Tiskové konference

11. 3. 2019 18:40

Tisková konference po jednání vlády, 11. března 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Dovolte mi, abych tady přivítala ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a pana ministra zemědělství Miroslava Tomana. Nejprve bych ráda dala slovo, pokud můžu, panu ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi.

Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti: Děkuji. Dobré odpoledne. Vláda dnes na své pravidelné schůzi projednala řadu bodů. Mezi nimi dnes jedním z projednávaných bodů byla novela veterinárního zákona, předložená tady panem ministrem zemědělství, která se mimo jiné zabývá problematikou takzvaných množíren. Podrobnosti potom určitě zmíní pan ministr. Já mohu říci, že vláda schválila tento návrh a posílá jej Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání, a zároveň tedy kvituje, že tato úprava byla předložena.

Pokud jde o další návrhy, které byly projednávány, tak ty potom pocházely, pokud jde o návrhy zákonů, z dílny poslanců. Konkrétně se jednalo o návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Radka Kotena, Jana Bartoška a Hany Aulické Jírovcové na novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kterým předkladatelé chtějí zasáhnout do právní úpravy odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, to znamená policistů, hasičů, vězeňské služby atd.

Tady předesílám, že vláda k tomuto návrhu zákona zaujala nesouhlasné stanovisko, to znamená, nedoporučuje ho ke schválení, a to z důvodu, že by mohl ve svém důsledku destabilizovat personální složení bezpečnostních sborů a vést k hromadným odchodům, což samozřejmě není v zájmu jak samotných bezpečnostních sborů, tak ani České republiky. Zároveň mohu říci, že Ministerstvo vnitra v tuto chvíli už připravuje vlastní návrh novely zákona o služebním poměru příslušníků a ty návrhy by mělo představit poměrně záhy v řádu několika týdnů.

Další z poslaneckých návrhů potom se týkaly autorského zákona. Šlo konkrétně o návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Adama Kalouse a Milana Ferance a stejný návrh byl potom předložen skupinou poslanců Tomio Okamura, Radim Fiala, Radek Koten a další. Oba tyto návrhy se týkají problematiky odvádění autorských poplatků za reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání v podnikatelských provozovnách. To znamená, že jde o případy, kdy třeba u kadeřníka hraje rádio a teď se řeší otázka, jestli tedy za něj má být odváděn kolektivnímu správci autorský poplatek, či nemá. Podle stávající právní úpravy má být, podle toho, co navrhují poslanci, by tomu tak být nemělo.

Pokud jde o ten první návrh, tak tady vláda zaujala neutrální stanovisko s tím, že do jisté míry vnímá logičnost té úpravy, aby malí podnikatelé nebyli zatěžováni touto zátěží. Na druhou stranu upozorňuje, a o tom se bude muset vést debata v Parlamentu, na rizika, která vyplývají z možného rozporu s mezinárodním právem a právem Evropské unie.

Pokud jde o ten druhý návrh Tomia Okamury a dalších, tam vláda zaujala naopak nesouhlasné stanovisko a je to zejména kvůli nekvalitnímu legislativnímu zpracování, byť ten cíl obou návrhů je samozřejmě víceméně stejný.

Dále mohu zmínit, že dnes vláda projednávala zároveň návrh Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na novelu občanského zákoníku, která v zásadě by měla stanovit, že v případě smluvních vztahů, kde je předmětem nějaký finanční závazek, by nejprve byla splácena jistina, to znamená samotná dlužná částka, a teprve poté příslušenství, to znamená úroky, případně poplatky z prodlení atd. A zároveň by měla stanovit, že ty poplatky z prodlení se už dále neúročí.

Nicméně na základě srovnávací analýzy s jinými zahraničními úpravami, včetně Spolkové republiky Německo, Itálie atd., jsme se na vládě shodli, že by se jednalo o řešení, které je v Evropě naprosto ojedinělé a neobvyklé a vedlo by k tomu, že by v zásadě všechny finanční instituce musely zcela překopat nabídku produktů a nikdo netuší, co by to vlastně s finančním trhem mohlo udělat. Pokud některé státy takovou úpravu mají, tak se týká třeba spotřebitelského práva, ale rozhodně nikdy nebývají tímto způsobem regulovány třeba vztahy mezi podnikateli.

Zároveň podle občanského práva platí autonomie vůle. To znamená, že ty smluvní strany si vždycky mohou sjednat opak, což koneckonců i v těch spotřebitelských smlouvách nezřídka bývá. Ze všech těchto důvodů i vzhledem k nekoncepčnosti té úpravy, která by opravdu mohla vyvolat nedozírné následky i třeba na podnikatelské prostředí vláda zaujala k tomuto návrhu rovněž nesouhlasné stanovisko.

A za sebe mohu říci, že já jsem zároveň dnes vládě předkládal Akční plán boje s korupcí na rok 2019, který tedy vláda také schválila. Mohu říci, že mezi priority, které hodlá vláda v tomto roce v oblasti boje proti korupci prosazovat, patří třeba rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, zavedení ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, právní regulace lobbingu a lobbistické činnosti. Patří sem ale i věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách, zpracování analýzy korupce ve zdravotnictví a na to budou potom navazovat případně nějaké další kroky atd. To znamená, že těch opatření je tam řada a všechna by měla být realizována ještě v průběhu tohoto kalendářního roku. Řada z nich už je také v poměrně velkém stádiu rozpracovanosti, třeba už i projednávána Parlamentem.

To je z věcí, které jsem měl připravené, asi všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A teď bych chtěla poprosit o slovo ministra zemědělství pana Tomana.

Miroslav Toman, ministr zemědělství: Takže ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Mě se týká hlavně novela veterinárního zákona. Novela veterinárního zákona má potlačit nelegální obchodování se psy z takzvaných množíren. Podle novely veterinárního zákona se do povinnosti hlášení budou nově považovat veškeré feny v domácnosti chovatele. Je to z toho důvodu, aby se neobcházel zákon s tím, že jsou to feny jednotlivých členů domácnosti.

Od novely veterinárního zákona si slibujeme, že inspektoři veterinární správy budou přesněji vědět, kdo chová psy, a tak bude jednodušší chovy kontrolovat, zda v nich nedochází k nelegálnímu jednání a týrání zvířat. Zvyšuje se také sankce za nedodržení oznamovací povinnosti. V současné době se povinně hlásí chovy s pěti a více fenami, nově se budou povinně hlásit chovy se třemi a více. Myslím, že to bude přehlednější pro kontrolu chovu Státní veterinární správou. Ohlašovací povinnost se nevztahuje na útulky, hotely, obchodníky se zvířaty, policii, armádu a chovatele asistenčních a vodicích psů.

Veterinární zákon také řeší chov hmyzu pro potravinářské účely. Nově bude v České republice možné zakládat a provozovat podniky, které budou chovat hmyz pro potravinářské účely. Hmyzí farmy budou podléhat veterinárnímu dohledu. Dosud bylo v České republice možné vyrábět potraviny pouze z dovezeného hmyzu. Tato novela by podle předpokladů měla nabýt účinnosti v polovině prosince letošního roku.

Jen pro doplnění: Během příštího týdne předložíme Legislativní radě vlády zákon na ochranu zvířat proti týrání, který na to bude navazovat. To znamená, že tento zákon na ochranu zvířat zavede evidenční list vrhu štěňat, bude tam zvýšená pokuta za rozmnožování psů nebo koček v množírně až 500 000 korun, budou tam definovány i všechny další povinnosti, nicméně to bude předmětem dalšího jednání vlády. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter