Tiskové konference

16. 2. 2022 18:07

Tisková konference po jednání vlády, 16. února 2022

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, pěkné odpoledne, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky. O úvodní slovo poprosím pana premiéra Petra Fialu.

Petr Fiala, předseda vlády: Dámy a pánové, vláda se dnes sešla netradičně tady v Poslanecké sněmovně a já nechci mluvit o tom, zda je, nebo není postup opozičních stran důstojný. To bych nechal na občanech. Myslím, že si udělají obrázek sami.

Nepřipomínají vám něco tyto dvě věty? Možná připomínají. Vy, co jste tady byli na tiskové konferenci před dvěma týdny, tak jste je ode mě slyšeli. Zahajoval jsem jimi tehdejší tiskovou konferenci. Nedovedl jsem si představit, že bych o čtrnáct dní později tady byl ve stejné situaci a mohl použít stejná slova, ale bohužel jsme se v úpadku politické kultury a pravidel parlamentního života dostali ještě dál a ještě hlouběji.

A já tady chci znovu říct, že pandemický zákon, který tady jsme ještě ani nezačali, ten vrácený ze Senátu, ani nezačali projednávat, protože se pořád bavíme o programu schůze, že ten pandemický zákon je věc, kterou pro české občany potřebujeme mít. Potřebujeme ho mít od 1. března nadále v platnosti. Potřebujeme ho jako pojistku pro situaci, kterou si nikdo nepřejme, ale která může nastat, že by se v nějaké formě pandemická situace zhoršila.

Použil jsem ten obraz několikrát a zopakuji ho znova: Hasiči musejí mít stříkačku, kterou použijí v případě, že vypukne požár, a všichni si přejme, aby ji nemuseli použít, ale bylo by neodpovědné a nepřijatelné, kdyby ji neměli. Stejně tak potřebujeme pandemický zákon a je nepochopitelné, že to jeho odpůrci nevidí.

Ale nejde o odpůrce pandemického zákona. Jde o odpůrce demokratického projednávání ve Sněmovně, ať už jsou na ulicích, nebo tady u řečnického pultu, a ti v těchto dnech a hodinách opravdu překračují všechny myslitelné meze. A já nemám na mysli ty samotné protesty, to je věc, která k demokracii patří a kterou určitě budu já a moji kolegové hájit. Ale chtěl bych i z tohoto místa jasně odsoudit zveřejnění adres poslanců, kterého se dopustila iniciativa Chcípl pes.

Jeho členové tím ohrozili bezpečnost, ale ne bezpečnost zákonodárců, ale bezpečnost jejich dětí, rodičů, blízkých. Je to něco, co já považuji za naprosto nepřijatelné a musím připomenout, že takové kroky do demokratické společnosti prostě nepatří.

Dále se k tomu nechci vracet. Každý rozumný člověk vidí, k jakým nedůstojným a nebezpečným krokům sklouzávají odpůrci demokratického projednávání v Parlamentu, ať už jsou na ulicích nebo tady za řečnickým pultem v Poslanecké sněmovně, protože se navzájem propojili a brání demokracii, brání parlamentarismu, brání tomu, abychom tady normálně projednávali zákony.

Důležité je, že vláda ani v této složité situaci, i když všichni musíme měnit svůj program a někdy to není úplně ani příjemné, ani dobré, ani užitečné, ale musíme se přizpůsobovat tomu, co se děje v Poslanecké sněmovně a jaká je situace v České republice, tak vláda i přesto pracuje. Pracuje pro občany, pro podnikatele, pro Českou republiku, a proto jsme i dnes přijali několik důležitých věcí, které lidé pocítí.

Já bych tady chtěl zmínit stručně alespoň dvě, moji kolegové o nich budou mluvit podrobněji. Vláda dnes odsouhlasila mimořádné navýšení důchodů o 8,2 procenta. To znamená, že ti, kteří pobírají důchody, si přijdou průměrně na 1 017 korun k penzi navíc. To je rozhodnutí naší vlády, které je důležité, protože pomáhá potřebným a stará se o občany, kteří tu pomoc skutečně potřebují.

To druhé rozhodnutí je také důležité a odpovídá tomu, jak jsem charakterizoval naši vládu. Je to schválení kompenzací pro podnikatele, které zasáhly restrikce, které předcházející vláda zavedla. Přitom předcházející vláda se vůbec nestarala o to, aby byly v rozpočtu peníze na kompenzace, aby se těm lidem, kteří byli těmi opatřeními zasaženi, mohlo opravdu pomoci.

My jsme se shodli, že naše vláda poskytne podnikatelům pomoc až do výše zhruba pěti miliard korun, kterými se budou kompenzovat ztráty, které vyplývaly z opatření, která provedla předcházející vláda. Ta opatření se týkají stánkařů na adventních trzích, týkají se ale také oblasti cestovního ruchu, pořádání akcí a také nově i zájezdové dopravy.

Já jsem velice rád, že jsme i v těchto rozpočtově složitých časech našli finanční prostředky a našli dohodu, jak pomoci podnikatelům, kteří byli opatřeními v důsledku covidu skutečně postiženi.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím pana místopředsedu vlády Mariana Jurečku.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Děkuji, dobré odpoledne. Já rozšířím tu informaci o rozhodnutí vlády, která dnes podpořila dvě nařízení vlády, kterými se zvyšují důchody v České republice od června tohoto roku.

My tím reagujme na vývoj inflace, která nezadržitelně, bohužel, roste a samozřejmě dotýká se velmi negativně sociálně ohrožených skupin, ale také především našich seniorů. Proto zvyšujeme důchody, a tedy nejenom starobní, ale důchody vdovské, vdovecké, sirotčí, invalidní. Ale zvyšujeme také důchody rehabilitovaným osobám a osobám, které byly účastníky odboje.

Všechny tyto skupiny budou mít zvýšený důchod od června o 8,2 procenta, tedy v průměru o těch 1 017 korun. Děláme tak v souladu se zákonem, který nám jasně říká, jakým způsobem tuto mimořádnou valorizaci počítat a jakým způsobem ji realizovat.

Proč ji děláme, nebo proč to rozhodnutí přišlo již dnes? Proto, protože my okamžitě, potom co dnes vláda rozhodla, začneme připravovat i ty fyzické dokumenty zvýšených výměr důchodů a začneme je v příštích dnech okamžitě rozesílat všem příjemcům důchodů v České republice, protože s tímto krokem budeme také spojovat i informace, které se týkají pomoci domácnostem, lidem, kteří se potýkají s nárůstem cen energií, elektřiny a plynu a potřebují pomoc v této situaci. Takže budeme současně s touto výměrou zasílat i ty informace, co ti lidé mohou dělat, na koho se obrátit, v jakých modelových situacích tu pomoc oni mohou získat a očekávat.

Já doplním to, na co se také někteří ptají a ptají se na to, že my zvyšujeme o 8,2 procenta a ta meziroční inflace za leden 2021 a 2022 je 9,9 procenta. Je to proto, protože už proběhla valorizace a zvyšování důchodů k 1. lednu 2022 o těch v průměru 805 korun. Ta pokrývala část toho loňského roku, ze kterého se tato valorizace vypočítávala, a k tomu navazuje tato další mimořádná valorizace o těch 1 017 korun. To znamená, v letošním roce celkově v průměru, a znovu říkám v průměru, je to zvýšení o 1 882 korun, pokud jde o důchody v České republice. Takže to je potřeba brát v kontextu obou těchto kroků, které byly v lednu a ten příští bude v červu tohoto roku.

Takže tolik informace k tomu zvýšení. Podotknu, rozpočtově to bude mít náklady na státní rozpočet zhruba v objemu 20 miliard korun a ta výše průměrného důchodu v České republice se dostane na částku 17 304 korun, a tedy tato průměrná výše bude zhruba 51,9 procenta vůči průměrné čisté mzdě v České republice v tomto roce.

Děkuji.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Poprosím pana ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu.

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu: Krásný dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo, a jak už pan premiér uvedl, my jsme dnes s vládními kolegy schválili jednomyslně konkrétní podobu kompenzačních programů pro podnikatele, jejichž činnost loni omezila protiepidemická opatření minulé vlády. Jedná se celkem o čtyři nové výzvy ke čtyřem programům. Jsou to Covid – Adventní trhy, Covid – Nepokryté náklady – Sektorová podpora, Covid 2022 – Sektorová podpora a Covid – Bus.

Jako první z nich bychom mohli přibližně do týdne vypsat výzvu k programu Covid – Adventní trhy. Účelem tohoto programu je pomoci adventním trhovcům, tedy těm podnikatelům, kteří díky minulé vládě vlastně téměř z hodiny na hodinu nemohli podnikat. Pokud všechno půjde dobře, peníze pro první podnikatele budou k dispozici zhruba do tří týdnů.

V rámci tohoto programu budou moci o podporu žádat adventní stánkaři, kteří budou mít nárok na pomoc podle toho, kolik stánků a na kolik dní museli na základě zákazů minulé vlády zavřít. Ten, kdo měl jeden stánek, bude mít nárok na 5 000 korun na den, při dvou stáncích to bude 8 000 korun na den a při třech stáncích to může být 11 000 korun na den. Maximální výše podpory na jednoho stánkaře, tedy majitele stánku bude 330 000 korun.

V rámci tohoto programu budou moci žádat o podporu také ti organizátoři adventních trhů, jejichž trh byl úplně zrušen. Nárok na možnou podporu se bude odvíjet od jejich marně vynaložených nákladů a dosáhne výše až 80 procent těchto marně vynaložených nákladů.

Mezitím zajistíme renotifikaci Covid 2022 – Sektorová podpora a Covid – Nepokryté náklady – Sektorová podpora a následně vypíšeme výzvy pro tyto programy. Tyto dva programy budou určeny pro podnikatele z oblasti cestovního ruchu, stravování, ubytování, prádelen a pořádání eventů. V rámci těchto dvou programů budou moci žádat o podporu podnikatelé, kteří v tom rozhodném období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 zaznamenali pokles obratů alespoň o padesát procent oproti stejnému období v roce 2019.

V rámci programu Covid – Nepokryté náklady – Sektorová podpora budou mít podnikatelé nárok na padesát procent nákladů. V rámci programu Covid 2022 na 500 korun na každého zaměstnance v pracovním poměru na den. Maximální výše podpory na jednoho žadatele bude 1,5 milionu korun. Výjimkou budou organizátoři kulturních, sportovních a jiných akcí. Pro ně bude rozhodným obdobím 1. listopad 2021 až 28. únor 2022. V rámci programu Covid – Nepokryté náklady budou moci čerpat až 70 procent nákladů. Jak v programu Nepokryté náklady, tak Covid 22 bude jeden žadatel mít nárok na maximální celkovou podporu do výše tří milionů.

Kromě těchto programů jsme ještě připravili program Covid – Bus, který vám blíže představí pan ministr dopravy Martin Kupka a já se pak vrátím ještě na chvíli k mikrofonu.

Martin Kupka, ministr dopravy: Další z těch významných skupin podnikatelů, které zasáhla opatření na konci loňského roku, byli právě zájezdoví dopravci, kde ten obrat, respektive jeho pokles, byl velmi významný. Ta podpora se bude vztahovat na všechny, kde ten obrat poklesl za to rozhodné období srovnání let 2019 a 2021 o více než padesát procent.

Pro zájezdové dopravce je v celém tom programu nachystáno až 400 milionů korun s tím, že každý jeden z nich bude moci čerpat maximálně částku 2,5 milionu korun a ta podpora se bude odvíjet jednak od počtu sedadel v autobusech a také od emisní zátěže, respektive emisní normy, kterou splňují ty jednotlivé autobusy. Velmi stručně, máme zájem na tom co nejrychleji ten program vypsat, aby bylo možné finanční prostředky čerpat už v prvním pololetí letošního roku.

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu: A jak už bylo uvedeno, tak celková suma těchto programů by neměla přesáhnout pět miliard korun. Já jsem představil ty technické parametry, ale dovolte mi, abych se vyjádřil i k tomu, jak tyto programy vznikaly.

Já jsem od svého nástupu do funkce ministra průmyslu a obchodu opakoval, že je třeba pomáhat podnikatelům adresně a ne plošně. Můj předchůdce, pan superministr Havlíček, bývalý, se dokonce někde posměšně vyjádřil, že ministerstvo řídím jako banku pro vyvolené. A musím uznat, že tedy pokud jsou tedy těmi vyvolenými ti, kterým minulá vláda z hodiny na hodinu zavřela živnost, tak má pan ministr Havlíček pravdu. Pak tedy řídím toto ministerstvo tak, že se ho snažím řídit adresně, ale přijde mi označovat tyto lidi za vyvolené velice urážlivé. Byl to totiž právě on, kdo zásadním způsobem přispěl k tomu, že došlo k uzavření jejich ekonomické činnosti v podstatě ze dne na den. 

My jsme se omezili, my jsme nastavili ty programy tak, abychom pomohli těm, kteří byli ve svém podnikání omezeni a kteří tuto pomoc skutečně potřebují. Ty programy vyjdou zhruba na pět miliard korun, to znamená, že se nám podařilo ve státním rozpočtu ušetřit zhruba sedm miliard, protože tak, jak připravil a vystavil ty nekryté šeky pan ministr Havlíček, tak ty programy by vyšly zhruba na dvanáct miliard. A když se podíváte, jak se ty programy čerpaly v minulosti a kdo byli jejich adresáti, tak si určitě uděláte obrázek o tom, kdo byli skutečně těmi vyvolenými pana ministra Havlíčka.

Já jsem rád, že s tímto nastavením programů souhlasili, nebo alespoň částečně souhlasili i oborové organizace, protože my jsme s nimi jednali. Velmi pozorně jsme si vyslechli jejich připomínky a celou řadu jejich připomínek jsme do těch programů zapracovali. Ony nás ujistily, že se společně s námi chtějí dívat do budoucnosti. Uvědomují si, že covidová pandemie změnila svět a s ním i některé druhy podnikání a všichni se tomuto změněnému světu musíme přizpůsobit. A přesně to byla i naše vize.

My chceme pomoci do budoucna podnikatelům adaptovat se na tento nový svět a na nové podmínky. Chceme jim finančně pomoci s digitalizací, s úsporami energií, s pořízením vlastních zdrojů energie. Chceme jim také pomoci s byrokracií, a to tak, že jim připravíme protibyrokratický balíček. Chceme také usnadnit příchod zahraničních pracovníků do Česka, což je jeden z problémů, který české firmy trápí. Děkuji.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, otevírám prostor pro dotazy, Česká televize.

Jakub Pacner, Česká televize: Dobrý den, mě by zajímalo, jestli jste hovořili také s panem ministrem Válkem o nových opatřeních, o rozvolňování opatření, kdy třeba představíte další? V plánu je teda rozvolňování, hromadné akce. A případně také se chci jako další dotaz zeptat, zda stále platí odložení respirátorů v půlce března?

Petr Fiala, předseda vlády: My jsme pravidelně na vládě informování panem ministrem zdravotnictví Válkem o vývoji pandemické situace a o tom, co ministerstvo chystá, ale v tuhle chvíli nepřicházíme s žádným novým opatřením. My jsme jasně stanovili, co se bude dít v kterém datu a jakým způsobem budeme postupně uvolňovat ta opatření, odstraňovat omezení do 1. března. Takže všecky informace, které jsou potřeba, tak veřejnost má a dnes nic nového, což si myslím, že je dobrá zpráva, v tomto směru nezaznělo.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, ČTK:

Soňa Remešová, ČTK: Jednala vláda dnes o situaci na Ukrajině, případné pomoci, a jmenovala protidrogového koordinátora? Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Já se omlouvám, já jsem neslyšel otázku.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Ukrajina, jestli jsme jednali, jestli jsme o ní jednali.

Petr Fiala, předseda vlády: My jsme se situací na Ukrajině podrobně zabývali na jednání Bezpečnostní rady státu, kterou jsem v této souvislosti svolal. Dnes jsme se tomu speciálně nevěnovali, ale samozřejmě krátká informace zazněla. Jednotliví ministři vlády se účastní všech jednání, která probíhají na evropské úrovni a v rámci Severoatlantické aliance.

Já sám jsem bohužel dnes musel zrušit část své zahraniční cesty, totiž cestu do Paříže na pracovní večeři pořádanou francouzským prezidentem Macronem, ale zítra se zúčastním summitu Evropské unie v Bruselu. Ten summit je speciální, je věnován vztahům Evropské unie a afrických zemí sdružených v Africké unii, ale jak se postupně vyvíjí ten program, tak je jasné, že i zítra tam bude neformální setkání, které se bude týkat právě situace na ukrajinsko-ruské hranici, respektive toho napětí, které je způsobeno chováním Ruska.

Chtěl bych říct a znova bych to tady zopakoval, že Bezpečnostní rada státu, která se sešla v pondělí, tak prověřila to, zda fungují všechna nezbytná opatření a všechny scénáře, které by mohly nastat v případě toho, že by konflikt, což si nikdo nepřejeme, nakonec eskaloval v agresi ze strany Ruska. Jsme připraveni na všechny možné scénáře a všechny dopady, které by to přímo, či nepřímo mělo na Českou republiku.

Soňa Remešová, ČTK: A ještě ten protidrogový koordinátor?

Petr Fiala, předseda vlády: To nebylo dnes už předmětem jednání, ale pan Jindřich Vobořil, který má obrovské zkušenosti s těmito aktivitami a samozřejmě i s výkonem té funkce, kterou vykonával velmi úspěšně, tak bude tím národním protidrogovým koordinátorem.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, DVTV, CNN a Seznam.

Tereza Brhelová, DVTV: Dobrý den, já mám dotaz na pana premiéra: Pane premiére, vy jste v roce 2016 řekl Aktuálně, že budete obstruovat tak dlouho, dokud to bude potřeba. Proč tedy teď jako vládní většina upíráte opozici právo udělat v podstatě to samé? A nejste při tom na hranici porušování jednacího řádu? Druhá otázka ještě ohledně konce proplácení PCR testů. Většina lidí se chovala podle představ vlády zodpovědně, nechali se naočkovat, chodili pravidelně na testy. Proč jim teď nedáte šanci chovat se odpovědně i nadále a nechat se třeba před návštěvou prarodičů testovat? Byl by ten jeden proplacený test měsíčně například řešením?

Petr Fiala, předseda vlády: Já jsem se skutečně v roce 2016 přihlásil k tomu, že opozice má možnost obstruovat a že je to i určité právo menšiny a že jsou práva menšiny i většiny v demokracii, která musí být respektována. Pamatuju si ty svoje výroky a nic na nich neměním. A taky jsem tady opakovaně říkal, že respektuji právo opozice na obstrukce. A byl jsem to já, který opakovaně hájil to, aby opozice měla možnost se ke všem projednávaným zákonům vyjádřit, a respektuji i to, že opozice může využít tu metodu prodlužování projednávání, aby zabránila nějakému rychlému projednání určitého zákona.

My jsme obstrukce také používali, ale když si pozorně přečtete ten rozhovor z roku 2016, tak tam určitě najdete i moje konstatování, že my obstrukce používáme u jednoho konkrétního návrhu zákona, a nikoli proto, abychom zablokovali chod celé Poslanecké sněmovny. A to je ten velký rozdíl.

My tady nejsme svědky obstrukcí ve věci pandemického zákona. My neprojednáváme pandemický zákon. My jsme, a to se tu ještě nikdy nestalo v historii Poslanecké sněmovny – my nejsme schopni na začátku schůze se dostat k programu schůze. My tady dny a noci jsme svědky toho, jak brání opoziční poslanci projednání programu schůze. A to je něco nového.

Nové taky je, a nechci to dál rozvádět, že neplatí gentlemanské dohody a pravidla, na kterých vždycky byla Poslanecká sněmovna postavena. A to je něco, co mě nesmírně mrzí.

Budu hájit vždycky práva opozice. Taky jsme se podle toho chovali. Opozici jsme vyčlenili opoziční okénko na projednávání jejich tisků, aby se jim nestávalo to, co se stávalo nám, když jsme byli v opozici, a to je to, že jsme se nemohli dostat ani k projednání našeho návrhu zákona třeba rok, dva roky. Teď se to této opozici nestane. A přesto nejsou schopni se domluvit ani na elementárních pravidlech a nejsme se schopni dostat ani k programu schůze. Kdyby obstruovali a prodlužovali projednání pandemického zákona, je to jiná situace a tato situace tu není.

A druhá věc, kterou chci říct, protože už jsem přece jenom taky pamětník toho, jak to vypadá v opozici, jak to teď, mám krátkou zkušenost, jak to vypadá ve vládě. My jsme včera nesebrali nikomu možnost vystupovat a projednávat věci. Naopak my jsme tu možnost prodloužili na celou noc.

Já sám jsem byl vystaven tehdejší vládní většinou jako představitel, předseda jedné z opozičních stran, situaci, že mi bylo odejmuto slovo a nebylo mi vráceno, jak konstatoval tehdy Ústavní soud, v rozporu s jednacím řádem. My jsme nic takového neudělali. My jsme naopak zvětšili možnost pro opozici, aby měla dost času na to vystoupit se svými návrhy.

Ale znovu opakuji. My jsme v situaci, která je unikátní. My se nemůžeme dostat k programu schůze a jsou ohroženy další body projednávání. Neobstruuje se jeden zákon, což je pochopitelné, na což má opozice právo, ale obstruuje se vůbec ten samotný proces, parlamentní proces, a to je něco, před čím by nikdo z nás neměl být lhostejný bez ohledu na to, jaké jsou jeho politické sympatie či antipatie.

Tereza Brhelová, DVTV: Ještě ty PCR testy.

Petr Fiala, předseda vlády: Ta naše opatření a tak, jak s nimi přicházíme, i to uvolňování je postupné. Takže je logické, že když PCR testy nejsou potřeba a nebudou potřeba, nebudou vyžadovány pro vstup na různé akce nebo do restaurací, kamkoliv jinam, tak že je stát postupně prostě přestane hradit. Tak je to úplně ve všech zemích. Postupně takhle k tomu ty země docházejí a my neděláme nic jiného. Ty testy nepotřebujete, tuším, od 9. února, takže je logické, že je tam nějaká lhůta, v únoru se ještě PCR testy hradí a potom je stát samozřejmě přestane hradit.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, Prima.

Šimon Pilek, CNN Prima NEWS: Dlouhodobě říkáte, že nechcete prostě pomáhat plošně, ale cíleně. Každopádně třeba právě Piráti u zdražování energií navrhují tu plošnou pomoc 200 až 400 korun měsíčně. MPO údajně už to koneckonců nějakým způsobem analyzuje. Tak byla na vládě řeč i o tomhle, případně je to vůbec možné nějaká takováto plošnější pomoc třeba u těch energií? Děkuji.

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu: My samozřejmě řešíme a diskutujeme spoustu věcí, zejména tady ve spolupráci s panem vicepremiérem Jurečkou, a my se jakoby k otázce energií vyjádříme někdy později. Dnes jsme to na vládě neprojednávali.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, Seznam.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Pane premiére, když se ještě vrátím k těm obstrukcím. Co do budoucna s tímto? Je podle vás řešením změna jednacího řádu, pokus o nějaké dohody nebo to zkrátka bude muset koalice vydržet? Co je tím řešením? Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády: Za sebe říkám, že se kloním vždycky k nějaké dohodě, a myslím si, že bychom se měli vrátit k tomu, že tady prostě platí ta nepsaná pravidla a platí takové to gentlemanství, které by mělo patřit k parlamentní práci přes všechnu tvrdost a agresivitu třeba i v těch projevech. Ale nějaká základní pravidla by se tu prostě měla držet. To je něco, co bych preferoval já.

Já jsem se i včera v noci snažil o to dosáhnout nějaké dohody, ale nic takového prostě nebylo možné. Mně to je líto a myslím si, že ti, kteří brání tomu, abychom opravdu se začali chovat zase normálně, tak by nad sebou měli přemýšlet i v kontextu toho, jak se radikalizuje třeba situace u některých skupin, které podporují ty, co tady bojují údajně tedy proti pandemickému zákonu.

Ale musím říct a já to opravdu nemyslím jako hrozbu, že stále více a více kolegů, i těch, o nichž v minulosti vím, že byli vždycky proti změně jednacího řádu, tak teď nad tím začíná vážně uvažovat. Prostě jedna věc opravdu je, že někdo třeba půl roku nebo měsíc svou šikovností, schopností mluvit dlouho brání projednání jednoho konkrétního zákona. To známe. Ale vzpomeňte si, jak tady vypadalo hlasování o důvěře vládě, vzpomeňte si, co se tady dělo už s pandemickým zákonem, když jsme ho projednávali poprvé 36 hodin. Nikdo nemůže říct, že by všechny argumenty nepadly. Padly.

A teď jsme se dostali do situace, že je ochromena činnost Poslanecké sněmovny, že nejsme schopni schválit program schůze. A znovu opakuji: Ne změnu programu schůze v nějaké situaci, program schůze. To je něco, co opravdu není normální, a právě proto řada kolegů začíná uvažovat napříč politickými stranami nad tím, že určitá úprava jednacího řádu bude do budoucna nutná.

Ale já za sebe znovu říkám: Věřím v to, že se to vrátí do normálních kolejí, a velice bych prosil všechny, kterým záleží na parlamentní demokracii, aby se o to snažili, ať už jsou z jakékoli politické strany.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, poprosím ještě dotaz CNN.

Barbora Zykmundová, CNN Prima NEWS: Pane premiére, vy tady mluvíte o gentlemanských dohodách, ale ve Sněmovně také vždycky platilo poměrné zastoupení ve vedení Sněmovny. Vy jste neumožnili SPD mít svého zástupce. Tomio Okamura kandidoval na místopředsedu Sněmovny. Možná neudělali jste v tomhle tu chybu, protože jestli to nezahájilo možná ty spory. Přece jenom SPD je legitimně zvolené hnutí, zastupuje určité množství voličů. Nepřehodnotíte třeba tenhle svůj názor jako nějaký vstřícný krok na zakopání těch konfliktů? Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Tak rozhodně to vždycky tak nebylo, že by podle poměrného principu byly zastoupeny strany ve vedení Poslanecké sněmovny. To je jedna věc. Druhá, my jsme postupovali podle poměrného principu, a proto jsme nabídli hnutí ANO dvě místa ve vedení Poslanecké sněmovny, což odpovídá tomu rozdělení sil v rámci Sněmovny, a z tohoto hlediska už na SPD to místo nezbylo.

Ale já bych k tomu řekl něco jiného. Já, když teď pozoruji chování Tomia Okamury, tak si myslím, že je dobře, že není místopředsedou Poslanecké sněmovny.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, to je pro dnešek všechno. Děkujeme. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter