Tiskové konference

4. 1. 2018 11:43

Tisková konference po jednání tripartity, 4. ledna 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády: Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání tripartity. Vítám zde pana premiéra Andreje Babiše, vítám také prezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky pana Jaroslava Hanáka, předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů pana Josefa Středulu. A poprosím pana premiéra o úvodní slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás krátce informoval o plenární schůzi tripartity. Naše vláda samozřejmě považuje dialog se sociálními partnery za velice důležitý, tzn. nás s odbory a zaměstnavateli. Já mohu konstatovat, že my jsme měli dneska první setkání. Já ho hodnotím velice pozitivně, protože můžu vlastně konstatovat, že to naše programové prohlášení, které jsme předložili a které samozřejmě se ještě dopracovává a ještě přes víkend budeme vylepšovat, tak má  většinovou podporu nebo podporu, ale to se určitě tady vyjádří kolegové zaměstnavatelů a odborů. Takže doufejme, že je potom bude vnímat i naše politická scéna a že taky přivítá pozitivně naše programové prohlášení. Já jsem na začátku tripartity velice stručně informoval o našich prioritách. Těch priorit je víceméně šest. To znamená, že první priorita je Digitální Česko. To je skutečně obrovská agenda. Musíme skutečně velice konkrétně začít pracovat. To je projekt na několik programů období, protože v minulosti skutečně moc toho uděláno nebylo. Čerpání evropských fondů samozřejmě, na internet těch 14 miliard, které jsme zatím nečerpali, takže obrovská agenda a, myslím si, že na příští tripartitu to bude vlastně asi stěžejní téma. 

Za druhé chceme být v Evropě vidět. Ano my chceme být aktivní v Evropě. My chceme prosazovat naše zájmy. My jsme součástí Evropské unie, součástí NATO bezpochyby. To nikdo nezpochybňujeme, ale chceme aktivně prosazovat náš zájem, a to hlavně rozšiřováním V4 i pro další partnery. Hlavně samozřejmě s cílem nejenom zamezit tomu novému Dublinu a zamezit těm kvótám nesmyslným, ale taky vlastně prosadit nový rozpočet Evropy, který bude pro nás výhodný, anebo je nám jenom tak nadiktován. Chceme samozřejmě strategický investiční program, investice. Tam jsme se jasně shodli a na včerejší vládě pan ministr Ťok dostal za úkol už 31. ledna na program vlády předložit zákon o liniových stavbách. Myslím, že všichni máme zájem, aby byl urychleně prosazen ve sněmovně, aby se mohlo skutečně podstatně rychleji stavět. My samozřejmě v rámci těch vyjednávání víme, že Piráti mají taky nějaký návrh. Není problém, abychom o tom diskutovali a dospěli k nějakému závěru, který by byl pro nás pozitivní, že rychle budeme stavět obchvaty, dálnice atd. 

Důchodová reforma je pro nás stěžejní, a to určitě chceme, a pokud samozřejmě budeme vládnout čtyři roky, tak za to programové období to lze vlastně stihnout, protože o tom se mluví strašně dlouho. Já myslím, že když porovnáme navýšení důchodů a navýšení platů, tak ty nůžky se rozevřely a my potřebujeme udělat zásadní důchodovou reformu. Příští rok, vlastně tento rok, budeme mít přebytkový důchodový účet, takže je šance skutečně o tom systémově diskutovat. Diskutovat o základní výměře, která se má navýšit a zásadním způsobem zlepšit život našich důchodců. 
Chceme začít reformu státu, tzn. vyvážený rozpočet, nové zákony o dani z příjmu, lépe spravovat majetek státu, chceme kontrolovat vodu atd. Takže všechny věci, které jsem představil. 

A samozřejmě naše bezpečnost, posílit naši bezpečnost a být aktivní samozřejmě i v NATO, a nejenom bezpečnost našich občanů, která je samozřejmě prioritní, ale bezpečnost v celé Evropě. Takže já myslím, že jsme probrali veškeré témata ohledně exportu, ohledně čerpání evropských fondů, nedostatku pracovních sil. 

Já musím konstatovat, že samozřejmě to zastoupení vlády na tripartitě si představuji jiným způsobem, že tam budou skutečně ty klíčové resorty, tzn. paní Němcová tam sice byla, ale chyběl tam ministr zdravotnictví, chyběl tam ministr školství, a právě tyhle tři resorty my vidíme jako stěžejní z hlediska reformy, z hlediska realizace věcí, které se v minulosti nepovedly. 
Bavili jsme se samozřejmě o čerpání evropských fondů. Mimochodem ten rozpočet, který dopadl velice dobře za minulý rok a víceméně je téměř vyrovnaný, tak když si vezmeme evropské fondy, tak minulý rok jsme odvedli a dostali vlastně stejné peníze. Tam je rozdíl asi 1,22 miliardy. Takže z hlediska tohoto ten rozpočet si myslím, že měl skvělé výsledky. Navýšení meziročně 2016 na 2017 o 106 miliard, o 106 miliard, takže jsme diskutovali. Samozřejmě my chceme snižovat daně. 

Věda výzkum: dneska poprvé zasedne rada pod mým vedením. Já jsem se potkal s vedením, určitě chci, aby ta rada fungovala doposud pod mým vedením a ještě lépe v koordinaci s Ministerstvem školství. Vyžádal jsem si od příslušného ředitele odboru, aby mi ukázal, jak se navyšovaly peníze od roku 2014 až do roku 2018 rozpočet, kam ty peníze šly, jaký je to systém a určitě budeme chtít mít transparentní rozdělování těchto peněz. Nedostatek pracovní síly samozřejmě, duální systém atd. Takže my jsme probrali všechno, já nechci dlouho mluvit, protože už nás čekají nahoře hejtmani.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: Dobré dopoledne, dámy a pánové, já velice stručně, ale přece k některým věcem. Za prvé my jsme rádi, že se tripartita sešla, jsme rádi, že pan předseda vlády a nová vláda s námi tyhle věci konzultuje, než je bude dávat do Poslanecké sněmovny ve svém definitivním znění. 

Pro nás materiál byl zajímavý z pohledu toho, že jsou pokryté některé věci, které, které jsou pro nás naprosto zásadní. Naprosto zásadní i pro nás je, aby zůstalo ukotvení České republiky v Evropské EU unii a NATO, to je pro nás svatá záležitost, ta se nesmí změnit a jakékoliv útoky proti našemu postavení v Evropské unii nebo v NATO považujeme za nezdravé a neracionální.
Zajímají nás všechny věci týkající se podpory růstu ekonomiky, které tam byly zapracovány. K některým se vyjádřím. 

Konkurenceschopnost České republiky: platí naše zásada, že my jsme přesvědčeni, že když naplní vláda to, co říkal pan předseda vlády, že máme na to se během čtyř let přiblížit k top dvacítce světových zemí, kam patříme, jsme o tom společně přesvědčeni. 
Určitě nás zajímaly všechny věci sociální oblasti, více o tom bude hovořit pan předseda Středula. Každého zajímá důchodová reforma, nás zajímají parametry pro růst minimální mzdy a všechny ty věci sociálního systému, které tam jsou. 

Naprosto zásadní je snížení byrokracie v této zemi, nastavení komplexní digitalizace, nejenom eGovernment, ale i digitalizace se vším všudy, tzn. Průmysl 4.0, digitalizace vzdělání, trh práce, čili celá digitální společnost. Já jsem optimista, že bychom se v tom mohli posunout včetně, jak pan předseda vlády na jednání připomenul, racionální druhá výzva pro vysokorychlostní internet, protože jsou tam obrovské peníze a každý region si zaslouží vysokorychlostní internet, protože to je základ podnikání, to je základ vzdělanosti, základ vztahů.

