Tiskové konference

4. 11. 2020 12:21

Tisková konference po jednání s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem, 4. listopadu 2020

Wolfgang Wittl, tiskový mluvčí vlády Svobodného státu Bavorsko: Vážené dámy, vážení pánové, já vás srdečně vítám na německo-české, přesněji řečeno bavorsko-české tiskové videokonferenci. Srdečně vítám a zdravím všechny lidi v Česku. Doktor Markus Söder, bavorský ministerský předseda, a Andrej Babiš, český premiér, hovořili dnes o otázkách koronasituace, ale také i o ostatních otázkách, a o svém rozhovoru o vás nyní budou informovat.

Krátce ještě o tom, jak dnešní videokonference bude probíhat. Uslyšíte nejdříve dva krátké projevy. Nejdříve to bude projev doktora. Markuse Södera, bavorského ministerského předsedy, poté z vaší strany a poté budou zadány dvě otázky z každé strany, na které bude odpověď. Vy je vždycky uslyšíte nejprve v originále, a poté hned v konsekutivním tlumočení.

Prosím, pane ministerský předsedo.

Markus Söder, ministerský předseda Svobodného státu Bavorsko: Vážené dámy, vážení pánové, naše dnešní setkání se koná ve velmi těžkých časech. Jsou to časy těžké jako pro naši, tak i pro vaši zemi. Obzvláště Česko je druhou vlnou velmi silně zasaženo, ale druhá vlna se také týká i Bavorska a celého Německa. My jsme se dnes setkali proto, abychom se navzájem informovali, abychom se podpořili, abychom si pomohli a abychom vytvořili něco jako most, který nám společně pomůže toto těžké období překonat.

Jak Evropa, tak i Bavorsko jsou druhou vlnou velmi silně zasaženi. Bavorsko má v současné době 3 500 osob, které onemocněly. Incidence za poslední dny také neustále stoupá. To uvádí také Institut Roberta Kocha. Během včerejšího dne jsme měli 21 obětí na životě. Korona je tu s námi a ještě dlouho tu s námi bude.

Situace je skutečně velmi těžká, stoupají počty jak nemocných, tak i smrtelných obětí. A mezi nemocnými a oběťmi jsou nejen mladí lidé, nýbrž se neustále zvyšuje také počet starších obyvatel, kteří jsou zvláště ohroženou rizikovou skupinou.

Česko je, jak již bylo řečeno, velmi silně zasaženo a také zavedlo opatření, která mají šíření epidemie zpomalit. I u nás jsme zavedli odpovídající kroky. To, co bylo zavedeno v Česku, je takzvaný tvrdý lockdown, zatímco v Bavorsku jsme zavedli lockdown, který nazýváme lehkou formou. To znamená, že školy, mateřské školky, ale také i podniky ze sféry hospodářství jsou nadále otevřeny a pracují. My zcela chápeme ta opatření, která byla přijata v České republice, my je tolerujeme a považujeme je za správná.

My jsme dnes hovořili především o dvou zásadních otázkách. Prvním tématem bylo, že hranice zůstanou nadále otevřeny. To je pro nás velice důležité. Je to také důležité pro všechny profesionální pendlery, kteří jezdí za prací. My u nás v Bavorsku vaše pendlery velice potřebujeme, ať už je to v oblasti péče o pacienty, nebo v oblasti zdravotnictví, ale také ve sféře transportu a služeb. Dohodli jsme se také, že pendleři, kteří budou do Bavorska pravidelně přijíždět, budou jednou týdně absolvovat test, který převezme Bavorsko.

Druhé téma, o kterém jsme hovořili, je bavorská nabídka poskytnout až sto intenzivních lůžek. Tuto nabídku jsme zopakovali a česká strana na ni odpovídajícím způsobem zareagovala. Nehledě na to, že v Bavorsku počty pacientů vyžadujících péči stoupají, jsme se včera na Ministerstvu zdravotnictví dohodli na systému, který nám umožní překládat pacienty ze silně zasažených regionů do regionů, které jsou zasaženy méně silně. Takže naše nabídka, co se sta lůžek týče, zůstává i nadále pro vás platná.

Mám tu ještě dva body, které považuji za velmi důležité, a proto je chci zmínit. Jedná se o otázky týkající se vnitřní politiky. Naším cílem je, abychom si udrželi soudržnost. A to se nám podaří tehdy, budeme-li mít rychlá řešení a budeme-li pracovat s co nejmenším ´množstvím a mírou byrokracie.

Dále bych chtěl také říci, že je velice důležité, aby první platby do kompenzačního fondu proběhly již v listopadu. Tyto prostředky jsou potřebné pro to, abychom podpořili nejvíce zasažená odvětví ekonomiky, ať už je to gastronomie, tak i další zasažené věci.

Druhý bod, který tu chci zmínit, je zákon, který musí být precizován. Je totiž důležité, abychom měli jakousi právní jistotu, která nám umožní přijímat opatření a prosazovat je.

V neposlední řadě bych chtěl také říci, jak důležité je, co se v současné době děje. Chci se zmínit o volbách, které probíhají ve Spojených státech. Samozřejmě je to tak, že Spojené státy volí samy, ale my s velkou pozorností dění tam pozorujeme a všímáme si ho. Samozřejmě budou občané Spojených států sami rozhodovat, kdo bude jejich příštím prezidentem, ale my jsme toho názoru, že musí platit a počítat se všechny hlasy. To znamená, že dnes by měly být všechny hlasy spočítány proto, aby byl výsledek jednoznačný.

Je úplně jedno, jak Spojené státy nakonec rozhodnou. Pro nás pro Evropu je jedna věc důležitá. My budeme muset v budoucnu zvyšovat náš proces emancipace a budeme se muset také snažit o více samostatnosti v oblasti ekonomiky, techniky, bezpečnostní politiky a jiných sfér. Nehledě tedy na to, jak výsledky voleb dopadnou, víme, že my sami máme domácí úkoly. Domácí úkoly, které musíme jak v celé Evropě, tak v Německu dělat.

Děkuji vám.

Wolfgang Wittl, tiskový mluvčí vlády Svobodného státu Bavorsko: Děkuji vám a požádám předsedu české vlády Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Takže dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že sem mohl hovořit s ministerským předsedou Bavorska panem Marcusem Söderem aspoň videokonferenčně, protože my jsme měli mít dnes už třetí pokus, že se potkáme osobně. Bohužel to nenastalo a ta situace nám v tom zabránila. Takže já jsem samozřejmě velice rád aspoň za tuto formu komunikace a těším se a znovu jsem zopakoval moje pozvání pana ministerského předsedu do Prahy a doufejme, že se v Praze setkáme v lepších časech, když zvládneme tuto pandemii.

My jsme samozřejmě dobří sousedé, spolupracujeme, vycházíme si vstříc a s panem ministerským předsedou jsem již za první vlny komunikoval intenzivně. Mluvili jsme tehdy o zdravotnickém materiálu a také jsme mluvili o tom, jak Bavorsko tehdy potřebovalo, aby naši pendleři chodili do práce.

Takže ta spolupráce funguje, už za první vlny. A dnes jsme konstatovali, že ano Bavorsko zvládá druhou vlnu pandemie velmi dobře a naší společnou prioritou je ponechání otevřených hranic a udržení přeshraničních ekonomických aktivit. Já bych chtěl poděkovat za naše pendlery za to, že zaprvé to bavorská strana avizovala s dostatečným předstihem a za to, že ty testy jsou vlastně bezplatné. To si myslím, že je velice dobré a znovu za to moc děkuju.

Samozřejmě jsme mluvili o solidaritě. Já bych chtěl poděkovat panu ministerskému předsedovi za to, že nám bavorská strana rezervuje sto lůžek intenzivní péče v případě, že to budeme potřebovat. Doufejme, že to zvládneme, ale je to pro nás důležité, tento projev solidarity. Za to moc děkuju a domluvili jsme se, že samozřejmě, pokud by to bylo potřeba, doufejme, že to nebude potřeba, tak ta aktivace by přišla ze strany našeho Ministerstva zdravotnictví.

Je to samozřejmě velkorysé gesto a já chci jen potvrdit, že v případě potřeby na bavorské straně budeme postupovat recipročně. Myslím si, že v rámci celé pandemie covidu solidarita v rámci Evropy funguje. I když Česká republika nemá jednoduchou situaci, my jsme včera na vládě schválili dar Francii milion rukavic, posílali jsme taky nějaký remdesivir do jiného členského státu a i tady s Bavorskem to funguje skvěle a ještě jednou moc děkuju.

My jsme samozřejmě mluvili o evropských problémech. Já si myslím, že velký problém je islámský terorismus. My v rámci Evropské rady diskutujeme o novém systému ohledně migrace a já jsem tlumočil panu ministerskému předsedovi stanovisko V4, že my ilegální migraci musíme zastavit. Musíme ji zastavit. Nemůžeme mluvit o tom, že to akceptujeme a že automaticky všichni, kteří přicházejí ilegálně na půdu Evropy, se tady můžou volně pohybovat. To je absolutně neakceptovatelné.

