Tiskové konference

10. 7. 2018 10:36

Tisková konference po jednání vlády, 10. července 2018

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Dobré dopoledne, dány a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde předsedu české vlády pana Andreje Babiše a také ministra dopravy pana Dana Ťoka.  O úvodní slovo poprosím pana premiéra.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, pár informací z dnešního zasedání vlády. Nejdříve jsme projednalo nové složení  Bezpečnostní rady státu a Výboru pro zpravodajskou činnost. Kromě předsedy vlády se členem Bezpečnostní rady státu stali 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, ministr obrany, ministryně financí, ministryně průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr zdravotnictví a ministr zemědělství. Byl také upraven statut Výboru pro zpravodajskou činnost. Kromě mě se členy Výboru pro zpravodajskou činnost stali 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, ministr obrany, ředitel Bezpečnostní informační služby, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace a Ředitel vojenského zpravodajství. Na funkci místopředsedy tohoto výboru byl schválen 1. místopředseda vlády a ministr vnitra.

Dále jsme projednávali koordinaci příprav k výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022. My jsme se tím zabývali už v minulosti. Pro nás je velice důležité, abychom v evropských strukturách měli naše lidi, protože počet zaměstnanců z České republiky je v porovnání s jinými zeměmi velice nízký a také nemáme lidi na vyšších pozicích. Vláda přijala k tomu strategii, že chceme toto sledovat a motivovat naše lidi, aby se angažovali. Chceme mít i nějakou databázi lidí, kteří mají nějaké zkušenosti  v Evropské unii. Česká republika se ujme předsednictví ve druhé polovině roku 2022. Je to prestižní záležitost, kterou nemůžeme podcenit, proto jsme zadali už první úkoly. Jak je známo, členské státy se střídají v Radě vždy po šesti měsících. Od 1. července předsedá EU Rakousko, se kterým také velice intenzivně komunikujeme. Takže to byl další bod.

Přesun nádraží v Brně, o tom bude informovat pan ministr dopravy. Já jsem ho také požádal, aby mimo toho, že jsme to měli dnes pro informaci, nám připravil velice podrobnou prezentaci, protože se jedná o obrovský výdaj státu, státních institucí – až 41 miliard a včetně vysokorychlostních tratí dokonce o 64 miliard, takže to jsou skutečně obrovské částky a já sám chci mít o tom detailnější přehled, do čeho vlastně se má investovat a jakým způsobem.

Projednávali jsme návrh poslanců ohledně prodejní doby. Tam se jedná o novelu zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.  Cílem návrhu je vyjmout ze zákazu prodeje ve vymezených státních a ostatních svátcích prodej ve velkoobchodech. K tomu zaujala vláda neutrální stanovisko. Potom jsme projednávali návrh poslance Václava Klause na vydání zákona, kterým se mění účinnost registru smluv. Tam jsme konstatovali, že se jedná o nekoncepční výjimku, takže jsme k tomu zaujali negativní stanovisko. Stejně tak k návrhu poslanců za KDU-ČSL. Podle našeho názoru je to reakce na poslanecký návrh novely občanského zákoníku, který má umožnit stejnopohlavní manželství. Určitě o tom bude velká debata ve sněmovně.

Dále jsme projednávali aktuální informaci ohledně zvyšování bezpečnosti na letišti Václava Havla. Já jsem také ještě v různém požádal ministry průmyslu, zemědělství a práce a sociálních věcí, aby navrhli vládě, jakým způsobem budeme řešit potravinové banky. To jsou neziskové organizace, pokud vím, máme čtyři. A samozřejmě s tím novým zákonem je to potřeba řešit nějak koncepčně i vyřešit financování. Těch potravin je údajně ročně až 14 000.

Schválili jsme novou systemizaci, kde dochází vlastně k novým místům na Ministerstvu vnitra (pět) a zahraničních věcí, ale jedná se jen o přesun míst. Nejedná se ani o navýšení počtu, jedná se jen o změnu popisuj těch míst a také z hlediska financování tam nedochází  k navýšení.

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády:  Děkuji a slovo teď předávám také ministrovi dopravy panu Danu Ťokovi.

Dan Ťok, ministr dopravy:  Hezké dopoledne, dámy a pánové. Jak už bylo avizováno, vláda dnes vzala na vědomí materiál pro informaci ohledně železničního uzlu Brno. Já bych jen rád opravil oblíbený omyl. V Brně nebo tady se to zkracuje, že jde o přesun, nebo nepřesun nádraží. Tady jde o vyřešení celého železničního uzlu v Brně. To znamená, že to jsou desítky kilometrů kolejí a dalších navazujících staveb, takže je to velká investiční akce. Já jsem slíbil a určitě udělám pro kolegy ve vládě velmi podrobný materiál, kam ty peníze mají jít a na co mají jít. A určitě se budeme snažit, aby byly využity velmi efektivně. Ten materiál vlastně obsahuje a potvrzuje usnesení vlády, které bylo už dvakrát přijato, to znamená jednou v roce 2002 a jednou v roce myslím 2015, že by mělo být nádraží v přesunuté podobě. Tuto variantu potvrdila také centrální komise Ministerstva dopravy a jsou na tom shodnuty i politické reprezentace jak města Brna, tak i Jihomoravského kraje. Myslím si, že je to jedna z mála situací, kdy jsme schopni po mnoha a mnoha letech – myslím si, že v Brně je to po 72 letech – najít nějakou shodu, jak dál pokračovat. Jsem přesvědčen, že je potřeba přestat se všemi debatami a už tu investici prostě posunout dál, protože tím zničíme další rekord, kdy se o přesunu nádraží v Brně opravdu mluví podle některých údajů už 72 let. Takže by bylo dobře, kdybychom s touto kauzou skončili debatovat a začali pracovat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 10. července 2018

Související zprávy