Tiskové konference

19. 9. 2018 11:04

Tisková konference po jednání vlády, 19. září 2018

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Tak hezké ráno, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde předsedu české vlády pana Andreje Babiše, vítám zde také ministryni financí paní Alenu Schillerovou a poprosím pana premiéra o úvodní slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády: Takže dobrý den, dámy a pánové, hlavním bodem dnešní vlády bylo schválení rozpočtu na rok 2019 za přítomnosti pana prezidenta. Ještě předtím, než vás budeme informovat, jak to proběhlo, tak mi vláda schválila mandát na neformální summit hlav států a předsedů vlád členských zemí Evropské unie, na který odlétám dnes odpoledne a který se koná v Salcburku až do zítra. Je to neformální summit bez zápisu, budeme diskutovat o migraci, vnitřní bezpečnosti, rozpočtu určitě a brexitu.

Já jen bych chtěl říci, že mě vždycky mrzí ty titulky a zjednodušování mých vyjádření k Frontexu. Frontex byl založen 2004 jako Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnější hranici členských států EU a věřte mi, že já se tomu věnuji. Proto jsem i navštívil Itálii, Maltu, mluvil jsem s paní kancléřkou. A já se chci jen zeptat předsedů vlád, jestli skutečně chceme tady tak masivně budovat paralelní pobřežní stráž, protože každá země má pobřežní stráž. A dokonce když jsem byl na Maltě, tak jsem s jejich lodí i jezdil kolem Malty. Je to debata, jestli skutečně potřebujeme navýšit její rozpočet z 1,9 miliardy eur na 10 miliard eur a jaká je vlastně koncepce řešení ilegální migrace. Já mám v tom úplně jasno a samozřejmě to bude o penězích. Takže o tom je ta debata a já jen můžu říci, že mě vždycky překvapuje, když v srpnu 2008 vyzval šéf Frontexu unijní státy, aby harmonizovaly své předpisy a postupy. Takže já konečně doufám, že ta debata bude velice konkrétní a že se tam jednotlivé země k tomu vyjádří, protože já jsem navštívil operaci Sophia, která má bojovat proti pašerákům a mám o tom dost informací.

A taky se chystám navštívit Frontex, který sedí tedy ve Varšavě a je tam asi 350 úředníků. Proto bych chtěl jen upřesnit ty titulky, že Babiš řekl, že Frontex nepotřebujeme. To není pravda. Já jsem řekl: Chci o tom vést debatu. Chci se zeptat celkově na rozpočet, kde navyšujeme na security in defence z 2 miliard eur na 27. My navyšujeme rozpočet Ministerstva obrany na příští rok o sedm miliard. Takže proč v rámci evropského rozpočtu navyšujeme výdaje na obranu, když zbrojíme jako členské státy. A to jsou jednoduché otázky. A já říkám, že je to o penězích. A tak, jako jsme dali Turecku 6 miliard eur a 3 miliardy z vlastních rozpočtů jednotlivých členských států a 3 miliardy z rozpočtu EU, no tak my potřebujeme peníze. My potřebujeme peníze a vyjednávat se státy severní Afriky a potřebujeme ten Marshallův plán pro Afriku. Takže to jen na upřesnění toho, že není pravda, že já tady říkám o zrušení Frontexu. Já jenom říkám: Kdy už konečně a kdo za Evropskou unii bude vyjednávat s libyjskou vládou, abychom měli možnost, aby v rámci operace Sophia jsme operovali de facto přímo proti pašerákům, kteří vydělávají , a to už znáte, 5,7 miliardy eur ročně. A nejen, že pašují lidi a každý ten ilegální migrant, který se u nás vylodí, zaplatí tři až pět tisíc dolarů, ale oni pašují i naftu a ropu atd. Takže já jsem byl na místě, něco o tom vím a jsem připraven na tu diskusi a česká vláda a my máme velice konkrétní představu, jak řešit ilegální migraci, jak řešit migraci a samozřejmě, má to přímou vazbu na rozpočet.

Ohledně rozpočtu, samozřejmě, mám pro vás dobrou zprávu: My jsme rozpočet schválili. My jsme dnes začínali už v šest ráno. Poprvé vlastně ten rozpočet proběhl jiným způsobem, to znamená, že premiér podporoval paní ministryni financí, že to neprobíhalo jako v minulosti, kdy každý ministr přišel na Ministerstvo financí a potom dělal tiskovou konferenci a říkal: Já jsem chtěl tolik a ten ministr mi dal málo. Takže to proběhlo v úplně jiném duchu a znovu opakuji, a to je ta věčná debata různých našich kritiků o plánu a o plnění. A já říkám: My máme posuzovat rozpočet podle plnění! My na tento rok máme plánovaný deficit 50 miliard a dnes tady mám plnění rozpočtu a k 18. 9. máme plus deset miliard. Plus! Takže 2016 byl přebytkový, 2017 téměř vyrovnaný a já jsem vyzval paní ministryni, aby se snažila i tento rok, aby byl téměř vyrovnaný. I když je plán minus padesát. Takže o tom je ta věčná debata. Ikskrát jsem vysvětloval, že naplánovat evropské peníze je velice těžké a inkaso evropských peněz hraje zásadní roli v plnění rozpočtu. Já oceňuji a chci poděkovat paní ministryni – odvedla skvělou práci. Vyjednávali jsme intenzivně. De facto ještě v květnu byl rozdíl 140 miliard, nakonec došlo k dohodě a myslím, že ten rozpočet řeší tu hlavní strategii naší vlády. To znamená důchody – největší meziroční nárůst v historii naší země. Navýšení platů učitelů a prosadili jsme ne plošné navýšení mezd, ale navýšení mezd, kde to je skutečně potřebné, abychom ty nůžky zavřeli.

Ten nejdůležitější parametr, který pan prezident vždycky kritizoval nebo o něm mluvil, jsou investice. My jsme obviňováni, že neinvestujeme. Není to pravda. V roce 2018 je plán investic 90,1 miliardy, z toho investice z českého rozpočtu 57,7 a z Evropy 32,4, a v roce 2019 je rozpočet, který jsme schválili, 122 miliard, to znamená navýšení o 32 miliard meziročně. Z toho z českého rozpočtu 79,6, to je nárůst o 22 miliard, a z evropského 42,6, to je 10 miliard. Takže znovu opakuji meziročně nárůst investic o 32 miliard. Jsme první vláda, která přišla s tím, že chceme mít dlouhodobý investiční plán. Ten stále připravujeme, chceme ho skutečně připravit pečlivě. Chceme ho i rozdělit na období naší vlády s předpokladem, že vydržíme další tři roky. Takže tomu skutečně věnujeme pozornost. A ano, žijeme v nejisté době, máme tady nějaké spory mezi Spojenými státy a Evropou, hrozí nám cla, všichni straší krizí a my dnes, když máme růst spotřebou a exportem, tak samozřejmě ty investice jsou taky růst. A my se na to musíme připravit, a proto platí, co jsem řekl, když jsem se stal ministrem financí: Máme vždy peníze na výstavbu dopravní infrastruktury. Ano, určitě se budete ptát, jestli jsou tam peníze na opravu silnic II. a III. tříd a o tom my odpovídáme, že my se budeme snažit v tom rozpočtu 2019 ty peníze najít. V tuto chvíli tam nejsou, ale samozřejmě my jsme je našli v roce 2018 v rozpočtu, který naše vláda zdědila, a jen chci zopakovat, že poprvé vlastně peníze pro kraje na opravu silnic II. a III. tříd dala bývalá koaliční vláda a bylo to bez ohledu na to, z jaké politické strany je hejtman.

Takže pan prezident mluvil o šetření. Já jsem sám vyzval znovu ministry, aby šetřili, aby se podívali na svůj počet zaměstnanců. Já jdu také příkladem na Úřadu vlády. Dokonce jsme zjistili, že dokonce ani žádného ředitele Úřadu vlády nepotřebujeme, že to tak změníme, že šetříme počet úředníků. Vyzval jsem ministry, aby šetřili v provozních nákladech, hlavně na IT, kde skutečně v minulosti se tomu nevěnovala dostatečná pozornost, na provozu. Pan prezident mluvil o neziskových organizacích. Paní ministryně má za úkol, abychom vůbec mohli evidovat tyto výdaje, tak protože v této chvíli je to v provozu, tak my to ani nejsme schopni pořádně identifikovat. Takže to jsme si vysvětlili. Ještě tam byla kritika ze strany pana prezidenta ohledně solárů, toho tunelu za tisíc miliard, který jsme zdědili, a tam už jsou konkrétní nějaké návrhy daňového charakteru, o kterých nechci mluvit, protože paní ministryně bude o tom vést nějakou debatu a uděláme analýzu, abychom nějakých způsobem snížili zatížení rozpočtu na obnovitelné zdroje. A samozřejmě, je to i debata v Evropě pro mě, protože pokud samozřejmě probíhá debata o navyšování obnovitelných zdrojů, tak my máme jasnou energetickou koncepci, a pokud je dnes podíl jádra někde kolem 32 procent a my se chceme někde dostat na 50 a Francie je na 75 a půjde dolů na 50, tak nevím, proč zase my bychom měli být za to kritizováni, že máme takovou koncepci, která samozřejmě odpovídá i podmínkám, ve kterých žijeme. Takže já teď poprosím paní ministryni, aby okomentovala rozpočet.

Alena Schillerová, ministryně financí: Děkuji za slovo, pane premiére. Dámy a pánové, dovolte prát údajů k návrhu státního rozpočtu na rok 2019. Já jsem také, jak řekl pan premiér, ocenila velmi spolupráci se všemi vládními kolegy, kdy ten rozpočet se tvořil skutečně za zavřenými dveřmi. Byla to technická debata, kdy jsme se prostě domlouvali o prioritách vlády, o prioritách jednotlivých resortů. Nepotřebovali jsme k tomu žádné kamery, nepotřebovali jsme prostě posílat informace přes média. To jsem velmi ocenila, protože to považuji za skutečně projev určitého přístupu, který by měl mezi vládními kolegy být.

Co se týče údajů, předložila jsem návrh rozpočtu, kde příjmy jsou ve výši  1 465,3 miliardy korun, výdaje ve výši 1 505,3 miliardy korun, čili je plánován deficit, jak už bylo řečeno, minus 40 miliard. Já bych to ráda převedla do řeči procentuálního vyjádření v HDP, tak jak mluví celá Evropská unie včetně sousedního Slovenska: Prezentuje to 0,7 procenta HDP. Jen pro vaši představu, Slovensko připravuje nyní také rozpočet, byli jsme tam na česko-slovenském jednání vlád, a ti připravují rozpočet ve výši 0,5 procenta HDP.

Nicméně jedním dechem bych chtěla uvést, že veřejné finance jako celek jsou v přebytku. Ten přebytek je prezentován plus 1,6 procenta HDP, příští rok ho odhadujeme na zhruba plus jedno procento HDP a je třetí nejvyšší v rámci Evropské unie. Pro vaši představu, počítá se do těchto veřejných financí jak státní rozpočet, tak rozpočty krajů, obcí, veřejných fondů a veřejných institucí. Takže když vlastně si představíte, že v loňském roce došlo k výraznému navýšení rozpočtového určení daní ve prospěch krajů, měst a obcí, takže v podstatě se na jejich rozpočty převádí zhruba v průměru o 30 až 35 miliard více. Tato částka kdyby byla ve státním rozpočtu, tak v podstatě předkládáme nyní vyrovnaný rozpočet. Je potřeba si tyto věci zasadit do tohoto kontextu. Já jsem ráda, že obce a města a kraje mají peníze, protože ony vědí nejlépe, jak s nimi naložit, ale musíme si uvědomit, že to je pak důvodem, proč stát, který vybírá příjmy vlastně pro všechny, plánuje deficitní rozpočet.

Příjmy státního rozpočtu byly celkem zvýšeny o 150,8 miliardy, daňové příjmy o 46,6 miliardy korun na celkových 768,9 miliardy, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení o 59,5 miliardy na celkových 556,4 miliardy. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů jsou rozpočtovány v celkové výši 93,9 miliardy, takže v porovnání s letošním rokem dochází ke zvýšení o 22,7 miliardy. Počítáme v rámci přijatých transferů pro rok 2019 i s příjmy ze zvláštních účtů Ministerstva financí, to je ten bývalý Fond národního majetku, ve výši zhruba 18 miliard. V kapitole Operace státních finančních aktiv jsou nově rozpočtovány příjmy z dividend společnosti Český aeroholding ve výši 3 miliardy.

Výdaje státního rozpočtu jsou oproti roku 2018 zvýšeny celkem o 140,8 miliardy, přičemž dochází ke zvýšení výdajů bez vlivu prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů. Ty činí – to zvýšení bez těchto vlivů – 118,1 miliardy. Jsou použity především na zvýšení průměrného starobního důchodu o více než 900 korun od 1. ledna 2019, pro důchodce starší  85 let je navíc schváleno zvýšení procentní výměry o dalších tisíc korun. Průměrný starobní důchod tak po zvýšení bude činit 13 286 korun a pro vaši informaci je to zatím nejvyšší zvýšení vůbec v historii důchodů.

Celkové kapitálové výdaje jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve výši 122,2 miliardy korun, což je o 32,1 miliardy více než v roce 2018. K meziročnímu nárůstu dochází u kapitálových výdajů, které jsou kryty příjmy z rozpočtu Evropské unie, a to o 10,2 miliardy, u českých kapitálových výdajů, nebo chcete-li z  národních zdrojů, je nárůst o 21,9 miliardy na úroveň 79,6 miliardy korun. Je to zase jedna z priorit této vlády dávat peníze do investic.

Rovněž se posilují výdaje na výzkum, vývoj a inovace o 1,2 miliardy na úroveň národních zdrojů ve výši 36 miliard. Národní výdajový rámec Státního fondu dopravní infrastruktury se zvyšuje o 10,8 miliardy na celkovou úroveň 65,5 miliardy korun. Další významnou výdajovou položkou jsou celkové výdaje kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou navrženy v objemu 204,7 miliardy a oproti roku 2018 se jedná o nárůst o 28,6 miliardy korun. Z tohoto navýšení je posílení směrováno především na posílení platů pedagogů a nepedagogů, dále na výdaje spojené s inkluzí, na provoz mateřských škol, navýšení počtu dětí a žáků a na financování reformy regionálního školství.

V oblasti veřejných škol je rozpočtováno posílení 1,8, které jsem ale dnes na vládě po včerejší dohodě s ministrem školství a předsedou Konference rektorů českých vysokých škol panem Zimou navýšila na 2 miliardy pro rok 2019. Výdaje na sport byly zvýšeny o 2 miliardy korun meziročně na celkový objem 8,4 miliardy, z toho kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 7 miliard korun.

Zvyšují se výdaje Ministerstva obrany o 7,8 miliardy korun, pro vaši představu reprezentuje to jedna celá, celkově je to 66,7 miliardy a 1,19 procenta HDP. Posilují se výdaje na národní dotace do zemědělství na celkovou úroveň 3,8 miliardy. Kompenzace slev jízdného ve veřejné osobní dopravě, to znamená zavedení nové slevy pro studenty a důchodce prezentuje 6 miliard. Valorizuje se příspěvek na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 10 procent s dopadem 1,1 miliardy a platba státu do veřejného zdravotního pojištění se meziročně zvyšuje o 3,5 miliardy.

Velmi významnou oblastí, která bude v roce 2019 výrazně posílena, je platová oblast, a to o 28,3 miliardy korun. My jsme dosáhli toho, že jsme vyjednali podporu odborů, dohodli jsme určité shody v rámci koalice. My jsme informovali velmi podrobně, samozřejmě mám tady i podrobnou tabulku, ale určitě jste zaregistrovali, že – co je velmi významné – nebudeme navyšovat plošně, jako tomu bylo v minulosti, a rozevírat tak nůžky mezi jednotlivými státními zaměstnanci, případně zaměstnanci podle zákoníku práce, ale navyšovat budeme skutečně těm nejpotřebnějším nejvíce a naopak. To znamená, že to navýšení se bude pohybovat od 7,4 procenta do 15,9 procenta, přičemž těch 15,9 pro vaši informaci dostanou civilní zaměstnanci na státním zastupitelství, jejichž platy jsou skutečně tristní a dosáhneme toho například, že budou mít průměrný plat 30 000. Tu podrobnou tabulku jsme prezentovali a samozřejmě jsem připravena případně odpovědět. Držíme jako vláda slib, že navýšíme pedagogům pro rok 2019, čili od 1. ledna, platy o 15 procent a nepedagogům po dohodě s odbory o 10 procent a samozřejmě dál držíme ten závazek, že v roce 2021 bude průměrný plat učitelů 45 000.

V podstatě jsem ještě načetla pro vaši informaci změny. Kromě některých technických změn, které v tuto chvíli pro vás nemají nějakou významnější informační hodnotu, je asi nejvýznamnější změnou, že se navyšuje v rámci kapitoly MŠMT, tak jak jsem řekla, rozpočet pro vysoké školy o 200 milionů. Také je ještě důležité, že o více než jednu miliardu se navyšují do výdajů prostředky pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to 630 milionů na zvýšení dotace na sociální služby pro rok 2019 na celkovou částku 15,5 miliardy, což bude prezentovat navýšení platů v těchto sociálních službách asi na 5 procent, 260 milionů na posílení výdajů spojených s dotacemi na sociálně právní ochranu dětí, 200 milionů na zajištění podílu státního rozpočtu na kofinancování programů z rozpočtu EU a 17,6 milionů na zvýšení výdajů na sociální dialog. Děkuji vám za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter