Tiskové konference

17. 12. 2019 15:52

Tisková konference po jednání s předsedou vlády Severní Makedonie Zoranem Zaevem, 17. prosince 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání předsedy vlády České republiky s předsedou vlády Republiky Severní Makedonie panem Zoranem Zaevem. O úvodní slovo bych chtěla požádat pana premiéra Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády České republiky: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane premiére. Já jsem velice rád, že můžu v tak krátkém čase pana premiéra  Zaeva přivítat v Praze. Můžu dnes už říct, že jsme přátelé. My jsme se vlastně v tomto roce viděli už třikrát. Byl jsem na návštěvě v Severní Makedonii v červnu tohoto roku a vlastně v září jsme organizovali jako V4 setkání se zeměmi západního Balkánu.

Máme pravidelné kontakty a samozřejmě já jsem na Evropské radě bojoval jako ostatní kolegové a většina z nás za to, aby konečně začaly rozhovory o vstupu Severní Makedonie do Evropské unie, tak jak bylo slíbeno. Samozřejmě to, že jsme v říjnu všechny členské státy nedosáhly konsenzu, bylo velkým zklamáním pro nás oba a samozřejmě pro další lidi v tomto regionu. Severní Makedonie splnila všechno, co Evropská rada i Evropská komise požadovaly. Hlavně samozřejmě celý ten reformní proces, dohodu o změně názvu země, bylo referendum, změna ústavy…

Takže my určitě budeme pokračovat dál v tomto úsilí a v březnu příštího roku bude zase Evropská rada, která bude mít toto téma znovu na stole. A doufejme, že se už konečně domluvíme všichni a zahájíme přístupová jednání Severní Makedonie do Evropské unie.

Já jsem samozřejmě velice rád, že se Severní Makedonie brzy stane novým členským státem NATO. Členství Severní Makedonie v NATO určitě zvýší bezpečnost a stabilitu našeho širšího euroatlantického prostoru. Vlastně všechny státy už to ratifikovaly, čeká se teď na Španělsko, kde je čekají další volby. Doufejme, že to brzy nastane.

Co je pozitivní, že pan premiér se zúčastnil summitu NATO, teď v prosinci v Londýně, takže vlastně už je s námi za stolem a myslím, že je to velice pozitivní. Vstupem Severní Makedonie do NATO se otvírá řada příležitostí pro obrannou spolupráci, obranný průmysl a my jsme samozřejmě připraveni se podílet na modernizaci armády Severní Makedonie podle standardu NATO.

Hospodářská spolupráce. My jsme se i setkali s členem vlády Severní Makedonie na brněnském veletrhu. Hospodářská spolupráce, myslím, funguje. My máme co nabídnout v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství a především ochrany životního prostředí. Já věřím, že naše zkušenosti s výstavbou čističek odpadních vod i odpadovým hospodářstvím by byly pro Severní Makedonii velkým přínosem.

Co se týká migrace, samozřejmě, já jsem v červnu navštívil naše policisty, byl jsem na tom kritickém bodu hranice, kde přicházely tisíce ilegálních migrantů, paradoxně ze schengenského prostoru, z Řecka. Musím vyzvednout roli Severní Makedonie. Byla klíčovým partnerem nejenom pro Českou republiku, ale pro celou Evropskou unii při řešení nelegální migrace. My samozřejmě oceňujeme zodpovědné, úspěšné úsilí o uzavření tzv. západobalkánské migrační trasy.

My samozřejmě jako Česká republika podporujeme Severní Makedonie jak finančně, darovali jsme 4 miliony eur v posledních čtyřech letech a chceme nadále pokračovat i v pomoci v přítomnosti českých policistů. Dodnes bylo do Severní Makedonie vysláno 1 147 příslušníků policie České republiky a patří mezi největší jednotky v zemi. Vzhledem k tomu, že naše policejní přítomnost je ze všech států Evropské unie největší, máme velký zájem o vedení budoucí mise Frontex se Severní Makedonií.

Ale samozřejmě program ilegální migrace musí Evropa řešit systémově a já pevně věřím, že pan premiér nezanevřel na Evropu potom, co vlastně došlo ke zklamání, a že nám nadále bude pomáhat, a doufám a jsem přesvědčen a udělám také pro to maximum, abychom v březnu konečně splnili to, co Evropa panu premiérovi, mému příteli, slíbila.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, předseda vlády Severní Makedonie pan Zoran Zaev.

Zoran Zaev, předseda vlády Republiky Severní Makedonie: Vážený pane premiére České republiky pane Babiši, vážení občané České republiky, vážení občané Republiky Severní Makedonie a vážení představitelé médií. Do této mé návštěvy dnes už by bylo pět návštěv nejvyšších představitelů Severní Makedonie a České republiky. To ukazuje, nakolik jsou naše vztahy přátelské a jak velká je intenzita spolupráce. Je to pro nás velmi důležité. Z pohledu obou zemí se díváme na všechny potenciály naší spolupráce, především na ekonomickém poli, ale i na všech ostatních polích. To je velmi důležité jak pro nás, tak pro Českou republiku.

V březnu to bylo 25 let našich diplomatických vztahů, a chci říct, že diplomatické vztahy mezi našimi zeměmi netrvají pouze 25 let. Naše spolupráce už trvá staletí. Naše dvě země pojí dědictví svatých bratrů Cyrila a Metoděje. Tito patroni jsou prohlášeni patrony také české země. Ve jménu této mise Česká republika a Slovensko slavily 1 155 let od příchodu Cyrila a Metoděje do této země.

Cílem je prohlubování vzájemných vztahů a politického dialogu. Česká republika je jedna z nejdůležitějších zemí, které podporují naši zemi v procesu integrace do Evropské unie a NATO. Ceníme si toho, že Česká republika dává podporu Severní Makedonii ve všech ohledech.

Byl jsem v Praze 12. září, když tady byl ratifikován protokol o přístupu Severní Makedonie do NATO. Naše společné vztahy jsou velmi silné na multilaterálním poli. Jako předseda Visegrádské čtyřky Česká republika organizovala summit premiérů Visegrádské čtyřky a premiérů Západního Balkánu, což také nám přineslo důležitou zkušenost, abychom více pokročili ve spolupráci Západního Balkánu mezi námi, vedoucími těchto zemí, a abychom se přiblížili blíže k Evropě.

Česká republika byla iniciátorem toho, že dopisem, aby se zlepšila ve chvíli, kdy Severní Makedonie potřebovala nejvíce podporu.  Toto gesto České republiky pro nás mělo velký význam.

Doufáme, že se naše spolupráce bude rozšiřovat a přibližování k Evropské unii a po Evropské radě, která proběhla v říjnu. Doufáme, že bude určitý výsledek a že získáme pozitivní rozhodnutí o začátku přístupových rozhovorů do Evropské unie.

Česká republika a Visegrádská skupina jsou opravdu lidé, kteří nám velmi pomáhají.  Po 15 letech Republika Severní Makedonie jako země-kandidátka do Evropské unie konečně dostala možnost, aby začala rozhovory o přístupu do Evropské unie. To je důležitý rys a doufáme, že všechny naše reformy, které jsme dosáhli i s Řeckem i Bulharskem, známá Prespanská smlouva.

Česko a Severní Makedonie mají výbornou spolupráci i na naší jižní hranici v procesu monitoringu a kontroly pohybu migrantů. Chtěl bych zde poděkovat plátcům daní České republiky, protože v posledních několika letech 40 milionů eur utratili za vybavení těch, kteří hlídají naše hranice. Spolupráce, kterou máme s policií České republiky, je opravdu na vysoké úrovni. Velmi často se stýkám s českými policisty na jižní hranici.

Chtěl bych poděkovat i za finanční i za materiální pomoc, která Česká republika kontinuálně poskytuje Makedonii, a proto bych se rád nyní zaměřil na naši ekonomickou spolupráci. Zde vidím velký prostor pro zlepšování. Rád bych využil možnosti, aby více českých firem přišlo do Severní Makedonie, aby se zúčastnily v brutto domácím produktu České republiky, protože náš nižší ekonomický standard opravdu umožní těmto firmám profit.

Jsem rád, že jsme v závěru smlouvy s firmou Lokotrans, která bude investovat 20 milionů eur. Je to opravdu významný příklad a doufám, že to bude příklad pro další české firmy. Rovněž tak regionální centrum pro logistiku a distribuci bude mít centrum ve Skopje a to by mělo koordinovat celý region západního Balkánu.

Rád bych uzavřel, že naše výjimečně dobré vztahy, to, co váš premiér dělá dnes, je pro nás velmi silná motivace, pro občany Severní Makedonie, pro celý náš národ, abychom se silně zaměřili na spolupráci ekonomickou a jakoukoliv jinou, která je před námi a kterou můžeme využít.

Ještě jednou děkuji, pane Andreji, za vaše pozvání.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání s předsedou vlády Severní Makedonie Zoranem Zaevem (česky)

Tisková konference po jednání s předsedou vlády Severní Makedonie Zoranem Zaevem (originál)

Související zprávy