S panem ministerským předsedou máme stejný názor na to, že Evropa musí spolupracovat. Evropa má vícero problémů. Nemusím je tady opakovat. Brexit. Nemáme obchodní dohodu se Spojenými státy. Německo i Česká republika jsou velcí výrobci automobilů. Takže máme spolu různé věci, které musíme vyřešit, a Evropa se musí semknout a musí všechny tyhle problémy překonat. Já si myslím, že je to velice důležité.

Já jsem informoval pana Södera o tom, že naše ekonomická situace je jiná než za první vlny. Že v podstatě nedošlo k odstavení výroby automobilů, což je samozřejmě klíčové odvětví naší ekonomiky. My jsme exportně zaměření, takže je to pro nás velice důležité, že německá ekonomika šlape, že německá vláda investovala obrovské peníze do podržení ekonomiky, a samozřejmě pro nás i pro naše firmy je to velice výhodné.

Taky jsem požádal pana ministerského předsedu ohledně spolupráce v modernizaci železnic a o zrychlení vlakového spojení mezi Prahou a Mnichovem a o navýšení kapacity přepravy osob i zboží mezi Karlovarským krajem a Bavorskem. Určitě by to zlepšilo naši ekonomickou spolupráci.

Poslední ekonomická záležitost: Naše Ministerstvo průmyslu a obchodu podepsalo se svými bavorskými kolegy deklaraci o výstavbě 5G koridoru mezi Prahou a Mnichovem, který by se měl stát novým pilířem česko-bavorské spolupráce v oblasti nejmodernějších digitálních technologií.

Takže ještě jednou chci poděkovat panu ministerskému předsedovi za možnost si vyměnit tyto informace, za spolupráci, za solidaritu a jak už jsem řekl, těším se, že ho budu moci přivítat v Praze v lepších časech. Držme si palce, aby nám to vyšlo.

Wolfgang Wittl, tiskový mluvčí vlády Svobodného státu Bavorsko: Velice děkuji. Teď se dostáváme k otázkám a odpovědím. Já všechny účastníky, kteří budou zadávat otázky, prosím, aby si zapnuli zvuk a obraz, abychom je také viděli. První otázka bude zadána paní Elke Richter z německé agentury DPA.

Elke Richter, agentura DPA: Pozdrav Pán Bůh, děkuji, že mohu zadat otázku. V obou svých vyjádřeních jste podtrhli, jak důležité je, že hranice zůstanou otevřené. Má otázka je tedy nasměrovaná spíše do budoucnosti: Jak dlouho tohle otevření hranic bude platit? To znamená, může nastoupit okamžik, kdy infekční čísla budou taková, že se znovu rozhodne hranice uzavřít? To je tedy otázka, která mne zajímá.

Markus Söder, ministerský předseda Svobodného státu Bavorsko: Z mé strany v současné době se uzavírání hranic neplánuje a předpokládáme, že ani nenastoupí, a to proto, že jsme učinili celou řadu důležitých kroků, které mají rozšiřování pandemie zabránit. Jde nám především o to, abychom zachovali funkční ekonomiku, hospodářské podniky, školy a mateřské školky.

Velmi dobré při tom je, že otevřené hranice jsou na obou stranách doprovázeny analogickými a velmi podobnými opatřeními. Takže pro nás je velmi důležité, aby i lidé z Česka k nám mohli přijíždět. Máme celou řadu zaměstnanců z Česka, kteří pracují obzvláště ve sféře ochrany zdraví a ve sféře medicíny.

Tato koncepce je teď trošku upravena ve srovnání s tím, co probíhalo na jaře, ale dobré je, že daná koncepce platí na obou stranách hranice. To znamená, jedná se o roušky, rozestupy a dodržování dalších aspektů. K tomu jsme doplnili také i dostatečné testovací kapacity. Kdyby se totiž hranice uzavřely, tak by to mělo nesmírně negativní dopady jak pro naše hospodářství, tak i pro hospodářství naší země.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Já za sebe bych konstatoval a souhlasím s panem ministerským předsedou, protože ani za první vlny, kdy vlastně Česká republika byla aktivní, dá se říct, v omezování na hranicích, tak nikdy nedošlo k uzavření hranic z titulu exportu nebo importu a samozřejmě ani z titulu našich pendlerů. Takže já tady neočekávám žádnou změnu.

U nás to zatím vypadá, že ten růst nepokračuje. U nás zásadní informace ohledně nějakých předpovědí, jak to bude dál s nějakými očekáváními, návratem do škol nebo obchody, se dozvíme v pátek. Ministr zdravotnictví nás bude informovat o posledních předpovědích. Takže já určitě neočekávám, že by došlo, a vylučuju, že by vůbec mohlo dojít k uzavření hranic pro tyto záležitosti, které jsem vzpomínal.

Markus Söder, ministerský předseda Svobodného státu Bavorsko: Velice děkuji. Druhá otázka bude zadána z české strany. Zde poprosím tázajícího se, aby zapnul jak zvuk, tak i obraz. Doufám, že to jméno vyslovím správně, je to Marek Opatrný, Česká tisková kancelář. Prosím.

Marek Opatrný, ČTK: Dobrý den. Já se omlouvám, video mi bohužel nejde zapnout. Chtěl bych se zeptat ohledně té pomoci. Hovořili jste o tom, že od Bavorska bude rezervováno sto lůžek intenzivní péče. Tak bych se chtěl zeptat, zda jste i hovořili o možnosti nějaké personální pomoci, protože v Česku ubývají zdravotníci v nemocnicích kvůli karanténám, kvůli nakažení a podobně. Zda jste i o téhle spolupráci hovořili, případně zda už nějakým způsobem probíhá. A zároveň bych se zeptal pana bavorského ministerského předsedy, jaká je situace v Bavorsku, co se týče té personální situace v nemocnicích. Děkuju.

Wolfgang Wittl, tiskový mluvčí vlády Svobodného státu Bavorsko: Pane Babiši, prosím.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Tak samozřejmě my dobře víme, a za první vlny vlastně pan ministerský předseda mě tenkrát kontaktoval, aby naši pendleři mohli chodit do práce. A samozřejmě je tam i vícero sester a lékařů z naší strany. Takže v tomhle směru jsme o tom takhle nemluvili.

Mluvili jsme, že máme tu rezervaci sto lůžek. Pokud vím, tak naše Ministerstvo zdravotnictví zatím tu situaci zvládá. Konkrétně teď se jedná o převozu pacientů z Uherského Hradiště do Motola. Takže samozřejmě ten personál je hlavní problém. My jsme to řešili na evropské úrovni, kde některé země nám to nabídly. Takže uvidíme, jaký to bude mít vývoj, ale konkrétně tato diskuze s panem ministerským předsedou neproběhla.

Markus Söder, ministerský předseda Svobodného státu Bavorsko: Tak to je.

Wolfgang Wittl, tiskový mluvčí vlády Svobodného státu Bavorsko: Další otázku zadá Peter Kveton z bavorského rozhlasu.

Peter Kveton, Bayerischer Rundfunk: Já bych zadal otázku, která směřuje stejným směrem jako předchozí otázka, a sice bych zadal otázku ve dvou částech. První část na pana Babiše: Jak daleko se situace v České republice vyvinula? To znamená, domníváte se, že budete muset a kdy budete muset využít těch bavorských sto intenzivních lůžek? A taktéž se zeptám pana Södera, jak se plánuje tyto pacienty umisťovat? Zohledňovala by se jakási zeměpisná blízkost, anebo by byli pacienti umísťováni také do univerzitních nebo fakultních nemocnic, například v oblasti Franků?

Markus Söder, ministerský předseda Svobodného státu Bavorsko: Na tuhle otázku chci odpovědět následovně: My jsme v rámci našeho ministerstva zdravotnictví zvažovali, jak tyhle otázky řešit. A víme totiž, že různé regiony Bavorska jsou různě silně zasaženy. Takže jisté přerozdělování pacientů probíhá, protože například Švábsko je zasaženo velmi silně, a my tedy pacienty převážíme právě do těch regionů, kde jsou volná lůžka.

Obdobně jsme jednali již během první vlny a tehdy to fungovalo dobře, neboť Bavorsko v tu dobu přebralo pacienty z Itálie a jiné spolkové země také francouzské pacienty, a tam jsme se vždycky dívali na to, kde jsou volné kapacity, kde jsou volná lůžka, a tam jsme pacienty dávali.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: U nás je to samozřejmě také regionální problém, protože jak je známo, u nás je zdravotnictví velice decentralizováno, takže třináct krajů má svoje nemocnice, stát má svoje nemocnice. Takže ty kapacity fakultních nemocnic, které jsou hlavně v Praze a Brně, kde stavíme, nebo jsme postavili v Praze vlastně polní nemocnici v Letňanech a na výstavišti v Brně, tady kapacity jsou.

Horší je to u těch některých krajských nemocnic, hlavně na Moravě. Řeší se to centrálním systémem využívání těch kapacit. Takže toto funguje a myslím si, že už ta zpráva, že budeme takhle odlehčovat těm nemocnicím, nebo do Uherského Hradiště, samozřejmě je to o materiálu, kdy se sem posílaly ventilátory a tak dále. Takže je potřeba centrální řízení, aby zkrátka jsme optimálně zvládali celkově zaplňování těch kapacit.

Wolfgang Wittl, tiskový mluvčí vlády Svobodného státu Bavorsko: A na závěr zadá otázku Šimon Pilek, CNN Prima News.

Šimon Pilek, CNN Prima News: Dobrý den. Já bych si svojí otázkou dovolil odbočit k tématu, který momentálně sleduje celý svět. Zajímalo by mě, jak hodnotíte právě probíhající souboj o Bílý dům. Jestli vítězství jednoho nebo druhého kandidáta může podle vás, pane premiére Babiši, mít nějaký dopad nebo vliv na Českou republiku. Případně dopad na Bavorsko či Německo, pokud bude chtít odpovídat i pan bavorský ministerský předseda pan Söder. A jestli v případě pravděpodobně toho těsného výsledku podle vás mohou ve Spojených státech vypuknout třeba nějaké nepokoje. Děkuju.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Já dám asi přednost panu Söderovi.

Markus Söder, ministerský předseda Svobodného státu Bavorsko: Na české otázky nejdříve zodpovídá český premiér, takže já odpovím později, děkuju.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Děkuji. Samozřemě, co je důležité a myslím, že pan ministerský předseda to už vzpomenul, aby skutečně ty volby proběhly až dokonce. Aby se sčítaly veškeré hlasy. Spojené státy jsou příkladem demokracie. Takže já jsem přesvědčen, že by to mělo takto proběhnout. Takže já nechci spekulovat.

Doufejme, že nedojde k žádným problémům. Ano, samozřejmě společnost ve Spojených státech, podle toho, jak se vyvíjí ty hlasy, je rozdělena. Pro nás samozřejmě Spojené státy jsou důležitý partner, jsme společně v NATO, je to otázka společné bezpečnosti, Severoatlantické vazby jsou pro nás historicky důležité, tak já pevně věřím, že bez ohledu na to, kdo vyhraje, že ta spolupráce bude ještě lepší.

A já jsem už vícekrát na Evropské radě apeloval, a je to i důležité pro Německo a pro Bavorsko i pro nás, že skutečně potřebujeme urychleně obchodní dohodu se Spojenými státy. Obchodní dohodu. Protože si myslím, že když Spojené státy mají dohodu s Čínou nebo s jinými zeměmi, myslím si, že i s Velkou Británií, tak Evropa skutečně potřebuje tuto dohodu. Ty veškeré pokusy v minulosti nedopadly dobře, TTIP atd. V4 o tom mluvila opakovaně, protože všechny naše V4 státy jsou výrobci automobilů a my samozřejmě máme velice blízké vztahy se Spojenými státy, ale myslím si, že je to důležité pro celou Evropu.

Markus Söder, ministerský předseda Svobodného státu Bavorsko: Já jsem se už o tom zmiňoval. Já si myslím, že je důležité, a doufám, že bude rychle zajištěna jistota ohledně výsledků voleb, neboť veškerá nejistota, která by byla ještě spojena s právními diskusemi, by byla špatná pro stabilitu celého světa. Jak jsem se zmiňoval, platí skutečně každý hlas, a proto je důležité, aby všechny hlasy byly spočítány, a ve spojení potom se systémem volitelů ve Spojených státech jsem přesvědčen, že bude dobrý výsledek.

Nezávisle na tom, kdo bude budoucím prezidentem Spojených států, si musíme v Evropě uvědomit věc následující, a sice tu, že transatlantické vztahy se mění a měnit se budou. A právě na základě toho bychom měli vytvořit hodnoty, které nám pomohou zlepšit jak hospodářskou, tak technologickou situaci, tak i mít vlastní bezpečností pozice, respektive pozice v oblasti bezpečnostní politiky.

Je důležité, abychom si uvědomili, jakou pozici máme, abychom se Spojenými státy jednali ve stejné výši očí a abychom si také v Evropě uvědomovali, že bude lepší, když budeme jednat jako celý spolek a ne menší skupiny. A právě naše setkání dnes s premiérem bylo přínosem k tomuto celoevropskému přístupu.

Wolfgang Wittl, tiskový mluvčí vlády Svobodného státu Bavorsko: Velice vám děkujeme za Vaši pozornost, tiskovou konferenci uzavíráme, srdečně zdravíme do Prahy a přejeme jen to nejlepší.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Alles gute.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem (česky)

Související zprávy