Tiskové konference

2. 11. 2020 17:47

Tisková konference po jednání vlády, 2. listopadu 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezký podvečer, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo bych chtěla požádat ministra zdravotnictví pana Blatného.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, dobrý den, dobrý večer. Já bych vás rád poinformoval o rozhodnutích, které přijala dnes vláda v oblasti zdravotnictví.

První a z mého pohledu nejdůležitější skutečností je fakt, že bylo schváleno testování v domovech seniorů, a cílem tohoto opatření je, aby pravidelnými a opakovanými antigenními testy, které budou v případě potřeby podle přesně daného algoritmu doplněny o PCR vyšetření, byli opakovaně testováni všichni klienti i všichni zaměstnanci těchto zařízení s cílem snížit riziko přenosu v těchto zařízeních, abychom od sebe mohli oddělit osoby, které jsou a nejsou pozitivní.

Děláme to s tím záměrem, že jsme si vědomi, že ve chvíli, kdy se nám podaří zastavit šíření v této nejrizikovější a nejzranitelnější populaci, tak máme velkou šanci ke zlepšení celkovému.

Nepodkročitelnou součástí této strategie je také to, že všichni zaměstnanci budou povinně nosit adekvátní ochranné pomůcky, což jsou respirátory minimálně třídy FFP2. Tyto respirátory budou v současné době uvolněny ze státních rezerv.

Další záležitostí, která se týká oblasti zdravotnictví, je změna v nařízeních pro profesionální sportovce. Tam je to dáno – a to bych, prosím, nesmírně rád zdůraznil – tím, že profesionální sportovci mají sport jako své zaměstnaní a je potřeba nebo chceme jim tuto práci umožnit.

Je zde veliká výhoda a veliký rozdíl oproti ostatním aktivitám v tom – a on o tom bude hovořit záhy kolega – že je možné, abychom tyhle skupiny izolovali uvnitř uzavřených sportovišť, a budou podrobeni velice přesně definovaným opatřením, nastaveným hygienou. A pouze když tato opatření splní, tak budou mít možnost tady tuto svoji práci vykonávat.

Není to tedy v žádném případě nějaké uvolňování, už vůbec ne plošné uvolňování, ale za velmi přísných a přesně definovaných podmínek umožnění výkonu práce téhle skupině obyvatel.

V neposlední řadě bych se rád zmínil o tom, že v současné době to není jednom vlastní virová infekce, ale i to všechno, co je s ní spojeno a co negativně působí na duševní zdraví našich spoluobčanů. A proto se zaměřujeme i na tuto oblast. Od 1. 11. byla mimo jiné znovu obnovena linka pomoci jak pro občany, tak pro zdravotníky. Detaily se dají najít na webu ministerstva.

To je ode mě všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tyto informace ministra zdravotnictví doplní předseda Národní sportovní agentury pan Milan Hnilička.

Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych především chtěl poděkovat vládě a panu ministrovi, který se velmi rychle zorientoval v tom prostoru, co se týká oblasti sportu, protože probíhala několikatýdenní jednání právě o možnosti sportovním reprezentantům a v podstatě profesionálním sportovcům, aby mohli jít do práce.

To se týkalo především těch, kteří mají svůj sport uvnitř sportovišť. Některé venkovní sporty, těm bylo umožněno sportovat, ale určitě ne v té fázi, co se týká kabin atd. Tudíž toto velmi kvituji, že vláda dnes projednala. Znovu potvrdím, jedná se samozřejmě, bude se jednat o výjimky, které bude posuzovat hlavní hygienička paní Rážová, se kterou už dlouhodobě komunikuji, a ta opatření budou nastavena velmi přísně.

Koneckonců už jsme je tady měli. Tudíž vrátíme se k těm opatřením tak, aby sportovci, ti profesionální, mohli jít zpátky do práce a reprezentanti se mohli připravovat na své vrcholné eventy tohoto roku.

Sám si od toho slibuji také to, že v rámci těch opatření, která se týkají nás všech obyvatel České republiky, tak nám bude i umožněno dívat se některá sportovní odvětví, která máme opravdu rádi, a trošku nám to zjednoduší tu situaci zůstat doma.

A je to určitě skvělá zpráva i pro naše fanoušky, přestože, a to kvituji, nejedná se o rozvolnění, ale zareagovali jsme tak, jak celá Evropa dnes v podstatě ještě běží na tom sportovním poli a ty soutěže běží. Takže se to dotýká v podstatě jakési sportovní připravenosti našich profesionálů.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Dobrý večer, pokud jde o moje návrhy, tak já jsem měla nejdůležitější dnes návrh zákona insolvenčního, který tady vznikl vlastně na základě toho, že je nutno transponovat směrnici Evropské rady, a současně nám bude plnit další úlohu, a to, že zefektivní proces oddlužování.

Tento návrh zákona vlastně navazuje na celou řadu materiálů, které máme už v Poslanecké sněmovně. Jedná se o exekuční řád, chráněný účet, dětské dluhy a naposledy, co jsem tam dávala, je lex covid I a lex covid II.

Hlavním cílem je, aby bylo umožněno rychlejší a efektivnější osvobození od dluhu za rovných podmínek pro podnikající i nepodnikající fyzické osoby. Máme tam celou řadu opatření. Bere ohledy i na zájmy věřitelů, posiluje pojistky proti případnému zneužití a konzultovali jsme ji obšírně se všemi našimi odborníky na insolvenční právo.

Navíc ta směrnice měla být už zakomponována nejpozději tedy do 17. července 2021, takže v podstatě vyhovujeme tomuto požadavku. A chtěla jsem říct, že ekonomická situace, která je spojena s koronavirovou krizí, už dopadá i na střední třídy, takže je potřeba jim v tomto směru pomoci. Takže tato novela by měla být efektivní a účinná.

Pak jsem měla čtyři poslanecké návrhy, ke kterým jsme se vyjadřovali v rámci Legislativní rady vlády samotné. Zajímavý návrh byl z pera poslance Zdeňka Ondráčka, který chtěl – jednalo se o tisk 1032 – a ten tedy chtěl rozhodovat o tom, že nebudou placeny poplatky České televizi a Českému rozhlasu.

Tak bylo tam vydáno vládou negativní stanovisko k tomuto návrhu, protože vláda se usnesla, že by to bylo nesystémové a současně zneužitelné. Takže tento návrh jde tedy s negativním stanoviskem.

Pak zde byl návrh poslanců Pekarové, Fialy, Jurečky a dalších, odškodňovací zákon, který měl zmírnit opět dopady vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 na podnikající osoby. Ten zákon byl velmi benevolentní a v podstatě taková ta idea je odškodnit by byla bezbřehá a v podstatě by to stálo hromadu peněz. Takže tam bylo rovněž nesouhlasné stanovisko vlády.

Kladné stanovisko bylo pak dáno návrhu poslance Adama Vojtěcha, který se snažil vylepšit personální situaci v oblasti lékařské posudkové služby, a to prostřednictvím úprav vzdělávání. Tak tam jsme se všichni shodli na tom, že toto je potřeba, a dostal tento návrh zelenou.

Posledním návrhem byl návrh poslanců Řehounka, Stanjury a dalších. Zase cílem byla minimalizace dopadů pandemie, zdravotní, na činnost distributorů pojištění a zajištění, a to zejména prodloužením lhůt. A zde tedy bylo dáno také souhlasné stanovisko.

Takže za mě asi vše.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Dotazy, prosím. Televize Prima jako první.

Šimon Pilek, CNN Prima News: První dotaz, s tím bych si dovolil odbočit od dnešního jednání vlády, ten by mířil na pana ministra Blatného. Jestli by šlo ještě nějakým způsobem shrnout, dát nějaký komentář k těm přírůstkům denním z posledních dnů, protože ty byly nižší, než co byly třeba v těch předchozích týdnech, tak jestli podle vás už se dá hovořit o nějakém optimismu, že se ten počet nakažených, který přibývá u nás, povedlo stlačit nějakým způsobem dolů? A druhý dotaz položím potom.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuju. To je úplně logický, správný a potřebný dotaz. Já bych byl zde velmi opatrný, protože obecně u víkendových čísel se nedá s vysokou pravděpodobností předpokládat, že by byly úplně přesné, že by byly přesně dohlášené, a někdy se může stát, že pondělí a úterý potom bývá nepříjemným překvapením. Proto po konzultaci se statistiky se domnívám, že bych zatím, jakkoliv bych si přál, aby to byla pravda, tomu příliš velký význam nepřikládal a myslím si, že budeme vědět více v úterý.

Šimon Pilek, CNN Prima News: A tou druhou otázkou bych zamířil zpět k dnešnímu jednání vlády. To je ta výjimka pro sportovce, a to už bude mířit ať už opět na pana Blatného nebo na pana Hniličku. Za prvé, jestli výjimku dostanou i třeba judisté, protože ty čeká v druhé polovině listopadu mistrovství Evropy tady v Praze, tak jestli i na ně se to vztahuje? A potom asi konkrétně na pana Hniličku: Zajímá mě, jestli ta výjimka pro sportovce se nějakým způsobem upravovala ještě teď v porovnání s tím, co bylo předvyjednáno s bývalým ministrem zdravotnictví panem Prymulou? Díky.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já jen velmi krátce okomentuji, že principem toho opatření je poskytnout tuto možnost profesionálním sportovcům, kteří o tuto výjimku požádají a kteří splní kritéria, která budou dána hygienou tak, abychom nezvýšili riziko šíření v populaci. A k tomu detailu asi poprosím kolegu Hniličku.

Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury: Ano, co se týká toho mistrovství Evropy v judu, to bylo dlouho projednáváno, jednou už odsunuto v letošním roce. Na tuto akci by se měla vztahovat výjimka, jelikož organizátor je schopen zajistit tzv. bublinu tak, jak je tomu v jiných sportovních eventech po celé Evropě v současné době.

Co se tam částečně změnilo, je možnost jakéhosi soustředění, což se týká přípravy profesionálů, reprezentantů právě na tyto eventy, což bylo doposud velmi složité, protože v těch podmínkách tak, jak byly nastaveny, tak ti judisté se konkrétně nemohli připravovat ve vnitřních prostorech, a museli se teda připravovat v zahraničí. Tudíž za dodržení, znova, přísných opatření, které, a já konkrétně vím, že je mají velmi dobře nastavené a připravené, vytvořit tu bublinu, tak aby nevycházeli nikam, byli v tom komplexu a připravili se na mistrovství Evropy v judu, tak pak si umím představit, že za těchto podmínek by se hygiena mohla vyjádřit kladně k této výjimce.

A ještě jste se ptal, omlouvám se, na tu změnu těch materiálů? Ne, já musím říci, že pan ministr, právě proto jsem byl velmi rád, navázal na ta jednání, která probíhala velmi kontinuálně, a tak jak sám tady zmiňuje, opravdu se jedná o ne jakési rozvolnění pro sport, protože v té situaci nejsme, ale jedná se opravdu o spíše vyhovění profesionálním sportovcům, kteří to vykonávají, sport, jako svou práci, a uznání v podstatě toho profesionálního sportu jako výkonu práce.

To je ta velká změna a s tím samozřejmě souvisí ta možnost reprezentantů potom, aby se tady konaly některé eventy, v kterých jsme velmi dobří jako organizátoři, což se teď velmi projevuje v poslední době, v této covidové době tady byly konány některé eventy sportovní, které třeba jinde v Evropě nemohly být, a za velmi přísných podmínek.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji, Česká televize.

Mariana Novotná, Česká televize: Otázka na pana ministra zdravotnictví. Já jsem se dnes na to ptala i pana premiéra. Co se týká toho plánu kolem opatření za různých epidemických situací nebo čísel, tak on říkal, že podle něj by bylo lepší než to reprodukční číslo, abyste se řídili denním počtem nakažených. Že to lidi lépe možná pochopí. Tak že je to prý na vás, tak jaký vy na to máte názor, podle čeho se v budoucnu budete v těch krocích řídit? Potom ještě dotaz k tomu plošnému testování u zaměstnanců: Budou tam stejná pravidla? To znamená, od středy se začne stejně jako u klientů? Děkuju. A ještě jeden dotaz na vás, pane Hniličko, jestli byste řekl, co bylo tím rozhodujícím argumentem pro spuštění fotbalové i hokejové ligy a jestli je domluva na tom, kdy by se opět přerušily? Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuju, já začnu tou vaší otázkou, pokud se týká toho, čím se budeme řídit. Tak z pohledu bezpečnosti je zřejmě nejzávažnější a to, co nás vlastně nejvíce ohrožuje, je počet hospitalizovaných osob, které ohrožují nebo které by mohly ohrožovat, pakliže by docházelo k dalšímu růstu, kapacitu našich zdravotnických systémů.

Nicméně souhlasím s panem premiérem v tom, že reprodukční číslo určitě není jediným ukazatelem, a proto se připravuje ve spolupráci, jak jsem to koneckonců říkal už minulý týden, několika vědeckých skupin, které se zabývají modelováním, jakýsi nový přístup, který by měl vést k tomu, abychom byli schopni docela přesně na základě určitých kritérií provést určitá rozhodnutí.

Já záměrně mluvím tak obecně, protože první verzi tohoto nového modelu bych měl vidět koncem tohoto týdne. První verze určitě nemusí být poslední a bude se na tom nějakým způsobem pracovat. Ale zpátky k té vaší otázce – nezohledňujeme pouze reprodukční číslo.

Ten druhý dotaz se týkal vyšetřování těch zdravotnických nebo těch pracovníků, těch zaměstnanců. Obě dvě tato opatření, která vlastně jsou součástí jednoho, začnou platit shodně. Ona bude nějakou dobu ještě trvat ta logistika, protože je potřeba ty testy i ty respirátory rozvést, je potřeba naučit, tam kde zatím nejsou schopni nebo nemají zkušenost s prováděním těch testů, tak zacvičit ty lidi tady do tohoto. Ale věříme, že mezi 4. a 9. listopadem by se to mělo rozjet úplně všude. Tam, kde je to tedy indikováno. Těch zařízení je mnoho a pochopitelně se to nestane všechno během jednoho dne.

Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury: Tak já, jestli mohu odpovědět na vaši otázku. Já asi neumím pojmenovat ten jeden podnět, který by to rozhodl. Ono jich bylo opravdu několik a skoro by se slušelo, abych se tady na místě omluvil paní Rážové i ministrům zdravotnictví za svoje neustálé podněty ze sportovního prostředí. Ale právě proto Národní sportovní agentura vznikla.

V podstatě, jak už jsem říkal, my jsme navázali na ta jednání, navázali jsme velmi rychle. A co se podařilo a za co jsem velmi rád, je, že co se týká těch soutěží, tak to nejsou opatření pro fotbal a hokej, ale jsou to opatření pro profesionální soutěže, které budou schopné dodržet ta přísná opatření, která ta hygiena nastaví.

Tudíž bylo velmi problematické upřednostnit jeden sport nebo druhý. Víme o tom, že nejvyšší fotbalová liga měla a má ta opatření nastavená opravdu vysoko a velmi bezpečně. Nicméně chtěli jsme umožnit i ostatním profesionálním sportům, aby mohly fungovat, protože tam jsou prostě profesionální sportovci.

A když bych chtěl zmínit, a už jsem to tady zmiňoval, samozřejmě i tu diváckou základnu, jsme národ fanoušků, určitě nám to pomůže udržet se doma a mít na co koukat. Ale znova zopakuji, jsme si vědomi toho, že možná ne všechny profesionální soutěže budou schopny ty podmínky, tak jak budou nastaveny, a o detailech se budeme bavit možná zítra ráno v 10 hodin na naší tiskové konferenci. Takže možná ne všechny soutěže budou schopny tyto podmínky dodržet nebo v podstatě aplikovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, ČTK, prosím.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na projednání Chytré karantény. Prý jste tam v tom návrhu udělali nějakou změnu.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuji za tento dotaz. Chytrá karanténa je nástrojem, který bude a musí nadále pokračovat. Jedná se o systém, který se nadále vyvíjí a zlepšuje a který významně pomáhá snižovat tady toto riziko a získávat informace. Ta změna, o které mluvíte, byla spíše změna formální, protože jsme se ještě dohodli s ostatními ministerstvy na tom, jakým způsobem bude Chytrá karanténa financována v roce 2021. O tom, že bych neměla pokračovat, nikdo neuvažoval.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Další dotaz. Pokud již není v sále tak další dotazy prostřednictvím videokonference. Jako první Deník N, paní Janáková.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý den, já si nejsem jistá, jestli jsem vidět, ale doufám, že jsem aspoň slyšet. Chtěla jsem se zeptat: Pan vicepremiér Hamáček oznámil, že je možné, že nouzový stav bude trvat až do Vánoc. Pane ministře Blatný, jestli je pravděpodobné, že je možné, že by nouzový stav trval až do Vánoc, případně jestli máte nějakou strategii, kdy k rozvolňování začne?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuji, já si myslím, že ta možnost tady je, a tak jak jsem říkal, že při svých předchozích vystoupeních, tak v podstatě záleží na tom, jak budeme k daným opatřením sami přistupovat. Takže možnost tady je. Věříme a přejeme si, aby tomu tak nebylo, ale vyloučit tuto možnost nemohu. A samozřejmě o tom, jestli bude, nebo nebude prodloužen nouzový stav, rozhodne Poslanecká sněmovna a vláda ji o to požádá v případě, že to bude potřeba. Ještě tam bylo něco, na co jsem neodpověděl?

Barbora Janáková, Deník N: Mě by zajímalo, jestli máte nějakou strategii rozvolňování? Kdy třeba předpokládáte, že by se otevřely školy a další?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuju. Já znovu zopakuju to, co už jsem vlastně zde dnes řekl: Že se snažíme aplikovat model ve spolupráci s epidemickou skupinou tak, abychom ta rozhodování dělali co nejpřesněji. Já vám ho nyní představit neumím, protože se na něm pracuje. Takže věřím, že tak budu moct učinit brzy.

Pokud se týká dalšího postupu, tak bude záviset, a to se týká samozřejmě i škol, právě na vývoji té situace. Tak jak jsme informovali spolu s ministrem školství minulý týden, tak prioritou pro rozvolnění jsou právě první a druhé ročníky, případně první stupně a chceme to udělat tehdy, jakmile to bude možné a bezpečné.

Nabízí se spousta otázek. Já jenom připomenu to, co vedlo k uzavření těch škol, a to byla zejména situace, kdy se natolik zhoršila epidemická situace v té rizikové skupině, že jakékoliv další zvyšování tohoto nebezpečí by ohrozilo náš zdravotnický systém. Takže to byl ten důvod. A naopak, když budeme postupně ty kroky rozvolňovat, tak musíme vědět proč to děláme. 

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz Seznam Zprávy.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý večer, já mám dotaz na pana ministra Blatného. Ještě bych se ráda vrátila k tomu testování v domovech důchodců. Chci se zeptat, od jaké společnosti jste ty testy nakoupili? Jakým způsobem jste tu firmu vybrali a zdali ten kontrakt za vás uzavřela VZP? Děkuju vám.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Jedná se o v současné době poptávaných deset milionů testů a toto číslo jsme rozdělili mezi větší počet dodavatelů. A jediným kritériem, které hlídá zdravotní pojišťovna, je, aby podle doporučení laboratorní skupiny tyto testy splňovaly kvalitativní kritéria. To znamená, musí být přesné a musí fungovat tak, jak si přejeme, abychom je mohli použít v souladu s tím algoritmem.

Je to tak, jak říkáte. Ten nákup půjde skrze zdravotní pojišťovny a následně bude distribuován. Úhrada tohoto vyšetření potom bude skrze signální kódy, které Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila, ostatní pojišťovny akceptovaly a které umožní proplácení tohoto vyšetření, jak vlastních testů, tak nákladů s tím spojených pro ty, které vyšetření provádí.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz Hospodářské noviny, pan Ťopek.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý den, mám také navazující dotaz na pana ministra. Chci se zeptat, zdali už je detailně propracovaná metodika organizace onoho antigenního testování, protože například ještě v domovech seniorů – vlastně už jenom hodiny zbývají do začátku testování a domovy seniorů ještě k tomu nevědí žádné organizační věci. Tak se chci zeptat, jestli je teda připravený scénář a metodika a kdy se je v dotčených firmách a organizacích dozvědí?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dnes bylo přijato dané usnesení, takže asi ta informace nemůže jít dříve než tady po tomto. Nicméně algoritmus, který vlastně přesně popisuje, jakým způsobem budou ta vyšetření prováděna, tak ten bude během dneška nebo zítřka uvolněn. Existuje již v reálné formě a je na něm shoda.

A to, co nyní ještě povede k několikadennímu – nechci říct – zpoždění, ale k několikadennímu průběhu je to, že musíme jak ty antigenní testy, tak ochranné pomůcky, bez kterých by to mělo vlastně velmi omezený význam, rozdistribuovat a následně proškolit osoby, které budou vyšetření provádět, což budou především sestry a případně praktičtí lékaři.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz pan Bartoníček, Aktuálně.cz.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý večer pane ministře. Pane ministře testování v ústavech je samozřejmě totálně klíčová věc. Chci se zeptat, jestli se někdo na vládě někdo zmínil o tom, proč to tak hrozně dlouho trvalo, protože víte sám asi, že řada odborníků poukazovala na to, že už to testování mělo proběhnout před několika týdny. A potom se prosím zeptám ještě na to, jak to právě bude přesně vypadat? Jestli se neobáváte, že to zpoždění se protáhne, a jestli nejste pro testování častější, protože někteří odborníci říkají: Chtělo by to častější testování než jednou týdně. Děkuji moc.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuji, to je skvělý dotaz. Moc děkuji za něj. Na ten první vám odpovím tak, že o tom se opravdu dneska na vládě nikdo nezmiňoval. A ten druhý dotaz je zásadní. Právě proto a s odkazem na mezinárodní publikovaná data i na zkušenosti z některých našich pilotních projektů byla sekvence toho testování snížena na každý pátý den. Protože s vědomím toho, že antigenní test má o něco nižší senzitivitu než PCR vyšetření, tak můžeme naopak při jeho včasném opakování těžit z jeho rychlosti.

Jinými slovy, ten test trvá 20 minut plus minus. Za 20 minut, pakliže je pozitivní, mohu provést konkrétní opatření. Nemusím čekat dobu, která by třeba mohla být v desítkách hodin nebo ve dnech. A tím, že tento test provádím opakovaně, dle našeho doporučení každých pět dní, tak nadále zvyšuji jeho citlivost. Takže je to tak, jak říkáte, a pro ty případy, které jsou definované tím algoritmem, stále zůstává a bude aplikována možnost konfirmace PCR vyšetřením.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Prosím ještě doplňující dotaz, určitě na to čekají všichni v těch ústavech. Můžete ubezpečit lidi v těch domovech, to znamená jak seniory, tak klienty, že to skutečně zvládnete v dohledné době? Máte na to dostatek lidí, protože to je skutečně veliká operace.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: V současné době jsou v České republice dva miliony těchto testů a je garantováno sem dovézt deset milionů. A věříme, že to stihneme do toho 9., kdy to opatření musí nabýt platnosti.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, pan Kabát Rádio Impuls.

Tomáš Kabát, Rádio Impuls: Dobré odpoledne. K tomu obnovení profesionálních sportovních soutěží už bylo řečeno, že to není rozhodnutí jenom pro fotbal a pro hokej. Přesto by mě zajímalo, viděl někdo z členů vlády tu výzvu fotbalových klubů, ten otevřený dopis poslaný skrze ligovou asociaci? Mě by zajímalo, zda tato výzva ovlivnila rozhodování vlády ohledně povolení profesionálních sportovních soutěží?

Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury: Já si dovolím na to odpovědět. Ano ta výzva šla směrem na Národní sportovní agenturu, šla na pana premiéra, šla na ministra zdravotnictví. Nebyla to jediná výzva, přišly tam výzvy ze sportovních odvětví, kterých se právě týkaly ty vnitřní sportoviště – basketbal, volejbal, házená, florbal, šla tam výzva od hokeje.

Tudíž ten tlak obecně z toho sportovního prostředí samozřejmě byl. Jsem si jist, že tak to je ze všech odvětvích, které máme v České republice, ale ten sport je opravdu velmi populární a těmito opatřeními je velice zasažen. Právě proto tyto výzvy přicházely, koneckonců přicházely i od samotných sportovců, konkrétně od kapitánů hokejové extraligy i od fotbalové nejvyšší soutěže. Takže to mluví samo o sobě v podstatě za to, jak ten sport je u nás v České republice vnímán.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já ještě doplním o to, že vláda ani ministerstvo neustupovaly tlaku, ale na základě těchto informací zhodnotily a vyhodnotily spolu s hygieniky, jakým způsobem můžeme vyhovět v této žádosti tak, abychom neohrozili v žádném případě zdraví ostatních občanů. Takže bych to spíše než tlak nazval spoluprací.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A ještě tady byl jeden doplňující dotaz od paní Rambouskové ze Seznamu.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dovolte mi ještě, pane ministře Blatný, abych se vrátila k těm firmám dodávajícím ty testy. Můžete říct konkrétně, od kterých firem jste je nakupovali nebo kde můžeme ten seznam získat? A také vy, jak jste hovořil o tom, že tam je nějaké zpoždění ve školení, znamená to, že to testování začne později než ve středu? Moc děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já vás poprosím, aby s dotazem na ty konkrétní firmy, abyste ho spíš adresovali na pojišťovny, které budou tohle zabezpečovat a se kterými jsme se i domluvili, že to budou právě ony, kdo budou hlídat i to, aby na základě doporučení laboratorní skupiny ty testy splňovaly tato kritéria. To znamená to, aby ten test odpovídal našim požadavkům, je hlavním kritériem. Konkrétní jména firem zde teď uvádět nebudu.

Pokud se týká toho zpoždění, tak já si nemyslím, že se jedná o zpoždění. Jedná se o jakousi logistiku. S největší pravděpodobností opravdu toho 4. se začne někde testovat. A cílem je, aby se všude testovalo devátého.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji a z dnešní tiskové konference je to vše. Hezký večer.Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Dotazy, prosím. Televize Prima jako první.

Šimon Pilek, CNN Prima News: První dotaz, s tím bych si dovolil odbočit od dnešního jednání vlády, ten by mířil na pana ministra Blatného. Jestli by šlo ještě nějakým způsobem shrnout, dát nějaký komentář k těm přírůstkům denním z posledních dnů, protože ty byly nižší, než co byly třeba v těch předchozích týdnech, tak jestli podle vás už se dá hovořit o nějakém optimismu, že se ten počet nakažených, který přibývá u nás, povedlo stlačit nějakým způsobem dolů? A druhý dotaz položím potom.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuju. To je úplně logický, správný a potřebný dotaz. Já bych byl zde velmi opatrný, protože obecně u víkendových čísel se nedá s vysokou pravděpodobností předpokládat, že by byly úplně přesné, že by byly přesně dohlášené, a někdy se může stát, že pondělí a úterý potom bývá nepříjemným překvapením. Proto po konzultaci se statistiky se domnívám, že bych zatím, jakkoliv bych si přál, aby to byla pravda, tomu příliš velký význam nepřikládal a myslím si, že budeme vědět více v úterý.

Šimon Pilek, CNN Prima News: A tou druhou otázkou bych zamířil zpět k dnešnímu jednání vlády. To je ta výjimka pro sportovce, a to už bude mířit ať už opět na pana Blatného nebo na pana Hniličku. Za prvé, jestli výjimku dostanou i třeba judisté, protože ty čeká v druhé polovině listopadu mistrovství Evropy tady v Praze, tak jestli i na ně se to vztahuje? A potom asi konkrétně na pana Hniličku: Zajímá mě, jestli ta výjimka pro sportovce se nějakým způsobem upravovala ještě teď v porovnání s tím, co bylo předvyjednáno s bývalým ministrem zdravotnictví panem Prymulou? Díky.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já jen velmi krátce okomentuji, že principem toho opatření je poskytnout tuto možnost profesionálním sportovcům, kteří o tuto výjimku požádají a kteří splní kritéria, která budou dána hygienou tak, abychom nezvýšili riziko šíření v populaci. A k tomu detailu asi poprosím kolegu Hniličku.

Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury: Ano, co se týká toho mistrovství Evropy v judu, to bylo dlouho projednáváno, jednou už odsunuto v letošním roce. Na tuto akci by se měla vztahovat výjimka, jelikož organizátor je schopen zajistit tzv. bublinu tak, jak je tomu v jiných sportovních eventech po celé Evropě v současné době.

Co se tam částečně změnilo, je možnost jakéhosi soustředění, což se týká přípravy profesionálů, reprezentantů právě na tyto eventy, což bylo doposud velmi složité, protože v těch podmínkách tak, jak byly nastaveny, tak ti judisté se konkrétně nemohli připravovat ve vnitřních prostorech, a museli se teda připravovat v zahraničí. Tudíž za dodržení, znova, přísných opatření, které, a já konkrétně vím, že je mají velmi dobře nastavené a připravené, vytvořit tu bublinu, tak aby nevycházeli nikam, byli v tom komplexu a připravili se na mistrovství Evropy v judu, tak pak si umím představit, že za těchto podmínek by se hygiena mohla vyjádřit kladně k této výjimce.

A ještě jste se ptal, omlouvám se, na tu změnu těch materiálů? Ne, já musím říci, že pan ministr, právě proto jsem byl velmi rád, navázal na ta jednání, která probíhala velmi kontinuálně, a tak jak sám tady zmiňuje, opravdu se jedná o ne jakési rozvolnění pro sport, protože v té situaci nejsme, ale jedná se opravdu o spíše vyhovění profesionálním sportovcům, kteří to vykonávají, sport, jako svou práci, a uznání v podstatě toho profesionálního sportu jako výkonu práce.

To je ta velká změna a s tím samozřejmě souvisí ta možnost reprezentantů potom, aby se tady konaly některé eventy, v kterých jsme velmi dobří jako organizátoři, což se teď velmi projevuje v poslední době, v této covidové době tady byly konány některé eventy sportovní, které třeba jinde v Evropě nemohly být, a za velmi přísných podmínek.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji, Česká televize.

Mariana Novotná, Česká televize: Otázka na pana ministra zdravotnictví. Já jsem se dnes na to ptala i pana premiéra. Co se týká toho plánu kolem opatření za různých epidemických situací nebo čísel, tak on říkal, že podle něj by bylo lepší než to reprodukční číslo, abyste se řídili denním počtem nakažených. Že to lidi lépe možná pochopí. Tak že je to prý na vás, tak jaký vy na to máte názor, podle čeho se v budoucnu budete v těch krocích řídit? Potom ještě dotaz k tomu plošnému testování u zaměstnanců: Budou tam stejná pravidla? To znamená, od středy se začne stejně jako u klientů? Děkuju. A ještě jeden dotaz na vás, pane Hniličko, jestli byste řekl, co bylo tím rozhodujícím argumentem pro spuštění fotbalové i hokejové ligy a jestli je domluva na tom, kdy by se opět přerušily? Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuju, já začnu tou vaší otázkou, pokud se týká toho, čím se budeme řídit. Tak z pohledu bezpečnosti je zřejmě nejzávažnější a to, co nás vlastně nejvíce ohrožuje, je počet hospitalizovaných osob, které ohrožují nebo které by mohly ohrožovat, pakliže by docházelo k dalšímu růstu, kapacitu našich zdravotnických systémů.

Nicméně souhlasím s panem premiérem v tom, že reprodukční číslo určitě není jediným ukazatelem, a proto se připravuje ve spolupráci, jak jsem to koneckonců říkal už minulý týden, několika vědeckých skupin, které se zabývají modelováním, jakýsi nový přístup, který by měl vést k tomu, abychom byli schopni docela přesně na základě určitých kritérií provést určitá rozhodnutí.

Já záměrně mluvím tak obecně, protože první verzi tohoto nového modelu bych měl vidět koncem tohoto týdne. První verze určitě nemusí být poslední a bude se na tom nějakým způsobem pracovat. Ale zpátky k té vaší otázce – nezohledňujeme pouze reprodukční číslo.

Ten druhý dotaz se týkal vyšetřování těch zdravotnických nebo těch pracovníků, těch zaměstnanců. Obě dvě tato opatření, která vlastně jsou součástí jednoho, začnou platit shodně. Ona bude nějakou dobu ještě trvat ta logistika, protože je potřeba ty testy i ty respirátory rozvést, je potřeba naučit, tam kde zatím nejsou schopni nebo nemají zkušenost s prováděním těch testů, tak zacvičit ty lidi tady do tohoto. Ale věříme, že mezi 4. a 9. listopadem by se to mělo rozjet úplně všude. Tam, kde je to tedy indikováno. Těch zařízení je mnoho a pochopitelně se to nestane všechno během jednoho dne.

Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury: Tak já, jestli mohu odpovědět na vaši otázku. Já asi neumím pojmenovat ten jeden podnět, který by to rozhodl. Ono jich bylo opravdu několik a skoro by se slušelo, abych se tady na místě omluvil paní Rážové i ministrům zdravotnictví za svoje neustálé podněty ze sportovního prostředí. Ale právě proto Národní sportovní agentura vznikla.

V podstatě, jak už jsem říkal, my jsme navázali na ta jednání, navázali jsme velmi rychle. A co se podařilo a za co jsem velmi rád, je, že co se týká těch soutěží, tak to nejsou opatření pro fotbal a hokej, ale jsou to opatření pro profesionální soutěže, které budou schopné dodržet ta přísná opatření, která ta hygiena nastaví.

Tudíž bylo velmi problematické upřednostnit jeden sport nebo druhý. Víme o tom, že nejvyšší fotbalová liga měla a má ta opatření nastavená opravdu vysoko a velmi bezpečně. Nicméně chtěli jsme umožnit i ostatním profesionálním sportům, aby mohly fungovat, protože tam jsou prostě profesionální sportovci.

A když bych chtěl zmínit, a už jsem to tady zmiňoval, samozřejmě i tu diváckou základnu, jsme národ fanoušků, určitě nám to pomůže udržet se doma a mít na co koukat. Ale znova zopakuji, jsme si vědomi toho, že možná ne všechny profesionální soutěže budou schopny ty podmínky, tak jak budou nastaveny, a o detailech se budeme bavit možná zítra ráno v 10 hodin na naší tiskové konferenci. Takže možná ne všechny soutěže budou schopny tyto podmínky dodržet nebo v podstatě aplikovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, ČTK, prosím.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na projednání Chytré karantény. Prý jste tam v tom návrhu udělali nějakou změnu.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuji za tento dotaz. Chytrá karanténa je nástrojem, který bude a musí nadále pokračovat. Jedná se o systém, který se nadále vyvíjí a zlepšuje a který významně pomáhá snižovat tady toto riziko a získávat informace. Ta změna, o které mluvíte, byla spíše změna formální, protože jsme se ještě dohodli s ostatními ministerstvy na tom, jakým způsobem bude Chytrá karanténa financována v roce 2021. O tom, že bych neměla pokračovat, nikdo neuvažoval.

Jana Adamcová, mluvčí vlády: Další dotaz. Pokud již není v sále tak další dotazy prostřednictvím videokonference. Jako první Deník N, paní Janáková.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý den, já si nejsem jistá, jestli jsem vidět, ale doufám, že jsem aspoň slyšet. Chtěla jsem se zeptat: Pan vicepremiér Hamáček oznámil, že je možné, že nouzový stav bude trvat až do Vánoc. Pane ministře Blatný, jestli je pravděpodobné, že je možné, že by nouzový stav trval až do Vánoc, případně jestli máte nějakou strategii, kdy k rozvolňování začne?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuji, já si myslím, že ta možnost tady je, a tak jak jsem říkal, že při svých předchozích vystoupeních, tak v podstatě záleží na tom, jak budeme k daným opatřením sami přistupovat. Takže možnost tady je. Věříme a přejeme si, aby tomu tak nebylo, ale vyloučit tuto možnost nemohu. A samozřejmě o tom, jestli bude, nebo nebude prodloužen nouzový stav, rozhodne Poslanecká sněmovna a vláda ji o to požádá v případě, že to bude potřeba. Ještě tam bylo něco, na co jsem neodpověděl?

Barbora Janáková, Deník N: Mě by zajímalo, jestli máte nějakou strategii rozvolňování? Kdy třeba předpokládáte, že by se otevřely školy a další?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuju. Já znovu zopakuju to, co už jsem vlastně zde dnes řekl: Že se snažíme aplikovat model ve spolupráci s epidemickou skupinou tak, abychom ta rozhodování dělali co nejpřesněji. Já vám ho nyní představit neumím, protože se na něm pracuje. Takže věřím, že tak budu moct učinit brzy.

Pokud se týká dalšího postupu, tak bude záviset, a to se týká samozřejmě i škol, právě na vývoji té situace. Tak jak jsme informovali spolu s ministrem školství minulý týden, tak prioritou pro rozvolnění jsou právě první a druhé ročníky, případně první stupně a chceme to udělat tehdy, jakmile to bude možné a bezpečné.

Nabízí se spousta otázek. Já jenom připomenu to, co vedlo k uzavření těch škol, a to byla zejména situace, kdy se natolik zhoršila epidemická situace v té rizikové skupině, že jakékoliv další zvyšování tohoto nebezpečí by ohrozilo náš zdravotnický systém. Takže to byl ten důvod. A naopak, když budeme postupně ty kroky rozvolňovat, tak musíme vědět proč to děláme. 

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz Seznam Zprávy.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý večer, já mám dotaz na pana ministra Blatného. Ještě bych se ráda vrátila k tomu testování v domovech důchodců. Chci se zeptat, od jaké společnosti jste ty testy nakoupili? Jakým způsobem jste tu firmu vybrali a zdali ten kontrakt za vás uzavřela VZP? Děkuju vám.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Jedná se o v současné době poptávaných deset milionů testů a toto číslo jsme rozdělili mezi větší počet dodavatelů. A jediným kritériem, které hlídá zdravotní pojišťovna, je, aby podle doporučení laboratorní skupiny tyto testy splňovaly kvalitativní kritéria. To znamená, musí být přesné a musí fungovat tak, jak si přejeme, abychom je mohli použít v souladu s tím algoritmem.

Je to tak, jak říkáte. Ten nákup půjde skrze zdravotní pojišťovny a následně bude distribuován. Úhrada tohoto vyšetření potom bude skrze signální kódy, které Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila, ostatní pojišťovny akceptovaly a které umožní proplácení tohoto vyšetření, jak vlastních testů, tak nákladů s tím spojených pro ty, které vyšetření provádí.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz Hospodářské noviny, pan Ťopek.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý den, mám také navazující dotaz na pana ministra. Chci se zeptat, zdali už je detailně propracovaná metodika organizace onoho antigenního testování, protože například ještě v domovech seniorů – vlastně už jenom hodiny zbývají do začátku testování a domovy seniorů ještě k tomu nevědí žádné organizační věci. Tak se chci zeptat, jestli je teda připravený scénář a metodika a kdy se je v dotčených firmách a organizacích dozvědí?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dnes bylo přijato dané usnesení, takže asi ta informace nemůže jít dříve než tady po tomto. Nicméně algoritmus, který vlastně přesně popisuje, jakým způsobem budou ta vyšetření prováděna, tak ten bude během dneška nebo zítřka uvolněn. Existuje již v reálné formě a je na něm shoda.

A to, co nyní ještě povede k několikadennímu – nechci říct – zpoždění, ale k několikadennímu průběhu je to, že musíme jak ty antigenní testy, tak ochranné pomůcky, bez kterých by to mělo vlastně velmi omezený význam, rozdistribuovat a následně proškolit osoby, které budou vyšetření provádět, což budou především sestry a případně praktičtí lékaři.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz pan Bartoníček, Aktuálně.cz.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý večer pane ministře. Pane ministře testování v ústavech je samozřejmě totálně klíčová věc. Chci se zeptat, jestli se někdo na vládě někdo zmínil o tom, proč to tak hrozně dlouho trvalo, protože víte sám asi, že řada odborníků poukazovala na to, že už to testování mělo proběhnout před několika týdny. A potom se prosím zeptám ještě na to, jak to právě bude přesně vypadat? Jestli se neobáváte, že to zpoždění se protáhne, a jestli nejste pro testování častější, protože někteří odborníci říkají: Chtělo by to častější testování než jednou týdně. Děkuji moc.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Děkuji, to je skvělý dotaz. Moc děkuji za něj. Na ten první vám odpovím tak, že o tom se opravdu dneska na vládě nikdo nezmiňoval. A ten druhý dotaz je zásadní. Právě proto a s odkazem na mezinárodní publikovaná data i na zkušenosti z některých našich pilotních projektů byla sekvence toho testování snížena na každý pátý den. Protože s vědomím toho, že antigenní test má o něco nižší senzitivitu než PCR vyšetření, tak můžeme naopak při jeho včasném opakování těžit z jeho rychlosti.

Jinými slovy, ten test trvá 20 minut plus minus. Za 20 minut, pakliže je pozitivní, mohu provést konkrétní opatření. Nemusím čekat dobu, která by třeba mohla být v desítkách hodin nebo ve dnech. A tím, že tento test provádím opakovaně, dle našeho doporučení každých pět dní, tak nadále zvyšuji jeho citlivost. Takže je to tak, jak říkáte, a pro ty případy, které jsou definované tím algoritmem, stále zůstává a bude aplikována možnost konfirmace PCR vyšetřením.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Prosím ještě doplňující dotaz, určitě na to čekají všichni v těch ústavech. Můžete ubezpečit lidi v těch domovech, to znamená jak seniory, tak klienty, že to skutečně zvládnete v dohledné době? Máte na to dostatek lidí, protože to je skutečně veliká operace.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: V současné době jsou v České republice dva miliony těchto testů a je garantováno sem dovézt deset milionů. A věříme, že to stihneme do toho 9., kdy to opatření musí nabýt platnosti.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, pan Kabát Rádio Impuls.

Tomáš Kabát, Rádio Impuls: Dobré odpoledne. K tomu obnovení profesionálních sportovních soutěží už bylo řečeno, že to není rozhodnutí jenom pro fotbal a pro hokej. Přesto by mě zajímalo, viděl někdo z členů vlády tu výzvu fotbalových klubů, ten otevřený dopis poslaný skrze ligovou asociaci? Mě by zajímalo, zda tato výzva ovlivnila rozhodování vlády ohledně povolení profesionálních sportovních soutěží?

Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury: Já si dovolím na to odpovědět. Ano ta výzva šla směrem na Národní sportovní agenturu, šla na pana premiéra, šla na ministra zdravotnictví. Nebyla to jediná výzva, přišly tam výzvy ze sportovních odvětví, kterých se právě týkaly ty vnitřní sportoviště – basketbal, volejbal, házená, florbal, šla tam výzva od hokeje.

Tudíž ten tlak obecně z toho sportovního prostředí samozřejmě byl. Jsem si jist, že tak to je ze všech odvětvích, které máme v České republice, ale ten sport je opravdu velmi populární a těmito opatřeními je velice zasažen. Právě proto tyto výzvy přicházely, koneckonců přicházely i od samotných sportovců, konkrétně od kapitánů hokejové extraligy i od fotbalové nejvyšší soutěže. Takže to mluví samo o sobě v podstatě za to, jak ten sport je u nás v České republice vnímán.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já ještě doplním o to, že vláda ani ministerstvo neustupovaly tlaku, ale na základě těchto informací zhodnotily a vyhodnotily spolu s hygieniky, jakým způsobem můžeme vyhovět v této žádosti tak, abychom neohrozili v žádném případě zdraví ostatních občanů. Takže bych to spíše než tlak nazval spoluprací.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A ještě tady byl jeden doplňující dotaz od paní Rambouskové ze Seznamu.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dovolte mi ještě, pane ministře Blatný, abych se vrátila k těm firmám dodávajícím ty testy. Můžete říct konkrétně, od kterých firem jste je nakupovali nebo kde můžeme ten seznam získat? A také vy, jak jste hovořil o tom, že tam je nějaké zpoždění ve školení, znamená to, že to testování začne později než ve středu? Moc děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já vás poprosím, aby s dotazem na ty konkrétní firmy, abyste ho spíš adresovali na pojišťovny, které budou tohle zabezpečovat a se kterými jsme se i domluvili, že to budou právě ony, kdo budou hlídat i to, aby na základě doporučení laboratorní skupiny ty testy splňovaly tato kritéria. To znamená to, aby ten test odpovídal našim požadavkům, je hlavním kritériem. Konkrétní jména firem zde teď uvádět nebudu.

Pokud se týká toho zpoždění, tak já si nemyslím, že se jedná o zpoždění. Jedná se o jakousi logistiku. S největší pravděpodobností opravdu toho 4. se začne někde testovat. A cílem je, aby se všude testovalo devátého.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji a z dnešní tiskové konference je to vše. Hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter