Tiskové konference

18. 4. 2018 9:34

Tisková konference po jednání vlády, 18. dubna 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám pana vicepremiéra Richarda Brabce, paní ministryni práce a sociálních věcí Miroslavu Němcovou a také ministra spravedlnosti pana Roberta Pelikána. Prosím pana vicepremiéra, aby se ujal úvodního slova.

Richard Brabec, 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Dobrý den, dámy a pánové, já začnu evropským okénkem. My jsme se dneska v rámci evropské problematiky bavili o několika bodech a dovolte mi, abych zdůraznil dva z nich. Jedním z těch bodů byla strategie podpory Čechů v institucích Evropské unie, kdy vláda za prvé projednala souhrnnou zprávu o plnění strategie podpory vlastně našich pracovníků našich zaměstnanců nebo zaměstnanců komise Evropské komise za minulé období, tedy 2015 až 2017, a také vlastně přijala novou koncepci na nové období od letošního roku do roku 2020. Já bych tady chtěl zdůraznit, že jednoznačně jsme dospěli k názoru, že v minulém období ta podpora Čechů v institucích Evropské unie prostě nebyla dostatečná, samozřejmě vyplynulo to i z debat s těmi lidmi, které jsme aktivně začali organizovat jako nová vláda, a máme tam opravdu nevybroušený diamant, protože máme samozřejmě celou řadu velmi kvalitních lidí. Dříve jsme tam spíše vyváželi vysloužilé politiky, ale máme tady celou řadu kvalitních mladých lidí, i na jednotlivých resortech, kteří mají zájem se v rámci Evropské unie profilovat. Tzn. máme zájem tam prosadit více našich zástupců, aktivně proto i politicky pracovat z hlediska lobbingu samozřejmě, protože ten je nezbytný pro zajištění toho, abychom našim lidem, abychom jim pomohli zajistit zajímavé pozice. To je samozřejmě potom něco, co můžeme jako Česká republika výrazně využívat. Tzn. ten náš hlas musí být více slyšet a máme na to určitě kvalitní pracovníky. Tzn. ministerstva mají teď za úkol, aby nominovala ještě více svých expertů na volná místa, a také se samozřejmě budeme výrazně zaměřovat na obsazení vysokých postů v rámci Evropské komise, protože příští rok, jak všichni samozřejmě víte, jsou volby do Evropského parlamentu, bude nová Komise, takže je tady velice významný prostor, musíme s tím začít co nejdříve. 
Dále jsme také probírali strategii na podporu stabilizace a rozvoje zemí Sahelu pro příští období. A tam vlastně už pan premiér, který v rámci své návštěvy Bruselu v únoru zmínil, že Sahel je klíčovým regionem z hlediska bezpečnosti a migrace. My jako Česká republika se na podpoře Sahelu, nebo zemí Sahelu, budeme podílet finančně z rozpočtu Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra, celkem 4.000.000 eur v letošním roce. Také jsme rozhodli o vzniku zastupitelského úřadu s působností pro země Sahelu. 
Tak a další informace je z mého z mé oblasti. My jsme s panem ministrem zemědělství dnes předkládali informaci, která se týká přípravy realizace vodních nádrží, v rámci boje proti suchu. Tady jsme vládu informovali a požádali jsme ji o podporu, schválení. Bylo schváleno pokračování na třech projektech z těch čtyř původně navrhovaných. Jsou to vodní díla Senomaty, Šanov na Rakovnicku a potom velké vodní dílo Vlachovice ve Zlínském kraji. Tam je to obzvlášť výrazné, protože skutečně i na naší vládní návštěvě, na našem vládním výjezdu do Zlínského kraje jsme si jednoznačně ověřili, že to dílo má velkou podporu místních a skutečně tam může řešit problém s nedostatkem vody. Samozřejmě bavíme se o horizontu poměrně vzdáleném, protože vodní dílo Vlachovice by podle toho plánu bylo uvedeno do provozu v roce 2030 a samozřejmě naším velkým cílem je, aby to bylo co nejdříve, tedy dříve než v roce 2030. A teď připravujeme vlastně předprojektovou přípravu, která by měla být dokončena do 30. dubna příštího roku, a následně začne příprava projektu. Naopak jsme rozhodli, že vodní dílo Pěčín, což je vodní dílo v Královéhradeckém kraji, na základě diskusí s Povodím Labe v tomto případě, s Královéhradeckým krajem i s místními obcemi, tak nezískal dostatečnou podporu v regionu. Jsou tam zatím jiné možnosti alternativní možnosti, jak zajistit vodu pro část tohoto regionu, a proto vláda rozhodla, že zatím budou práce další přípravné práce na vodním díle Pěčín pozastaveny a případně se k tomu vrátíme v dalším období. Děkuji.

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Ke snížení růstu platů ústavních činitelů prosím o vyjádření paní ministryni.

Jaroslava Němcová, ministryně práce a sociálních věcí ČR: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já si dovolím doplnit pana vicepremiéra Brabce. Já jsem dnes vládě předložila návrh úpravy zákona 236 z roku 1995, který  se týká odměňování ústavních činitelů. A tato předkládaná úprava znamená ve stručnosti zabrzdění nárůstu platů, který byl nastaven nebo nastartován od roku 2016. Platy ústavních činitelů se počítají každoročně ze základny, která vychází z průměrného platu v nepodnikatelské sféře. Původně měl ten růst pro příští rok meziročně znamenat to, že místo 2,5 koeficientu bude použit koeficient 2,75. Rozhodli jsme se tady tou novelou ten nárůst zmrazit tím, že bude i pro rok 2019 použit koeficient dvou a půl násobku průměrného platu. Ve finále s odhadem, protože ještě neznáme průměrnou výši mzdy, hovoříme v číslech o tom, že původně podle původního znění zákona by měl plat poslance bez dalších navýšení za funkce, který je dnes 75.900 Kč, by podle původního znění zákona, by znamenalo to navýšení na cirka 91.000 Kč a podle nové úpravy asi 82.700 Kč. Zároveň do návrhu novely zákona implementujeme návrh rozhodnutí Nejvyššího soudu, kdy navíc zpřesňujeme ten mechanismus výpočtů, kde se do průměru nepočítá se průměrná mzda, ale počítá se průměrná mzda na přepočtený počet pracovníků, tzn. ta základna ještě bude o něco nižší. Důvod, který nás vedl k přípravě této novely, je zcela jednoduchý a prozaický: v roce 2015, kdy bylo nastartováno rozmražení platů ústavních činitelů, byly nastaveny koeficienty, tak ta situace od té doby  se značně podstatně změnila a mimo jiné meziročně dochází k nárůstu i tak průměrné mzdy, je průměrných mezd, proto považujeme za rozumné a za správné, že není důvod, aby z roku 2018 2019 došlo k nárůstu takovému, který by představoval opravdu skokové navýšení, ale ve srovnání s ostatními s ostatními částmi hospodářství a jiné podnikatelské sféry bude naprosto kopírovat situaci na trhu a na trhu práce, to když ponecháme stávající stav.

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: A projednané poslanecké návrhy shrne pan ministr Pelikán.

Robert Pelikán, ministr spravedlnosti: Děkuji. Předtím ještě jediná věta k tomu předchozímu, a to, že čeho se nedotýkáme v té navrhované změně, tak jsou platy soudců a státních zástupců, ty necháváme tak, jak jsou upravené, dotýkáme se jenom platů poslanců nebo jiných politiků.
Pokud jde o ty poslanecké návrhy, vláda přezkoumala 3 návrhy a tentokrát nenalezla zalíbení ani v jednom, takže jsme si odsouhlasili 3 negativní stanoviska. Jednalo se v první řadě o návrh poslanců Čižinského, Bělobrádka a dalších na změnu zákona o regulaci reklamy, kde poslanci chtějí zakázat reklamu na pohřební služby i v okruhu 500 m od zařízení zdravotnických a zařízení sociálních služeb, kde vláda dospěla k závěru, že by to bylo velmi nepraktické, protože zejména ve větších městech, když si uděláme kružnice kolem každého takového zařízení, tedy s tím průměrem 500 m, tak zjistíme, že bychom pravděpodobně pokryli celá ta města anebo skoro a asi to ani nebylo tím cílem a zároveň jsme přesvědčeni, že to, co pochopitelně lidi uráží a vadí jim, tzn. že skutečně při vstupování do nějakých areálů se setkávají s takovými nevhodnými reklamami, tak to už lze nyní řešit pomocí ustanovení, které tam je a které říká, že reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
Druhý návrh, který si vysloužil naše negativní stanovisko, byl návrh poslanců Martínka, Michálka a dalších na vydání zákona o výběru osob do řídicích a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a vlastnické politice státu, tzv. nominační zákon, kde si, bohužel, autoři toho zákona vůbec neuvědomili vazby na obchodní právo, konkrétně úpravu obchodních korporací, protože to z větší části jsou obchodní korporace, musí se těmi pravidly řídit a ta pravidla jsou často v konfliktu, plus tam byla řada dalších problémů a místy i pochybnosti o souladu s naším ústavním pořádkem. Hnutí ANO samo připravuje jinou alternativu řešení těchto otázek.
Poslední potom byl návrh poslanců Jurečky, Miholy, Čižinský a dalších na změnu zákona o ochraně osobních údajů, kde v kostce a v podstatě se autoři pokoušejí změnit tímto návrhem zákona evropské nařízení, respektive rozsah aplikace toho evropského nařízení, a to pochopitelně se podařit nemůže, takže i zde negativní stanovisko. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter