Tiskové konference

13. 5. 2019 17:17

Tisková konference po jednání vlády, 13. května 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den. Vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Úvodní slovo bude mít pan premiér Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, my vás nebudeme dlouho zdržovat, protože je hokej. To je strašně důležité pro nás. Vláda, velice stručně, schválila další zápůjčku ropy ze státních rezerv pro Unipetrol. Tam došlo k posunu.

Potom jsme měli výbor pro Evropskou unii. Já jsem informoval o závěrech neformálního summitu Evropské rady v Sibiu a také jsme se domluvili na nějakém novém systému informování členů vlády podle zasedání sektorových rad. Tak jsme probraly rady, které jsou v plánu do konce května.

Za mě tím hlavním bodem je Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním na 2019 až 2027. To znamená, že naší hlavní prioritou je posílení prevence a zvýšení informovanosti. Chceme dále zajistit kvalitní a dostupnou síť adiktologických služeb, efektivní regulaci trhů s návykovými látkami a závislostními produkty, efektivní řízení, koordinaci a financování. Kromě standardních integrovaných témat a oblastí, jako jsou nelegální drogy, alkohol, tabák, hazard, se nově věnuje také speciálním tématům, a sice léčivým přípravkům s obsahem psychoaktivních látek či nadužívání internetu a nových technologií.

Některé body vlády, hlavně co se týká potravin – ten první bod byl přeložen na 20. května, kdy se očekává, že projednáme najednou dvojí kvalitu potravin a opatření na úrovni české legislativy v koordinaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které předloží změnu – návrh zákona pro všechny výrobky, nejen pro potraviny. To je za mě všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Pan vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu: Dobrý den. Možná si vzpomínáte, ale před rokem a půl si vláda vytýčila ve svém prohlášení podporu rodinného podnikání. Jeden z prvních kroků byl učiněn, a to tím, že dnes byla schválena v rámci usnesení definice rodinného podnikání jakožto rodinného podniku, čili právnického subjektu, a jakožto rodinné živnosti.

Fakticky se tím Česká republika zařadila asi mezi osm zemí Evropské unie, které se rozhodly podporovat tento segment, a to i na úrovni vládního charakteru, legislativního charakteru, čímž se vytváří možnost tuto skupinu podnikatelů, kteří jsou základem obslužnosti venkova, kteří jsou základem stability zaměstnanosti v regionech, kteří jsou nositeli tradic původních produktů a kteří jsou do určité míry nositeli sociálního smíru v regionu, tak tyto typy firem a živnostníků, čímž říkáme i farem, mohou být podporovány ať už nepřímými, nebo přímými formami podpory na bázi například zjednodušeného zaměstnávání rodinných příslušníků, motivace předávat firmu, respektive společnost, podnik na další generaci, například na bázi investovat vlastní kapitál.

Stejně tak díky tomu budeme moci sledovat statisticky výkonnost tohoto segmentu, který je v některých zemích skutečně základem stabilní ekonomiky, a to bychom byli rádi, kdybychom v určité době docílili i v rámci České republiky. Takže významný den pro rodinné podniky a rodinné živnosti.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a ministr životního prostředí pan Richard Brabec.

Richard Brabec, ministr životního prostředí: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne i ode mne. Já jsem dnes předkládal vládě novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami. Ač je to transpozice evropské směrnice, tak tam jsou ještě některé věci, které jsou tam nové z hlediska možnosti využít určité výjimky, které Česká republika má. Já bych si dovolil z toho ocitovat jednu a to je, že jsme se rozhodli navrhnout vynětí malých zařízení, která mají emise do 2 500 tun emisí CO2 ročně z tohoto emisního obchodování. Je to zhruba 50 až 55 takových menších podniků nebo zařízení – ony to jsou konkrétní zařízení. Což znamená, že pro těchto 55 zařízení to bude znamenat výrazně sníženou administrativní zátěž, protože nově už nebudou spadat do tohoto obchodování. Ani to z pohledu České republiky neznamená nějaký velký problém, protože je to velmi malá část z našich celkových emisí CO2.

Kromě toho bych jen rád vaši pozornost přilákal k modernizačnímu fondu, protože to je něco, co v budoucnu může být velmi zajímavé pro podniky, které samozřejmě nakupují ty emisní povolenky a v příštích deseti letech je to bude stát víc peněz. Nejen proto, že emisní povolenka je čím dál dražší – samozřejmě nevíme, jak se bude její cena vyvíjet dál, ale zatím výrazně stoupá –, ale také proto, že alokace zdarma, kterou některé podniky dostávají, nebo většina podniků dostává, se bude během těch 10 let od roku 2021 do roku 2030 stále snižovat. Takže ty podniky budou muset nakupovat více povolenek a jednou z mála možností, jak dostat ty peníze tzv. zpět, bude, když uspějí v soutěži projektů na modernizaci, především do oblasti, samozřejmě, který bude odcházet od fosilních zdrojů a především od uhlí, a budou si právě moci požádat o financování z tohoto modernizačního fondu, kde předpokládám, že se za těch deset let nastřádá více než sto miliard korun.

Takže to asi pro začátek vše a případně na vaše další dotazy, kdyby vás to zaujalo. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter