili zejména na téma socioekonomických dopadů aktivit velkých výzkumných infrastruktur, a to jak na českou společnost, tak na ty záležitosti ekonomiky a hospodářství.

Domluvili jsme se na tom, že zejména k tomu poslednímu tématu se, věříme, že ještě v tomto měsíci, to jest… Pardon, nikoliv v tomto, ale v příštím měsíci, to jest v listopadu, sejdeme na méně formální schůzce a v méně formální platformě tak, abychom si některé tyto souvislosti jak z hlediska výsledků, kterých výzkumné infrastruktury dosahují, tak z hlediska těchto socioekonomických dopadů sešli a záležitosti prodiskutovali tak, abychom se posunuli dále ve věci koncepce hodnocení činnosti a aktivit velkých výzkumných infrastruktur s cílem lépe zdůvodňovat a pro vládu lépe připravit materiál, na základě kterého by byly ty infrastruktury také pak podpořeny finančně.

Tak tolik k tématu velkých výzkumných infrastruktur. Vyslechli jsme si nebo projednali jsme a vyslechli jsme si také velmi zajímavou prezentaci projektu Cera jako jednoho z projektů v rámci sdílených činností z prostředí Ministerstva školství. V neposlední řadě jsme se také zabývali náměty pro činnost Rady v následujícím období a řadou dalších záležitostí. Také otevřeným přístupem k datům státní správy pro vědu, výzkum a inovace. Tak tolik stručný komentář za nás k dnešnímu jednání Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Děkuji, nyní je prostor pro dotazy médií… Dobrá, pakliže nejsou žádné dotazy, děkujeme za vaši účast a zájem o témata vědy a výzkumu.

Pavel Baran, první místopředseda RVVI: Děkujeme a těšíme se zase na viděnou.

Vladimír Mařík, místopředseda RVVI: Děkujeme.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 27. října 2021

Související zprávy