Já asi k šesti oblastem jenom některé postřehy. První pro nás je životně důležitá dopravní infrastruktura. Jsem přesvědčen, že ministr dopravy v krátké době předloží do vlády a následně do Poslanecké sněmovny novelu zákona o liniových stavbách 416, protože to je ten základ, který nám chybí i ve zrychlení výstavby dopravní infrastruktury, ale nejenom silniční, ale i železniční a vodní. Nesmíme na ty dvě části, vodní cesty zapomínat. Rád bych byl, aby zůstala reálnost prostředků ve Státním fondu dopravní infrastruktury a byla tam vazba kofinancování evropských peněz, abychom využili každou miliardu z evropských peněz. Věřím, že se podaří opravit naprosto chybné a nezodpovědné rozhodnutí předchozí vlády v oblasti mýtného systému na silnicích prvních tříd. Těch 900 km, které bylo vybrečeno jednou nejmenovanou stranou politicky proti principům rozumu a efektivnosti.

Za chvíli se pan předseda vlády bude bavit s hejtmany o financování silnic druhé a třetí třídy na celou periodu čtyř let, jak to bude fungovat, zda bude přispívat stát nebo to bude z rozpočtového určení daní nebo se zachová princip, který byl.

Připomenuli jsme všichni ekomobilitu, tzn. budoucnost automobilového průmyslu, budoucnost země, tzn. věci, které přijdou. Podpora exportu, export a osobní spotřeba živí zemi, takže z našeho pohledu jasná stabilita ekonomické diplomacie, jasná stabilita všech institucí, které buď budou fungovat, nebudou fungovat pod jedním ministerstvem. Prostě je potřeba si s námi sednout a říct si, co je nejracionálnější a co bude nejlépe fungovat, aby zbytečně nevznikly nové spory mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Věřím, že budou pokračovat i vládní podnikatelské mise. Ocenili jsme mise s prezidentem republiky Zemanem do těžkých zemí typu Čína, Rusko, Kazachstán, Ázerbájdžán a další. Takže pan předseda vlády garantoval, že on je připraven se misí zúčastňovat především v té evropské rovině a budoucí prezident by měl řešit Jižní Ameriku, Asii, země postsovětské a podobně.
Energetika velmi stručně. Jsme rádi za jádro. Vláda má odvahu, vláda rozhodne doufám o výstavbě bloku nejdříve Dukovany pak jednou Temelín. 

Co tam chybí a co se nám nelíbí, není tam vůbec postižená role plynárenství a trochu tam chybí oblasti energetických úspor, protože to je taky budoucnost energetiky, takže na to by se nemělo zapomenout. 

Trh práce, věřím, že nová paní ministryně nastolí úřady práce na to, aby pečovaly o ty, kteří ještě chtějí pracovat, a už jich tam asi moc není, ale prosil jsem pana předsedu vlády při osobní schůzce před Vánoci, abychom si dali pozor na to, aby úřady práce jako třeba v Liberci nepreferovaly německé firmy a nesháněly německým firmám do Německa zaměstnance na úkor našich firem. Považuji to za nezodpovědné, nesolidní v tak složité situaci, v které jsme.
Vzdělávání. Určitě celá reforma školství, odborné školství, vysoké, duální systém, asi si rozumíme, víme přesně, co chceme. 

Věda, výzkum, inovace. Jsem hodně zvědav na první závěry řízené novým předsedou nebo garantem Rady pro vědu, výzkum, inovace. Chci věřit, že principem bude výrazná podpora aplikovaného výzkumu. 

Pan předseda vlády hovořil i o oblasti obchodu a cestovního ruchu. Cestovní ruch by měl být adresnější. Líbilo se mi, když řekl, že bychom měli znát názory turistů na Českou republiku, jestli se vrátí, co se jim líbilo, jestli jsou schopni znovu investovat do České republiky, do svého pobytu.

Zmínili jsme se i o zemědělství, protože je to oblast, kterou nepodceňujeme, a samozřejmě pan předseda vlády byl vyzván, aby se bedlivě hlídala nová zemědělská politika, která bude asi hodně klíčová pro financování Evropské unie po roku 2020, tak hodně stručně.

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů: Ještě jednou hezké dopoledne. Začnu něčím úplně jiným, než by se mohlo zdát z programového prohlášení. Od dnešního rána se šíří informace, že sociální partneři by měli být vyrušeni z povinného připomínkového řízení zákonů, takže tady rád konstatuji to, co řekl pan předseda vlády po tomto dotazu z naší strany. Tak konstatoval, že nic takového nebude, nic takového se nemění, sociální partneři nadále zůstávají v té pozici, v jaké jsou, tzn. jsou řádným připomínkovým místem všech zákonů. Pane premiére, děkuju za to jednoznačné konstatování. Je to odpověď i některým z vás, kteří jste se na to doptávali. Čímž také potvrzuji to, že role sociálních partnerů tripartity, ale nejen tripartity národní, ale také tripartit krajských, tripartity, která by se mohla sejít také se slovenskou tripartitou nebo v rámci Visegrádské skupiny, je potvrzena. Bude to pokračovat dále, tak jak to bylo nastoupeno a to si myslíme, že je velmi dobrý signál i mimo hranice České republiky a pro investory, že v České republice je funkční sociální dialog bez ohledu na to, že je nová vláda a to si myslíme, že je velmi důležitá zpráva pro všechny a pro stabilizaci na ekonomické i na té politické bázi.

Dále velmi oceňujeme, a tady se rád připojuji k panu prezidentovi Hanákovi, a to je věc členství v EU a NATO, konstatoval jsem, že nikdy bych si nemyslel po vstupu České republiky do obou těchto sdružení, že někdy budu muset toto konstatování ještě říkat, ale bohužel česká politická scéna v tomto případě říká jiné věci. Takže tady konstatujeme, že stojíme jednoznačně na straně vlády. Není žádná alternativa mimo EU nebo mimo Severoatlantickou alianci.

Takže, to je z titulu stability a budoucnosti České republiky nesmírně důležité. Vítáme, že vláda v programovém prohlášení směřuje k hospodářské politice, to je důležité, je to nutné a ta modernizace je vidět v celé části digitalizace. Tady jenom máme prosbu, abychom nevnímali digitalizaci pouze v úzkém slova smyslu Průmyslu 4.0, ale zejména v dopadech, tzn. společnost 4.0, a jsme připraveni v tomto samozřejmě pomoci. Také bychom byli rádi, aby programové prohlášení více obsahovalo vazbu na podporu malých českých středních firem, protože to je základ ekonomiky pro budoucnost, bez toho to rozhodně nepůjde, nemůžeme se spoléhat pouze na ty mamutí firmy nadnárodní, protože jejich flexibilita je daleko vyšší, a musíme budovat ekonomiku z jiné strany.

A nemohu se nedotknout otázky sociální. První kritická je pochopitelně o otevírání České republiky směrem k levné práci. Ocenili jsme přístup Svazu průmyslu a konfederace zaměstnavatelských svazů, že nestojí o to, aby ti, kteří tady přicházejí zvnějšku, měli nízkou cenu práce. Bohužel toto není většinový názor, toto je názor části podnikatelského spektra a my si myslíme, že Česká republika by měla být velmi obezřetná v této věci, měla by cílit k tomu, aby u nás chtěli pracovat lidé z Německa, Rakouska, Francie, protože s nízkou cenou práce to nikam nedotáhneme a důkazem je stav ekonomiky, který tady za posledních 25 let byl. O to víc je nutno vyzdvihnout, když rostou mzdy a platy, vidíme, jaký to má obrovský dopad růstu ekonomiky do snížení nezaměstnanosti, a to si myslíme, že je důležité.

Co se týká důchodů, vítáme, že jedním z velkých cílů, jak řekl pan premiér, hlavním cílem je pomoci důchodcům, jejich situace je velmi vážná, od roku 1990 vzrostly důchody pouze o 11 % reálně a všechny tyto kroky jsou správným směrem, dobré. Podpoříme i urychlené přijetí těchto zákonů. 

Co ale jsme kritizovali je, že programové prohlášení obsahuje paradoxně snižování odvodů do sociálního pojištění a jednoznačně je tam napsáno, že v té první fázi, tzn. 500 Kč snížení sociálního pojištění u zaměstnance na náklady týkající se dopravy. My nemáme nic proti tomu, aby takováto sleva tam byla, ale nikoliv v sociálním, ale v daňovém systému. Tudíž aby se nesnižoval objem prostředků v systému sociálním, protože toto by mělo přímý dopad asi 23 až 25 miliard korun. 

Je dobře, že neobsahuje slib snížení nákladů práce v oblasti sociálního pojištění, protože to by byly další náklady, které by tento logický slib důchodcům a budoucím důchodcům zdevastoval. A jsem rád, že vláda toto zohlední, respektive že, jehož názory i nás sociálních partnerů v tomto zazní v rámci projednávání potom té konkrétní normy.

Jsme také požádali o to, aby se řešila otázka například nemocenské, protože v České republice je stav takový, že lidé, kteří pracují a onemocní, tak se bojí léčit, ne protože by se nechtěli vyléčit, ale protože propad příjmů v době nemoci je tak značný, že je to uvrhává do velmi nebezpečné situace, proto jsme požádali paní ministryně práce, abychom se tomu vážně věnovali, uvítali jsme to, že od 1. 1. 2018 dlouhodobá nemocenská bude vyšší pro ty, kteří mají nad 30 dnů nemoci, ale my si myslíme, že je nutno řešit i tu první fázi, protože je to i z ekonomického, sociálního i ze společenského hlediska nesmírně důležité. 

Taky bychom ocenili, kdyby se více Ministerstvo školství začalo zabývat otázkou duálního vzdělávání, celoživotním vzděláváním. Taky bychom rádi, aby se vláda pobavila o tom, jak to dále myslí v oblasti životního minima, protože to se bohužel 5 až 6 let vlastně vůbec neměnilo. Je to téma, které bychom rádi otevřeli, protože formulace, která je v programovém prohlášení, dává možnosti jak tím směrem, který říkám já, tak jiným směrem, ale to bychom se chtěli samozřejmě v rámci bilaterálních jednání ujistit. 

Také jsme požádali, abych se více věnoval otázce agenturního zaměstnávání, protože to se stalo synonymem negativním v České republice a rádi bychom i odclonili ty, kteří jsou seriózní od těch neseriózních, protože negativní jevy, které v oblasti agenturního zaměstnávání máme, jsou až přespříliš vážné a nechceme to pominout. 

A to jedno z posledních, ale ne rozhodně v tom našem stanovisku. Posledním je otázka podpory elektronické evidence tržeb, my si myslíme, že to je logický správný směr, jak oddělit poctivého podnikatele od nepoctivého a my si myslíme, že by se měly urychlit kroky k rozšíření elektronické evidence tržeb na více subjektů, protože to je záležitost velké důležitosti a po 25 letech čekání, že poctivý je poctivý a nepoctivý bude stíhán si myslím, že už je dost času a v tomto případě budeme podporovat vládu v tom, aby tyto kroky realizovala. 

Je tam celá řada dalších věcí, ale ten signál pana premiéra a od členů vlády, že jsou připraveni k dialogu, například v oblasti zdravotnictví jsou některé nevyjasněné záležitosti, okamžitě došlo i k propojení pana ministra zdravotnictví s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče, aby si některé věci vyjasnili tak, aby vláda mohla ještě některé připomínky zapracovat do sobotního večera, kdy pan premiér řekl, že by mělo být programové prohlášení hotovo. 

A co jsem velmi rád, že otázka sociálního dialogu bude velmi silnou součástí programového prohlášení. Takže, pane premiére, děkujeme.

Taky jste nám kladli otázky oboje nám z nás, panu Hanákovi a mně. Vláda nemá důvěru, jak se díváme na programové prohlášení, to je otázka politická. My tady řešíme otázku věcnou a z tohoto pohledu programové prohlášení by mělo obsahovat tady ty věcné problémy České republiky a směry jejich řešení a z tohoto pohledu vítáme, že ta věcnost v programovém prohlášení obsažená je, bez ohledu na to, že můžeme mít na některé části programového prohlášení různé názory, ale věříme, že jsme schopni potom v průběhu času ty názory sjednotit. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter