Tiskové konference

10. 10. 2018 12:24

Tisková konference po jednání vlády, 10. října 2018

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR:  Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády, dnes po delší době opět ve Strakově akademii. Vítám zde předsedu vlády pana Andreje Babiše a ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha. O úvodní slovo poprosím pana premiéra.

Andrej Babiš, předseda vlády: Takže dobrý den, dámy a pánové. Velice stručně k naší vládě. My máme teď od jedenácti koaliční jednání. My jsme na vládě schválili nového státního tajemníka na Ministerstvu financí, kterým se stal JUDr. Ing. Petr Bejček, který splnil podmínky podle zákona a byl dnes vládou schválen.

Zákon o léčivech, to okomentuje pan ministr Vojtěch. Dále jsme projednali notářský řád. To je novela, která reaguje na rozsudek Soudního dvora EU z března 2018. Dále jsme projednali návrh poslanců napříč politickým spektrem, který se týká dávek osobám se zdravotním postižením. Tam jsme se vyjádřili, myslím, pozitivně. Je to tak… Pamatujete si to? A dále jsme probrali návrh o odpovědnosti za přestupky. To je návrh poslanců Ondráčka, Richtera a Birkeho, který posuzuje novelu zákona o odpovědnosti za přestupky o provozu na pozemních komunikacích. Tam jsme se k tomu vyjádřili pozitivně.

Dále prodejní doba v maloobchodě – k tomu jsme zaujali neutrální stanovisko. Myslím si, že je potřeba, aby si to hlavně vyjasnili poslanci. Je to opakovaný návrh na změnu. Ohledně návrhu poslanců na ochranu ovzduší, kde bylo navrženo zrušit povinnost majitele umožnit kontrolorům vstoupit do obydlí, aby prověřili, čím dotyčný topí, tak s tím nesouhlasíme. Ohledně provozu na pozemních komunikacích, to je taky návrh poslanců, tak s tím jsme vyslovili souhlas.

Projednali jsme dary na pomoc migraci. To jsou hlavně dary v rámci programu Pomoc na místě. Celkově je tam určeno 150 milionů, bylo už v minulosti přiděleno sto, my jsme rozhodli o padesáti, a to deset milionů korun půjde Irácké republice na stabilizaci a obnovu infrastruktury, dvacet pět milionů korun pošleme Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky na realizaci programu v Republice Mali na pomoc vnitřně vysídleným obyvatelům, deset milionů korun dáme na projekt na podporu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob v Nigerské republice a zbylých pět milionů půjde na projekt v Republice Čad.

Potom jsme projednali zprávu lesů České republiky, která měla 165 stran, a pan ministr slíbil, že příště bude mít jen třicet a že bude konkrétnější a že bude obsahovat také návrhy opatření. Projednali jsme převod majetku SŽDC, kde byl přítomen pan ředitel. Vyzval jsem ho, aby řešil ten kontroverzní případ, který byl i medializován a který podepsal jeho předchůdce a který se nám vůbec nelíbí.

Vláda také schválila moji pracovní návštěvu Polska 15. října, kde navštívím Frontex a budu mít i jednání s premiérem Morawieckim, a potom jsme diskutovali Zprávu o stavu investorské přípravy staveb, které přesahují 300 milionů korun, na léta 2016–2018. Za mě všechno.

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR: Nyní poprosím o pár slov pana ministra zdravotnictví.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dobrý den. Dnes vláda projednala rovněž novelu zákona o léčivech, kterou já považuji za velmi důležitou, protože je to jeden z dalších kroků k elektronizaci zdravotnictví. Víte všichni, že už od 1. ledna 2018 funguje povinně elektronický recept v České republice. Funguje bez nějakých zásadnějších problémů. Dnes zhruba už kolem 85 až 90 procent receptů je předepsáno elektronicky. Ovšem tomu elektronickému receptu chybí poměrně významná funkcionalita, která byla požadována ze strany odborné veřejnosti, ale i některých pacientů – tzv. lékový záznam, tedy sdílený lékový záznam pacienta. Je to možnost tedy sdílet informace o předepsaných lécích konkrétního pacienta napříč poskytovateli zdravotní péče a samozřejmě i s lékárníky, kteří lék pacientovi vydávají.

Je to velký krok kupředu právě z hlediska elektronizace a sdílení dat, protože to vede k tomu, že preskripce léků bude bezpečnější a kvalitnější. My víme dnes, že právě vzhledem tomu, že lékaři nemají navzájem informace o tom, jaké léky pacient užívá, dochází často k různým nežádoucím interakcím a duplicitnímu předepisování léků, což jednak samozřejmě stojí více systém veřejného zdravotního pojištění, ale hlavně to může pacienty poškodit. Jsou odhady, že zhruba 200 pacientů ročně zemře z důvodu, že jim byly předepsány léky, které šly navzájem proti sobě. Takže to je něco, co by právě ten sdílený elektronický lékový záznam měl odbourat. Lékař se podívá, jaké léky pacient užívá, a podle toho nastaví onu preskripci léků. Případně právě lékárník, pokud bude lék vydávat, bude mít také možnost se podívat.

Bude tam tzv. opt-out režim. To znamená, pokud pacient, občan obecně, nebude chtít, aby se tyto informace o lécích jakýmkoli způsobem sdílely, tedy nebude chtít ten sdílený lékový záznam, tak bude moci o to požádat a tyto informace nebudou sdíleny, případně bude moci říci, že chce sdílet pouze s určitými lékaři, třeba se svým praktickým lékařem. Trošku jiný režim tam bude v případě Zdravotnické záchranné služby, která bude tedy mít přístup, pokud nebude vysloven nesouhlas pacienta z předchozí doby, k těm lékům, protože samozřejmě, když pacient je třeba v akutním stavu, tak Zdravotnická záchranná služba také potřebuje mít přehled.

Myslím si, že je to velký krok dopředu v elektronizaci zdravotnictví a v zajištění bezpečnosti a kvality péče o pacienty. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter