Tiskové konference

18. 1. 2022 17:48

Tisková konference po jednání tripartity, 18. ledna 2022

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Hezký podvečer, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání tripartity. Poprosím o úvodní slovo předsedu vlády Petra Fialu.

Petr Fiala, předseda vlády: Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem rád, že jsem dnes mohl vést první letošní jednání Rady hospodářské a sociální dohody. Bylo to současně první jednání naší vlády v rámci tripartity. My jsme měli taková dvě hlavní témata. Nejprve jsme se zabývali vývojem pandemie covidu v České republice. Ministerstvo zdravotnictví ukázalo některá nejnovější data. Mohli jsme konstatovat, že se naplňují ty prognózy, se kterými přišlo Ministerstvo zdravotnictví a podle kterých vláda přijímala opatření v posledních týdnech.

Bavili jsme se o testování, jeho průběhu, dopadu na zaměstnavatele a zaměstnance. Jsem rád, že reprezentanti tripartity ocenili komunikaci ze strany Ministerstva zdravotnictví, srozumitelnost těch opatření. Bavili jsme se ale samozřejmě i o tom, co je potřeba udělat v dalších dnech.

Druhé velké téma, které zajímalo jak zaměstnavatele, tak zaměstnance, jsou aktuální výzvy spojené se Zeleným údělem pro Evropu a také samozřejmě taxonomie. My jsme se bavili o současném stavu příprav na Zelený úděl, na to, co má a co může Česká republika dělat, a v řadě věcí jsme dospěli ke shodě. Ta shoda se potom projevuje i v usnesení, které jsme společně přijali a které zní, že sociální partneři jednotně deklarují potřebu úpravy podmínek taxonomie jádra a plynu tak, aby zohlednily reálné možnosti všech členských států a neohrožovaly plnění cílů Zelené dohody ze strany České republiky a nevedly zároveň k negativním dopadům na energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost firem v České republice a na sociální oblast.

Myslím si, že je důležité, že tady existuje rámcová shoda mezi vládou a reprezentanty zaměstnavatelů a zaměstnanců na tom, kterým směrem se má rozvíjet česká energetika, a je tu i podpora po pozici české vlády při vyjednávání v rámci Evropské unie.

Dále jsme se také shodli na tom, že obnovíme tradici porad ekonomických ministrů za účasti zaměstnavatelů a odborů, a domluvili jsme se na tom, že příští jednání tripartity se uskuteční začátkem února a jeho hlavním tématem bude nový rozpočet.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím pana vicepremiéra Jurečku o doplnění.

Marian Jurečka, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já jenom stručně doplním: Při debatě o těch současných pandemických opatřeních také zaznělo poděkování jak zástupcům zaměstnavatelů, tak zaměstnanců za spolupráci, protože i díky nim, i díky tomu opravdu masivnímu testování, které se teď děje, samozřejmě s podporou opatření Ministerstva zdravotnictví, s podporou informačních systémů se daří tu situaci zvládat tak, abychom dokázali včas reagovat a zachytávat ty, které potřebujeme mít v karanténě nebo případně včas je předat účinné a efektivní léčbě. Takže to poděkování si dovolím tady i říci takto veřejně. Patří všem lidem, kteří se tohoto testování účastní.

Dále bych chtěl jenom podotknout, že opravdu setkávání ekonomických ministrů také se zástupci odborů i zaměstnavatelů je praxe, která tady v minulosti byla. My na ni chceme navázat, v posledním období úplně tato praxe aktivní nebyla, ale tato vláda považuje za důležité, aby ekonomičtí ministři na více pracovní bázi dokázali se zástupci odborů a zaměstnavatelů více reagovat a diskutovat a hledat řešení na ty aktuální palčivá témata, která v této situaci jako Česká republika prožíváme. Ať už to jsou věci dotýkající se pracovního trhu, nebo právě i věci, které souvisí s reakcí na klimatické změny, energetiku atd. Takže důležité je, aby tady bylo prostředí, kde se o těch věcech může debatovat více do hloubky.

A možná ještě jenom doplním pana premiéra, kromě toho únorového jednání tripartity jsme hovořili také o jednání tripartity, které by mělo proběhnout v březnu, kde například mezi tématy, která by měla být diskutována, by měla být otázka například připravenosti výstavby dopravní infrastruktury nebo například způsob a, řekněme, administrace vypisování výzev a čerpání Národního plánu obnovy, což je velmi důležitý nástroj, který může v mnoha ohledech pomoci České republice také transformovat naši ekonomiku, podpořit smysluplné projekty. Takže i o tom budeme jednat potom na tom dalším jednání, které by mělo být potom v březnu.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím za zaměstnavatele prezidenta Svazu průmyslu a dopravy pana Hanáka.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: Příjemný dobrý den všem. Já na úvod chci říct, že jsem velice rád, že jsme se dohodli na principech jednání tripartity, na předsednictvu, že bude dodržován jednací řád a že vláda bude ctít požadavky na témata za sociální partnery, což se naplnilo projednáním na začátek února o státním rozpočtu a března na témata, o kterých hovořil pan vicepremiér.

Dva body, které dneska proběhly: První bod, myslím si, že z naší strany spokojenost s jeho projednáním. Velmi podrobný materiál představil pan ministr a jeho náměstek. Myslím si, že je vysoce kvalifikovaný a dává přehled o současném stavu a předpokladu vývoje covidové pandemie, za což jsme rádi.

Jsem rád, že konečně někdo z vlády ocenil práci firem a našich zaměstnanců při zodpovědném testování ve firmách. Loňský rok to byl klíčový moment, který rozhodl o konci druhé a třetí vlny, a letos věřím, že pomůžeme i v té vlně páté, nebo kolikátá to je. Jsem rád, že bylo rozhodnuto i o placení, což je důležité, za testování – v lednu osm testů, v únoru šest – pro především menší a střední firmy, protože ty velké testují už řádově několik týdnů, některé dokonce nepřetržitě.

Jsou dvě věci, které jsou nedořešené, a věřím, že vláda brzy se o nich rozhodne, a to je otázka definice pracovní karantény, citlivá, složitá, velice náročná věc. A další věc je otázka možná zákoníku práce nebo jiné úpravy v momentě, kdy zaměstnanec, a doufám, že jsou to výjimky, odmítne se testovat. Otázku povinného očkování bude řešit vláda zítra, nebudu komentovat.

Co se týče druhého bodu, Green Deal, Fit for 55, z našeho pohledu by to měl být Real Deal, real – reálný. Jsem rád, že vláda ctí náš zásadní požadavek, který nesplnila Evropská unie, a já, nepřekvapuje podle složení Evropského parlamentu, že to ani neřešila, protože si myslím, že dopadová studie na jednotlivé země, na jednotlivá odvětví, na jednotlivé firmy až po občana by měl každý vědět, když bude startovat tahle zelená transformace, těch nějakých třicet let, které máme před sebou. Musíme se chovat zodpovědně pro budoucnost svých dětí a vnuků, nenaříkat, nebrečet tak, jak to umí Česká republika.

Souhlasím s vystoupením sociálních partnerů i pana předsedy vlády, že se řada věcí zanedbala, podcenila, neřešila. Máme slabé zastoupení v Bruselu. Ministři tam někteří nejezdili, nejsou ani dnes někteří jazykově vybavení, tak je to hodně složité. Ale nežijme v iluzích, s tím souhlasím, se závěrečným vystoupením pana předsedy vlády. Evropa nějak má svoji strategii, klimatickou, ví, co chce, ví to ti dva rozhodující lídři Evropy – Francie, Německo, ví to ta západní část Evropy a ta, která přišla kvůli čtyřem svobodám, a hlavně vnitřnímu trhu po roce 2004, bude muset řadu věcí dohánět i po takové době, co jsme členy Evropské unie.

Stanoviska ke Green Dealu, Fit for 55 jsme předali. Myslím si, že závěrečné slovo k tomu z mého pohledu: Nebuďme pesimisty, buďme optimisty. Máme skvělé firmy, skvělé lidi. Nebuďme nervózní z toho, že nedokážeme, nebudeme se bát nových technik a technologií. Ty přijdou jako vždycky. Přišly v kosmickém programu, přišly v mobilních telefonech a řadě dalších věcí. Takže nebrečme, nenaříkejme a mějme odvahu tyhle věci naplnit.

A náš hlavní cíl pro Českou republiku, a tím vyzývám vládu, je z hlediska energetiky, průmyslu, dopravy a logistiky konkurenceschopnost České republiky, z hlediska energetiky soběstačnost, bezpečnost a cenová dostupnost.

Takže průmysl, podnikatelé musí být optimističtí. Chceme cíle dosáhnout. Bude řada firem, které této možnosti obrovsky vyžijí, a věřím, že progresivní odvětví, pořád je to automobilový průmysl v naší zemi, ale i průmysl IT, biotechnologie, nanotechnologie a řada dalších věcí.

Jsme schopná země a platí to, co má vláda, já jsem na to už čtyři roky v očekávání, že se dostaneme do dvacítky nejkonkurenceschopnějších zemí světa a budeme v G20, kam patříme. Čili nepodělejme se, buďme optimisté a všichni pro to něco udělejme. Děkuju.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a poprosím na závěr předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů pana Středulu.

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů: Příjemný podvečer. Vážený pane premiére, dámy a pánové, byla to první tripartita s novou vládou v čele s panem premiérem a dovolte mi konstatování, jaký mám hlavní dojem.

Vláda nám při prvním jednání ukázala, že umí naslouchat, že je otevřená ve svých vyjádřeních a v reakcích na naše poznámky, že nemá žádný zájem cokoli před námi zatajovat a že stojí o názory odborů a zaměstnavatelů. Moc bych si přál, aby to vydrželo celé volební období, protože si myslím, že ten první krok je každopádně důležitý.

Druhá poznámka k prvnímu jednání. Dohodli jsme se na mimořádné tripartitě, i přes vysokou zaneprázdněnost, ke státnímu rozpočtu a oceňuji to, protože i to je důležitý signál, že chce znát vláda názory sociálních partnerů na tak vážný dokument, vlastně nejvážnější, a to je zákon o státním rozpočtu. My budeme tak stejně otevření a i jsme dali jasně najevo flexibilitu, že jsme připraveni podle toho, jak vládě to bude vyhovovat. Pravděpodobně se to odehraje 2. února v 8 hodin ráno před jednáním vlády. Takže bychom byli velmi rádi.

To, že jsme se zároveň domluvili na březnovém jednání, zatím bez termínu, a jedno z témat by se mělo otevřít, tak je otázka cizinců na trhu práce, tak to považuji za jednoznačný signál, že vláda tyto věci chce komunikovat. Jsou to věci citlivé. Skutečně v některých případech mohou být až politicky třaskavé, ale my jsme rádi, že se to povede formou sociálního dialogu. Jsem tomu rád a věřím, že ten dojem z dnešního jednání bude přetrvávat i nadále.

Co se týká těch dvou bodů: Co se epidemie týká a aktuální situace, poděkovali jsme všichni unisono i spolu se zaměstnavateli týmu pana profesora Duška za velmi rychle poskytované informace, které my šíříme dále do ekonomiky. Zároveň jsme požádali pana ministra Válka, aby tohoto kanálu využil k tomu, aby nás informoval i o aktuálních opatřeních, abychom s nimi mohli seznamovat občany a mohla se tak zlepšit informovanost, která je vlastně v takovýchto situacích tou nejdůležitější.

Zároveň jsme požádali pana premiéra a členy vlády, aby reagovali na situaci, která bohužel také je součástí dnešních dnů. A to je skutečnost, že někteří občané, někdo možná jen z ledabylosti, někdo možná i úmyslně, například při návštěvách v obchodech nepoužívají ochranné prostředky.

Já mám velkou prosbu. Tam pracují lidé, bez nichž bychom si nenakoupili zboží, bez nichž bychom neměli potraviny. A moc prosím, abychom byli tolerantní. Myslím si, že rouška či respirátor je to nejjednodušší, co můžeme použít, abychom ochránili i je nebo své spoluobčany. A my jsme o to požádali a věřím tomu, že pan premiér i pan vicepremiér a další členové vlády toto v rámci svých kompetencí využijí. Protože myslím si, že to nejhorší, co se nám může stát, když se rozhádáme my lidé vůči sobě, aniž bychom měli jakékoli možnosti to korigovat.

Další věcí, kterou jsme otevřeli, byla i otázka zákonnosti přijímaných opatření. Upozornili jsme na některé závažné věci, například týkající se pracovní karantény, ale také otázky povinného očkování. A požádali jsme vládu, aby zvážila, protože zítra bude k tom jednání a vláda velmi taktně, a chápu, neřekla, s jakými podněty na jednání vlády jdou, protože my bychom to samozřejmě asi hned vytroubili. Ale především protože se obáváme, že pokud povinné očkování bude tak, jak v tuto chvíli je nastaveno, tak může znamenat, že už bude po omikronu a po vlně a my si způsobíme svoji vlastní vlnu tím, že v případě, když profese některé mají nařízeno očkování a nebudou se očkovat, tak nám to může zastavit ty profese nebo ty obory, ve kterých tito kolegové a kolegyně pracují.

Takže rád bych věřil, že vláda najde způsob, ale tím zároveň říkám, že jsme opravdu otevřeli nejenom lehce průchozí vody, ale i ty velmi těžké a náročné a jsem rád, že vláda na to reagovala.

Upozornili jsme i na problémy, které jsou spojeny se zněním trestního zákoníku, šíření, ať už to neúmyslné či úmyslné šíření nemocí, aby vláda to zohlednila v těch všech opatřeních, které bude přijímat, aby nedošlo k rozporu a nenutili jsme někoho ke krokům, které nejsou v souladu se zákonným či právním rámcem České republiky.

Co se týká Green Deal, Fit for 55. Já tady můžu jen poděkovat, že pan premiér tady potvrdil to, že bude pod vedením pana vicepremiéra Jurečky restartován orgán, který se jmenuje porada ekonomických ministrů a bude rozšířen o sociální partnery, protože si myslíme, že máme možnost tím pádem vládě říct velmi rychle a velmi efektivně problémy, které mohou vznikat, a zároveň pomoci v prosazování toho, aby se Česká republika někam významně posunula.

Taky jsme řekli vládě, upozornili na velká nebezpečí týkající se Green Deal, a to zejména v souvislosti s tím, že některá předpokládaná data nemusí už tak být, a to třeba i proto, že banky přistoupily k daleko radikálnějším přístupům v oblasti financování, kofinancování, úvěrování subjektů, které mají zájem třeba investovat do technologií, které z jejich pohledu nejsou dostatečně zelené.

To může ochromit českou ekonomiku a požádali jsme o to, aby vláda se soustředila na oblast sociálních dopadů, protože o těchto celé ty dva roky, co existuje Green Deal, ještě nebylo řečeno vůbec nic a my si myslíme, že to je téma, které by mělo zajímat jak českou veřejnost, a zajímá ji, protože už to vidí na svých účtech prostřednictvím zvýšení cen elektrické energie, plynu, bude ještě otázka tepla, všech potravin, promítnuty do inflace, do růstu cen různého zboží a podobně.

A z toho důvodu jsme požádali, aby byla veřejnost seznámena, jaké sociální dopady nás čekají, a jsem rád, že si to uvědomujeme tak stejně my, zástupci zaměstnanců, jako zástupci zaměstnavatelů a věřím tomu, že v tom uděláme silný krok. Dali jsme najevo, že jsme připraveni vládu podpořit v těch krocích.

A co se týká taxonomie, tak si myslíme, že taxonomie je velký problém a vláda má náš souhlas k tomu, abychom se vůči Evropské komisi vydefinovali a poukázali na obavy, které máme v České republice.

Takže to je vše, co z našeho pohledu bylo dnes projednáno, a věřím tomu, že skutečně tady začal nový typ sociálního dialogu, otevřený. Zároveň chci poděkovat panu premiérovi za ochotu i restart některých regionálních tripartit, kde to nefunguje. Takže věřím tomu, že celý sociální dialog v České republice dostává nový vítr, a věřím tomu, že to bude vítr pozitivní, který nás povede směrem, který jsme schopni se společně dohodnout. Děkuji.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Prostor pro dotazy, Česká televize.

Petr Kozlíček, Česká televize: Dobrý den, prosím, jestli můžete hromadně nějak zhodnotit ty první dva dny celoplošného testování ve firmách, jejich efektivitu a jestli vlastně přinesly to, jak to mělo fungovat? A na to návazná otázka zřejmě asi na pana premiéra, když není ministr zdravotnictví. Čtyři a půl tisíce těch pozitivních záchytů ve firmách za první den, do toho ta čísla aktuální, to znamená těch 20 000 nakažených, znamená to, že třeba zítra na vládě by připadala v úvahu nějaká nová protipandemická opatření, nebo chystáte se na něco takového v návaznosti právě na ta aktuální čísla? Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády: My při těch opatřeních, která děláme vlastně od nástupu naší vlády, tak vycházíme dost úzce z názoru odborníků nebo respektujeme názory odborníků a podle toho přijímáme opatření, která se potom ukazují jako adekvátní. Tady připomenu třeba rozhodnutí, která jsme udělali v souvislosti s vánočními svátky, respektive s přelomem roku, kdy jsme se rozhodli pro určitý typ opatření bez využití nouzového stavu s tím, že jsme i požádali občany, aby se chovali odpovědně. Přestože zde existovala určitá kritika ze strany některých komentátorů, že to nebude fungovat, tak čísla jednoznačně ukazují, že toto rozhodnutí bylo správné a že tato cesta byla dobrá.

Stejně tak teď pracujeme s tím plošným testováním, které považujeme za správný nástroj, jak si poradit s rychlým nástupem varianty omikron. To, co je důležité: My nemusíme vycházet při těch rozhodnutích jenom z těch údajů, které teď máme za ty první dva dny toho celoplošného testování ve firmách, zjednodušeně řečeno, ale už máme za sebou i čtrnáct dní testování ve školách. Takže celkem jasně vidíme, jak se varianta omikron v těchto dnech vyvíjí a co je potřeba dělat.

Myslíme si, že celkem ten nástup omikronu odpovídá jak časově, tak tou dynamikou těm predikovaným údajům. Takže to odpovídá i tomu, s čím jsme počítali. Samozřejmě je potřeba zohledňovat i to, že ten počet pozitivních případů je dán i tím, že plošně testujeme. To je vždycky potřeba si u těch čísel taky uvědomit.

Co se ale ukazuje úplně jasně, je, že jenom u menšiny lidí, kteří jsou pozitivně testováni, jsou souběžně také příznaky nemoci a to jenom ukazuje ten význam plošného testování. Protože kdybychom plošně teď netestovali, tak bychom u řady lidí ani nevěděli, že omikron mají a že ho mohou šířit, protože by nepociťovali žádné příznaky. Takže i toto, i ta první data ukazují správnost rozhodnutí o plošném testování.

Také se ukazuje, a to je velmi důležité – a to bych chtěl znovu říct veřejnosti, to jsou prostě fakta a jasná čísla – že u lidí, kteří jsou očkovaní dvěma dávkami je významně menší riziko, násobně, desetinásobně menší riziko, že skončí na jednotce intenzivní péče, než u lidí, kteří nejsou očkovaní. U těch, kteří jsou očkovaní třetí dávkou, se ukazuje, že to riziko, že by skončili na jednotce intenzivní péče, je úplně minimální. Takže ta čísla, která máme, i na základě toho plošného očkování i na základě toho, jak vyhodnocujeme nástup varianty omikron, nám jasně říkají: Očkování je ta ochrana.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: To bylo na všechny postupně.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: Takže za nás, já jsem rád, a dnes jsme to vyhodnotili, za srozumitelnost systému. Firmy přesně věděly, co mají dělat, jak mají testovat. Firmy měly dostatek zásob a mají na ty dva tři týdny, podle mě drtivá část firem. I ta cena je docela přijatelná, na trhu je dostatek kvalitních testů.

To, co říkal pan předseda vlády, je podstatné, protože jedinou takovou dílčí obavu, co jsme měli, že to bude nepříjemnost pro lidi, kteří jsou třeba třikrát očkovaní, proč ještě testovat, a ono se potvrdilo pravidlo, které dnes říkal pan ministr zdravotnictví a jeho náměstek při té prezentaci, že i třikrát očkovaný člověk může být nositelem omikronu.

Čili ti naši lidé to přijali. Přijali to možná někteří lépe než ti, co jsou neočkovaní, ale zvládli jsme to, zvládneme to. Takže zatím zkušenosti jsou velmi dobré a myslím si, že ten cíl, který po nás vláda nebo země žádá, zvládneme.

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů: Za odbory, testování z našeho pohledu probíhá bez nějakých závažných problémů, ocenili jsme, že je realizováno vůči všem, bez rozdílu očkování, s důrazem, že to snížilo napětí i mezi zaměstnanci, mezi těmi skupinami očkovaných, neočkovaných, odpůrců, zastánců, a věřím tomu, že se ta situace bude postupně stabilizovat.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, pan premiér už hodnotil. Další dotazy, ČTK.

Kateřina Krausová, ČTK: Ještě bych se zeptala k tomu testování. Znamená to tedy, že takhle to funguje a zatím není potřeba tenhle model nějak upravovat, nebo se počítá případně s nějakou úpravou? Potom další otázka by se týkala očkování, i když to bude vláda řešit zítra. Zeptala bych se zástupce odborů, zaměstnavatelů: Je tedy nějaký požadavek? Byli byste pro to, aby vybrané skupiny, případně jaké, měly povinné očkování? Ještě bych se zeptala k těm jednáním ekonomických ministrů se sociálními partnery. Už je nějaký termín prvního jednání, případně o čem by mělo být, nebo je nastavený nějaký pravidelný režim, ve kterém by se ta setkání měla konat?

Petr Fiala, předseda vlády: Začnu odpovědí na tu druhou otázku. My jsme se domluvili na konci minulého týdne, že vůbec obnovíme ve vládě tu tradici setkávání se ekonomických ministrů. Pan místopředseda vlády Marian Jurečka byl pověřen koordinací. Předpokládám, že se nejprve sejde ta porada ekonomických ministrů jako taková a tam se domluví i nějaký další postup a pak budou osloveni i sociální partneři s tím, aby se konala ta pravidelná jednání.

Já si myslím, že tady došlo k vzácné a opravdu nekoordinované shodě, kdy my jsme se domluvili na tom, že obnovíme poradu ekonomických ministrů, a souběžně sociální partneři požádali o to, aby se konala porada ekonomických ministrů za účasti zástupců zaměstnavatelů a odborů, což je, myslím, jasný důkaz toho, že to je potřeba a budeme to určitě dělat.

Pokud jde o ta opatření, my jsme přesvědčeni, že tak, jak jsou teď nastavena, tak fungují, ale samozřejmě tu situaci velice pečlivě sledujeme a bude-li to potřeba, tak přistoupíme k dalším krokům. Ale buďme trpěliví, testování funguje, poskytuje nám dostatek informací, fungují karantény a izolace. Je to lepší cesta než různé lockdowny a plošná opatření. Takto si myslím, že variantu omikron zvládáme, ale musíme být připraveni nejenom na ty realistické scénáře, ale i případně na horší scénáře, které si nikdo nepřejeme, a my na ně připraveni jsme.

Pokud jde o povinné očkování, my jsme nejprve řekli, že tu vyhlášku upravíme, nebo oznámíme, jak ji upravíme do poloviny února, ale rozhodli jsme se to zrychlit, aby lidé měli jistotu, jak to bude. To znamená, že chceme rozhodnout na vládě už zítra.

Já nicméně v souladu s tím, jaká je komunikační politika vlády v této věci a jak chceme zabránit tomu, abychom vnášeli do veřejnosti neustále různé zmatky a nápady a rozhodnutí, která nejsou ještě učiněna, tedy to nejsou rozhodnutí, tak tu situaci budu komentovat, respektive ten výsledek toho jednání až po jednání vlády.

Obecně bych poznamenal, že povinné očkování znamená spoustu sociálních, legislativních a dalších důsledků, které je vždycky potřeba promýšlet dříve, než se nějaké takové rozhodnutí učiní.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, tedy ještě byl druhý dotaz na pana Hanáka a na pana Středulu.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: Co se týká povinného očkování, my se mu nebráníme. Myslíme si, že v kritické infrastruktuře, jako je zdravotnictví, energetika, veřejná doprava, to, co tam patří podle definice, kterou nedávno vydefinoval krizový štáb, my bychom se tomu nebránili. Pomůže to zemi, každý očkovaný člověk třemi dávkami je velkým přínosem pro zkrácení omikronu, jeho délky, případně další varianty, která může a nemusí přijít.

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů: My jsme vládě dnes sdělili, že si umíme představit, že se nebude realizovat povinné očkování vůči stávajícím zaměstnancům, ale učiní se takové kroky, aby u budoucích nových zaměstnanců postupně se takto zavedlo, protože už významná část populace i některých profesí, o kterých hovoříme, už prakticky je proočkovaná, takže ať z toho si nezpůsobíme problém, který by potom mohl znamenat paralýzu v některých oborech nebo činnostech, které by byly tímto zahrnuty. A spíš se soustředíme na to, jak lidi dále přesvědčit k tomu, aby se dobrovolně naočkovali. I to bylo dnes řečeno na jednání tripartity a je na vládě, jakým způsobem k tomu přistoupí.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poslední dotaz, Česká televize.

Petr Kozlíček, Česká televize: Já bych ještě poprosil k tomu dnešnímu tripartitnímu jednání. Pan Středula říkal, že to sice do budoucna není téma pro tripartitu, ale dnes jste předkládal to navyšování platů státních zaměstnanců. Jestli můžete říci, jak daleko jste se dostali dnes v úrovni tohohle jednání? A potom, jestli můžete rozšířit, když jste tady zmiňovali tu pracovní karanténu a že vlastně není dořešena legislativně, jestli v tu chvíli připadá v úvahu, že se třeba bude rozšiřovat o nějaké profese dřív, než se legislativně dořeší? Děkuju.

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů: Takže já začnu k jednání o platech. Já jsem dnes požádal pana premiéra spolu s panem místopředsedou vlády Jurečkou, aby došlo k setkání, jakožto setkání zástupců zaměstnanců se zástupcem zaměstnavatele, to znamená panem premiérem a panem vicepremiérem, a otevřeli jsme jednání o platech. Věřím tomu, že ten termín brzy najdeme, protože jsme měli jednání s panem vicepremiérem včera. Myslím si, že bylo velmi otevřené, a je potřeba se na tu situaci podívat.

Když řeknu jednu poznámku: Už v dnešní době, podle té stávající situace, tak přibližně více než 90 tarifních tabulkových platů je pod úrovní minimální mzdy a zaručených mezd. A z tohoto pohledu si myslíme, že je třeba se na to podívat, ale toto už by bylo předmětem toho samotného jednání.

Takže panu premiérovi bude následovat dopis s žádostí o takovéto jednání, abychom je mohli zahájit. A když řeknu ten pohled ještě druhý: Jestliže přistupujeme z titulu vysoké inflace k úpravě výše důchodů, mimořádně, myslím si, že i toto je jeden z důvodů proto, abychom se podívali na aktuální situaci ve veřejné správě.

Petr Fiala, předseda vlády: Nicméně je potřeba dodat, tak, jak to pan předseda taky řekl, že toto nebylo předmětem dnešního jednání. Bude to předmětem nějakého jednání, na jehož termínu se domluvíme.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Já jenom s dovolením stručně doplním. My když jsme diskutovali v posledních čtrnácti dnech tu otázku pracovní karantény, tak nakonec jsme se rozhodli, že uděláme teď ten krok, který vláda učinila minulý týden. To znamená, připravíme to pro ty nejvíce klíčové oblasti, a to je oblast zdravotnictví, oblast sociální, a případně budeme sledovat, jak se bude vyvíjet celkový počet pozitivně testovaných, jaký bude vývoj další pandemie, a pak případně přistoupíme k dalším krokům.

Ale v tento okamžik se nám nejeví to, že by to bylo potřeba, máme tu variantu, řekněme, prodiskutovanou, jsme připraveni ji potom dotáhnout do konce, ale v tento okamžik stačí to, co vláda schválila minulý týden. A i to je, řekněme, varianta, která je v tento okamžik jenom nějakou záložní pro zdravotní a sociální služby, nikoliv ta, která by se teď v těchto dnech realizovala a musela by se spouštět.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. To bylo z dnešní tiskové konference vše, děkujeme za pozornost, přejeme pěkný zbytek dne. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter