Tiskové konference

17. 10. 2012 12:11

Tisková konference po jednání vlády, 17. října 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré dopoledne, vážené dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání vlády. Vítám předsedu vlády ČR Petra Nečase a ministra financí Miroslava Kalouska. Pane premiére, poprosím o úvodní slovo.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda ČR se dnes zabývala celou řadou témat. Já bych si dovolil vyzvednout pět z nich. Za prvé, vláda ČR schválila mandát pro předsedu vlády na jednání Evropské rady v Bruselu, které proběhne ve čtvrtek a v pátek tohoto týdne. Dále jsme schválili návrh zákona o směnárenské činnosti a také návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření. Zabývali jsme se dnes samozřejmě i aktuální situací v oblasti metylalkoholu, ale také boje s černým trhem s alkoholem, kde dnes bylo schváleno usnesení, kterým jsou přiděleny konkrétní legislativní úkoly členům vlády ČR tak, abychom výrazným a razantním způsobem zúžili prostor pro černý trh s alkoholem v ČR. A zabývali jsme se také plněním státního rozpočtu za první tři čtvrtletí letošního roku s tím, že je tam celá řada důležitých aspektů. Podle tohoto odhadu v současné době odhadujeme deficit veřejných financí v letošním roce ve výši 3,2 % HDP. Především považuji za důležité to, že se nám podařilo o 0,4 % HDP dále snížit strukturální saldo našich veřejných financí v průběhu letošního roku. Tedy na základě odhadu, který můžeme udělat za prvních devět měsíců letošního roku.

Co se týče pozice na Evropskou radu, tady chci zdůraznit, že klíčovými otázkami, které budou debatovány, bude otázka fungování hospodářské a měnové unie. My se chceme této diskuse samozřejmě aktivně účastnit. Ale je tady nezbytné konstatovat, že se všemi změnami, jimiž měnová unie prochází, se mění i obsah našeho závazku přijmout euro. Tím jak se mění obsah měnové unie, tak logicky ty důsledky po případném přijetí eura pro každou členskou zemi, která je nyní mimo eurozónu, se naprosto logicky mění. Co se týče postoje k návrhům tzv. bankovní unie, tak tady musím říci, že my náš případný souhlas se sjednocením bankovního dohledu podmiňujeme vyřešením některých problémových bodů v různých návrzích bankovní unie. Našim cílem je totiž zajistit stabilitu českého bankovního sektoru a já chci tady zdůraznit, že český bankovní sektor je zdravý, že patříme pouze mezi tři členské země OECD, které v posledních pěti letech nemusely dát ani korunu, ani euro, ani dolar veřejných subvencí do bankovního sektoru. Chci také připomenout, že vklady v našich bankách převažují objem úvěrů. Že máme velmi kvalitní národní dohled. Ale máme tu specifickou situaci, že 95 % bankovního trhu v ČR je ovládáno dcerami zahraničních matek, z nichž opět zdrcující většina, prakticky všechny důležité, jsou v členských zemích eurozóny.

To nás samozřejmě musí vést k velké opatrnosti v jakémkoli kroku, který vede k regulaci v oblasti bankovního systému, protože jde o zajištění garancí pro český finanční sektor. Proto těžko můžeme souhlasit s povinným půjčováním např. mezi národními fondy garancí vkladů tak, jak je to uvažováno v některých návrzích. Já musím říci, že náš postoj je takový, že pokud nebudou tyto problémové otázky vyřešeny tak, aby byla zajištěna garance pro stabilitu českého finančního sektoru, pokud nedojde k jasné dohodě, tak jsem připraven i na základě mandátu vlády tento návrh zablokovat. My navíc považujeme za nerealistické spuštění některých záležitostí, např. společného dohledového systému k 1. lednu 2013. Tolik tedy k mandátu předsedy vlády pro jednání Evropské rady a já bych teď dal k těm bodům, které se týkají Ministerstva financí slovo panu ministru Kalouskovi. Prosím, pane ministře.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Děkuji za slovo, pane premiére. Dámy a pánové, předložil jsem dnes vládě, vláda mi schválila některé předlohy, které v daném odvětví směřují především k ochraně spotřebitele. V první řadě to byl návrh zákona o směnárenské činnosti. Směnárenská činnost je dosud upravována v devizovém zákoně. My jsme přesvědčeni, že v moderním právním řádu to do devizového zákona nepatří, že si to zaslouží svůj vlastní zákon, který reguluje tuto službu a chrání spotřebitele této služby. Ten návrh upravuje za prvé, kdo může provozovat směnárenskou činnost. Jsou to samozřejmě banky, družstevní záložny, ale také soukromí směnárníci. A stanoví naprosto pregnantní požadavky, které musí směnárníci plnit, aby získali od regulátora, tedy od České národní banky potřebné povolení. Ty zásadní změny se týkají regulace vztahu mezi směnárnami a jejich klienty. Upravují se požadavky na kurzovní lístek, předsmluvní informační povinnost, povinnost vydat klientovy doklad. Prostě celá řada opatření, která vycházejí z reality praxe, kdy není tajemstvím, že méně poctiví směnárníci zneužívají situaci, kdy zejména zahraniční turisté se ne zcela orientují v současných informacích a mohou se pak cítit neoprávněně poškozeni. Takže to je první norma pro ochranu spotřebitele.

Druhá norma, která se týká ochrany klienta, nebo ochrany spotřebitele. Vláda v roce 2011 schválila důchodovou reformu, která zavádí druhý pilíř, transformuje třetí pilíř. Nařízením vlády upravujeme striktně informační dokument, který každá společnost musí mít k dispozici pro zájemce a účastníky důchodového, nebo účastnického fondu, aby měl zcela jednoznačné a plnohodnotné informace o způsobu investování a o tom, jak bude s jeho prostředky nakládáno.

Pan premiér hovořil o tom, že jsme projednávali i pokladní plnění za první až třetí čtvrtletí. Vláda je povinna každých čtvrt roku posílat plnění rozpočtu do rozpočtového výboru a pololetní plnění do Poslanecké sněmovny. Tzn., toto je plnění, které se týká prvního až třetího kvartálu. Můžeme konstatovat, že schodek je příznivější oproti loňskému roku o 33,7 mld. korun. Nicméně očekáváme samozřejmě na konci roku akceleraci některých výdajů. Celkové výdaje vykázaly meziroční pokles o 18,4 mld. korun. Byť tam opět očekáváme akceleraci, zejména ve financování regionálního školství, tak si myslím, že můžeme směle říci, že nominální výdaje z roku na rok poklesnou. Já bych si znovu dovolil opakovat vedle těch důležitých informací, které již řekl pan premiér, že jsme první vládou od roku 1990, která z roku na rok snižuje nominální výdaje, přestože narůstají nároky zejména na starobní důchody, pokračuje nějaké tempo inflace. Nominální výdaje snižujeme. To je spíše vůči těm kritikům, kteří si nevšímají, že kromě některých daňových návrhů především dominantně šetříme na výdajové straně rozpočtu. Předpokládáme, samozřejmě přesné číslo budeme schopni uveřejnit až v lednu, nicméně předpokládáme, že deficit veřejných rozpočtů bude 3,2. Cíl fiskální strategie bude 3,5. Byl stanoven na 3,5, tzn., cíl fiskální strategie konsolidace veřejných rozpočtů bude bezpochyby splněn.

Vláda také dnes schválila materiál, který jsem předložil, protože můj první náměstek Minčič koordinuje skupinu náměstků, která formuluje úkoly pro jednotlivé resorty týkající se trhu s alkoholem. Vláda schválila zásadní úkoly pro jednotlivé resorty, ať již v legislativní či represivní oblasti. Já nebudu citovat zdaleka všechna nařízení, ale v legislativní oblasti je to úkol snížit maximální možný objem spotřebitelského balení ze šesti litrů na litr, s výjimkou dárkových třílitrových balení, ale ty nebudou smět být prodávány tam, kde se alkohol nalévá. Budou smět být prodávány pouze v obchodech. To jsou ony dárkové lahve whisky nebo Becherovky, třílitrové, které určitě není třeba omezovat. Ale nesmí být prodávány tam, kde se skutečně alkohol nalévá do tzv. panáků. Je to zavedení peněžitých sankcí pro osobu, která je povinna značit líh ke zničení, je to samozřejmě zavedení nového vzoru kontrolní pásky, to je v souvislosti již se zákonem, který jsem předložil v minulosti o povinném značení lihu. Je to legislativní ukotvení tzv. rodného listu. Ono opatření rodného listu bude platit trvale. Je to otázka sjednocení kontrolních institucí v oblasti státního dohledu nad potravinami, aby ta kontrola byla prováděna kompletně. Ministerstvo vnitra se přihlásilo k vytvoření speciální kriminalistické skupiny. Kdybych to měl předčítat všechno, zbytečně bych vás zdržoval. Zajisté ten písemný materiál vám bude k dispozici. Je to koordinovaná činnost úkolů v legislativní i exekutivní oblasti ke zpřísnění pohybu lihovin a zvýšení jejich kontroly. Pravděpodobně jsem zapomněl zmínit se o velmi důležité věci, to je ona koncesovaná činnost, nebo zavedení licencí.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. A nyní je prostor pro vaše dotazy. První dotaz prosím.

iDnes: Pane premiére, je pravda, že ministr zdravotnictví dnes na jednání vlády přišel s několika opatřeními, která by měla zvýšit prostředky v systému veřejného zdravotního pojištění? A pokud to pravda je, zda jste o tomto jednali?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Není to pravda. To je nepravdivá informace.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Není to pravda. Bohužel se ale opakuje často to, co se někdy stává i Ministerstvu financí. Novinář uchopí jeden z pracovních, překonaných materiálů, které ani nemá nikdo v úmyslu předložit, a je zveřejněna bombastická zpráva, že to tak bude. Často se to opakuje.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Na každém úřadu existuje dvacet pracovních verzí různě časovaných z minulosti, z nedávné minulosti a pak je to vydáváno za hotový postoj. To co dnes vyšlo v některých médiích, tuším v Hospodářských novinách, je věc, která by přes tuto vládu neprošla. Takže nic takového ani ministr zdravotnictví nepředkládal a nenavrhoval.

Miroslav Kalousek, ministr financí: On to ani neměl v úmyslu předložit.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ale i kdyby to náhodou předložil, tak by to neprošlo.

Lidové noviny: Já mám, pane premiére, na vás dva dotazy. První dotaz je k tomu, jestli vláda dnes projednávala poslanecký návrh novely zákona o pozemních komunikacích, který řeší řidiče pod vlivem návykových látek? A pokud ho projednala, tak bych se rád zeptal, jestli ho podpořila a proč? Druhý dotaz, pane premiére, příští týden začíná schůze Sněmovny, která má hlasovat o daňovém balíčku. To jednání se může teoreticky protáhnout až za jednání kongresu ODS, na kterém se bude volit vedení. Chtěl bych se zeptat, budete prosazovat společně se svými koaličními partnery to, aby to hlasování o klíčovém zákonu, se kterým je spojena důvěra vládě, bylo až po kongresu ODS?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já začnu tou druhou otázkou. Jak a kdy a o čem se bude hlasovat, to ponechme prosím dalším dnům a týdnům. Teď nemá vůbec žádný význam na toto téma spekulovat. Co se týče poslaneckého návrhu poslanců a poslankyň paní Navrátilové, pana Rusnoka atd., který se týká zavedení tzv. analytického principu zjišťování ovlivnění řidičů návykovými látkami, tak na základě i odborného stanoviska Ministerstva zdravotnictví, které je gesčním resortem, které uvedlo i ústy pana ministra, že je to technicky realizovatelné, tak vláda schválila souhlasné stanovisko s tímto návrhem.

Reuters: Dobrý den, já bych měl dvě otázky. Jedna směruje k tomu summitu Evropské unie a k bankovní unii. Zatím to vypadá, že Švédsko, Německo moc nespěchají s tím bankovním dozorem, teď se k tomu přidává Británie, tak se chci zeptat, jestli to vypadá, že se tam formuje nějaká eventuálně koalice, která by to mohla trochu chtít brzdit, jaká je pozice ČR, jestli se k tomu přidá? A jestli můžu druhou věc na pana ministra financí. Vzhledem k těm jednáním, jak už se ptal předřečník, tak se chci zeptat, jak to vypadá s přípravou těch eventuálních variant pro případ, že bude kompromis na těch daních, tzn., že nebudou ty příjmy, se kterými se počítá. Tak jaká je ta příprava? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Musím říci, že my nejsme ve svém postoji izolovaní, že máme velice intenzivní kontakty, např. ohledně té zprávy předsedy Evropské rady Van Rompuye je náš postoj velmi blízký postoji holandské vlády nebo švédské vlády. Čili tady skutečně fungujeme v jakési širší koalici a já musím říci, že kdyby měla být schvalována bankovní unie v té podobě, v jaké je předložena, tak bezesporu bychom to vetovali.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Velmi stručná odpověď. Připravovat jakékoli varianty na nějaký kompromis nemohu, protože o žádném kompromisu nejsem ani informován. Žádný nebyl uzavřen. Nejenom ministr financí, ale i jeho politická strana s mírným údivem sledují diskusi uvnitř ODS. Nemohu říct, že bychom se v ní zcela orientovali. O nějaké změně je možné jednat, až přijde předseda té strany a předseda vlády, s nikým jiným o tom jednat nebudeme, a požádá nás o to, abychom jednali o nějaké změně. To já ani nevím, jestli udělá. Já se ho na to ani neptám. Přijde-li, tak s ním samozřejmě budeme seriózně jednat, s nikým jiným o tom jednat nebudeme. My zatím nevíme, jestli pan předseda vůbec přijde. Jediná varianta, kterou já přiznám, se pracovně připravuje do šuplíku pro případ, že by ten konsolidační balíček neprošel vůbec. Jako ministr financí v demisi bych musel předložit rozpočet na platnou legislativu. Takovou variantu připravuji. To je pravda. Jestli zůstane v šuplíku nebo jestli ji v té demisi budu předkládat na vládě, to nevím.

Hospodářské noviny, Petr Lukáš: Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, jestli se vláda dnes dohodla a kolik dá příští rok na podporu obnovitelných zdrojů a jestli už tam jsou nějaké návrhy, jak to vlastně platit po roce 2013?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Vláda o tomto bodu nejednala, mimo jiné i proto, že dnes probíhá např. jednání zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a představitelů českého průmyslu, takže nás samozřejmě vede zájem o názor průmyslníků k tomu, že není důvod s tímto návrhem spěchat. My jsme si samozřejmě vědomi té obrovské zátěže, které obnovitelné zdroje energie přináší i do nákladů v oblasti průmyslu.

Televize Nova, Štěpánka Čechová: Pane premiére i pane ministře, prosím o reakci. Pokud tedy říkáte, že to, co se napsalo kolem Všeobecné zdravotní pojišťovny, není aktuální, je pro vládu aktuální řešit situaci ve VZP, případně přemýšlet o navýšení peněz ve zdravotnictví, ať už zvýšením poplatků nebo jinými opatřeními? Je takové opatření momentálně v projednávání?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Nemá teď význam bavit se o konkrétních věcech, protože nic nebylo předloženo a ani nebyl úmysl něco takového předložit. Takže to, že někde běhala nějaká 25 nebo 26 pracovní verze materiálu, který nebyl nijak politicky schválen, tak je z tohoto pohledu úplně irelevantní. To že systém zdravotního pojištění je součástí veřejných financí, tak nás samozřejmě vede k tomu, že sledujeme vývoj tohoto systému. Vývoj, kde se rýsuje určitý deficit, a určitě se touto věcí bude vláda ČR a samozřejmě Ministerstvo zdravotnictví zabývat.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Odpověděl bych stejně. VZP je v deficitu, tzn. nějaké řešení je samozřejmě nezbytné. Zda bude stačit z úrovně Ministerstva zdravotnictví nebo z úrovně vlády je spíš věcí materiálu pana ministra zdravotnictví. Ale řešit deficit ve VZP ještě neznamená automaticky říkat, že se tam budou zvyšovat příjmy. Musí se prostě změnit bilance, ano.

ČTK: Ti poslanci ODS, kteří odmítli daňový balíček, už nyní nehovoří jenom o něm, ale o revizi celé vládní strategie. Tak co na taková slova říkáte a je pro vás za nějakých okolností přijatelné, aby se DPH nakonec nezvyšovala vůbec v tom balíčku? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Musím říci, že samozřejmě nebudu zakrývat, že ODS je v době před kongresem, a to vždy bývá poněkud turbulentní doba. Vždycky tomu tak bylo před volebními kongresy, zvláště když ODS byla ve vládě. Bezesporu tomu tak bude i kdykoli v budoucnosti. Takže v mnoha ohledech se ta rétorika jednotlivých představitelů ODS odvíjí od toho, že právě máme za dva týdny kongres. Takže to je jedna věc. Druhá věc, co se týče této skupinky poslanců, tak já mohu pouze zopakovat svůj dlouhodobý a konzistentní názor. Jde-li jim o řešení věcného problému, jak deklarovali, tak nepochybuji o tom, že bude vůle naleznout kompromis. A musí to být kompromis, který bude také dojednatelný s koaličními partnery. Jde-li o něco jiného, jde-li o mocenské přeskupení v ODS, jde-li o výměnu předsedy ODS, tak potom toto slouží pouze jako záminka.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Abych odpověděl já, tak já taková slova vůbec neslyším, která jste tady říkal. Zajisté ode mne nelze spravedlivě požadovat, abych poslouchal úplně všechno.

Česká televize, Jana Čermáková: Dobrý den. Já bych kolegu doplnila, byť trošku jinou otázkou taky k tomu daňovému balíčku. ODS má tři varianty, jak dál s balíčkem. Ta vaše, pane premiére, je pro vás pravděpodobně jediným možným ústupkem. Rebelové by zase nejraději současný stav zachovali. Dá se ještě udělat něco pro to, aby vláda nepadla, a neuvažujete třeba o tom, že nakonec nespojíte hlasování o balíčku s důvěrou? A ještě jedna podotázka prosím. Pokud mám správné informace, tak TOP 09 chce také měnit balíček, a to konkrétně tak, že osamělým důchodcům nevezme dávku na bydlení. Tak jestli by se tím celý balíček nenarušil, nezborti, jestli byste s takovou změnou souhlasil? A na pana ministra financí, kolik by to případně stálo? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak za prvé, já musím říct, že z ústavního hlediska vláda již spojila hlasování o tomto zákonu s důvěrou a to je krok, který již byl proveden a není možné teď uvažovat, jestli ano nebo ne. Prostě stalo se a je to nevratný mechanismus. To za prvé. Za druhé, o té konkrétní podobě případných úprav tohoto balíčku se bude jednat a musí být koaličně dohodnut. A z tohoto pohledu prostě představa, že si nárokovat změny může pouze někdo a někdo jiný nesmí, tak to musím říci, naprosto férově a korektně, že tak asi být nemůže. Ta výsledná podoba prostě musí být koaličně dohodnuta a musí být odhlasována všemi poslanci vládní koalice.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Ptáte-li se na ten pozměňující návrh, tak on ho dnes komentoval pan ministr Drábek. Asi by bylo unfair říct, že to je iniciativa výlučně TOP 09. Pokud vím, je to připravovaný pozměňující návrh několika koaličních poslanců a poslankyň ze všech koaličních stran. Oni mě s tím seznámili. Představuje to dopad do státního rozpočtu zhruba 300 mil. korun. Směřuje to skutečně k otázce bydlení osamělých důchodců a já jsem na to reagovat tak, že pokud to bude koaličně dojednatelné a budou-li s tím souhlasit všechny koaliční strany, tak že jako ministr financí tomu nebudu bránit. Ale samozřejmě podmínka je, že s tím musí souhlasit všechny koaliční strany.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já nejenže nejsem proti, ale my jsme o té novele uvažovali po schválení konsolidačního balíčku, pokud by se načetla ještě v průběhu druhého čtení. Protože tam se opravdu objevila jistá legislativní díra, nebo distorze, kterou je potřeba ošetřit. My jsme si toho byli vědomi a koaliční poslanci kolem paní poslankyně Kohoutové na tom pracovali.

Televize Prima, Jakub Weinlich: Dobrý den. Já bych se zeptal asi pana ministra financí, jak dlouho by měla pracovat ta skupina, která má připravovat ty legislativní návrhy okolo té alkoholové aféry a jestli uvažujete o tom, že by se některé ty zákony připravovaly v nějakých zrychlených lhůtách, aby vešly co nejdříve v platnost? Děkuji.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Tak některé jsou samozřejmě už v běhu. Já znovu opakuji, takový ten klíčový zákon, novela zákona o povinném značení lihu, byl předložen ještě před metanolovou aférou. Tady se spousta věcí v boji s nelegálním obchodem nejenom s etanolem, ale i s cigaretami a pohonnými hmotami děly před metanolovou aférou, akorát že se děly zcela mimo zájem médií. Takže by bylo asi trochu nepravdivé říkat, že jsme začali pracovat až teď. Ta koordinační skupina bude koordinovat průběh prací, které musí udělat jednotlivé resorty. S největší pravděpodobností ano, některé návrhy zákonů by mohly procházet zrychleným čtením, protože nepředpokládám tam v tomto případě opoziční odpor.

Reuters: Já bych si dovolil ještě dvě. Pana ministra financí bych se zeptal. V té diskusi o tom balíčku také zaznělo, že jedna z cest k tomu možnému kompromisu je drobná úprava sice nesouvisejícího, nicméně celkově v té atmosféře souvisejícího balíku, tzn. církevních restitucí, a sice konkrétně pan poslanec Doktor hovořil o tom, že je pro něj problematické zvyšovat daně v situaci, kdy v rámci tohoto napravování křivd se uvažuje o tom, že by církve byly osvobozeny od daně z převodu nabytého majetku. Tak jestli třeba tohle je pro vás možná cesta, jako jedna z eventuálních ke kompromisu? A na pana premiéra bych si ještě dovolil jednu. Z toho co vám říkají vaši zástupci v té pracovní skupině, jestli to spíše vypadá, že je tam nějaká naděje na dohodu nebo ne? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já mohu pouze zopakovat tu tezi, kterou jsem tady již řekl. Jde-li skutečně o věcný obsah politiky, tak to určitě míří k nějaké dohodě. Jde-li o něco jiného, např. o změnu předsedy ODS, případně předsedy vlády, no tak to zcela zjevně k žádné dohodě spět nemůže. A já těm kolegům do hlavy nevidím. Já pouze chci věřit tomu, co oni říkají, že jim jde o věc, nikoli o mocenské přeskupení v ODS od samého počátku. A co se týče církevních restitucí, doplní mě určitě pan ministr Kalousek. Já chci zdůraznit, že je to znění, které bylo vráceno ze Senátu, tzn., tam již není možné provádět žádné pozměňovací návrhy. Nemluvě o tom, že je tam symetrický přístup, který byl u všech restitucí. Tzn., ten převod nebyl zatížen příslušnou daní, ale doplní mě pan ministr financí.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Pokud jsem hovořil v souvislosti s kompromisem u konsolidačního balíčku také o zákonech týkajících se penzijní reformy a také o církevních restitucích, tak nechci nic nového. My se chceme ujistit, že pokud se bude tady hledat kompromis, tak to všechno ostatní, co již bylo dohodnuto, platí. Protože kdyby to neplatilo, tak by to byla skutečně vážná odpověď na otázku, zda vláda má či nemá většinu. Já předpokládám, že to platí a že nějaké změny se tam dělat nebudou. Už jenom proto, co řekl pan premiér, je pravda. Všichni restituenti byli osvobozeni, v případě prvního prodeje restituovaného majetku, od daně z převodu nemovitosti. Já nevidím důvod, proč v případě jednoho jediného restituenta dělat diskriminační nevýhodu.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, pokud už není žádný dotaz, tak vám děkujeme za pozornost, za účast a hezké odpoledne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter