Tiskové konference

2. 3. 2020 17:30

Tisková konference po jednání vlády, 2. března 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo bych chtěla tentokrát požádat ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, dobrý den. My jsme na vládě opět projednávali otázku aktuální situace v oblasti epidemie koronaviru. Já jsem vlastně informoval ohledně těch zásadních opatřeních, která jsme vlastně i dnes posvětili na Bezpečnostní radě státu a já jsem je dnes podepsal. Jsou to tři ochranná opatření vedená podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

To první ochranné opatření se týká biatlonu v Novém Městě na Moravě, kde tedy se tyto závody budou konat bez účasti diváků z důvodu zabránění šíření epidemie koronaviru. Takže toto je již rozhodnuto a podepsáno.

Druhé ochranné opatření, které jsem podepsal, se týká zákazu letů z a do Jižní Koreje, jakožto země s druhým největším počtem výskytu epidemie nemoci Covid-19, a to s účinností od 5. března. To znamená od čtvrtka, aby ještě mohly proběhnout nějaké lety z Jižní Koreje a naopak zpět z Prahy, protože jsou zde nějací turisté, tak aby se zkrátka mohli dostat zpět domů. Takže dnes jsme se tedy rozhodli účinnost dát od 5. března, od čtvrtka.

Stejně tak stejná účinnost bude týkající se zrušení letů ze severoitalských regionů, které jsou tedy těmi zasaženými oblastmi epidemií koronaviru, to znamená Lombardie, Piemonte, Emilia-Romagna a Veneto. Týká se to zhruba čtyř letišť. Možná detaily ještě doplní pan vicepremiér Havlíček.

Takže všechna tato tři ochranná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsem dnes podepsal a budou vydána a nabydou účinnosti tak, jak jsem o tom hovořil.

Jinak ta situace v zásadě v tuto chvíli se nikterak zásadně nemění. My jsme doposud vyšetřili 211 pacientů, z toho stále pouze tři pacienti jsou těmi pozitivními, o kterých jsme již informovali. V tuto chvíli mám aktuální informaci, že se testuje dvacet osm dalších vzorků a výsledky budeme mít v průběhu večera, takže stále to běží.

Situace se nikterak v tomto směru nemění z hlediska nějakého epidemiologického rizika s tím, že ti tři pozitivní pacienti jsou stále v nemocnici Na Bulovce. Podle informací, které máme od lékařů, je ten jejich stav velmi dobrý, v zásadě se zlepšil. Nemají již nějaké zásadně vážné klinické příznaky. Jsou bez teplot, takže je zde dobrá perspektiva, že by se mohli poměrně brzy zotavit.

My samozřejmě před tím, než budou propuštěni, je budeme opět testovat. Proběhnou dva testy tak, abychom skutečně měli zcela potvrzeno, že tito tři pacienti jsou již negativní a nepředstavují riziko šíření té dané nákazy. Ale pozitivní informace tedy je, že se jim daří dobře, respektive stále lépe než v těch předchozích dnech. Takže tady si myslím, že je to dobrá zpráva.

My jsme i projednávali tu otázku vyhlášení stavu nouze, kdy v tuto chvíli to není na místě vzhledem právě k těm datům, která máme k dispozici o tom, že nejsou potvrzené žádné nové případy. Epidemie se nešíří, takže myslím si, že jsme schopni to zvládnout v tuto chvíli v rámci těch mantinelů, které máme v rámci právě pravomocí zejména Ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, jak jsem o nich hovořil. A tu situaci budeme do budoucna vyhodnocovat v těch následujících dnech. Tedy ve středu se sejde opět Bezpečnostní rada státu. Budeme se dívat na data a uvidíme, ale v tuto chvíli tedy není na pořadu dne vyhlášení stavu nouze. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První místopředseda vlády a ministr vnitra pan Jan Hamáček.

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji, dobrý den. Dovolte mi, abych nejprve okomentoval materiály Ministerstva vnitra, které byly vládou schváleny. Týká se to dvou bodů, které spolu úzce souvisí.

Ten první bod se týká rozvoje dálničních oddělení Policie České republiky do roku 2025. My v současné době máme u dálniční policie pět set devadesát jedno místo. S tím, jak se staví nové dálnice, respektive jak se nepodařilo postavit dálniční oddělení na těch dálnicích, které byly dokončeny v posledních letech, tak jsme na tu situaci museli reagovat a dálniční policie se rozroste o dalších sedm set padesát policistů. K těm jednadvaceti současným dálničním oddělením přibyde dalších čtrnáct a je to postup, který koordinujeme s Ministerstvem dopravy tak, aby ta nová dálniční oddělení, pokud budou vznikat, tak aby vznikala společně se středisky správy a údržby dálnice.

V tom druhém materiálu jsme řešili koncepci rozvoje policie do roku 2023 a dále. My máme schválený materiál, který předpokládá celkový nárůst policistů o tři tisíce. Jedná se o tři tisíce tabulkových míst, která by postupně, ne najednou, ale postupně, měla k policii přicházet. A samozřejmě policie bude postupně muset tyto tabulky naplnit. Ty tři tisíce už v sobě zahrnují těch už zmíněných sedm set padesát dálničních. Dalších sedmnáct set skoro osmnáct set policistů by mělo posílit jednotlivá krajská ředitelství. Osm set třicet policistů by mělo nastoupit do těch tak zvaných prvosledových hlídek.

Takže já jsem přesvědčen, že to je dobrá zpráva pro policii, protože konečně jsme se dostali na strukturu policie tak, jak ji předpokládá koncepce jejího rozvoje, takže to by mělo celý ten systém zastabilizovat. Nemělo by hrozit, že podle potřeby se budou odebírat tabulky z okresů či z obvodů a že tím bude vzbuzována jakási nejistota. Teď ta policie bude mít stabilně nastavenou systemizaci. Našim úkolem je postupně ty tabulky naplnit.

Co se týká k té debatě o koronaviru. My jsme na Bezpečnostní radě státu probírali všechny alternativy. Já jsem poté svolal poradu vedení Ministerstva vnitra, kde jsme reagovali na úkoly, které nám byly zadány na Bezpečnostní radě státu. To znamená rozpracování typových plánů a tak podobně. Na tom ministerstvo pracuje.

My jsme přijali jedno opatření, o kterém jsem informoval, a to že všichni příslušníci jak policie, tak Hasičského záchranného sboru, kteří navštívili ty regiony, které jsou zasaženy, půjdou automaticky po návratu do karantény bez ohledu na anamnézu tak, aby nebylo možné, nebo aby bylo možné vyloučit do budoucna nějaké ohrožení akceschopnosti těchto bezpečnostních sborů.

Jedná se zejména o „úzkoprofilové profese“, jako jsou ti, kteří pracují na operačních střediscích, kde by samozřejmě nějaké jejich postavení mimo službu mohlo tu jejich činnost destabilizovat.

Hovořili jsme na Bezpečnostní radě státu i o vývoji do budoucna. Já souhlasím s panem ministrem, že ta aktuální čísla jsou příznivá. To znamená, ta situace se dál nezhoršuje. Nicméně jsme hovořili i o scénářích, pokud by to takto ideální nebylo. A my na té poradě jsme se shodli na tom, že některá opatření, která bychom mohli přijímat do budoucnosti, by nebyla možná bez nějaké změny toho stavu. To znamená, museli bychom pokračovat podle krizového zákona. Jak řekl správně pan ministr, my tu situaci vyhodnotíme ve středu ráno na Bezpečnostní radě státu a samozřejmě potom ji pravidelně budeme vyhodnocovat i do budoucna.

Nicméně pokud by tady došlo k potřebě například přednostně zajišťovat ochranné prostředky pro zdravotníky, pro IZS a tak dále, popřípadě kdybychom chtěli nějakým razantním způsobem regulovat akce s větší účastí osob, popřípadě něco nařizovat našim občanům, kteří se vrací ze zahraničí, to jsou přesně ty momenty, které předpokládá krizový zákon.

Takže není to o tom, že bychom dneska hlasovali nebo rozhodovali o vyhlášení nouzového stavu. Nicméně tu situaci sledujeme a vyhodnotíme ji ve středu ráno na Bezpečnostní radě státu. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy pan Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a dopravy: Dobrý den, já nejdříve ještě okomentuji ty lety, které se chystáme přerušit. Jak už řekl pan ministr Adam Vojtěch, tak jsme nakonec rozhodli, že to vše bude od pátého tohoto měsíce, od čtvrtka. A to z toho důvodu, že poslední spoj z Jižní Koreje ze Soulu by k nám měl být – jeden je tedy teď na cestě, ale ten už neberu – vypraven ve středu. V tu středu už je obsazen sto šestnácti pasažéry, přičemž šedesát jich je z České republiky – jsou to pasažéři, kteří jsou z různých koutů světa, zejména pochopitelné dálné Asie – a máme zájem, aby přiletěli. Přičemž to letadlo, které sem přiletí, tak ve čtvrtek poletí zpátky do Soulu a je tam nahlášeno už sto padesát šest pasažérů. To bude tedy poslední spoj, který bude s korejskými aerolinkami.

Co se týká severní Itálie, tak jenom upřesňuji. Jedná se o tři města, ale de facto pět letišť, protože Bergamo a Malpensa patří do té milánské oblasti. Poté se jedná o Benátky a podobně Treviso hned vedle a poté je to Bologna. Tam se jedná celkem o přibližně padesát spojů, které lítají každý týden, které přivezou přibližně devět tisíc pasažérů a zase devět tisíc jich plus minus odletí, takže je to o osmnácti tisících pasažérech.

I s ohledem na to, že celá řada pasažérů už tam má v tuto chvíli zabookováno na zítřek, na pozítřek, bylo by to pro ně velmi komplikované. Nehledě na to, že opět jsou různé přestupy z různých zemí světa, tak jsme to spojili do jednoho data. To znamená, i pro italské pasažéry to bude platit od čtvrtka, tedy od pátého.

V tuto chvíli to tedy můžeme potvrdit. Přes den probíhala jednání v rámci Ministerstva dopravy a Evropskou komisí. Současně tedy říkáme, že je to opatření, které může být nejdéle čtrnáct dnů. Vycházíme z určité výjimky, kterou si můžeme dovolit, jedná-li se o nepředvídatelné okolnosti, které nastaly. V mezidobí budeme jednat i s ohledem na stav věci, jak bude ta situace vypadat dále.

Podotýkám ještě, že řešíme, nikoliv ve smyslu zastavení, to ani nelze, ale ve smyslu určitých opatření pro řidiče autobusové dopravy, kteří jezdí pravidelně na linkách Česká republika – Itálie. Dnes večer budeme jednat o dovybavení těchto řidičů pomůckami typu roušky, typu respirátory a tak dále, aby prostě byli dostatečně chráněni. Projednávám to už s odbory v dopravě.

Dovolím si ještě jenom krátce zmínit pár dalších bodů, které dnes na vládě byly a které se týkají buď částečně, nebo zcela mého působení. V oblasti školství a vědy byl dnes jmenován nový předseda Rady Národního akreditačního úřadu a to je pan Ivan Barančík. Byl potvrzen a jednohlasně schválen vládou.

Dovolím si ještě krátce potvrdit to, co zde už říkal pan vicepremiér Hamáček. Jednalo se o materiál, který společně předkládalo Ministerstvo vnitra a Ministerstvo dopravy ohledně nejenom posílení dopravních policistů na dálnici, ale i s ohledem na společné investice. Protože posílení policistů sebou nese – a pochopitelně v rozšiřování nebo zhušťování dálniční sítě – sebou nese to, že musíme investovat do zařízení dálničního oddělení, které buduje společně policie a střediska správy a údržby dálnic, což je ve finále hrazeno z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic.  

To znamená, to navýšení těch dopravních policistů na dálnicích o sedm set padesát v horizontu následujících pěti let, přičemž přes dvě stě to v tomto roce, s sebou nese pochopitelně i to, že musíme vybudovat zázemí. To zázemí tedy budeme budovat ze zdrojů SFDI prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. Takže to jsme dnes rovněž přijali. Myslím si, že je to důležitá věc.

V neposlední řadě bych vám rád představil tolik diskutovanou zakázku Ministerstva dopravy, respektive Státního fondu dopravní infrastruktury pro vybudování elektronických vinět, elektronických dálničních známek, a rovnou i říkám tak zvané supervize mýta. Předložil jsem dnes na vládě definitivní řešení, které spojuje – a to je důležité říct – oba tyto systémy, velmi diskutované v těch posledních týdnech. Přičemž budu se teď držet těch hlavních čísel.

Co se týká dálničních vinět, dálničních známek – takzvané varianty EDAZ, tak se nám podaří celý ten systém vybudovat přibližně za tři sta deset milionů korun oproti původní ceně, která byla ještě v lednu šest set dva miliony korun. Takový ten hlavní základ, který se velmi často diskutoval i v médiích a který byl v minulosti naceněn na čtyři sta jedna milionů, budeme realizovat za sto dvacet osm milionů.  

Co je důležité k tomu říct, že kamerový systém, který bude instalován na jednotlivých mýtných branách, využijeme v rámci tohoto systému EDAZ rovněž pro supervizi mýta. To je vlastně ten synergický efekt, který vytváříme, čímž jsme vlastně zrušili původně projekt, který byl pro komerční subjekt, který měl tu supervizi dělat. V horizontu deseti let na tom šetříme přibližně dvě stě milionů korun. Zjednodušeně tedy řečeno, že můžeme říct, že ten systém pořídíme přibližně o půl miliardy levněji.

Současně tedy sděluji, že tím, že dnes byl dán ten systém pro informaci vládě, která o tom měla krátkou diskuzi, tak současně spouštíme veškeré kroky k tomu, aby se zrealizovali všichni dodavatelé a subdodavatelé toho systému a aby ten systém byl plně funkční na konci tohoto roku.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Dobré odpoledne, pokud jde o moje věci, které byly projednávány vládou, tak jednalo se o osm poslaneckých návrhů, které tedy vláda projednala a vesměs dostaly negativní stanoviska až na jediný.

A ten jediný je návrh poslanců Pavla Růžičky, Jaroslava Bžocha a Karly Šlechtové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o zajišťování obrany České republiky. Je to sněmovní tisk 737, jehož cílem je zakotvení do právního řádu pojmu podnik zabezpečující úkoly pro obranu státu.

Tam byl zajímavý vývoj, původně zde také nebylo zrovna pozitivní stanovisko, ale pak jsme po diskuzi usoudili, že ten návrh by měl dostat šanci, takže tam je neutrální stanovisko. A u těch osmi ostatních návrhů je negativní stanovisko.

Ty, které dostaly negativní stanovisko, jsou vesměs tedy z oblasti daňové a finanční oblasti. A ten poslední návrh je návrh komunistických poslanců na zrušení lustračního zákona, kde tedy už byl ústavní nález, a tam bylo rovněž vydáno negativní stanovisko. Takže to je za mě asi vše. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 2. března 2020

Související zprávy