Tiskové konference

16. 12. 2019 18:24

Tisková konference po jednání vlády, 16. prosince 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo bych chtěla požádat pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády:  Dobrý den, dámy a pánové. Poslední vláda v tomto roce. Příští vláda se sejde 6. ledna příštího roku. Začali jsme evropskou agendou. Projednávali jsme mandát ministra Brabce na Radu v rámci dalších klimatických cílů Evropy. Já jsem informoval vládu o zasedání Evropské rady minulý týden, kde hlavním tématem bylo klima. Já myslím, že je velice důležité, že se nám podařil prosadit naše právo na jadernou energii, kdy my skutečně nejsme schopni dosáhnout těch cílů, které si stanoví Evropa, bez investic do jádra.

Také se nám povedlo prosadit vytvoření mechanismu pro spravedlivou transformaci těch ekonomik, které samozřejmě mají jiný energetický mix než ostatní země. Je tam vlastně transformační fond až ve výši 100 miliard eur, které by měly jít zčásti i na naše uhelné regiony.

Dále jsme diskutovali o víceletém finančním rámci, ale to je samozřejmě určitě na velice dlouhou dobu. Panují tam zásadní neshody.

Z dalších důležitých bodů, které jsme projednávali, jsme rozhodli o usnesení vlády k uctění památky obětí střelce, které tragicky zahynuly dne 10. prosince 2019 v Ostravě. Vyjádřili jsme rodinám hlubokou soustrast a na 17. prosince 2019 vyhlásila vláda celostátní symbolické uctění památky sedmi občanů České republiky. Zároveň jsme nařídili, aby se v úterý 17. prosince 2019 ve 12 hodin na celém území republiky rozezněly sirény, a občané tak měli možnost uctít památku obětí. Zároveň jsme doporučili, aby ve stejnou dobu na celém území republiky se rozezněly zvony.

Zároveň jsme projednali částky, které vyplatíme pozůstalým a rodinám obětí podle zákona o odškodnění obětí trestných činů. Samozřejmě, jsou to částky až do výše 600 000 na jednu rodinu. U jednoho pozůstalého je to 200 000, dva pozůstalí 200 000 pro každého atd. To je samozřejmě agenda paní ministryně spravedlnosti.

Dnes vláda rozhodla o odvolání ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a o návrhu na pověření řízením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. My jsme se dnes ráno s panem předsedou Hamáčkem setkali s panem Navrátilem. Určitě oceňujeme jeho zásluhu na zřízení toho úřadu, na jeho skutečně skvělé pověsti ve světě, na zákonu o kybernetické bezpečnosti, který určitě může sloužit ve světě jako příklad. Nicméně vláda hlasovala jednomyslně, nenašel se žádný ministr, který by na to měl jiný názor.

My skutečně tento problém řešíme už delší dobu a podle našeho názoru zkrátka pan ředitel Navrátil nemá dostatečné manažerské a komunikační schopnosti, aby dál tento úřad rozvíjel. My určitě ten úřad podporujeme. V čele NÚKIB teď stane Ing. Jaroslav Šmíd, současný náměstek NÚKIB, pověřený řízením sekce digitalizace. A je to vlastně první statutár generálního ředitele. My jsme s ním dnes krátce seděli a vyměnili si názory na další směřování NÚKIB.

Kybernetická bezpečnost je naše priorita. My i v Národním investičním plánu, který jsme dnes projednali nebo vzali na vědomí, uvažujeme v horizontu třiceti let s částkou na kybernetickou bezpečnost a digitalizaci 112 miliard.

Zároveň jsme rozhodli, že vyhlásíme transparentní výběrové řízení a ustavíme sedmičlennou výběrovou komisi. Celkem pět členů komise zvolí vláda, to se i stalo, a dva členy nabízíme opozici, kde pan místopředseda by to měl s opozicí projednat. Vládou jmenovanými členy budou ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace pan Šimandl, vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla a odborný náměstek ministra vnitra Jiří Nováček.

Jedná se skutečně jen o personální změnu a my samozřejmě kybernetickou bezpečnost budeme nadále významně podporovat.

Dnes jsme, jak jsme slíbili, předložili Národní investiční plán na třicet let. Já myslím, že jsem k tomu už dnes vystupoval. Je to v podstatě potenciál, je to první takový plán tohoto rozsahu v historii naší země. Je to na třicet let. My máme za sebou třicet let svobody a demokracie a my jsme změnili ten názor, změnili jsme ho na třicet let. Je to potenciál.

My v tom Národním investičním plánu, který jsme v podstatě poskytli už médiím, velice podrobně mluvíme podle jednotlivých rezortů a podle krajů o potenciálu investic. Má sloužit hlavně pro veřejné investory, to znamená hlavně pro ministry, hejtmany, primátory, starosty atd. A předpokládám, že ministři při příštím projednávání rozpočtu na rok 2021 a výhled 2022, 2023 budou samozřejmě tyto investice podle jejich připravenosti prosazovat na to, aby našli financování.

Zároveň ten plán samozřejmě bude sloužit pro Českou republiku v rámci vyjednávání příštího rozpočtového období evropských peněz 2021 až 2027, kde, jak známo, bojujeme hlavně za kohezi. To znamená hlavně za investice. A myslím si, že jsme na to velice dobře připraveni a můžeme ukázat skutečně Evropě konkrétní projekty za 240 miliard eur.

Takže za mě velice stručně, protože je tu se mnou plno kolegů, kteří určitě se chtějí také vyjádřit.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ano, první místopředseda vlády a ministr vnitra pan Jan Hamáček.

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji. Dámy a pánové, já opravdu jen velmi stručně ke dvěma věcem. Prvním je odvolání pana ředitele Navrátila. Já chci potvrdit, že k tomu odvolání došlo po pečlivém zvažování a po diskusi, kterou jsme s panem premiérem vedli po nějakou dobu. Byly to spíše měsíce než týdny. To jednomyslné rozhodnutí vlády rozhodně není výrazem nedůvěry v práci NÚKIB.

Je to opravdu reakce na způsob komunikace mezi panem ředitelem a vládou jako celkem. Věřím, že každý z ministrů, kdyby byl dotázán, tak potvrdí, že ta komunikace neprobíhala tak, jak si představujeme, a některé dotazy, které byly vznášeny na pana ředitele, zůstávaly bez odpovědi. A chci říci, že to neusnadňovalo život jednotlivým ministerstvům.

Takže my každopádně nezpochybňujeme, chcete-li, odkaz pana Navrátila. S ním on vejde do dějin jako někdo, kdo tento úřad postavil, někdo, kdo také byl spoluautorem zákona o kybernetické bezpečnosti, který od nás řada zemí buď kompletně, nebo částečně opisuje. To všechno je v pořádku. Nicméně i po konzultacích, které jsem vedl s příslušníky bezpečnostní komunity, jsem došel k závěru, že je potřeba, aby ten úřad dostal nový impuls, aby tam přišel někdo, kdo má dlouhodobější vizi fungování tohoto úřadu, kdo je ochoten a schopen reagovat na aktuální výzvy a to bohužel pan ředitel nebyl.

Takže ministři za sociální demokracii podpořili jeho odvolání s tím, že dočasně ten úřad povede pan inženýr Šmíd, a věřím, že se všichni shodneme na tom, že těch pět nominantů, které jsme dali do sedmičlenné komise, jsou lidé, kteří požívají velmi vysoké důvěry bezpečnostní komunity i veřejnosti, a já věřím, že spolu se dvěma zástupci opozice vyberou člověka, který opravdu posune ten úřad o hodný krok kupředu.

My jsme samozřejmě připraveni diskutovat o případném personálním či rozpočtovém posílení NÚKIB, ale musí být všechno na základě nějakého realistického odhadu a realistického vývoje, a nikoliv na základě těch plánů, které jsme slyšeli v minulosti a které nám přišly trošku megalomanské. 

Takže teď je prostor pro výběrovou komisi. Já jsem přesvědčen, že někdy do konce ledna, do půlky února bude ten termín pro výběr nového šéfa a pak samozřejmě bude po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny na vládě, aby nového ředitele jmenovala.

Druhá věc se týká Národního investičního plánu. Já chci říci, že všichni ministři této vlády dodali ten příslušný seznam do materiálu, který je dnes představován. Já jsem rád, že poprvé vzniká takto ucelený seznam priorit či investic do České republiky, do jednotlivých sektorů.

Teď nás čeká ta zajímavější část, protože něco jiného je dát dohromady seznam, a potom musíme vést diskusi jak ve vládě, tak i s příslušnými dalšími aktéry, jaké budou priority, jaké jsou ty časové horizonty a samozřejmě, kde také na to ti příslušní investoři vezmou peníze. Ale to jsou fáze dvě a fáze tři.

Ta fáze jedna je splněna. Je tady nějaký ucelený seznam toho, co Českou republiku trápí, a za rezorty sociální demokracie chci říci, že jsme opravdu vybírali ty naprosto klíčové investice, bez kterých není možné další fungování těch daných rezortů.

Takže tolik asi z mojí strany a samozřejmě jsem připraven odpovědět na dotazy.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Vicepremiérka a ministryně financí paní Alena Schillerová.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tak já v tuto chvíli si myslím, že bylo řečeno vše. Pro mě je podstatné, že jsme schválili usnesení, které bude pracovat s Národním investičním plánem jako s jakýmsi zásobníkem akcí, které budeme posuzovat z pohledu připravenosti, z pohledu kapacity a samozřejmě z pohledu priorit a financování. O tom jsme se bavili především a já v tuto chvíli si myslím, že tady spíš vyčkám vašich následujících dotazů.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu pan Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu: Dobrý den, doplním ještě k ostatním bodům vlády. My jsme dnes nepřijali dva poslanecké návrhy, které se týkaly malého energetického zákona, nebo alespoň způsobu, jakým způsobem vyřešit tzv. energetické šmejdy, nikoli proto, že by byly úplně principiálně špatné, ale hlavně proto, že máme kompletně připravené řešení, které v tuto chvíli je na bázi vládního návrhu, je v Legislativní radě vlády, a pokud bychom tam v tuto chvíli přijali tato opatření, udělal by se v tom akorát ještě větší zmatek, protože víceméně ten vládní návrh to pokrývá v daleko širším spektru ve smyslu toho, že vstupuje do hry Energetický regulační úřad.

To znamená, že my nemůžeme jít cestou tak, jak poslanci navrhovali, vytvořením nějaké speciální licence pro ty zprostředkovatele. My jdeme systémem jejich registrace pod Energetickým regulačním úřadem, což je naprosto zásadní věc a to nelze párovat v tuto chvíli s ničím jiným. To důležitější ještě je v tomto, že se současně novými legislativními opatřeními zcela eliminuje vliv na ty třeba starší spoluobčany, kteří propadali potom těm nemravným návrhům, ve smyslu toho, že se nebudou moci uzavírat smlouvy bez písemného stvrzení. Eliminuje se tzv. virtuální plná moc a celá řada dalších opatření. Takže tento návrh si myslíme, že je dobře připraven, a v průběhu dalších týdnů už potom bude vpuštěn do toho běžného legislativního kolečka.

Současně jsme přijali, a to je dobrá zpráva, po téměř roce zodpovědné práce akční plán inovační strategie. Možná jedna z těch nejúspěšnějších strategií, přijatých za posledních několik let. Současně jsme s tím přijali všechny výsledky, které to přineslo za tento rok. Víte, že se nám podařilo výzkum, vědu a inovace posunout do o stupeň výše. Jsme v té elitní evropské skupině, která vynakládá téměř dvě procenta vůči hrubému domácímu produktu všech výdajů na výzkum, vývoj a inovace.

A ta inovační strategie je jakýmsi základem pro budování chytré infrastruktury a ta se stává základem pro přípravu nové hospodářské vize, hospodářské strategie, kterou budeme projednávat hned na první, nebo druhé vládě po prázdninách nebo po tedy po Vánocích. A ta, a to už se tedy vracím nebo navazuji na Národní investiční plán, bude plně propojena právě s Národním investičním plánem.

Chceme tím vlastně říci, že ten Národní investiční plán je dnes koncipován nejen ve smyslu toho, že je to databáze vlastně všech investičních aktivit, od rezortů přes účasti rezortů jakožto jsou různé státní podniky až po kraje a města, ale současně je strukturována právě do těch priorit, které budou vytýčeny v té nové hospodářské vizi, která bude založena na přidané hodnotě, založena na tvorbě přidané hodnoty spojené s prostředím pro finální produkci a na určité míře soběstačnosti.

To je hrozně důležité, protože mimo těch projektů infrastrukturálních a zdravotních a vzdělávacích tam je řada nesmírně důležitých projektů spojených s energetikou a průmyslem, ať už co se týká prostě posilování jádra, nebo co se týká například řešení problematiky sanačních a rekultivačních aktivit a investic po těžbě v severočeském regionu a přípravy nové energetické infrastruktury v tomto regionu. Takže to odpovídá naší budoucí hospodářské vizi.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Dobrý podvečer přeji. Já jen doplním pana premiéra, pokud jde o odškodňování obětí té ostravské události, tak mohu říci, že budeme postupovat v rámci zákona číslo 45/2013 Sbírky o odškodňování obětí. Už tu byly řečeny ty taxy, to znamená 200 000 na osobu, maximálně 600 000 na rodinu.

V podstatě jsme zřídili v Ostravě krizovou linku, ta sídlí přímo ve fakultní nemocnici. Stará se o to vedoucí střediska probace a mediace paní Kateřina Kuchtová, která naviguje příslušné oběti, aby se tedy přihlásily o to odškodné, protože tam je to podmíněno tím, že musí požádat, a která je naviguje dál, aby splnily ty zákonné předpoklady, a bude se to vyřizovat přednostně.

Pokud jde o ostatní, tak jsem ráda, že mi dnes prošel v podstatě trestní řád, kde tedy se staráme o soudce a státní zástupce a exekutory, kdy tedy prochází novela a mají nová kárná řízení, kde je dvojstupňová soustava, kdy tedy nerozhoduje jen jeden orgán, jako dosud rozhodoval, ale dva. A pak jsou tam další zajímavé věci, jako možnost odklonu atd. Takže toto je vládní novela.

Pak tam bylo jedenáct poslaneckých návrhů. Dva z nich uvedl pan vicepremiér Havlíček, tam byla negativní stanoviska. Jinak ve třech případech byla negativní stanoviska, v dalších třech neutrální a v pěti případech byla pozitivní stanoviska. Pro zajímavost uvádím, že tam třeba byl poslanecký návrh, že už nebude možné těhotné ženy propouštět z vězení, pokud spáchají závažnou trestnou činnost. Je to reakce na ten případ, co se nám stal, kdy tedy vražedkyně byla propuštěna na svobodu.

Takže z mé strany asi všechno, a pokud budou dotazy na mou osobu, tak jsem připravena.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Tak děkuji za slovo. Já jenom opravdu rychle doplnění k Národnímu investičnímu plánu. Ten plán je vlastně dělen na ty investice podle rezortů. Pak kvůli snazší orientaci jsou to právě rezortní investice v jednotlivých krajích a tyto investice jsou doplněny o priority jednotlivých krajů a velkých krajských statutárních měst.

Možná jen za připomenutí stojí, že samostatně je tam vedena karta na digitalizaci. To znamená celý seznam investic tak, aby se samozřejmě dařilo naplňovat i strategii Digitální Česko. Jinak bude oslovena veřejnost, veřejnost se k tomu bude moci vyjadřovat, k těm jednotlivým investicím, bude webový portál, bude samozřejmě e-mailová adresa tak, abychom si i s veřejností a s občany, mohli vyměňovat informace právě o jejich názoru, jaké investice se budou realizovat v jejich konkrétních krajích.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Hezký podvečer. Děkuji. Vláda dnes také schválila velmi důležitou novelu zákoníku práce. Tam je navrženo zhruba tucet změn, nicméně důležité a zajímavé pro každodenní život občanů jsou zejména tři. Ta první je zavedení tzv. sdíleného pracovního místa, což je v podstatě podpora částečných úvazků.

My jsme si tuto změnu odkoukali z Německa nebo ze Slovenska, kde to velmi dobře funguje. V podstatě kdybych to měla prakticky vysvětlit, tak dvě nebo tři osoby si sdílí jednu celou pracovní pozici. V ideálním případě, a omlouvám se, že budu mluvit tak stereotypně, dvě maminky na rodičovské nebo s malým dítětem si sdílí jedno místo nebo třeba maminka a člověk, který už má nárok na starobní důchod, ale chce ještě pracovat, ale už ne na sto procent.

Výhodou toho je, že si mohou společně rozvrhnout pracovní dobu, odsouhlasí si to se zaměstnavatelem a zaměstnavatel se nestará, kdo bude kdy pracovat, ale důležitý je pro něj výsledek.

Je tam také zakomponována jedna věc, že ti lidé, když jsou třeba nemocní nebo nemohou z jiného důvodu přijít do práce, tak když s tím budou oba dva souhlasit, nebo všichni tři souhlasit, tak se mohou vzájemně zastoupit. To je další pozitivum, zejména pro zaměstnavatele.

Důležité u toho sdíleného pracovního místa je, že je to vlastně věc, která podporuje částečné úvazky, ale zároveň zabraňuje prekarizaci práce. A že to je flexibilní věc, která nám… To je v rodinné politice velmi dlouho diskutovaná věc, která umožňuje v podstatě i právo na návrat na tu původní plnou pracovní situaci.

Takže já si myslím, že to je velký pokrok. Je to i naplnění programového prohlášení vlády, že budeme podporovat flexibilní pracovní úvazky, a myslím si, že spolu s navýšením rodičovské a s dostatečnou kapacitou jeslí a školek je to další velký počin, a protože Česká republika v těch flexibilních formách práce zaostává.

Druhá věc, která je důležitá, je spravedlivější výpočet dovolené. V této chvíli se dovolená počítá podle odpracovaných dnů, což je nevýhodné pro lidi, kteří mají zase jinak rozvrženou pracovní dobu, a nově se bude vypočítávat podle odpracovaných hodin. Což je zase prostě zejména výhodné pro lidi, kteří pracují buď déle během jednoho dne, nebo prostě mají nějaký kratší úvazek. Myslím si, že je to velmi dobrá zpráva.

Třetí věc, která je také, řekněme, pozitivem a velkým posunem. Je potřeba říci, že se na těch změnách dohodla tripartita, to znamená jak zástupci odborů, tak zástupci zaměstnavatelů. Tak jsme se dohodli na novém způsobu výpočtu odškodného v případě, že někdo zemře kvůli pracovnímu úrazu nebo pracovní nemoci nebo nemoci z povolání. Nově se bude toto jednorázové odškodné odvíjet od průměrné mzdy v národním hospodářství a bude se pohybovat na úrovni dvacetinásobku. Dosud to byla pevná částka.

Nicméně protože zákoník práce je velmi složitý předpis, který se, pokud vůbec, valorizuje tak jednou za například funkční období vlády, tak tyto částky, protože jsou pevné, tak pak kvůli té nevalorizaci, samozřejmě ztrácí na hodnotě.

Na těchto změnách je, a to je poměrně inovativní věc, dohoda i na úrovni tripartity a pevně doufám, že novela zákoníku práce bude velmi rychle, velmi svižně projednána také v Poslanecké sněmovně a potom v Senátu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter