Tiskové konference

13. 1. 2022 12:50

Tisková konference po jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, 13. ledna 2022

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, hezký dobrý den- Vítejte na tiskové konferenci po jednání předsedy vlády České republiky Petra Fialy s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Poprosím pana premiéra o úvodní slovo.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem velmi rád, že jsem měl dnes příležitost setkat se tady s předsedou Evropské rady panem Michelem, že pan Michel zavítal do České republiky a že jsme měli vlastně poprvé možnost spolu mluvit osobně a probrat celou řadu důležitých otázek. Samozřejmě, ta návštěva se odehrává v ne úplně lehké vnitropolitické diskuzi o důvěře vládě a o to je větší moje radost, že i přes ty obtíže, které teď v Parlamentu máme, tak se toto setkání mohlo uskutečnit a mohli jsme debatovat věci, které jsou pro Českou republiku důležité a jsou nepochybně důležité i pro spolupráci evropských zemí.

My jsme mluvili o přípravě českého předsednictví v Radě Evropské unie. To je pro nás samozřejmě důležité téma a já jsem velmi ocenil postřehy a rady pana předsedy Evropské rady. Jsou to pro nás důležité věci, které určitě využijeme při přípravě evropského předsednictví.

Jedno z velkých témat, kterému jsme se věnovali, byla evropská energetická politika. Já jsem měl možnost panu prezidentu Michelovi sdělit pozici české vlády a České republiky, náš přístup ke klimatické změně i to, že považujeme za důležité, abychom mohli mít jadernou energii, jádro, jako ten čistý, podporovaný zdroj. Že považujeme za důležité, aby plyn byl tím přechodným zdrojem. Že země jako Česká republika se svými výchozími podmínkami, se svými přírodními podmínkami potřebuje tyto zdroje mít obsaženy v té taxonomii, v budoucím rozhodování Evropské unie, protože to je pro nás důležité. Je to důležité pro naši prosperitu a pro naše občany.

Bavili jsme se také o řadě dalších témat, která nás čekají, o akcích, které v příštím půl roce budou probíhat na evropské půdě, o přípravě summitu s africkými zeměmi a řadě dalších témat. Já jsem opravdu velice rád, že se tato návštěva uskutečnila, že jsme nastavili i nějakou osobní komunikaci a těším se na další spolupráci.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, nyní poprosím pana předsedu Charlese Michela.

Charles Michel, předseda Evropské rady: Děkuji mnohokrát, vážený předsedo vlády, za tu příležitost se s vámi setkat, a děkuji za to, že jste si našel čas v tom nabitém programu v rámci diskuze v Parlamentu tak, abyste uspěli v tom hlasování o důvěře. Vedli jsme velice přímou výměnu názorů mezi našimi týmy a myslím, že jsou tam takové tři klíčové body v tom následujícím evropském programu.

Za prvé je to konsolidace toho jedinečného politického projektu Evropské unie založeného na hodnotách, na svobodách, na demokratických hodnotách tak, abychom vybudovali prostor míru a prosperity. 

Druhé klíčové téma, vy jste to zmínil, je tady otázka energetiky a otázka obecně hospodářského rozvoje, který chceme nastolit v našem společném prostoru. Máme tady digitální transformaci, je tady klimatická výzva, tak abychom zmírnili některé hrozby a abychom dosáhli toho, že ty transformace, které nastavujeme, budou transformacemi, které zajistí našim firmám možnost dále se rozvíjet, dále růst, vytvářet pracovní příležitosti. Tak, aby i naši občané měli na to hradit účty za elektřinu, abychom udrželi sociální soudržnost a abychom tedy čelili i těm aktuálním výzvám, ať již ve vaší zemi, či v celé Evropě.

Musíme zohlednit i geopolitický rozměr energetické diskuse. V posledních týdnech a měsících jsme v rámci Evropské rady pravidelně diskutovali s evropskými lídry tato témata. Evropská komise učinila krok kupředu, předložila návrh taxonomie, zahájili jsme tím schvalovací proces. My jsme velice dopodrobna diskutovali o tomto tématu, za to vám děkuji, a v následujících týdnech a měsících společně s vámi, s vašimi kolegy budeme toto dále řešit tak, abychom nalezli jednotu v Evropě a abychom byli schopni to řešit i s ohledem na konkurenceschopnost, kupní sílu a i s ohledem na geopolitické, geostrategické otázky spojené s energetikou.

A konečně je tady i třetí bod, třetí pilíř. Evropská unie se postupně snaží posílit schopnosti pozitivně ovlivnit svoji bezpečnost a stabilitu a Evropská rada se čím dál tím více stává diskuzní platformou a rozhodovací platformou o strategických tématech. V následujících týdnech v této diskusi budeme pokračovat. Budeme nadále diskutovat o snaze, o deklaraci EU – NATO. NATO je samozřejmě klíčový prvek evropské bezpečnosti, ale měli bychom rovněž posilovat vlastní možnosti, evropské kapacity tak, abychom byli schopni hájit naši stabilitu a bezpečnost.

Takže to je pár bodů, o které jsem se chtěl s vámi podělit. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za toto setkání. Evropský program v následujících týdnech bude velice nabitý. Budeme mít celou řadu příležitostí spolupracovat s vámi, s vašimi týmy, abychom připravili summit EU – Africká unie, březnový summit o investicích a o evropské hospodářské politice. Budou tady strategická témata, ten tzv. kompas, a budeme společně s vámi připravovat i vaše předsednictví v Radě EU od 1. července. Ještě jednou mnohokrát děkuji a můžete počítat s naší plnou disponibilitou. Budeme s důvěrou a s transparentností s vámi spolupracovat.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a nyní otevírám prostor pro dotazy, jako první poprosím Českou televizi.

Jan Šilhan, Česká televize: Pane premiére, vy jste v minulosti kritizovali rozpočet předsednictví. Budete tedy ochotni a schopni ho navýšit a případně o kolik? A jakou roli v tom bude hrát tedy inflace? Dále bych se zeptal ještě na to, zda máte ambici být během předsednictví moderátorem ve sporu Polska a Maďarska s Evropskou komisí, a případně s jakým výsledkem? Protože i ministr Bek tvrdil, že vláda se bude vedle Visegrádské čtyřky mnohem více zajímat i o vztahy se západní Evropou. A otázka na pana předsedu Michela: Jaký dojem na vás dělá současný stav příprav českého předsednictví? Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: My se samozřejmě… Já začnu tou druhou otázkou. My určitě nechceme být a nemůžeme být moderátorem mezi zeměmi, jako jsou Maďarsko a Polsko, a Evropskou unií. Ale budeme se snažit o to, aby ty vztahy mezi středoevropskými zeměmi a Evropskou unií byly otevřené, abychom dokázali společně komunikovat zájmy středoevropských zemí a současně aby to přispívalo k posilování Evropy, Evropské unie jako takové.

Já se těším na ta jednání, která jsou teprve přede mnou v rámci Visegrádské skupiny, a věřím, že budeme spolu s kolegy ze Slovenska – byl jsem na Slovensku před dvěma dny a myslím, že ty výsledky návštěvy jsou na obou stranách hodnoceny mimořádně pozitivně, bylo to velmi přátelské a myslím si, že se Slovenskem můžeme v rámci Visegrádské skupiny dosáhnout toho, abychom tam nalezli, všechny čtyři země, společné zájmy a ty dokázali rozumným způsobem na evropské půdě sdělovat a prosazovat.

Pro nás je spolupráce v rámci Visegrádské skupiny samozřejmě důležitá a je to jedna z konstant naší zahraniční politiky, ale nemůžeme se omezovat jenom na to. My chceme nalézat dobré vztahy i s dalšími evropskými zeměmi. Chceme být aktivním hráčem v rámci Evropské unie, vytvářet zájmové koalice na těch tématech, která jsou pro Českou republiku důležitá, kde se shodneme s jinými evropskými zeměmi, a myslím si, že tak má vypadat dobrá evropská politika. Abychom nestáli na pozici, že jenom něco odmítáme, nemáme žádnou alternativu, ale abychom dokázali najít společná řešení, která jsou dobrá i pro občany České republiky.

Pokud jde o přípravu evropského předsednictví, my na to klademe velký důraz. Když jsme převzali vládu, tak jsme zjistili, že ne všechny věci jsou tak připravené, jak bychom si představovali, a s tím souvisí právě i ta otázka, na kterou se ptáte, to znamená otázka rozpočtu. My jsme připraveni, přestože naše vláda se snaží šetřit, snažíme se šetřit a musíme šetřit na provozních výdajích státu i vzhledem k tomu, jak se vyvíjí inflace, jaké musí dávat vláda signály, protiinflační, a vytvářet protiinflační opatření, tak přesto jsme připraveni právě v oblasti evropského předsednictví ty peníze přidat.

Ale ne kvůli inflaci, nebo nejenom kvůli inflaci, ale až na základě toho, jaké si stanovíme priority, jak budeme vidět, že je evropské předsednictví organizačně zajištěno, a co je ještě potřeba doplnit. Pan ministr Bek na tom intenzivně pracuje, máme za sebou i diskusi s ministrem financí a peníze v případě našeho evropského předsednictví určitě nebudou překážkou v jeho úspěchu.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím pana předsedu Michela.

Charles Michel, předseda Evropské rady: Když uspěje Evropa, je to vždy úspěchem i pro členské státy. A pokud uspějí členské státy, je to úspěchem i pro Evropu. A tato jednota je tedy naprosto klíčová. Tato schopnost koordinace mezi členskými státy, kdy se společně připravují, pracují na rozhodnutích, která následně jsou projednávána na evropské půdě.

Ale je to neustálá práce, abychom naslouchali všem členským státům. Snažíme se pochopit jednotlivé různorodé priority. Hovořili jsme o energetice, ale je celá řada dalších témat. A to je klíčové pro to, abychom nalezli ten evropský konsenzus a přijali rozhodnutí, která budou mít pozitivní dopad pro budoucnost Evropy a pro všechny evropské občany.

Covidová krize nás velice zasáhla jak celosvětově, tak i na tom evropském poli a je třeba postupně budovat společné solidární mechanismy. Neznamená to, že bychom všichni měli rozhodovat stejným způsobem, činit stejná opatření, ale postupovat v součinnosti tak, abychom bojovali proti covidu.

Sedmadvacet vlád členských států velice rychle pochopilo, že je třeba mít k dispozici ambiciózní evropský rozpočet tak, abychom mohli společně čelit důsledkům, abychom měli ten plán obnovy, abychom posílili vnitřní trh. A je velice důležité, aby každý členský stát byl zohledněn ve svých obavách, ve svých stanoviscích, aby mu bylo nasloucháno, a musíme samozřejmě dbát i na to, aby byl dodržován právní stát, aby fungovaly všechny ty procesy a abychom dospěli k řešením, která budou chránit základní hodnoty, ale zároveň, aby členské státy měly možnost vyjádřit svoje argumenty.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Prosím, Reuters.

Robert Müller, Agentura Reuters: Dobrý den, dotaz na pana předsedu Michela k těm jednáním s Ruskem, která probíhají tento týden mezi NATO a také Spojenými státy. Tak jednak, jak hodnotíte dosavadní výsledky, protože zatím to na moc výsledků nevypadá? A jednak, jestli by neměla být role EU v těchto jednáních poněkud aktivnější? Děkuju.

Charles Michel, předseda Evropské rady: Evropská unie je velice, velice aktivní, kdy prostřednictvím Francie a Německa pracujeme v tom normandském formátu, a snažíme se tedy uplatňovat Minské dohody, což je tedy takový ten klíčový bod. Rovněž jsme velice aktivní prostřednictvím členských států. Celá řada z nich je členy NATO a rovněž i členy OBSE, což je rovněž instance, která má velikou odpovědnost.

Evropská rada na konci minulého roku vyjádřila velice jasné stanovisko, které tady mohu zopakovat. Reagovali bychom masivním způsobem v případě vojenské intervence a jsme přesvědčeni, že lze nalézt řešení diplomatickou, politickou cestou tak, abychom obnovili stabilitu a bezpečnost. A chci znovu zdůraznit, že jsme plně připraveni, velice bedlivě to sledujeme a jasně definujeme tedy to evropské stanovisko. Vyjadřujeme se k tématům, jako je západní Balkán, Východní partnerství, a jsme připraveni spustit akce tak, abychom ta jednotlivá partnerství byli schopni hájit.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Český rozhlas.

Martin Balucha, Český rozhlas: Dobrý den, já bych měl první otázku na pana Michela. Chtěl jsem se zeptat: Vy jste byl na začátku týdne v Paříži na jednáních v Elysejském paláci, Francie převzala roli předsedy, nebo předsedá Radě v Evropské unii v současné době. Prezident Emmanuel Macron znovu podpořil jádro jako zelený zdroj energie. Proti tomu se v současné době, proti taxonomii se v současné době staví řada evropských státu včetně například Německa, Rakouska. Vidíte v dohledné době možnost, že se skutečně unijní státy dohodnou na tom, na té taxonomii? A druhá otázka na premiéra Fialu: Vy jste mluvil o radách, které vám předseda Michel dal. Jaké konkrétní tipy, rady jste si odnesl z dnešních jednání? Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: My jsme se bavili o těch možných formátech v rámci evropského předsednictví. Bavili jsme se také o podobě neformálního summitu, který bychom mohli pořádat tady v České republice. A ty rady, které mi pan prezident Michel dal, se týkaly třeba termínů a dalších akcí, které se třeba v Evropě budou v té době konat, a kdy by tedy bylo vhodné, abychom ty naše přípravy s tím sladili. Já to považuji za velice důležité a i ten pohled z pozice tak zkušeného politika a představitele evropských institucí je pro tu přípravu českého předsednictví mimořádně důležitý.

Charles Michel, předseda Evropské rady: Co se týče taxonomie, skutečně mohu potvrdit, že na základě diskuze v Evropské radě, Evropská komise 31. 12. předložila návrh, který by měl být takovým výchozím bodem toho rozhodovacího procesu. V tuto chvíli tedy již experti vedou konzultace, vydávají svá stanoviska, názory a v souladu s tím evropským rozhodovacím procesem členské státy společně s Evropským parlamentem budou následně rozhodovat o tomto tématu.

A myslím si, že opravdu bude důležité vyjasnit ta evropská stanoviska s tím, že bude plně dodržen ten rozhodovací proces. Každý členský stát zohlední, předloží svoje stanovisko, svoje argumenty. Je to samozřejmě velice složité téma, ne vždy ta stanoviska jsou jednomyslná. Ale je třeba diskutovat, argumentovat, vyjednávat tak, abychom postupně vybudovali to společné stanovisko a rozhodli. A to je ten evropský demokratický rámec.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: A na závěr poprosím Hospodářské noviny.

Ondřej Houska, Hospodářské noviny: Dobrý den, otázka jak pro pana premiéra Fialu, tak pana prezidenta Michela. Fatih Birol, šéf Mezinárodní agentury pro energii, včera řekl, že Rusko by mohlo minimálně o třetinu zvýšit svoje dodávky zemního plynu zemím Evropské unie a že za minulé čtvrtletí byly o 25 procent nižší ty dodávky než v roce 2020, ve stejném období roku 2020. Upozornil na ten známý fakt, že zásobníky plynu v držení Gazpromu na území EU jsou na extrémně nízkém stavu, a řekl, že je nápadné, že to vše se děje v době, kdy více než 100 000 ruských vojáků stojí na hranicích Ukrajiny. Tak se chci zeptat, jestli souhlasíte s těmi pohledy, že Rusko svojí politikou záměrně přispívá k růstu cen zemního plynu v Evropské unii. Děkuji.

Charles Michel, předseda Evropské rady: Ano, je to velice významné prohlášení osobnosti, která dobře zná toto odvětví. Takže to je první věc. Druhá věc: Potvrzuje to, alespoň z mého úhlu pohledu, že Evropská unie by se měla zabývat tím geopolitickým rozměrem otázky energetiky. Již několik měsíců, ještě před tím rapidním nárůstem cen energií, jsme volali po tom, abychom prozkoumali středně či dlouhodobé možnosti sdílení zásobníků zemního plynu v Evropě. A proto byl vznesen i ten návrh, abychom měli i nějaké možnosti společných nákupů plynu.

Vidíme, že tato energetická otázka je neoddělitelná od té mapy světa. Musíme tedy hájit zájmy Evropské unie, protože v historii lidstva se to ukázalo několikrát, že takto se nastavují i ty silové vztahy, a politická unie, Evropská unie sdílí společné hodnoty, společná stanoviska. A musíme garantovat, abychom byli schopni podpořit konkurenceschopnost podniků, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost našich občanů.

A i proto budeme pokračovat v těchto diskuzích, rozhodnutích z toho geopolitického úhlu pohledu v následující dnech, týdnech a měsících. A já tady mohu pouze vzít na vědomí toto prohlášení té osobnosti, kterou jste zmínil, a je to další část té skládačky celé této diskuze v oblasti energetiky.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Naše vláda upozorňuje na ty geopolitické aspekty energetické politiky. Díváme se na to s určitými obavami a určitě by nebylo dobré, aby evropské země a jejich energetická soběstačnost byly příliš závislé na Rusku a my i s našimi historickými zkušenostmi v tom vidíme velké riziko. Nakonec i o vztahu k Rusku a o tom napětí na východ od nás jsme se bavili s panem prezidentem Michelem.

Ale k té energetické politice. Já si myslím, že to, co se odehrává, a ty signály, které máme, jenom potvrzují správnost pozice naší vlády, pokud jde o další rozvoj energetické politiky. My prostě nemůžeme a nechceme být jednosměrně závislí na ruském plynu. Proto je správné to, o co my usilujeme jak v rámci české politiky, tak v rámci naší pozice v Evropské unii, a to je rozvoj jádra. Podpora jádra jako jednoho z těch energetických zdrojů, což je pro zemi našeho typu mimořádně důležité.

Ale samozřejmě pro nás to také znamená, a i to je v programovém prohlášení naší vlády, rozvíjení obnovitelných zdrojů v mnohem větší míře než dosud. My mluvíme například o fotovoltaice na střechách ať už veřejných budov, nebo soukromých domů a kombinací a rozvíjením těchto energetických zdrojů, jako je jádro, jako jsou obnovitelné zdroje, můžeme tuto závislost výrazně snížit.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, to je z dnešní tiskové konference všechno, děkujeme za pozornost a přejeme pěkný zbytek dne. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem (česky)

Tisková konference po jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem (originál)

Související zprávy