Tiskové konference

19. 6. 2012 13:03

Tisková konference po jednání vlády, 19. června 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Začíná tisková konference po jednání vlády s předsedou vlády Petrem Nečasem. Pane premiére, poprosím vás o úvodní vyjádření.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky se dnes zabývala celou řadou bodů, včetně konkrétních návrhů zákonů. Schválili jsme dnes například návrh novely zákona o spotřební dani. Tato novela přináší většinou technické změny v úpravě spotřebních daní, které jsou motivovány potřebou sladit český daňový systém s právem Evropské unie. Ty hlavní změny jsou následující. Za prvé zvýší se sazby u tabákových výrobků, což je nutné k 1. lednu 2014. To znamená, tam se zvýší příjem státního rozpočtu o 1,7 miliardy korun. Zvýšení daně má být rozloženo do let 2013-2014. Důvodem zvýšení daně z přidané hodnoty od příštího roku o jeden bod, kdy základní sazba stoupne na 21 %. Vyššímu zatížení, zejména drahých cigaret, je lepší se vyvarovat z toho důvodu, že by podporovalo změnu spotřebitelských preferencí a vedlo k přechodu od drahých cigaret k levným, což by vedlo k poklesu výnosů spotřební daně mimo jiné i proto, že těch levných je větší trh z hlediska nezákonného kontrabandu a pašování. V roce 2013 by tak měla cena krabičky cigaret stoupnout zhruba o dvě koruny a do roku 2014 o další dvě koruny. Další změnou je zavedení možnosti zajištění daně k úhradě nedoplatků na všech daních, jejich příslušenstvích, zavedení možnosti celnímu úřadu stanovit povolení další podmínky k zabezpečení výrobků v daňovém skladu a zabránit jejich neoprávněnému použití. Je tam také možnost vrácení daně z minerálních olejů použitých pro mineralogické a metalurgické procesy a zpřesnění vracení daně u tzv. ostatních benzínů. Je tam také možnost odběratele tabákových nálepek požádat o snížení jejich úhrady při odběru, nebo o snížení zajištění hodnoty tabákových výrobků při jejich odběru. Vláda také schválila návrh zákona o místních poplatcích. Předložený návrh upravuje vybrané parametry, to znamená, především vymezuje okruhy poplatníků a výši sazeb několika místních poplatků. Mezi ty nejdůležitější změny patří, u místního poplatku za odpad budou osvobozeny osoby umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo zařízení pro děti. U místního poplatku ze psů je přesněji upraveno uplatňování snížené sazby, pokud je držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který nemá žádný jiný zdroj příjmů. U místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se zvyšuje horní hranice na třicet korun na osobu a den a podobně. Dnes jsme také schválili návrh novely zákona o odpadech. Cílem je odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které byly kladeny na subjekty nakládající s odpadem, při zachování dostatečné ochrany životního prostředí. Jednotlivá opatření prioritně směřují ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Původci odpadů s výjimkou obcí nově nebudou povinni zpracovávat plán odpadového hospodářství. Odpadový hospodář bude mít možnost vykonávat svou funkci pro libovolný počet původců, oprávněných osob a provozoven. Původce nebezpečných odpadů již nebude muset žádat o souhlas k jejich shromažďování a evidenci, při přepravě nebezpečných odpadů bude vedena elektronicky bez nutnosti vyplňování a rozesílání několika evidenčních listů. Tento návrh obsahuje i zjednodušení ohlašování zařízení k nakládání s odpady, elektronizaci hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a úpravy některých ustanovení, která byla změněna nebo doplněna tzv. euronovelou zákona o odpadech a u nichž se prokázalo, že v praxi způsobují nejasnosti. Takže tento zákon má především zjednodušit život podnikatelům. Vláda také začala dnes projednávat návrh materiálu, který se týká přípravy státního rozpočtu na příští rok a střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015 s tím, že o těchto věcech budeme jednat i na příštím jednání vlády. Naším cílem je samozřejmě, aby státní rozpočet na příští rok byl sestaven tak, aby deficit veřejných financí v roce 2013 byl pod 3 % HDP. To znamená na úrovni 2,9 % HDP. Jak jsem již řekl, saldo státního rozpočtu by tedy v tom příštím roce bylo podle tohoto materiálu, kterému se ještě budeme věnovat, mínus sto miliard korun. Vedle toho jsme dnes projednali některé další návrhy, včetně prodeje povolenek zbývajících v rezervě pro nové účastníky, které předložilo ministerstvo životního prostředí. Dámy a pánové, jsem připraven zodpovídat vaše dotazy.

Česká televize, Eva Davidová: Dobrý den. Chtěla bych se prosím zeptat v reakci na tvrzení Omnipolu, který tvrdí, že jednal s Bartákem a Staňkem a s paní Vlastou Parkanovou nikoliv. Zároveň řekl, že posudek je zavádějící, podle kterého tedy Casy byly předražené. Jestli to vnímáte jako argument, že Vlasta Parkanová neudělala chybu, anebo jestli právě proto si myslíte, že by měla být vydána k trestnímu stíhání?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím v první řadě říci, že nemám znalosti toho spisu a jako každý zodpovědný poslanec si počkám na rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, jehož členové se zřejmě seznámí s většími podrobnostmi a já samozřejmě se budu v mnoha ohledech řídit i jejich názorem a jejich doporučením. Chtěl bych také zdůraznit, že smyslem hlasování v poslanecké sněmovně není to, zda kterýkoliv poslanec nebo poslankyně je vinná nebo nevinná, to podstatou toho hlasování o vydání k trestnímu stíhání není. Názor Omnipolu není překvapivý, oni samozřejmě tento obchod, jehož jsou integrální součástí, hájí a asi těžko můžeme očekávat, že by připustili, že tam bylo něco v nepořádku.

Český rozhlas, Martina Spěváčková: Dobrý den. Já bych měla dvě otázky k té novele zákona o spotřebních daních. První je, že zdravotní expert ODS Boris Šťastný navrhuje, aby ty peníze ze zvýšení spotřební daně na cigarety šly na boj s kouřením, na léčbu rakoviny a podobně, aby se nerozpustily v rozpočtu. Tak zda by tenhle návrh měl vaši podporu? A druhá je, že odborníci a lékaři varují, že ten efekt zdražení cigaret je malý. Konkrétně třeba u prevence u mladistvých, že ta cena je příliš malá, takže oni si ty cigarety budou moci kupovat i tak, poté co se zdraží o čtyři koruny.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já jsem známý jako zapřísáhlý agresivní nekuřák, takže já samozřejmě vítám každý krok, který vede k boji proti kouření. Já jsem mnohokrát řekl, že kdyby nebylo černého a šedého trhu, tak nechť krabička cigaret stojí klidně 150 korun. Já bych s tím neměl vůbec žádný problém. Nicméně všichni víme, že by to okamžitě vedlo k masovému nárůstu pašování a nelegální výroby cigaret, takže by to nic neřešilo. Musím říci, že obecně vždycky s rozpaky přijímám ten princip, že část obecných daňových příjmů má být omašličkována a použita na nějaký konkrétní účel. Musím říci, že prakticky s výjimkou důchodového pojištění jako součásti sociálního pojištění, některých věcí, které se týkají spotřební daně na minerální paliva, takže důsledně držíme princip neadresnosti daňových příjmů. Čili já tyto návrhy vždy přijímám s velkými rozpaky. Tím ale nepopírám, že by měly být ve státním rozpočtu vyčleněny nějaké prostředky na boj proti kouření. Co se týče toho malého efektu. Já myslím, že jednou z klíčových vlastností té novely je, že jsme se právě snažili zabránit tomu, aby došlo k přechodu od těch drahých cigaret k těm levnějším cigaretám. Protože právě, kdybychom ten trh těmi daňovými opatřeními dotlačili k tomu, že budeme posilovat ty levné cigarety, tak to právě zvyšuje přístupnost pro děti a mladistvé a mladé lidi k těm cigaretám. Takže i proto jsem tady zdůraznil některá ta opatření dělaná tak, aby to nevedlo k tomu, že se bude přecházet od těch dražších značek k těm levnějším značkám. V prvé řadě jsem přesvědčen, že boj proti kouření u dětí a mládeže nemůže být primárně založen na vytvoření nějaké cenové bariéry, protože to je nerealistické. Musí být především založen na výchově, mimo jiné na výchově ke zdravému životnímu stylu, ke kterému kouřen nepatří.

