Tiskové konference

16. 1. 2017 22:00

Tisková konference po jednání tripartity, 16. ledna 2017

Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí: Tak dobrý večer, dámy a pánové, my jsme dnes měli první zasedání tripartity v tomto roce, které bylo mimořádně dlouhé, protože začalo už ve čtyři hodiny a skončilo před chvílí.
Takže je vidět, že sociální dialog v České republice pokračuje na té nejvyšší úrovni a jinak těch materiálů tady byla celá řada. My jsme předkládali jako ministerstvo práce spolu s dalšími resorty například zprávu o stavu bezpečnosti a stavu ochrany zdraví při práci, za rok 2016. Dále jsme diskutovali o analýze, o materiálu analýza odlivu zisku a důsledky pro českou ekonomiku, potom také o stavebním zákoně, přípravě staveb, či také bolestném tématu, tolik diskutovaném, jako je zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v této naší zemi. A v různém bodě jsme také diskutovali tu problematiku odměňování řidičů ve veřejné autobusové dopravě v krajích, které bude ještě jedno jednání zítra. Tak já bych se měla zmínit o tom materiálu, který jsem předkládala já sama, a který se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tak mohu konstatovat, že co se týče kontrolní činnosti státního úřadu inspekce práce, tak tam v loňském roce 2016, jenom v této oblasti BOZP, bylo provedeno deset a půl tisíce kontrol, což je opravdu velké číslo a je samozřejmé, že se této oblasti velmi věnujeme, pro tu budoucnost se chceme věnovat bezpečnosti a ochraně při práci, zejména v rámci školství, kde se chceme věnovat prevenci rizik u ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, a potom se také chceme zaměřit zejména na některá vyhrazená technická zařízení a bezpečnost stavebních strojů. Protože stavebnictví je samozřejmě jedno z těch odvětví, kde těch úrazů je celá řada. Takže tolik k těm bodům, ke kterým jsem diskutovala zejména já. Myslím, že tady kolegové vás seznámí s těmi ostatními.

Jan Nechvátal: Já děkuji paní ministryni a o slovo požádám také prezidenta Svazu průmyslu a obchodu.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a obchodu: Děkuji pěkně, já jenom některé body, odliv zisku, analýza, velmi solidní materiál Úřadu vlády, musím ocenit, je to rozsáhlý materiál, materiál, který dělal i některá evropská srovnání, trošičku nám vadila na straně zaměstnavatelů, že doporučená opatření, moc neharmonizovala s tou analýzou, ale prosím takhle to je. Pro nás zásadní stanovisko, které jsme za nás dali do usnesení, je, že zásadně nesouhlasíme s tím, aby byla uplatňována sektorová daň, aby byly zvyšovány daně, vycházíme z programového prohlášení a jsem rád, že pan předseda vlády řekl, že tyhle věci nebudou už na programu jednání. Příprava nového stavebního zákona, velmi složitá, dlouhá diskuze, rozdělená nakonec na přání paní ministryně Šlechtové, na dvě části, a to je vlastní novela stavebního zákona, bylo přislíbeno, že koaliční partneři, na koaliční radě  se dohodnou, co podpoří z těch pozměňovacích návrhů a poprosila nás, abychom neotvírali otázku nového zákona, dokud nebude novelizace tohoto zákona. Co se týče věcného záměru nového zákona: myslím si, že tahle vláda bude mít problémy tohle stihnout, protože je to nesmírně náročná věc, i když v akčním plánu vlády je tento úkol stanoven na třetí čtvrtletí. Takže my jsme ve velkém očekávání, čekáme, že se zjednoduší povolovací řízení, že ve výrobě nebudeme patřit mezi nejhorší, tak jak to ukazuje Doing Bbuessiness, a že se posuneme výrazně dopředu. Co se týče otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a regionální dopravy, výsledek jednání a rozhodnutí pracovního týmu pro dopravu a dopravní infrastrukturu, požadavek, který vzešel společně od sociálních partnerů, aby vláda jasně řekla stanovisko, jak se zachová, k národnímu dopravci, zda budou dodrženy rovné podnikatelské podmínky či rovné podnikatelské prostředí, a nedoporučila sociální partneři, aby operační program 2  Doprava byl využit pro nákup vozidel v oblasti železniční osobní dopravy. Stav čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Musím říci, že tady se dostalo vládě a především tady paní ministryni velkého ocenění, kdy jsme opravdu ocenili to období 2007 až 2013, jak jejím tlakem tak a samozřejmě naším čerpáním nebo společnou odpovědností, jsme to dokázali v letech 2007 až 2013 využít na maximum, kromě nějakých dvaceti miliard, ale ty byly z důsledku roku 2013 a 2014. A poprosili jsme, aby tato agenda už nebyla dávána na jednání, ani do pléna tripartity, ale věnovali jsme se především novému období, novým výzvám, jejich zjednodušení, a šanci, aby co nejvíce uživatelů mohli tyhle věci využít. Typicky iRop a další programy. Nejvážnější a velká diskuze, zvyšování hlasů, byla v oblasti investorské přípravy staveb. Musím říci, že my jsme za stranu zaměstnavatelů a asi i strana odborů, nebyli spokojení, ani s tím materiálem, které dodalo ministerstvo dopravy, protože my očekáváme od sociálního dialogu vždycky, že všechny tři strany se budou snažit informovat pravdivě, informovat reálně a musím dneska ocenit i pana předsedu vlády, který jednoznačně se zastal našeho stanoviska, i když s ním nebyl spokojen pan vicepremiér, zastal se, že i on je pro to, abychom reálně, především těch devět klíčových staveb, ale pak i ty desítky dalších, uváděli popravdě. Čili ne, že v roce 017 zahájíme obrovské množství staveb, ale popravdě říci, jak je to s EIA, dokonce EIA vyšla dneska nejlépe, z těch nutností, které jsou pro výstavbu dopravní infrastruktury. Jak je to poctivě a popravdě s výkupem pozemků a řadou dalších věcí, až po to, stavební povolení. Z našeho názoru, můžu i já být neomylný, ale nejsem neomylný, je, že my si myslíme, že z těch devíti staveb, která dokonce už většina má EIA, že do konce roku 2017, z těch klíčových devíti staveb, které mají výjimku EU, že nebude zahájena prakticky skoro žádná, v roce 2017. Možná v závěru roku.

Nejtěžší věc, kde jsme se neshodli a zásadně jsme se neshodli, je otázka pracovníků z třetích zemí. Náš názor, zaměstnavatelů, je, že opravdu trh práce je vyčerpán, naši lidé nemají zájem o práci, a protože naše firmy potřebují asi 140 000 zaměstnanců, tak jsme podpořili materiál ministerstva zahraničních věcí, který řeší otázku ukrajinských pracovníků, a samozřejmě posílení pracovníků ministerstva zahraničních věcí na konzulátu ve Lvově. Nenašli jsme pochopení u našich sociálních partnerů, ale jsem rád, že pan předseda vlády v této chvíli moudře rozhodl, bylo to na předsednictvu tripartity, že vytvoříme expertní tým, expertní tým opravdu na úrovni náměstků ministrů a našich čtyřech klíčových organizací, a budeme se touto problematikou zabývat. Vláda tyhle věci projedná tak, jak to ve svém programu má a víc se řešit nebude, jak řekl pan předseda vlády po tom jednání vlády. Výrazná shoda sociálních partnerů, byla u studie dopadu antifosilního zákona, i když to je v programovém prohlášení vlády, shodli jseme se, že je to nadbytečná norma, jsem rád, že se shodli všichni tři partneři. Děkuji.

Jan Nechvátal: Děkuji a o slovo požádám také předsedu konfederace čČeskomoravských odborových svazů.

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazůkonfederace českých odborových svazů: Takže ještě jednou dobrý večer vVám všem. Děkuji za trpělivost. Doufám, že tady neplatí, jak na nový rok, tak po celý rok.  Protože pětihodinové jednání s dvanácti body opravdu není pozitivní zpráva. Dohodli jseme se také na jednání předsednictva tripartity, o větší vstřícnosti k vám novinářům, a dohodli jsme se na způsobu, tak, abyste vy nemuseli do takových pozdních  či večerních a nočních hodin, čekat na hlavní závěry, takže od příští tripartity, která bude 20. 2. 2017, od čtyř hodin, bude ještě tisková konference, stabilně v šest hodin večer, pokud ještě takové jednání bude. Tak abyste mohli mít flexibilnější čas i pro případné zpracování. Takže první zpráva, věřím, že pozitivní. Na úvod druhá, co se týká materiálůu, tak zazněla tady řada informací, já jenom zmíním na úvod, BOZP a stav. Dohodli jsme sem, že na konci pololetí budeme projednávat tuto zprávu, z našeho pohledu jsou tam velmi vážné informace například o výrazném růstu smrtelných pracovních úrazů, na hranici 131 osob. Což je velmi špatné, protože ti, kteří zahynuli, tak rozhodně nešli do zaměstnání, kde je vysoká rizikovost nebo taková, která by předpokládala, že člověk se už z práce, ke svým rodinám nevrátí, takže to je hodně velké téma. Taky zajímavostí je, že největší počet pracovních úrazů, nastává u těch, kteří jsou nově zaměstnáni, to je v kategorii do prvních třech let od vstupu do práce, nejčastěji se úrazy dějí v průběhu pondělí a úterý ,a časový úsek je dokonce takto specifikován, že dokonce nejčastější je mezi devátou a dvanáctou hodinou. A potom těsně někde před koncem pracovní doby. Hovořím o denním režimu. Takže, říkám jen pár takových zajímavých zjištění, které tady jsou, a jsem rád, že i zaměstnavatelé stojí o to, aby otázka bezpečnosti práce byla klíčová. Nikdo ze zaměstnavatelů, serióozních, nemá zájem na tom, aby jejich zaměstnanci měli jakýkoli pracovní úraz a my jsme taky vyzvali k tomu a musím říci, že v tomto případě zaměstnavatelé, tento požadavek odborů chápou, jsou v souvislosti se změnou zákoníku práce, aby odbory měly právo zastavit práci v případě, že je bezprostřední ohrožení života a zdraví zaměstnanců, protože si uvědomujeme, že toto je ta největší cena, jakou my můžeme dát, to znamená zemřít, při výkonu svého povolání je něco neakceptovatelného, a proto věřím, že ta shoda je taková široká.

Co se týká analýzy odlivu zisku, tady už to bude z naší strany trochu ostřejší, protože tato analýza, kterou najdete každopádně na stránkách Úřadu vVlády, už nějakou dobu, která byla vypracována, byla většinou dnešních účastníků oceněna, že je to velmi kvalitní materiál, připomínám jen prohlášení pana prezidenta Hospodářské komory, Vladimíra Dlouhého, který řekl, že kdyby všechny dokumenty měly takovou kvalitu,  tak by to bylo výborné, s tím, že z pohledu odborů máme trochu příkřejší hodnocení. My jsme řekli, že tento dokument, je to analýza, není to materiál, který má za cíl něco zásadně změnit, ale analyzuje stav a v tomto materiálu, my říkáme, že je to de facto obžalovací spis, české formy transformace ekonomiky. Bohužel. Ta situace je natolik vážná, že je tady enormní rozdíl, mezi firmami, zahraničními a českými, a to tak, že české v podstatě chřadnou, hovoříme o těch endogenních, českých subjektech a ty, kteří jsou dceřinými společnostmi, tak mají ten rozdíl dokonce sedm ku jedné. Ziskovost v České republice je v průměru, jedenáct procent, ta je opravdu hodně vysoká za to dané období deseti let, a to i se zahrnutím krizového období. Takže z tohoto pohledu si myslíme, že Česká republika je skutečně investiční ráj, dokonce zhodnocení je vyšší než u některých daňových rájů, které jsou na území Evropské unie.  A to ze zcela jiných důvodů, než je tomu u těch principiáelně daňových rájů. Navíc ta analýza hovoří o tom, že přidaná hodnota se netvoří v České republice, ale přidaná hodnota se z výrazné většiny tvoří mimo hranice České republiky. A to účetním způsobem, nebo prostřednictvím účetnictví. Takže těch zpráv je tady celá řada, my chceme dál pokračovat, a my chceme dál pokračovat a myslím, že tady v tom se také shodujeme se zaměstnavateli, že bychom měli usilovat a ještě za této vlády, aby se pracovaloa na tom, jak podpoříme malé a střední podniky, to je jeden závěr. Druhý: jakým způsobem realizovat duální vzdělávání, tady sice nemáme zcela shodu, ale věřím, že ten systém je zřejmý, to znamená, abychom měli kvalitní absolventy škol, a to jak na úrovni středních, tak na úrovni vysokých škol, aby měli ti absolventi, kvalifikace, dovednosti a schopnosti, které ekonomika v budoucnosti bude potřebovat. Tak stejně abychom použili těchto informací při jednání s Eevropskou komisí, protože obáváme se, že Česká republika, ale obáváme se, že je to i za jiné, nové členské země, . Ffinancujeme země staré Evropské unie, a to není pozitivní zpráva, to je velmi negativní zpráva, a měli by si uvědomit ti, kteří jednají na úrovni například Rady Eevropské unie, že je tady naprosto jasný směr, rozšíření. A to je směr zisku z východní Evropy do západní Evropy. A my si přejeme, aby to mělo dopad na růst mezd, jednoznačný dopad na růst mezd, protože to je jedeno z mála způsobů, jak to může být realizováno. Také  ten materiál obsahoval možnost od progresivního zdanění, nebo sektorového zdanění, my si myslíme, že je na místě uvažovat o progresivním zdanění, subjektů, z tohoto pohledu je to samozřejmě trošičku složitější, ale platí tady to, co řekl pan prezident Hanák, tedy, že do konce funkčního období vlády i z technologického hlediska nemůže dojít k žádným takovýmto opatřením. Ale ten materiál není úkolový, co se má udělat, ale na něm se má stavět ta diskuze, a proto ta kvalita je skutečně k ocenění. Takže tento materiál bude se s ním dál pokračovat, my jsme připraveni a teď čekáme jen na ty, kteří tuto debatu vznesou, protože je to i mezirezortně velice nutná diskuze, to je od ministerstva školství, přes ministerstvo průmyslu a obchodu, samozřejmě s koordinací Úúřadu vlády, my to otevřeme i při jednání rozšířené porady ekonomických ministrů, o sociální partnery v rámci akčního plánu na podporu  hospodářského růstu.

Co se týká otázky na podporu fondů EU. Tak, jak tady řekl pan prezident, ocenili jsme, činnost vlády, která byla, protože jsme přesvědčeni o tom, že kdyby nebyl tento manažerský způsob řízení, čerpání a přípravy na nové funkční období, tak by v žádném případě tak pozitivní výsledky nebyly. To je naprosto jednoznačné. Neoddiskutovatelné. Je nám líto, že tohle neudělalyi vlády minulé, mohli bychom se vyvarovat řady problémů, ale z tohoto pohledu oceňujeme, ale také jsme uvedli, že není důvod k jakékoli lenosti či snížení bdělosti, protože v tomto případě je tady čerpání prostředků a máme roční zpoždění, které není z viny České republiky ale z viny Evropské unie a z tohoto pohledu tady máme opravdu velké tempo. A u tohoto bodu se také otevřela otázka, příštího rozpočtového období, to znamená po roce 2020, což není vůbec jednoduchá situace, a začnou ty práce intenzivní, i kdy ministerstvo pro místní rozvoj řeklo, že už pracuje intenzivně rok, tak my budeme zapojeni přibližně na konci prvního čtvrtletí, tak jsme je zároveň upozornili, že budeme chtít také nejen kvantifikaci, co se týká objemu peněz, ale zejména dopadů, které čerpání evropských prostředků přineslo. A upozornili jsme, že státní správa v řadě případů, je financována z evropských prostředků, teď to nemyslím, přímo, ale prostřednictvím různých projektů, a podobně a tyto finanční prostředky tady nebudou, a navíc je zřejmé, že je část lidí, kteří pracují pro evropské fondy, také nebude mít v budoucnu zaměstnání, protože ty částky, budou zřejmě nižší, než tomu bylo a než co známe v současné době.

Co se týká, již tady zmíněného sporu kolem přísunu dalších zaměstnanců do České republiky, tak ČMKS jednoznačně nepodporuje tento přístup, z toho důvodu, že si myslíme, že nejenom, že v České republice jsou ještě zdroje zaměstnanců, ano, je pravdou, že je to velmi těžké, nejednoduché, vždy bylo těžké toho, kdo je dlouhodobě nezaměstnaný, vrátit zpátky na trh práce. Zaměstnavatelé nás upozornili, že nemáme zevšeobecňovat, hodnocení v této souvislosti, já vás ale můžu ujistit, že nezevšeobecňujeme, dáváme konkrétní příklady firem, které nabízejí vhodná místa pro zaměstnance z ciziny, za neuvěřitelných jedenáct, dvanáct, třináct tisíc hrubého. To je skvělé, to opravdu nikdo nemůže seriózně myslet vážně, aby někoho přijali za takovouto cenu. Protože to je cena, která už je z principu pod hranicí příjmové chudoby, a to přece nemůže být akceptovatelné, abychom tady někoho lákali na takovouto nabídku. Hovořím o některých nabídkách, které jsou v evidenci úÚřadu práce, a jen upozorňuju, kdo si myslí, že se dá nějak vyladit, nebo odmítnout tyto návrhy, nabídky, taková kompetence na straně ministerstva práce, potažmo generálního ředitelství Úřadu práce neexistuje. Nemůže vyřadit někdo, proto, že je tam neadekvátní či neakceptovatelná mzda a mohu říci, že některé z těch nabídek dokonce jsou na třísměnné a vícesměnné provozy, a určitě budeme některá témata probírat i dál, teď se to netýká jen cizinců, ale jsou tam nabídky práce pro osoby se změněnou pracovní schopností, ale to je širší diskuze na témata, která se týkají poměrně vysoké kohorty osob, které by pracovat mohly. Ale jsou tam spekulace až neuvěřitelné na nepřetržitý provoz, co za jedenáct tisíc je evidentní, že někdo jenom čerpá dotaci státu, a v podstatě poté už ty lidi nedostanou nic navíc. Takže z tohoto pohledu vítáme zřízení toho nového pracovního týmu, a přislíbil jsem, že sám budu účasten toho jednání a očekávám rychlou reakci, kdo bude lídrem tady té skupiny za státní správu a věřím tomu, že se ty práce rozeběhnou rychle. My jseme také řekli, že se nám nelíbí, že jsme nebyli do toho procesu zapojeni nijak a také jsme zdůraznili, že u vysoce kvalifikovaných odborníků nijak nestranili, neměli problém s tím, aby přišli vysoce kvalifikovaní, ale u těch nekvalifikovaných, nebo nízce kvalifikovaných, samozřejmě je také cílem odborů, aby tady byla adekvátní cena práce a to, co některé nabídky obsahují. A došlo tam i k interakci mezi některými zaměstnavateli, se kterými jsme také o tom, jednali, a poukázali jsme na to, že v některých případech nedochází k tomu, že zaměstnavatelé, prosím teď tam, kde jsme to zjistili, nedochází ani k tomu, že by tento požadavek na ukrajinské zaměstnance projednávali se svými protějšky, to znamená s příslušnými odborovými organizacemi. Uvítali jsme, že zaměstnavatelé, řekli, že toto by se nemělo stávat, a věřím, že to proto příští období nebude.

A v neposlední řadě ještě jedno téma byla otázka antifosilního zákona, tady musíme říci, že to bylo velmi pozitivní, i způsob a přístup pana ministra Brabce jsme ocenili a myslím si, že velmi dobře. A ještě poslední věc. My jsme na předsednictvu tripartity dneska nestandardně projednávali jeden bod, který nebyl na plenární schůzi, a to je otázka diferenciovaného snížení pojistného pro rodiny, kteří mají tři, čtyři a více dětí. Obě strany tripartity, teď hovořím o straně zaměstnavatelů a odborů, jsme se jednoznačně vyjádřili proti, takovémuto návrhu. Považujeme jej za nesystémový, špatný, který je příběhem solidarity naopak, kdy ten slabší a chudší má solidarizovat s tím bohatým. To je prostě neakceptovatelné. Takovýto princip naprosto nabourává dosavadní způsob pohlížení na solidaritu uvnitř systému, navíc jsme navrhli, že lepší variantou rozhodně je dát přídavky, pro děti, a ty parametricky změnit, než takovéto nebezpečné kroky, v destrukci sociálního systému, jako se teď projednává. Takže odmítáme tuto variantu, dali jsme i písemný rozklad, k tomuto a jsem rád, že tady se zaměstnavateli máme shodné stanovisko, takže snad je to i ocenitelné, že jsem se snažil říci na závěr pozitivní zprávu. Protože to dnešní jednání bylo opravdu náročné, ale děkuji partnerům i za otevřenost při tom jednání a věřím, že to příští, které bude 20. úÚnora, bude opět velmi zajímavé. Jedno z velkých témat bude zdravotnictví a situace ve zdravotnictví, a také situace v Ččeských drahách a SŽDC, kde máme upozornění na to, že jsou tam některé problémy, kterými se tripartita musí zabývat. Děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter