Tiskové konference

27. 10. 2021 14:42

Tisková konference po mimořádném jednání tripartity, 27. října 2021

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání tripartity a rovnou poprosím o slovo pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Takže dobrý den, dámy a pánové. Já jsem svolal tripartitu hlavně z důvodu návrhu Ústředního krizového štábu, a teď je jedno, jestli to byl pan Hamáček nebo paní Svrčinová, kde by se mělo vlastně zavádět prokazování o bezinfekčnosti u zaměstnanců. Já jsem poprosil kolegy, aby příště to předkládali na Radě pro zdravotní rizika, abychom zbytečně vlastně veřejnost neinformovali o věcech, které určitě Rada ani naše vláda nepřijme. Takže ta diskuze už byla de facto zbytečná, ale ta Rada proběhla, protože samozřejmě máme další věci, které jsme diskutovali.

Takže to se vysvětlilo. Tripartita stojí za vládou, podporuje očkování. Domlouvali jsme se, jak bychom mohli společně ještě více propagovat očkování jako jediné řešení stávající situace v covid-19. Potom jsme krátce diskutovali o minimální mzdě. My jsme na minulé vládě to začali diskutovat. MPSV navrhuje 16 600, takže je to jiný návrh, než tady byl na stole před volbami. Příští vláda bude 5. listopadu v pátek v 9 hodin, kde předpokládám, že tenhle problém už dořešíme a odhlasujeme.

Dále jsme mluvili o programu Antivirus v rámci automobilového průmyslu. Tam samozřejmě čekáme na vyjádření Evropské komise. Já jsem posílal dopis na komisařku Vestagerovou. A samozřejmě velice důležitým tématem je aktuální situace v cenách energií pro občany. My jsme včera večer seděli na tom na úrovni ministrů, dnes k tomu zasedla komise, kde byli lidé z MPO a MPSV a Ministerstvo financí hlavně. Takže řešíme možnost poskytnutí další pomoci v rámci institutu mimořádná okamžitá pomoc, kromě toho snížení DPH a kromě náhrady za POZE, které už jsme avizovali a schválili. Ale tyto pomoci samozřejmě nejsou okamžité, proto chceme ještě řešit tuhle záležitost, protože pro spotřebitele ty zálohy, které teď firmy navrhují, jsou obrovské. Tak jsme přesvědčeni o tom, že potřebujeme těmto lidem pomoci velice rychle a hledáme na to řešení.

Takže za mě všechno.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Děkuji a o slovo poprosím ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, i ode mě. Pouze shrnu tu debatu. Skutečně pro nás je naprosto zásadní a děkuji za to všem zástupcům zaměstnavatelů i zaměstnanců, odborům, že skutečně podporují maximálně očkování jakožto jedinou trvalou cestu z této zdravotní krize. Myslím si, že jsme se na tom dnes jednomyslně shodli, že tam nebyl jediný hlas, který by jakkoliv tuto základní tezi, kterou deklarujeme už skutečně velmi dlouho, zpochybnil a já jsem za to velmi rád a chci za to určitě poděkovat.

Pro nás určitě zaměstnavatelé jsou klíčovým subjektem, protože oni mohou motivovat své zaměstnance k očkování, mohou je přesvědčovat. Já vím, že to řada z nich dělá, ale i dnes jsem znovu apeloval, aby to nevzdávali, aby se skutečně snažili maximálně fokusovat, cílit na své zaměstnance, kteří zatím třeba očkováni nejsou, aby se očkovat nechali, protože ten vliv zaměstnavatelů v tomto, si myslím, že je velmi výrazný, samozřejmě podobně jako v případě odborů.

To, co je důležité, je, aby se v tuto chvíli dodržovala ta základní protiepidemická opatření. Od pondělí 25. října platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest v zaměstnání, tedy respirátorů primárně, takže tady jsem také požádal zaměstnavatele, aby toto vnímali a kontrolovali vlastně toto základní epidemiologické bariérové opatření, které nám může velmi pomoci zejména v rámci šíření nákazy v těch pracovních kolektivech.

Také jsme řešili otázku sociálních služeb. Tady stále platí a bude platit i po 1. 11., byly tam nějaké nejasnosti v tomto směru, já jsem jasně uklidnil a ujistil všechny, že se bude dále testovat v sociálních službách tak, jak je to doposud, a to testování bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, u tedy neočkovaných zaměstnanců sociálních pobytových služeb i u klientů. Myslíme si, že to dává smysl. Všichni jsme se na tom shodli, že to jsou, řekněme, ti nejzranitelnější, kteří by měli být chráněni, a zaměstnavatelé tedy nadále budou mít povinnost v těchto službách testovat neočkované zaměstnance a klienty a bude jim toto hrazeno, tak jako doposud, z veřejného zdravotního pojištění.

V tomto směru musím říci při všech těch negativních zprávách jednu zprávu, řekl bych velmi pozitivní – že se nám zatím skutečně daří držet pod kontrolou právě tyto nejzranitelnější provozy: sociální služby, pobytové služby. Když se podíváme na data, máme vlastě ten reporting poměrně přesný, tak v porovnání s tím, co jsme zažívali v těch předchozích obdobích, tak dnes šíření nákazy v těchto službách je naprosto minimální, což je dobrá zpráva, protože tam často skutečně byla ta nákaza, velmi se rozšířila v rámci těch zařízení a následně bohužel řada těch klientů i zemřela. To se dnes neděje.

Je to i dáno tím, že zejména ti klienti jsou velmi výrazně proočkováni, a já bych byl rád, aby se samozřejmě proočkovali i ti zaměstnanci, kteří s těmi nejzranitelnějšími pracují, a v tomto musíme stále vyvíjet ten maximální tlak na to, aby se proočkovanost zvýšila.

Takže tolik za mě. Jinak platí to, co říkal pan premiér ohledně toho OTN kontroly obecně v rámci zaměstnání, že to není v tuto chvíli na stole. Díky.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Děkuji. O komentář poprosím i prezidenta Svazu průmyslu a dopravy pana Jaroslava Hanáka.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Potvrzuji to, co říkal pan předseda vlády, že ten návrh, který se objevil ráno v médiích, neplatí. My jsme se bavili hlavně o tom, že rozhodující, co porazí covid, je očkování. Klíčové je to třetí, ale důležité je i to první v oblastech, kde samozřejmě ta popularizace od zaměstnavatelů nebo od vlády má menší dopad.

Mobilní jednotky by měly dál zůstat. Šance kdykoliv se očkovat, třeba i v těch nákupních centrech, si myslím, že by měla zůstat. Jenom očkování rozhodne o tom, že se jednak zvýší podíl, abychom se dostali na tu kvótu přes 80 procent, a samozřejmě se sníží rizikovost, protože zazněl dnes na tripartitě možná nový pohled v tom, že řada menších zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců uvádí, že jsou ohrožováni neočkovanými lidmi, což se zatím moc nepoužívalo a je to fakt.

Druhá věc, která je zásadní a já jsem rád, že na to předseda vlády zareagoval, je otázka disciplíny. Myslím si, že povolila všude. Podíváte-li se na zastávky veřejné nebo podívejte se i do dopravních prostředků nebo náhodou se dostanete na nějakou akci, rouška dnes už je přepychem a myslím si, že je správné, že od 1. listopadu nastupuje nový kontrolní systém pod patronací paní hlavní hygieničky Smrčinové a asi i se součinností policie, jak jsem pochopil.

Takže to je k té oblasti. Zaměstnavatelé samozřejmě dodržují dál svá hygienicko-epidemiologická opatření, nošení respirátorů ve firmách je dál standardem, řada firem i testuje, a bude-li se testovat plošně, doufám, že stát na to plošné testování přispěje, protože ve firmách je největší objem, je nejjednodušší a je nejlevnější

Co se týká minimální mzdy, dodržujeme své stanovisko, že minimální mzda by měla jít jen na úroveň inflace. Je to i ve vazbě k současné situaci s energiemi, vstupy, dnes firmy, dramaticky se jim zvedají vstupy, příští vládě to nezávidím, protože si myslím, že ta ziskovost firem bude velice nízká za letošní rok a výběr daní příští rok dramaticky, podle mého názoru, poklesne.

Oživení Antiviru je ve stavu situace automotive, který byl na předcházející tripartitě. Plošný Antivirus A bez problému jde rozšířit do 31. 12. Nám jde o Antivirus B, na který musí být notifikace z Bruselu, tak jak o tom hovořil pan předseda vlády.

Co se týká ceny energií, jsem rád, že to vláda řeší. Týká se to samozřejmě především občanů, ale nejenom občanů, ale i firem. Připomínám, že vicepremiér Havlíček přislíbil pomoc menším a středním firmám, odpuštění příspěvků na OZ, takže doufám, že nejen občané, ale i firmy.

Na závěr, vzhledem k tomu, že to bylo asi poslední jednání tripartity, chci poděkovat vládní straně v čele s panem předsedou vlády, sociálním partnerům v čele s místopředsedou Josefem Středulou, i když jsme se v řadě věcí rozcházeli, a to zásadním způsobem, protože každý reprezentujeme někoho jiného, vláda politiku, svoji ideologii, odbory své zaměstnance a my zaměstnavatele, podnikatele a manažery, jsem rád, že se udržel sociální smír a věřím, že tripartita bude fungovat i do budoucna.

Děkuji.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Děkuji a na závěr ještě místopředseda konfederace odborových svazů pan Vít Samek.

Vít Samek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů: Děkuji. Mám to daleko snazší, kolegové řekli 90 procent toho, o čem by bylo možné referovat. Já chci říct: Nejlepší metodou, jak podporovat očkování, je osobní příklad. Prostě ať každý si do svého mobilu dá ten svůj certifikát a ať automaticky nečeká v restauraci, až ho někdo vyzve. Prostě při vchodu ho ukážu číšníkovi. Tím snížím ty náklady, po kterých volají podnikatelé, že by museli přijmout někoho, aby jim to kontroloval. Ne, ukažte jim to sami, já jsem to zažil v zahraničí letos v létě, bylo to velmi sympatické, nemusíte se potom s někým moc dohadovat.

Velmi děkujeme také – když se skončilo z jedné strany děkování, já jím začnu – jmenovitě všem těm ministrům vlády, ke kterým jsme měli blízko, počínaje premiérem naší vlády, chtěl bych velmi ocenit. Možná, že v těch volbách se řada lidí dívala na vládní činnost velmi kriticky, ale myslím si, že na tuto vládu se bude vzpomínat v dobrém. Zejména jak poplyne čas a budeme vidět, čím bude tato republika procházet v následujícím období, a jestli se s tím dokáže vyrovnat alespoň takovým způsobem jako dnešní vláda, byli bychom velmi rádi.

Děkuji i našim zaměstnavatelům, protože jak bipartitní, tak tripartitní sociální dialog fungoval a této vládě děkuji i za to, že ho dále podporovala i prostředky, které jsou stanoveny v zákoníku práce, protože tak jako Evropská unie si klade za cíl, že nelze dělat zásadní společenské změny a ty výzvy, které souvisí se zelenou ekonomikou a dalšími věcmi, bez celospolečenské shody, tak ta shoda mezi vládou, zaměstnavateli a odbory je proto velmi důležitá.

Za nás musíme poděkovat i paní ministryni Maláčové, protože to je ten nejtěžší rezort spolu s Ministerstvem financí, který se potkává na významné části mandatorních výdajů státu a ty bývají i z jedné strany předmětem kritiky, z druhé strany, ze strany lidí, zaměstnanců, předmětem tužeb. Takže z toho pohledu jí děkuji za to, jakým způsobem prošla, a zejména i proto, že její strana už v další politické aktivitě v Parlamentu po volbách nebude.

Za nás bych chtěl říct, že pokud jde o to téma, kterým pan premiér zahájil, to znamená o tu otázku okolo toho očkování, testování a možných postihů zaměstnanců, my jsme si dali záležet na tom, abychom jasně zdůraznili, že takováto opatření nelze realizovat na úkor zaměstnanců. To znamená některé ty představy, že by zaměstnanec nebyl vpuštěn a musel zůstat doma za nula korun, jsou v těch souvislostech, o kterých dnes hovoříme, a zejména v souvislosti s tím, že včera si dokázali senátoři pochválit zvýšení platů o šest procent na příští rok bez ohledu na to, jaká situace dnes je, bez ohledu na to, že slyšíme, že vláda nová bude přicházet s novými ministerstvy, budou se rozšiřovat počty místopředsedů Poslanecké sněmovny, tak nevíme, jestli to jsou ty optimálně vynaložené prostředky.

Ale o tom ta debata tam dnes nebyla, čili nebudu to natahovat. My jsme jenom chtěli, aby ta podpora očkování nebyla realizována takovým způsobem, že ti zaměstnanci, kteří očkování nebudou a museli by být testování, tak aby jednak testy si měli hradit sami, anebo pokud si je neuhradí, tak aby nebyli připuštěni do práce a museli být doma tzv. za své. Děkuji za pozornost.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Děkuji a na řadě jsou vaše dotazy, poprosím televize Nova.

Linda Nguyenová, TV Nova: Dobrý den, jestliže jste se nedohodli tedy na tom, jestli kontrolovat OTN u zaměstnanců a je to smeteno pod stůl, jestli jste třeba řešili ještě náhradní variantu plošného testování, jako jsme byli svědky v minulosti právě ve firmách, anebo jestli to necháte už na budoucí vládě.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak ono to tak není, že by to bylo úplně smeteno pod stůl. Tam spíš je otázka, že to ani není možné podle současné legislativy. Takže si myslím, že ta debata se asi povede možná v rámci budoucí vlády. Pokud jde o to plošné testování, to je vlastně podobné. Myslím si, že v tuto chvíli i klinická skupina Ministerstva zdravotnictví zastává názor, že plošné testování jako takové by nemělo být přijímáno. To stanovisko je poměrně jednoznačné, hovořilo se vždy o testování cíleném v ohnisku nákazy, v místech, kde skutečně ta situace, incidence nemoci je zhoršená.

Je pravdou, že stále ty rozdíly mezi kraji jsou poměrně výrazné. Na jedné straně Karlovarský, Královéhradecký kraj, na druhé straně třeba Moravskoslezský kraj, který je nejhorší. Takže myslím si, že to plošné testování v tuto chvíli není na pořadu dne, ale cílené testování v ohniscích nákazy, v místech, kde skutečně dochází třeba k nějakému zhoršení, to do budoucna samozřejmě možné je.

Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ten návrh byl smeten pod stůl z podstaty. Byl to protizákonný a nesmyslný návrh, takže proto říkám, že takové návrhy by měly odznít nejdřív na Radě a nedávat je do mediálního prostoru, když od počátku jsou nereálné.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Děkuji, další dotaz Česká televize.

Zuzana Smiešková, Česká televize: Dobrý den. Já ještě u toho krátce zůstanu, možná doplňující otázku ke kolegyni: Ten návrh je tedy pod stolem. Je reálné, že by dejme tomu v budoucnosti se mohl projednávat v případě, že by dejme tomu narůstaly počty nakažených atd., ať už třeba na nějaké regionální úrovni?

Andrej Babiš, předseda vlády: Paní redaktorko, zeptejte se příští vlády. Pan Rakušan řekl, že optimální by bylo, kdyby nová vláda nastoupila, myslím, že 18. nebo 20. listopadu. A samozřejmě je to zákon, tudíž musí o tom rozhodnout Sněmovna. Takže není to na stole a my to řešit nebudeme a uvidíme, s čím přijde nová koalice, nová vláda.

Zuzana Smiešková, Česká televize: A tedy ještě jeden dotaz na pana Hanáka a na pana Samka. Vy jste hovořili o proočkovanosti. Jak tedy chcete dosáhnout té vyšší proočkovanosti, když ne tady tímto návrhem? Jsou to třeba ty, že by si firmy dejme tomu samy aktivně testovaly, je to třeba tady toto, nebo nějaký jiný návrh? Děkuju.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: Tak teda jednak firmy se samy testují, řada firem zůstala v testování, to nepodceňujme. Navíc je to nejlevnější testování, stát nám dával 50 60 korun a zajistili jsme stoprocentní testování. Ale my jsme dnes navrhli, Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace, Hospodářská komora vládě, že jsme připraveni i se podílet na PR kampani ve prospěch očkování.

Děláme to uvnitř firem, přesvědčujeme svoje zaměstnance, říkám je i nepříjemná iniciativa tam někde dole na jižní Moravě, že si zaměstnanci a někteří malí zaměstnavatelé stěžují, že je ohrožují ti nenaočkovaní, což je hodně k zamyšlení těch odpíračů a lidí, kteří nechtějí se očkovat. A klíčové je, a to by měl vědět tady Adam Vojtěch líp než my všichni, že naprosto zásadní a rozhodující, co porazí covid, je třetí očkování.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já si myslím, že ta situace s očkováním, a to je objektivní fakt, se skutečně začala zlepšovat, zájem o třetí dávky, ale i o ty prvovakcinace se zvýšil, indikují ho i praktičtí lékaři. Já jsem včera shodou okolností mluvil s Petrem Šonkou, jakožto předsedou Sdružení praktických lékařů, kdy mi jednoznačně potvrdil, že skutečně i on sám ve své vlastní ordinaci má dnes mnohem větší zájem o to, aby se lidé naočkovali jak třetí dávkou, tak tou dávkou první. Takže uvidíme.

Samozřejmě důležité bude, abychom ten trend udrželi, ale vidím tady skutečně posun v tom posledním zhruba týdnu a dávám to do souvislosti zejména s těmi opatřeními, které vláda schválila v minulém týdnu. A myslím si, že to je ta cesta a že skutečně očkování, jak o tom všichni hovoříme, a ten hlas je jednotný. Já jsem za to rád, že tam nezazněl na tripartitě, a byla tam celá řada kolegů, jeden jediný hlas, který by jakkoliv zpochybnil to, že očkování je tou jedinou cestou, a to by mělo skutečně jasně zaznít.

Vít Samek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů: Z našeho pohledu…

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych rád, s dovolením, můžu teda… Já bych rád zopakoval, co všechno jsme udělali pro očkování. Možná si vzpomenete na ty různé formy motivace, které jsme navrhovali. Například dva dny volna. Dnes všichni mají možnost vybrat si vakcínu, čtyři druhy vakcín. Udělali jsme centra bez registrace, stále fungují. Máme asi 303 center. Vakcín je dost.

Motivovali jsme praktiky, od 1. 9. mají 380 korun navíc. Praktici dostávají Pfizer/BioNTech, který neměli a říkali, že je o to velký zájem. Takže to je další věc. Opakovaně jsme vyzývali praktiky dopisy, psaly pojišťovny, psal ministr. Znovu na poslední Radě pro zdravotní rizika jsme se domluvili, že VZP adresně napíše dopis všem těm, a těch bylo asi 331 tisíc lidí ve věku nad 65 let, aby se očkovali. Z toho nějaké množství lidí překonalo covid. Takže…

Trasujeme. Samozřejmě dělali jsme maximum pro to, aby se motivovali, dělali jsme kampaně, dělali jsme speciální kampaně pro mladé, takže udělali jsme všechno pro to, abychom lidi přesvědčili, ale zkrátka naše vláda nedospěla k tomu, abychom zavedli povinné očkování. Takže těch opatření je x, a pokud samozřejmě nová koalice něco vymyslí, zatím nás jenom kritizují, ani se nechtěli zapojit do nějaké společné debaty. My máme tu zodpovědnost, budeme to řešit až do poslední chvíle, když budeme ve funkcích. Takže těch věcí je strašně moc.

A teď jsme se domluvili se zaměstnavateli, že taky by se zapojili do té další kampaně. Že by se to propojilo i s tou kampaní, kterou má Ministerstvo zdravotnictví. Takže těch věcí bylo strašně moc.

A samozřejmě opakovaně jsme vyzývali lidi a říkali jsme, aby nevěřili těm fake news. Ano, teď zase znovu je nová studie, které potvrzuje, že vakcína nemá žádný vliv na plodnost. Píšou mi lidi, odpovídáme, ano, vyvracíme tyhle nesmysly a samozřejmě to je jen důsledek toho, že v tom mediálním prostoru tady vystupují různí tzv. experti, kteří potom vlastně tu naši iniciativu a iniciativu všech vlastně kazí, protože zkrátka mají názory, které nejsou podložené žádnými klinickými studiemi, žádnými vědeckými poznatky.

Já se omlouvám, já jsem vám do toho skočil.

Vít Samek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů:  Ne, nic se neděje, já jsem za odbory chtěl potvrdit: Ano, děláme pro to taky všechno možné a chtěl bych vyzvat taky média. Tam možná jedno doporučení, nemůžeme samozřejmě nikomu nic úkolovat, ale jedno doporučení. Možná kdyby ubylo pořadů, které si dávají důsledně záležet na tom, abychom vždycky slyšeli názor A a pak přesně pravý opak toho názoru, tak to by té věci pomohlo. Kdyby víc těch pořadů bylo spíš osvětových, tak jako znělo včera na tiskovce ministra zdravotnictví, kde tam byla celá řada faktických informací. Bylo tam konstatování o tom, co je realitou, co není realitou, tak ten pozitivní příklad.

Kdežto my, možná že jsme výjimkou. Jjá jsem teď cestoval i v různých jiných zemích a v žádném veřejnoprávním médiu v Rakousku nebo ve Švýcarsku není taková spoušť pořadů, ve kterých se neustále dohadují zastánci a protivníci. My tím vlastně uměle vytváříme, že ty skupiny jsou rovnocenné a že oba ty názory jsou stejně validní. A proto bych prosil tomu pomoct tím, že dnes už nepochybuje nikdo o tom, myslím nikdo z těch lidí, kteří dané problematice rozumí.

Samozřejmě vždycky najdeme skupinu popíračů čehokoliv, ale nikdo z těch, kteří mají přístup k informacím, už dneska nepochybuje o tom, že očkování efekt má. Ta čísla, která byla včera prezentována, to také jasně dokládají, a i ty počty lidí, které dnes vidíte v nemocnicích, kdy vlastně se datem vracíme do března, do dubna počátku letošního roku, tak ta situace není tak vážná, jako byla z hlediska těch dopadů. A jsou to převážně neočkovaní lidé, kteří tam dnes testují svojí schopnost přežít ten virus, nebo nepřežít.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych ještě dodal další věc, prosím vás. My jsme od 15. února tohoto roku všude propagovali, a já osobně jsem to dělal, ty protilátkové koktejly, které zachraňují životy těch ohrožených lidí. Jednoznačně. V Thomayerově nemocnici se prokázalo, a v jiných nemocnicích, že to funguje. Že ti, kteří jsou nejvíc ohroženi a jsou pozitivní, pokud dostanou ten koktejl na třetí den, tak i když měli na to predispozice, tak nikdy neskončili v nemocnici. Regeneron, Bamlanivimab a další, toto všechno jsme dělali. Tyhle vlastně, tato ochrana je k dispozici. Takže dělali jsme to opakovaně.

A samozřejmě, co se týče zaměstnavatelů, tak jsme na jedné lodi. Znovu opakuji, za naší vlády žádný lockdown nebude. Nebude. A my jsme, a já myslím, že i odboráři i zaměstnavatelé, jsme zajedno, že zkrátka chceme spolupracovat. Chceme spolupracovat. Možná vymyslíme ještě rychle společně nějakou kampaň, protože dobrý zaměstnavatel se stará o to nejcennější, co je, a to jsou ti zaměstnanci.

Stále máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, takže zaměstnavatel, ředitel firmy, musí mít zájem ochránit svoji firmu, ochránit lidi před covidem a tam jsme zajedno, a proto znovu já chci poděkovat partnerům v rámci tripartity. My jsme se setkávali velice často. Operativně jsme to řešili a i dnes tripartita rezultovala do absolutního souladu názoru na covid, na boj proti covid-19.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Děkuji, televize Prima.

Jan Socha, CNN Prima NEWS: Já bych se vás zeptal, možná, vy říkáte tedy, že nebude žádný lockdown, že vlastně pro to, aby se lidi očkovali, jste vlastně udělali všechno, vyčerpali jste vlastně veškeré možnosti. Nicméně ty počty nakažených stále rostou, rostou skokově. Tak co teda s tou situací vlastně se dá ještě vůbec dělat? Nějaké opatření další nebo…

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych teda ještě před tím, pan ministr určitě tomu rozumí líp, ale nám lidi stále píšou, že proč se mají očkovat, když i očkovaní jsou pozitivní. Ano, to je pravda. Ale ti očkovaní, samozřejmě, jsou chráněni tou vakcínou. Chráníme jejich zdraví, jejich životy a ten přenos u očkovaných, té epidemie, pandemie je podstatně nižší. No a samozřejmě to, co nejvíc zabraňuje tomu přenosu covidu, je samozřejmě respirátor, až šedesát procent. Takže my se to snažíme vysvětlovat a já myslím, že pan ministr to ještě vysvětlí lépe než já.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já si myslím, že je to o třech základních oblastech, které jsou nastaveny a je to pouze o jejich dodržování. Jednak samozřejmě, jak říká pan premiér, ochrana dýchacích cest, teď včetně zaměstnání. To si myslím, že pokud bude důsledně dodržováno, tak má potenciál snížit tu infekci, respektive tu rychlost šíření nákazy. Druhak kontrola OTN tam všude, kde je nastavena včetně restaurací od pondělí 1. 11. tak, aby skutečně nikdo nešvejkoval, neobcházel to, ať již ze strany hostů, nebo ze strany provozovatelů restaurací a dodržovalo se to opatření a kontrolovalo se.

A třetí oblast je dodržování a kontrola izolací a karantén. Aby lidé, kteří jsou pozitivní, potažmo byli v kontaktu s pozitivním, tak nechodili v rámci společnosti a tu nákazu dále nešířili. To jsou tři oblasti, které jsou nastaveny, respektive ještě budou lépe precizovány právě od toho 1. 11., a pokud se všechna tato tři opatření budou dodržovat, tak tu situaci zvládneme.

A to není podle mě už teď skutečně otázka očkování. Já jsem včera prohlásil jasně a jsem o tom přesvědčen, že v situaci, kdy máme téměř šest milionů dvě stě tisíc lidí, kteří jsou očkováni v České republice, tak dělat lockdown prostě není spravedlivé. Není to správné. Není to správné vůči těm lidem, kteří byli odpovědní a naočkovali se, a kvůli tomu, že zkrátka tady se část lidí odmítá očkovat, tak budeme tady dělat nějaký lockdown, budeme zavírat i ty očkované, to je přece prostě i morálně špatně.

Takže já si myslím, že v tomto směru musíme dodržovat ta opatření režimová, která budou určitě kontrolovat i hygienické stanice. Já jsem o tom znovu dnes hovořil s paní hlavní hygieničkou, včera jsem komunikoval s policejním prezidentem, který mi přislíbil, že skutečně policie se zapojí do těch kontrol, a pokud tyto tři oblasti, o kterých jsem hovořil, budou dodržovány a budou kontrolovány, tak tu situaci zvládneme. Ale to je skutečně už dnes na každém z nás. A samozřejmě do toho podpora očkování a motivace k očkování.

Takže myslím si, že tady není v tuto chvíli nutné dělat další restrikce, další uzavírání služeb nebo něco podobného. Je to o odpovědnosti každého.

Andrej Babiš, předseda vlády: Mimochodem, naše vláda znovu schválila návrh zákona v rámci krizového řízení, co předložilo Ministerstvo vnitra a naše vláda už v prosinci 2020. A Senát ho zamítl. Senát zamítl ty kompetence policie. Takže teď jsme to poslali znovu a možná nová koalice to podpoří. Já bych chtěl jenom zdůraznit to: My jsme nikdy nerozhodovali z politických důvodů. Zásadně odmítám, že by Rada pro zdravotní rizika byla nějaký politický orgán. Není to žádný politický orgán. Jsou tam odborníci.

Není pravda, že bychom rozhodovali o covidu z hlediska krajských voleb nebo sněmovních voleb. Já to zásadně odmítám a bylo by už na místě, aby konečně příští koalice přestala říkat ty nepravdy. My jsme tady, máme tu zodpovědnost, budeme pracovat do posledního momentu a budeme dělat všechno pro to, abychom ochránili lidi.

Takže bylo by dobré, aby už konečně, je po volbách, ta atmosféra se zklidnila a aby příští vláda nás nenapadala s návrhy, které jsou nereálné, a pokud, samozřejmě, oni to budou umět lépe, tak budou mít možnost to ukázat. My až do poslední chvíle máme zájem na tom, abychom ochránili lidi, a to jediné je samozřejmě očkování. Je to totálně apolitické. Je to v zájmu všech občanů naší země, znovu opakuju.

Jan Socha, CNN Prima NEWS: Ještě bych měl jeden dotaz na vás, pane ministře zdravotnictví. Podle dnešních dat ÚZIS se ta nákaza nejvíce šíří ve věkové skupině do dvaceti let. Tak máte ještě v plánu nějak více zacílit na tuto skupinu? Tedy třeba nějakými opatřeními nebo nějakou formou kampaně, konec konců o té mluvil pan premiér před chvílí… Tak jak by to bylo teda u té skupiny? Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak určitě. Kampaň běží stále, vystupuje tam Jakub Kohák a experti, budeme v tom pokračovat. Ale samozřejmě tato skupina, je pravdou, že je nejméně proočkovaná a prostě šíří se tam ta nákaza nejvíce. Opět další důkaz o účinnosti očkování. Pokud někdo zpochybňuje očkování, tak toto je další důkaz o tom, že očkování funguje, protože je jasná korelace mezi nejméně proočkovanou věkovou skupinou a největším šířením nákazy.

Ale samozřejmě to jsou lidé, kteří si nepřipadají, že by byli jakkoli rizikoví. Nemají pocit, že by zkrátka pro ně covid představoval nějaké riziko. Na druhou stranu jsou to lidé, kteří když se nakazí, tak mohou nakazit třeba někoho, kdo v tom riziku je, a to by si měli uvědomit.

Další opatření cílená na tuto věkovou skupinu, nevím, jestli jsme schopni zacílit pouze na tuto věkovou skupinu. Je jasné, že v těch nejvíce zasažených oblastech, a to jsme řekli a bude v tom pokračováno, případně tedy bude testováno na školách nebo budou tito lidé, kteří jsou většinou na školách kolem, do toho 19. roku věku, tak budou testováni. To platí.

Uvidíme, jaká bude situace v neděli. Vyhodnotíme ty okresy, které jsou nejvíc zasaženy, a pak oznámíme případně pokračování testování právě ve školách, základních, středních, kde se ta nákaza šíří nejvíce. Ale jinak je to o uvědomění si jich samotných, že skutečně, byť oni možná nejsou v tom zásadním riziku, tak můžou mít vedle sebe rodiče, prarodiče nebo nějaké příbuzné, známé, kteří v tom riziku už být mohou a mohou skutečně skočit v nemocnici, mohou skončit na ventilátoru na jednotce intenzivní péče anebo mohou zemřít.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Děkuji, další dotaz ČTK.

Kateřina Krausová, ČTK: Zeptala bych se k minimální mzdě. Vy jste zmínil, pane premiére, těch 1 660 korun zhruba před měsícem.

Andrej Babiš, předseda vlády: Šestnáct tisíc šest set je návrh paní Maláčové.

Kateřina Krausová, ČTK: Aha, dobře, tak vy jste mluvil o navýšení o těch 1 300 korun zhruba koncem září. Tohle je o 1 400, takže jaká je ta dohoda, kolik by to tedy mohlo být? Těch 16 600 už je výsledná částka? A potom další otázka by se týkala testování ve firmách. Počítá se případně s nějakým pravidelným testováním ve firmách nařízeným, které by nějak proplácel stát, nebo se podílel nebo zdravotním pojištěním?

Andrej Babiš, předseda vlády: Prosím vás, minimální mzda… My jsme se pokoušeli najít nějakou dohodu na tripartitě. To je ideální stav, kdy zaměstnavatelé a zástupci zaměstnanců se domluví. Tam nebyl možný žádný kompromis. Před volbami paní Maláčová říkala, že chce 18 000, teď na poslední vládě řekla 16 600 a dnes znovu jsme si vyslechli názory tripartity. Takže vláda 5. listopadu v devět hodin rozhodne o navýšení minimální mzdy. Kolik to bude, nevím. Rozhodnou ministři, samozřejmě.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o to testování. Já jsem o tom už hovořil na ten jeden z předchozích dotazů. V tuto chvíli plošné testování nechystáme. Nepodpořila to klinická skupina Ministerstva zdravotnictví. Ostatně, zkrátka musíme si uvědomit, a to platí obecně o tom testování, že testování tu situaci dlouhodobě neřeší. To je prostě nějaké aktuální řešení, které spíše oddaluje to řešení finální, kterým je právě očkování.

Takže, ano, my můžeme testovat. Můžeme se utestovat, ale zkrátka nebude to znamenat, že tu epidemii porazíme. My budeme možná schopni zvládnout tuto vlnu, ale pak přijde další vlna, třeba za nějaký čas. Jedině jak jsme schopni skutečně tu situaci zvládnout, je co nejvyšší proočkovanost. Nikoli hromadné testování. To je pouze dočasné řešení.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Děkuji a poprosím poslední dva dotazy, viděl jsem Český rozhlas.

Jakub Troníček, Český rozhlas: Dobrý den, já bych se vás, pane premiére, chtěl zeptat na jiné téma, a to na okolnosti nákupu akcií holdingu Agrofert v letech 1999 až 2004, jelikož na naše dotazy zaslané písemně jsme dosud nedostali odpověď. Proto se ptám tady. Vy jste podle vámi zveřejněných příjmů, ale i dohledatelných výdajů, nemohl mít na začátku tisíciletí na nákupy těch akcií k dispozici více než necelých 30 milionů korun. Chtěl bych se vás tedy zeptat, za jaké ceny jste ty akcie holdingu Agrofert nakupoval, z jakých prostředků jste ty nákupy hradil, případně zda jste v té době měl k dispozici ještě nějaké další příjmy, které jste zatím nezveřejnil? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Pane Troníček, prosím vás, já jsem v roce 2017 byl vyhozen z vlády na základě vymyšlené aféry dluhopisy. A tehdy jsem byl jediný politik v historii této země, který ukázal všechna daňová přiznání od roku 1996 do roku 2016. Dvě auditorské firmy to zkontrolovaly. Teď, pokud narážíte na Pandora Papers a, nevím, na další věci, samozřejmě byla to akce, která jednoznačně ovlivnila volby, globální termín tam bylo, paní Holcová lhala. Takže já jsem jediný politik, který ukázal ty příjmy, daňové příjmy, Finančně analytický útvar to zkontroloval. Takže já už k tomu nemám co říct.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Děkuji a poslední dotaz iDNES.cz.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den, já bych se zeptal pana ministra zdravotnictví, případně pana premiéra. V sousedním Rakousku, což je nepochybně země, které se kulturně blížíme a chceme se jí podobat v mnoha jiných ukazatelích, být tak úspěšní, ss tak třeba tam ve Vídni je uznáváno, když máte ne víc než devadesát dnů starou určitou výši hladiny protilátek. Proč to stále není možné v České republice, aby se měřila lidem hladina protilátek? Vy jste se tím dvakrát zabývali na nějakých kulatých stolech a chci se zeptat zda, dokud než vaše vláda skončí, protože nikdo neví to přesné datum, kdy by měli nastoupit vaši nástupci, zda se ještě protilátkami budete zabývat, anebo jestli necháte až příští vládu, aby tuhle věc uzákonila? Děkuju.

Andrej Babiš, předseda vlády: Pane Kopecký, já bych vás chtěl ubezpečit, že Česká republika v některých aspektech je úspěšnější než Rakousko, např. v zadlužení. Rakousko má zadlužení 85 procent, my máme zadlužení asi 43 procent, menší, než jsme nastupovali. Máme určitě nižší nezaměstnanost. Takže jsou další parametry, kde určitě jsme na tom líp než Rakousko.

Ohledně protilátek jsem to byl já, který organizoval ty kulaté stoly. Zkrátka experti se nedomluvili. Ministerstvo zdravotnictví, a určitě pan ministr to okomentuje, jednoznačně řeklo, že protilátky klesají, že je potřeba se očkovat, a vidíme, že nový ministr mluví o tom, že nová vláda bude uznávat protilátky.

Jak to udělají, jestli to bude další slib, který nebude splněn, jako navyšování platů nebo klouzavý mandát a další ty lži, které tady šířili před volbami, to nevím. Ale určitě za nás pochybuju, že se ještě něco v tomhle kontextu stane, ale pan ministr má tu kompetenci.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ne tak určitě se v tomto nic nestane. Mimo jiné poslední rozsudek Nejvyššího správního soudu nám dává za pravdu, respektive paní profesorka Koziar Vašáková, která tam vystoupila před Nejvyšším správním soudem, tak obhájila tu pozici Ministerstva zdravotnictví, že není možné klást na stejnou roveň protilátky s například očkováním. Takže Nejvyšší správní soud po těch dvou rozsudcích finálně rozhodl v tomto směru ve prospěch toho stanoviska Ministerstva zdravotnictví.

Ale to je samozřejmě jenom parciální část té problematiky. Ono, ano, Rakousko byť, pokud vím, tak skutečně je to tam naprosto minimálně využíváno. My jsme se dívali na reálná čísla, tak jsou to skutečně možná stovky lidí, kteří to takto mají nastaveno. Není to úplně tak, jak se to prezentuje.

Ale já jsem shodou okolností před čtrnácti dny byl na neformálním jednání ministrů zdravotnictví v Lublani, které pořádalo Slovinsko, kde byla Evropská komisařka pro zdraví Stella Kyriakidesová, kde byl německý ministr, francouzský atd. Bavili jsme se tam o tom, a když jsem to téma vůbec otevřel, tak všichni skutečně se shodli na tom, že to není ta správná cesta a že Evropa v tomto směru vůbec nechystá žádné stanovisko, nebo ECDC že by k tomu dávalo nějaké odborné stanovisko, že toto je ta správná cesta, uznávání protilátek.

Já si myslím, že my se musíme dívat na tato širší stanoviska, ECDC, CDC, WHO a podobně včetně vlastně stanoviska Evropské unie tak, aby vůbec to bylo uznatelné i v rámci třeba cestování atd. A to vůbec teď skutečně na pořadu dne není.

Takže pro nás to téma v tuto chvíli je ukončeno a jasně říkáme, že není dobře se spoléhat na protilátky a jejich uznávání a je dobře se očkovat. A z dat jednoznačně vyplývá jediné, a to vidíme na našich datech: Že ten, kdo prodělal onemocnění a zároveň se očkoval, tak má úplně tu nejlepší imunitu a je nejlépe chráněn. A těchto lidí, kteří by se pak případně nakazili, jsou jednotky. Takže skutečně, pokud někdo prodělal onemocnění, jednoznačně doporučujeme, aby se nechal naočkovat.

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Tak to je z dnešní tiskové konference vše, přeji příjemný zbytek dne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání tripartity, 27. října 2021

Související zprávy