E15, Šindelář: Já mám dotaz k ČSA. Jestli se nemýlím, tak vláda dnes schválila převod akcií ČSA pod Aeroholding. Dotaz zní jestli, pane premiére, připouštíte variantu, že by se provoz ČSA úplně utlumil? Řekněme došlo by k nějakému řízenému bankrotu a vy byste si třeba řekli, ano, zachránili jsme, co se dalo a převedli jsme do Aeroholdingu všechny bonitní činnosti a udělali jsme všechno možné pro záchranu. A následný dotaz, který na to navazuje. Jak vidíte pravděpodobnost, že se pro ČSA podaří nalézt strategického partnera, řekněme třeba letos nebo příští rok? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Děkuji. Problém ČSA je dlouhodobý a dlouholetý. Já chci říci, že celá řada aktivit, které původně byly součástí ČSA, byly již pod ten Český Aeroholding převedeny a toto byla vlastně jakási ta zbytková podstata toho samotného leteckého provozovatele, protože ty další záležitosti, které se týkaly údržby a handlingu, charterových letů a podobně, již byly převedeny. Já pevně doufám, že ČSA bude schopno fungovat. Ten negativní závěr, který jste tady zmiňoval, by samozřejmě měl širší dopady. Za prvé by se samozřejmě jednalo o zánik vlajkového národního dopravce, což bychom tedy mimochodem nebyli první zemí, kterou to postihlo. Já bych chtěl připomenout, že v minulých deseti letech zanikly tak známé společnosti, jako byl Swissair, nedávno Malev. Ale že by to mělo negativní dopady i na ostatní součásti Českého Aeroholdingu, mimo jiné i na provoz Letiště Praha, protože stále významný koláč toho provozu Letiště Praha zabezpečují České aerolinie a opět bych uvedl konkrétní případ, že krach maďarského Malevu vedl k tomu, že na letišti v Budapešti je v podstatě jeden terminál úplně uzavřený. Čili to má širší dopady. Co se týče partnera, samozřejmě že by to bylo ideální. Čím rychleji by se našel, tak tím lépe. A právě ta restrukturalizace v rámci Českého Aeroholdingu umožňuje i efektivnější nalezení tohoto strategického partnera, protože s tím je možné jednat, které všechny činnosti, které jsou dnes pod Českým Aeroholdingem a původně byly pod ČSA, o které by měl zájem a které by případně převzal vedle toho jádrového provozu leteckého dopravce. Čím dříve se to podaří tím lépe, ale samozřejmě nemějme žádné iluze, že by v současné době byla nějaká dychtivá touha po akvizicích v oblasti letecké dopravy a že by tady stál zástup zájemců o české aerolinie. Bohužel tomu tak není.

Mediafax, Jan Kálal: Pane premiére, dovolte, abych se vrátil k tomu přerušenému projednávání přípravy rozpočtu. Mě by zajímalo, podle návrhu ministerstva financí by měl rezort dopravy přijít meziročně o 7,6 miliardy korun, jestli to považujete za adekvátní, nebo jak široký je tady podle vás prostor pro diskuzi? A ještě druhý dotaz. Bude to už dva měsíce, co si vaše vláda ve sněmovně obnovila důvěru. Jak to v tuhle chvíli vypadá s koaliční smlouvou, protože dokument, který je na vládním webu, stále odkazuje například na stranu Věci veřejné.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já musím říci, že vláda samozřejmě teprve bude definitivně schvalovat státní rozpočet až v září. Tam teprve bude stanovena definitivní výše jednotlivých kapitol a vláda také určí své rozpočtové priority v rámci schvalování návrhu státního rozpočtu, který musí být předložen do sněmovny do konce září. Čili v tuto chvíli všechna čísla, která jsou uváděna pro jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, mají indikativní charakter proto, aby jednotlivé rezorty mohly ty rozpočtové kapitoly rozepsat do svých rezortů. Takže o všech těchto věcech budeme ještě jednat. To že v té nebo oné kapitole je taková nebo onaká číslovka, tak v tuto chvíli není závazné a nebude to závazné ani dokonce po schválení tohoto materiálu. Bude to závazné pro to, aby ta čísla byla použita k rozpisu jednotlivých kapitol. Ale definitivní čísla budou až po schválení návrhu státního rozpočtu.

Mediafax, Jan Kálal: Jenom ještě ta druhá otázka, jestli dovolíte, tu koaliční smlouvu.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: My jsme jasně deklarovali, že se budeme řídit tím revidovaným zněním z 15. dubna a to nadále platí. Ty technické úpravy samozřejmě budou provedeny, ale obsahově jsme jednoznačně deklarovali, že se ten dokument nebude nijak lišit.

ČTK: Já bych se ještě vrátil k té kauze letounů Casa a vydání paní místopředsedkyně Parkanové. Od některých poslanců TOP 09 dnes v tisku zazněly výtky, že za tím jejím obviněním stojí ministr obrany Vondra a že se tím snaží zakrýt své problémy s kauzou Promopro. Tak co soudíte o takových výrocích od vašich koaličních partnerů? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ano, já jsem zaznamenal výrok pana poslance Korteho, který řekl, že za tímto obviněním stojí pan ministr obrany Vondra a že vzhledem ke svým americkým kontaktům není překvapivé, že ta firma, která udělala posudek, je americká a že ten podnět přišel ze Spojených států amerických. Já mohu pouze konstatovat, že jsem rád, že opět po 22 letech má Česká republika bdělého politika, který je schopný briskně odhalit spiknutí amerických imperialistů.

TV Nova: Mám prosbu, jenom jestli jste už odevzdal majetkové přiznání a zda tam třeba budete přiznávat takové věci jako vaše kolegyně z ODS, tuším paní Lenka Kohoutová, která přiznala dar jeden kilogram kávy? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak musím říci, že mě jedním kilogramem kávy nikdo nepoctil. Samozřejmě že budu odevzdávat, jako každoročně, toto přiznání. Mám ho dokonce teď položené na stole a teď na něm zrovna pracuji. Budu překvapivý tím, jak je mé majetkové přiznání nudné i v uplynulých x letech.

iDnes, Kopecký: Pane premiére, já bych se chtěl zeptat na takovou věc. Vlastně tady před tiskovou konferencí byl podniknut pokus, aby novináři dopředu nahlásili otázky, na co se chtějí ptát. Tak jsem se chtěl zeptat, zda to bylo s vaším vědomím, nebo je to jenom iniciativa vašeho mluvčího nebo tiskového odboru a jaký má být smysl tohoto opatření? Zda to byl nějaký jednorázový úlet nebo by to mělo být takto trvale, že by novináři dopředu hlásili, na co se chtějí zeptat? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já vůbec nevím, o čem mluvíte. Ne, samozřejmě, dotazy klaďte libovolně.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: A to tak vždycky tady bylo.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Od koho ten pokus byl učiněn?

iDnes, Kopecký: Dostali jsme, novináři byli obcházeni zaměstnancem tiskového odboru, prý na pokyn vašeho tiskového mluvčího, že máme dopředu nahlásit své otázky. Tak se právě ptám, jestli je to s vaším vědomím a jaká je ambice tohoto opatření? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Rozhodně to není s mým vědomím a všichni víte, že můžete klást libovolné dotazy, jako tomu bylo v minulosti. Je tomu tak i dnes a je tomu tak i v budoucnosti. Jediné, čemu to tak rychle mohu přičíst, je služební horlivost, kdy byla snaha identifikovat i otázky, které běží třeba i v průběhu dopoledne v médiích, abych na ně teoreticky byl připraven. Přičítám to spíše služební horlivosti, a jak jistě víte, pane Kopecký, nikdy jste v otázkách omezeni nebyli. Je pravda, že já jsem byl někdy omezený odpovědí.

E15: Ještě k agendě vlády. Jak dopadl ten projekt PPP pro dálnici D3 a jestli vy osobně jste stoupencem projektu PPP pro výstavbu dopravní infrastruktury? Dík.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já musím říci, že my jsme přerušili tento projektový záměr, tento materiál na jeden týden, protože je ještě nezbytné tam dopracovat některé záležitosti, které souvisí s koncesním řízením, se zadáváním. Vláda je samozřejmě toho názoru, že to musí být otevřené výběrové řízení. Musím říci, že do značné míry přistupuji k tomuto kroku, k zavedení PPP projektu s velkou opatrností, protože v nich někdy bývá spatřován takový jednoduchý způsob, jak nějakým způsobem urychlit investiční výstavbu v oblasti infrastruktury. Ale ono to má i celou řadu záporných stránek, komplikované právní procedury. Vzniká tím mimo jiné kvazimandatorní výdaj, protože jestli zde vzniká dlouhodobý závazek splácet nějakou částku, tak ho v podstatě musíme zařadit mezi mandatorní výdaje a jeden z problémů českých veřejných rozpočtů je to, že tam máme příliš vysoký podíl mandatorních výdajů. Čili spuštění tohoto projektu je potřeba připravit velmi pečlivě. Není to ani žádný zázračný šém, který najednou spustí investiční výstavbu, ale současně bychom se neměli zříkat pokusu vytvořit kvalitní projekt a spustit ho.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkujeme za vaši účast i za vaše dotazy a tisková konference končí. Na shledanou.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Děkuji, hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter