Tiskové konference

13. 9. 2021 17:08

Tisková konference po jednání vlády, 13. září 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezké odpoledne, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Nejprve bych chtěla požádat o slovo paní vicepremiérku a ministryni financí Alenu Schillerovou.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámila s některými body z dnešního jednání vlády. Nejdřív se budu držet bodů, které se bezprostředně týkají agendy Ministerstva financí. Takže tady bylo pro mě asi dnes nejdůležitějším bodem hodnocení dopadu regulace zákona o hazardních hrách a souvisejících právních předpisů. Je to tzv. ex post RIA, kterou jsme vytvořili poté a poslali do vnějšího připomínkového řízení, abychom vlastně zjistili, jak je vnímána ta nová regulace zákona o hazardu a o dani z hazardu, který byl prosazen v roce 2016.

Obrátili jsme se na 216 připomínkových míst. S nimi jsme to velmi, celkem bylo uplatněno 410 připomínek od třiceti připomínkových míst. Součástí toho předkládaného materiálu, který dnes vláda schválila, byly všechny připomínkové, všechna vlastně, definice všech těch připomínek. Byly vypořádány a vlastně předložen tento materiál byl bez rozporu.

Na základě provedeného hodnocení dopadu regulace zákona o hazardních hrách a souvisejících právních předpisů, si dovoluji konstatovat, že nastavená míra regulace je optimální, vede ke stanoveným cílům, které si vláda předsevzala, když iniciovala nový zákon o hazardních hrách, který v roce 2016 byl prosazen Ministerstvem financí. V obecné rovině tedy není potřeba na této regulaci nic zásadního měnit ani nějak významně zasahovat do jejích základních nástrojů a opatření, ale přesto existují dílčí oblasti, u kterých by parciálními změnami či drobnými vylepšeními do budoucna mohlo dojít k dalšímu zvýšení efektivity daných nástrojů při dosažení stanovených cílů.

V podstatě by se jednalo zejména o úpravu internetových her, to znamená, že tam se zaměřit na ty, které dopadají a mají dopad na občany České republiky. Je velice důležité dále monitorovat, analyzovat jednotlivé parametry regulace.

Já jsem ráda, že se nám podařilo přes všechny problémy covidu prosadit i nebo dokončit, dokončit, prosadit nebylo nutné, to bylo prosazeno, ale dokončit i veškeré IT systémy, to znamená, dnes máme propojeny ty systémy tak, aby nám hazard nemohli hrát lidé, kteří jsou v exekuci, kteří jsou na dávkách.

Takže to všechno jsou důležité věci a já si pořád trvám na tom, že díky této regulaci a díky obrovskému posunu, který za tři roky nastal, kdy nám v podstatě ubylo 80 procent heren, 62 procent automatů, zůstává velkou výzvou ještě internetové hraní, tam cílily největší připomínky. Trvám na tom, že veškeré adiktologické brzdy, sebeomezující opatření a rejstřík vyloučených osob byly tím správným krokem a přestali jsme být kasinem v centru Evropy. Takže to byl asi nejdůležitější bod z agendy Ministerstva financí.

Pak dovolte ještě, abych tady zmínila dva body, které se týkaly agendy Ministerstva průmyslu a obchodu. První je projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost CVP Galvanika, s. r. o., kdy bude, byla schválena investiční pobídka formou daňové slevy na investiční akci ve výši 260 milionů. Realizována bude v Ždánicích, okres Hodonín, čili v hospodářsky postiženém regionu. Jedná se o rodinnou firmu, která rozšiřuje výrobu protikorozních povrchových úprav kovů, a je to česká firma s výrazným a významným postavením ve svém oboru ve střední Evropě. Investicí vznikne 53 nových pracovních míst. Vláda tuto investiční pobídku schválila.

Druhý případ investiční pobídky byl pro společnost STV Technology, s. r. o., kdy se jedná o firmu v Poličce, okres Svitavy. Je zaměřena na rozšíření výroby střeliva a jedná se o zvýšení kapacity nábojů ráže 9 mm. Investiční pobídkou vznikne 28 nových pracovních míst. Takže i tento bod, tato investiční pobídka byla schválena.

Ještě bych ráda tady připomněla, že z agendy, v podstatě, Ministerstva průmyslu a obchodu, ale v kombinaci i ve spolupráci s vládou, byly přijaty a schváleny v části bez rozpravy tři body, velice důležité: Konsolidované znění Národního plánu obnovy, potom rozdělení rolí při implementaci Národního plánu obnovy, což je taková, bych řekla, spíš organizační záležitost, ale velmi důležité je zmocnění pro ministra, pro vicepremiéra Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu v tomto případě, k uzavření dohody o financování a provozního ujednání k Národnímu plánu obnovy, což je nezbytný akt k tomu, abychom mohli požádat o vlastně vyplacení zálohy ve výši 23,3 miliardy na základě schváleného Národního plánu obnovy na ECOFIN, čili radě ministrů financí minulý týden. Děkuji za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Dobrý den, já jsem dnes vládě předkládala čtyři body, takže je v rychlosti proběhnu. Prvním byl návrh na změnu poměrů zaměstnanců hygienických stanic, ale k tomu předpokládám, že si řekne pan ministr zdravotnictví více. Cílem byla stabilizace zaměstnanců hygieny, to jak na základě zkušeností s pandemií, tak na základě dlouhodobých poznatků. Takže to je ten první bod.

Druhý bod, ten bude taky velmi stručný. Je to návrh nařízení vlády o zavedení letního času na příštích pět let od 1. ledna příštího roku. Tam je to velmi jednoduché, protože v podstatě přebíráme aplikaci jednotného postupu na úrovni EU, nebo na úrovni evropské. Tam by vás mohlo zajímat, že se nic nemění a že letní čas funguje v Evropě od roku 1979 s výjimkou Ruska, Běloruska, Islandu, Grónska a norských ostrovů.

Co se týká toho třetího bodu, tak to je dlouhodobý návrh sociální demokracie, který jsme předložili jako poslaneckou iniciativu a jedná se o dřívější odchod lidí, kteří pracují v těžkých profesích, do penze bez toho, aby jim byl důchod krácen. Vysvětlím.

Jste člověk, který pracuje například jako všeobecná zdravotní sestra se specializací, je vám 60 let, máte zdravotní obtíže, už máte velké problémy vydržet vlastně své velmi náročné, psychicky i fyzicky, povolání, ale když odejdete do penze, máte odpracováno čtyřicet let třeba, a když odejdete do penze dříve, tak vám, i když jste celý život pracovali a odváděli do systému, tak vám bude penze krácena. Je to věc, tento návrh, o které se diskutuje už více než třicet let a my bychom byli velmi rádi, kdyby se v té tzv. devadesátce tento návrh schválil. Budeme o to usilovat na zítřejším grémiu Poslanecké sněmovny, protože… Paní ministryně facebookuje, tak si ztlumí mobil.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Mám ho ztlumený.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Tak dobře, výborně. To znamená, že kdyby ten návrh prošel, tak lidé budou pak moci podle toho principu za každých deset odpracovaných let o rok dříve jít do penze bez toho, aby jim byl důchod krácen. Myslím si, že taková věc tady velmi chybí a jsem zvědavá na to hlasování, protože návrh byl vydiskutován na Komisi pro spravedlivé důchody, byl diskutován už v několika projednáváních například v Poslanecké sněmovně. Víte, že jsme ho předložili v rámci té valorizace důchodů k 1. lednu příštího roku. To znamená, tak jak jsem to vnímala, tak pokud to jeden z poslaneckých klubů nezablokuje, tak by mohl být velmi rychle schválen a potom bychom o něm vyjednávali i v Senátu. Velmi důležitá věc pro desítky tisíc lidí, kteří v této zemi tvrdě pracují a mají zničené zdraví.

Poslední věc: Dnes jsme schválili strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti pro příští čtyři roky, to znamená do roku 2025, a je to už tradiční strategický materiál, který zahrnuje úplně všechny oblasti, kterých se stárnutí dotýká.

V České republice mluvíme pouze v souvislosti se stárnutím o důchodové reformě. My jsme připravili návrh spravedlivé důchodové reformy, ale myslím si, že ty náklady v příštích letech a desetiletích budou obrovské i ve zdravotnictví, v péči, to znamená ať v sociálních službách, nebo v té neformální. Máme tam ale celou řadu dalších kapitol, které stojí za pozornost a ve kterých se stát musí připravovat.

Za mě je to například násilí na seniorech, zneužívání seniorů zejména ze strany šmejdů, bezbariérový veřejný prostor, podpora rodiny a mezilidských vztahů a celá řada dalších věcí. Asi ještě bych chtěla zdůraznit celoživotní učení a proměny trhu práce.

Je to velmi kvalitní materiál, který byl velmi dlouho vypracováván ve spolupráci se všemi rezorty, kterým děkuji, a teď bude úkolem našich kolegů a kolegyň vypracovat, řekněme, jednotlivé velmi podrobné akční plány, které budou na tento strategický rámec navazovat. Toliko vše, děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Dobrý den, já jsem dnes vládě předložila pět materiálů. Považuju za opravdu velmi důležité, protože ve spolupráci s Ministerstvem financí jsme připravili strategii obnovy části Jihomoravského kraje postižené v červnu 2021 tornádem. Ta strategie vychází ze zákona o státní pomoci při obnově území.

Jihomoravský kraj vlastně předložil odhad škody ve výši 6,89 miliardy korun. Ta strategie je vlastně o tom, jak budou jednotlivé rezorty zapojeny. Samozřejmě, z logiky věci vyplývá, že nejvíce zapojeno bude Ministerstvo pro místní rozvoj, které má podporu ať pro fyzické osoby, to znamená obnovu obydlí, tak samozřejmě pro kraje a obce na obnovu území.

Materiál zároveň obsahoval navýšení rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj o 888 milionů korun. K dispozici ministerstvo už má 420 milionů korun, to znamená, celkem na ty škody vlastně na obnovu území obcí nebo těch majetků obcí a krajů bude mít Ministerstvo pro místní rozvoj k dispozici 1,3 miliardy korun.

Zároveň usnesením dnes vláda přijala, že zvýšíme podíl státu na kofinancování majetku krajů na 60 procent, protože skutečně i kraj vlastně patří se svým majetkem mezi velmi postižené, takže věřím, že Jihomoravský kraj právě toto navýšení kofinancování velmi ocení a že mu to zároveň pomůže.

Druhým velmi důležitým materiálem, který už jsem hodně dopředu avizovala, je, že navrhnu vládě, aby druhá tranše tzv. REACT šla ve prospěch zdravotnictví. To se dnes povedlo, vláda schválila, to znamená tu druhou tranši zhruba ve výši 208 milionů eur, což je zhruba 5,4 miliardy korun, půjde ve prospěch zdravotnictví v rámci REACT, zejména na výzvu 98, to znamená, že do zdravotnictví půjde z REACT více než 20 miliard korun.

Dalším materiálem, který považuji také za velmi důležitý, je, že vláda schválila vyhlášení výběrového řízení na předsedu Nejvyššího stavebního úřadu. Takže toto výběrové řízení je samozřejmě realizováno podle zákona o státní službě.

Také jsme schválili návrh změny rozpočtu Státního fondu podpory investic, a to tak, aby to, co vláda už uvolnila pro občany na vlastně revitalizaci svého obydlí po tornádu ve výši 1,4 miliardy, tak vzhledem k tomu, že tam samozřejmě se odhadují ty škody ještě malinko vyšší, tak se schválil pro Státní fond podpory investic rámec až do výše 1,8 miliardy korun.

A posledním materiálem byl vlastně návrh aktualizovaného znění statutu Rady pro fondy Evropské unie. Tím, že Poslanecká sněmovna schválila, nebo je novelizován zákon 248 o regionálním rozvoji, tam jsme vlastně dostali jako Ministerstvo pro místní rozvoj takový úkol rozšířit aktivity národního orgánu pro koordinaci o přímo řízené fondy Evropskou unií, a vlastně z tohoto důvodu jsme změnili i statut nebo znění statutu, a nově tedy to bude Rada pro fondy Evropské unie, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, i ode mě. Já jsem dnes předkládal dva materiály. Pak se ještě vyjádřím i k tomu materiálu, o kterém hovořila paní ministryně Maláčová. Pokud jde o mé vlastní materiály, ty se týkaly vlastně podobné oblasti, podpory hygienických stanic, potažmo projektu Chytrá karanténa, který samozřejmě stále funguje. Stále se trasuje, stále zkrátka funguje linka 1221 a veškerá ta obslužná činnost včetně sběru dat, hodnocení, analytiky.

Ten projekt Chytrá karanténa 2.0 musí samozřejmě pokračovat i vzhledem k tomu, že pravděpodobně situace na podzim bude epidemiologicky zhoršená, a proto jsem rád, že dnes vláda schválila navýšení rozpočtu na Chytrou karanténu 2.0 o 176 milionů korun, což jsou právě peníze zejména na externí call centra tak, abychom byli dále schopni trasovat a obsluhovat veškeré linky, které jsou s tím spojeny. Takže to je otázka pokračování a fungovaní Chytré karantény 2.0.

Druhý materiál se týká podpory přímo hygienických stanic, a to konkrétně odměn pro hygieniky, protože samozřejmě hygieny, krajské hygienické stanice, si zažily své v těch posledních měsících a pravděpodobně, určitě ta situace pro ně nekončí. V těch následujících týdnech a měsících ještě ta práce určitě bude náročná. Věnují tomu obrovské úsilí a množství času, nejenom pokud jde o trasování, ale samozřejmě i epidemiologické šetření, kontroly a podobně, které provádějí.

A proto jsem rád, že vláda dnes schválila 125 milionů korun na odměny pro hygieniky v rámci krajských hygienických stanic, kteří se podílejí na řešení úkolů souvisejících s vývojem epidemie nemoci covid-19. Plus jsou tam ještě dva miliony korun na podporu Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který samozřejmě také musel vyčlenit větší personální kapacity v souvislosti s Chytrou karanténou a všemi činnostmi, které ÚZIS v tomto zajišťuje, takže to jsou peníze, celkově 127 milionů korun, na odměny pro pracovníky hygien a ÚZIS.

Pokud jde o to nařízení vlády, díky mockrát paní ministryni Maláčové za to, že ten návrh předložila a že tedy vláda ho dnes schválila. My jsme na něm úzce spolupracovali. Opět je to podpora hygienických stanic, ale řekněme více koncepční, protože my víme, že v rámci hygienických stanic pracují lékaři, víme, že ten průměrný věk lékařů je poměrně vysoký a potřebujeme zatraktivnit obecně povolání lékaře v rámci hygienické služby tak, aby i z hlediska odměňování to odpovídalo klinické praxi.

Víte, že v posledních letech naprosto bezprecedentně rostly platy ve zdravotnictví, což je dobře, ale je jasné, že k tomuto musí ruku v ruce jít právě i zvyšování odměny v rámci hygienické služby tak, aby zkrátka pro mladé lékaře i tato práce byla atraktivní.

Takže tady předpokládáme, že na základě vlastně této změny by tito lékaři si mohli polepšit až zhruba o 15 tisíc korun měsíčně navíc, takže by se ta odměna lékařům v hygienické službě přiblížila odměně, kterou mají lékaři v klinické praxi. Takže tolik za mě k tomuto materiálu a děkuji ještě jednou za přípravu Ministerstvu práce a sociálních věci a za to, že tedy vláda hlavně toto nařízení schválila, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, první dotaz Česká televize.

Jakub Pacner, Česká televize: Dobrý den. Vy jste se dnes měli na vládě, byť jste říkali neformálně, bavit o tom navyšování platů státních zaměstnanců. Tak mě zajímá, jestli jste to teda nějak projednávali, ty 3 000 navíc plošně, jak navrhuje sociální demokracie, a pokud ano, tak zda už tam padly nějaké plány, jakým způsobem by to mohlo celé probíhat, v jakém formátu a podobně? A k tomu ještě otázka, paní ministryně financí, na vás, jenom jestli už je nějaký odhad, kdy by mohl být schválen rozpočet? Děkuji.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Tak já stručně zareaguji: Nebavili jsme se o tom, bude to řešeno na separátním jednání. Vůbec.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Já to potvrzuji. Budu jednat tento týden s premiérem, tak jsme se spolu domluvili, a pak se budeme domlouvat na půdorysu koalice. A ta vaše druhá otázka, kdy bude zařazen rozpočet, to záleží na premiérovi. Kdy bude schválen, to je dáno, musí být poslán do Poslanecké sněmovny do konce září, to říkají jasně rozpočtová pravidla, že do konce září musí být schválen vládou, ale na které jednání vlády nebo kdy bude zařazen, je věcí premiéra.

Jakub Pacner, Česká televize: Dobře, a ještě prosím jeden dotaz k těm důchodům, k tomu předčasnému odchodu, tak rád bych se zeptal, jedna věc: Vy jste říkala, paní ministryně Maláčová, že pokud to jeden z poslaneckých klubů nějak nezablokuje, tak to projde, tak který klub jste měla na mysli? A dále bych se chtěl zeptat, vláda k tomu, jestli zaznělo, omlouvám se, zaujala jaké stanovisko k tomu návrhu na ten předčasný odchod? Děkuji.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Pravda, já jsem to nezmínila – neutrální jako minule. To znamená žádný vývoj a tuším, že jsou dva, podmínka na devadesátku. Nebudu ale jmenovat. Uvidíme zítra grémium, pak podle toho budeme postupovat dál. Detaily se pak dozvíte na tiskové konferenci klubu sociálních demokracie.

Jakub Pacner, Česká televize: Paní ministryně Schillerová, vy jste před jednáním říkala, že máte největší problém s tím, že to zaplatí zaměstnavatelé. To stále platí?

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: To pořád platí. Já jsem se zdržela, tak jako minule, tak i nyní jsem se zdržela, přiznám se k tomu otevřeně. Ano, jak řekla paní ministryně, pokud by to mělo projít v devadesátce, nemůžou to dva kluby, dva kluby stačí, aby to zablokovaly, aby to neprošlo. Takže to uvidí se na jednání Sněmovny.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Prima.

Šimon Pilek, CNN Prima News: Já bych se zeptal na věc, která tady nezazněla. Nevím, jestli dnes proběhla, asi by to byl dotaz na paní vicepremiérku Schillerovou. Pan ministr Metnar uvedl, že by dnes měl informovat vládu o nákupu nových houfnic za celkem 8,5 miliardy. Tak došlo k tomu dnes, postavila se k tomu vláda nějak, zaujala stanovisko? A pokud k tomu došlo, tak by mě ještě jenom zajímalo – ten nákup houfnic měl původně stát šest miliard, nakonec se teda prodraží na těch 8,5. Tak jestli je to za vás jako za ministryni financí nějaký problém? Díky.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tak rozhodně to nebylo projednáváno v rámci jednání v rozpravě. Takže v části bez rozpravy, teď to rychle projíždím, také si nevzpomínám, že by to bylo zařazeno na jednání. Takže to dnes probíráno nebylo podle těch informací, které v tuto chvíli mám.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz, Český rozhlas.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý den, já bych měla dotaz ještě upřesňující k těm předčasným důchodům, a to na paní ministryni Schillerovou. Vy jste řekla, že jste se zdržela, můžete prosím zopakovat ty důvody, které vás k tomu vedly? Děkuji.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tak ty důvody jsou takové, já jich mám samozřejmě několik a některé jsou zásadnější a některé jsou méně zásadní. První věc je ta, že já se domnívám, že není úplně zřejmé, kterých odchodů do důchodu se to týká. Prostě vyplývá to, odkazuje to na přehledy těch profesí, které má Ministerstvo zdravotnictví. To je první věc, která mi vadí, ale ta není až tak zásadní.

Zásadní je to, že se tam zvyšuje sociální pojištění zaměstnavatelů, kterých se to týká, z 21,5 procenta na 26,5 procenta a to, se domnívám, že v této postcovidové době, v době, kdy my máme vlastně jedno, ze zemí OECD patříme do první desítky nejvyšších odvodů na sociální pojištění, se mi to nezdá prostě dobré a myslím si, že toto by měl být vládní návrh, a nikoliv poslanecký. Takže to byly ty důvody, proč jsem se zdržela tehdy i nyní.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Možná ještě doplním: Ona je to trojka a čtyřka kategorie práce dle definice Ministerstva zdravotnictví. To znamená, že skutečně definováno to je, takže považuji ten první argument paní ministryně financí za bezpředmětný.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz iDNES.

Josef Kopecký, iDNES: Dobrý den, já bych měl doplňkovou otázku k tomuto na paní ministryni financí: Je možné, že budete doporučovat poslaneckému klubu hnutí ANO, aby poslanecký klub ANO byl ten, který bude vetovat projednávání v devadesátce? Děkuji.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Ne, určitě to doporučovat nebudu a nepředpokládám, že by to poslanecký klub ANO udělal.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz? Pokud už žádný není, děkujeme, tímto tisková konference končí. Na shledanou.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Já ještě jestli mohu… Teď mě tady kolegyně, paní ministryně Dostálová upozornila, že byla ta informace o veřejné zakázce, dělo NATO nákup, byla v bodě 21 pro informaci. To znamená, vláda to měla pouze pro informaci, nebylo to vlastně předmětem hlasování. To znamená, je to kompetence pana ministra obrany. Takže proto jsem tak hned nezareagovala. Děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak já také děkuji a hezký zbytek dne, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter