Tiskové konference

14. 11. 2018 9:25

Tisková konference po jednání vlády, 14. listopadu 2018

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR: Dobré ráno, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde místopředsedu vlády a ministra životního prostředí pana Richarda Brabce a ministryni práce a sociálních věcí paní Janu Maláčovou. O úvodní slovo poprosím pana místopředsedu.

Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Tak dobré ráno nebo dobré dopoledne ještě jednou, dámy a pánové. Vláda měla dnes na programu několik bodů s rozpravou. Některé byly ještě doplňovány nebo doplněny na program. Z těch významnějších, nebo významných, s paní kolegyní ministryní práce a sociálních věcí bychom okomentovali především dva.

Já bych si dovolil začít informací, kterou, jak už jsem zjistil, samozřejmě průběžně máte. To znamená, Ministerstvo zahraničních věcí dávalo na vládu doplněnou informaci, která byla vyžádána i Poslaneckou sněmovnou, tedy informaci týkající se globálního paktu, nebo kompaktu, pro bezpečnou a řízenou legální migraci. Já mohu jen potvrdit informaci, která už je v mediálním prostoru, že vláda se rozhodla, že Česká republik se k tomuto kompaktu nepřipojí.

Důvody už byly také několikrát sděleny. Já jen krátce zopakuji: Především Česká republika dlouhodobě prosazuje zásadu, že rozděluje mezi legální a nelegální migrací a je samozřejmě naším cílem především dělat všechna opatření, aby nepokračovala nebo nebyla podporována nelegální migrace. V tomto smyslu směřovaly i připomínky České republiky a i ostatních evropských zemí k tomuto kompaktu. Při projednávání konečný text nezohledňoval nebo nezohledňuje ty zásadní postoje a zásadní návrhy na změny, které Česká republika k tomuto materiálu měla. Proto se vláda rozhodla, že k tomuto kompaktu nepřistoupí. Tak to asi ve stručnosti ke globálnímu kompaktu

Já jen informaci, která také proběhla a možná zapadla v té záplavě pro vás důležitějších informací, ale já bych si ji přesto dovolil okomentovat, protože ji považuji za velmi důležitou a na rozdíl od jiných informací, tato se týká věcí, které budou hýbat i s budoucností České republiky. A to je, že jsme uzavřeli, nebo chceme uzavřít dohodu o spolupráci s Izraelem v oblasti řešení vodního hospodářství, tedy boje se suchem. Tuto dohodu dnes vláda schválila.

Je to docela průlomová záležitost, protože navazuje na deklaraci o spolupráci mezi oběma zeměmi. Všichni víte, nebo já myslím, že řada z vás ví, že Izrael je absolutním světovým lídrem v oblasti zpracování vody a boje proti suchu. Česká republika se má od Izraele hodně co učit. Na druhou stranu Izrael zase má velký zájem o zkušenosti České republiky se zpracováním odpadů, tříděním odpadů a dalších témat. Takže proto byla dohodnuta na úrovni obou zemí, na úrovni ministrů životního prostředí tato dohoda. Troufám si říct opravdu průlomová dohoda, tolik jich zase jako Česká republika s ostatními zeměmi v této věci nemáme a tato smlouva nebo dohoda by měla být uzavřena při nějaké nejbližší příležitosti. O vhodném termínu se momentálně jedná.

Děkuji.

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR: Děkuji a poprosím o vyjádření paní ministryni.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Tak krásné ráno, dámy a pánové. Já mám radost. Já jsem dnes tzv. na stůl přinesla nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Jedná se v podstatě o stvrzení dohody, kterou jsme jako vláda učinili se zástupci sociálních partnerů v září, a jedná se o konkrétní míru valorizace stupnic platových tarifů.

Asi víte, nebo si pamatujete, že se jednalo o návrh o navýšení o pět procent k 1. lednu příštího roku a nad rámec těchto pěti procent navrhujeme, nebo jinak to navrhujeme u pedagogických pracovníků. Tam se jedná o navýšení o deset procent, u zdravotnických pracovníků vykonávajících nelékařská zdravotnická povolání, u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách se jedná o navýšení o sedm procent. Tam mám především velkou radost, že se nám na ministerstvu, nebo mě na Ministerstvu práce a sociálních věcí, podařilo vybojovat namísto těch avizovaných pěti procent sedm procent. A u lékařů, zubních lékařů, lékařů orgánů sociálního zabezpečení a ochrany veřejného zdraví, jejichž platové tarify budou na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví zvýšeny nerovnoměrně, a to od 11. do 13. platové třídy o 7 procent a od 14. do 16. platoví třídy o 2 procenta. To znamená, to je obsahem tady tohoto dnes schváleného nařízení vlády.

Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter