Tiskové konference

20. 5. 2019 16:22

Tisková konference po jednání vlády, 20. května 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády a jako první má slovo pan premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Dnešní vláda schválila velice důležité body. Jak už je známo, domluvili jsme se, tedy paní ministryně Schillerová a paní ministryně Maláčová, na navýšení rodičovské – rodičovského příspěvku, kdy od 1. ledna 2020 budou mít děti do čtyř let nově nárok na státní příspěvek až do výše 300 000 korun u těch, kteří nevyčerpali stávající příspěvek. Určitě si k tomu řeknou své paní ministryně Maláčová i paní Schillerová. To je samozřejmě výdaj v rozpočtu 8,6 miliardy korun. Jsem rád, že jsme nakonec našli shodu.

Dalšími důležitými body byly problematika dvojí kvality potravin. To znamená návrh zákona, který předložil pan ministr Toman, a zároveň dvojí kvalita zboží, kterou předkládá pan ministr a místopředseda vlády Havlíček. Předpokládám, že si to sami okomentují. Je to pro nás důležité téma, protože jsme nespokojeni s tím, jak to dopadlo v Bruselu. Není to jen téma před evropskými volbami. Určitě se tomu budeme chtít věnovat dlouhodobě.

Z ostatních věcí byly předloženy návrhy poslanců. Ohledně návrhu poslankyň Válkové, Gajdůškové, Červíčkové, Valachové, Maxové, Procházkové a Šlechtové ohledně veřejného ochránce práv, k tomuto vláda zaujala nesouhlasné stanovisko. V návrhu vidíme řadu nepřesností a chyb.

Dále zákon o zaměstnanosti. K tomu jsme zaujali neutrální stanovisko. Návrh o dani z příjmu, to si okomentuje paní ministryně Schillerová a volby do obecních zastupitelstev ohledně snížení věkové hranice na 16 let věku, tam jsme zaujali negativní stanovisko. A co se týče návrhu poslanců ohledně trestního zákoníku, tam jsme zaujali neutrální stanovisko.

Takže tolik za mě velice stručně. Ještě bych jen chtěl říci, že dnes jsme oznámili výzvu v rámci dotací na program Výstavba pro obce na pořízení sociálních bytů a sociálních domů a také výzvu na předkládání žádostí o úvěr v rámci programu Výstavba pro obce. Na tyto dva programy máme vyčleněnu miliardu korun, z toho dotace pro Výstavbu pro obce 650 milionů korun a na půjčky na pořízení dostupných bytů 350 milionů korun. To dnes vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Za mě všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a poprosím ministryni financí a vicepremiérku Alenu Schillerovou o slovo.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, já bych doplnila, že skutečně došlo ke shodě. Už minulý týden jsme si vyjasnili s paní ministryní Schillerovou, který návrh nakonec předloží na vládě. Chtěla bych jen připomenout, že tento návrh rodičovského příspěvku znamená do rozpočtu výdaj ve výši 8,6 miliardy korun. Proto bylo mou zásadní povinností si nastavit a dojednat základní položky v rozpočtu tak, abych byla schopna dnes pro tento návrh zvednout ruku.

Těmi základními atributy jsou čtyřicetimiliardový schodek, jsou to investice, které rekordně navrhujeme z národních zdrojů ve výši 85 miliard, jsou to samozřejmě navýšení důchodů na 900 korun, navýšení částky na vědu a výzkum a také rodičovský příspěvek, jak tu bylo prezentováno. To znamená navýšení na 300 000 korun nejen pro nově narozené děti po 1. lednu 2020, ale i pro rodiče dětí do čtyř let, kteří si nevyčerpali částku 220 000 korun.

Nemáme v tuto chvíli ještě dohodu na platech, ale tripartita o tom bude jednat, i koaliční rada. Musíme se posunout v rozpočtu dál.

Dále jsem dnes předložila na vládě v souladu s legislativním plánem prací novelu zákona o oceňování. Tady bych především chtěla zdůraznit, že základním nosičem této novely je nový způsob tržního ohodnocení nemovitostí tak, aby to odpovídalo mezinárodním standardům, protože zatím jsme v zákoně měli pouze cenu obvyklou a činilo to výkladové problémy nejen pro státní instituce při prodeji státního majetku, jako je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale činilo to problémy i bankám, činilo to problémy i soukromým subjektům. Potřebujeme tržní ocenění tak, jak odpovídá mezinárodním standardům. Takže tuto skutečnost tato novela spojila.

Také jsem prezentovala negativní stanovisko, které nakonec vláda přijala, k návrhu poslanců Mikuláše Ferjenčíka, Jana Lipavského a dalších na změnu zákona o dani z příjmu, kdy oni navrhují, aby základní sleva na poplatníka, která je dnes ve výši 24 840 se zvedla na 30 000. Jen pro vaši představu, současná sleva stojí státní rozpočet 86 miliard ročně. Pokud by se navýšilo na 30 000 korun, bylo by to další navýšení o 20,8 miliardy. Přičemž navrhují tito poslanci, aby se zastropovalo osvobození při prodeji cenných papírů. Tam je časový test tří let; když se prodají cenné papíry po třech letech, tak je příjem z toho osvobozen. Kdyby celá tato položka čistě teoreticky byla v zákoně o dani z příjmů zrušena, tak bychom ušetřili 300 milionů. Takže toto dávám do protiváhy, abych ukázala nepoměr těchto jednotlivých návrhů. Navrhla jsem negativní stanovisko a toto vláda schválila.

Děkuji vám.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu: Dobrý den, tak já budu pokračovat ve finančních náležitostech. Pak se ještě dostaneme s panem ministrem Tomanem ke dvojí kvalitě. A myslím, že mám dobré zprávy s ohledem na výzkum, vývoj a inovace. Ta úplně zásadní zpráva je, že jsme schválili navýšený rozpočet na vědu, výzkum a inovace na rok 2020, a to ve výši 37 miliard korun. Podotýkám, že na rok 2019 byl o miliardu nižší. Čili investujeme více do vědy, výzkumu a inovací. A ještě důležitá zpráva: V roce 2015 to bylo na úrovni 27 miliard. Takže v průběhu pěti let jsme zvedli z 27 miliard na 37 miliard.

Druhá důležitá zpráva, kterou plníme inovační strategii a která je zcela zásadní pro začínající firmy, pro star-upy a pro ty, kteří investují do digitalizace: Schválili jsme program, který bude realizován Ministerstvem průmyslu a obchodu, podotýkám, je to program neevropský, program z národních zdrojů, který je součástí  rozpočtu pro výzkum, vývoj a inovace, a ten program se jmenuje úplně stejně jako naše inovační strategie – The Country for the Future.

Program bude mít celkovou dotaci 9,1 miliardy korun, respektive jedná se o celkovou částku, která bude proinvestována, přičemž ze státních zdrojů, ze státního rozpočtu půjde 6,1 miliardy korun. A na koho to půjde? Půjde to na začínající start-upy nejen v oblasti nových technologií, ale obecně v oblasti inovativních koncepcí, přičemž se nebudou „dávat peníze“ do té firmy, která bude se snažit vzniknout, inkubovat, ale půjde to do zázemí a do prostředí, kde ty firmy budou moci fungovat.

Zjednodušeně řečeno, budeme budovat napříč Českou republikou inkubátory, jak jsme si vzali příklad ze Spojených států, z Izraele, kde vytvoříme perfektní zázemí malým začínajícím firmám ve smyslu sdílených služeb, ve smyslu přístupu k investicím, ve smyslu přístupu k mentorům a ve smyslu, aby jejich fixní náklady byly pokud možno minimalizované a aby se soustředily na rozvoj svých aktivit. A bude to jak oborově, tak univerzálně.

Druhá oblast tohoto programu je zaměřena na firmy, které budou podporovat digitální svět, to znamená firmy, které budou vytvářet digitální huby. Budeme tím reflektovat strategii Digitální Česko. A třetí oblast tohoto programu je věnována firmám, které už mají inovovaný produkt a potřebují ho uvést na trh, ale řeší tam překlenovací období, kdy potřebují ještě doinvestovat určité zdroje do toho, aby mohly s tím produktem na trh vyjít. To je do určité míry zase reflexe toho, jestli to sledujeme, tak se snižuje, respektive silně redukuje systém investičních pobídek a malé firmy měly problém v tom, že ty investiční pobídky se týkají zejména firem středních a větších.

Ano, je to pravda. V novele, která jde, se jedná o firmy, které investují alespoň 50 milionů korun. Takže odpovědí pro ty malé firmy, které říkaly: Ale my se do toho nevejdeme, je právě tento program, kdy se budou moci investiční zdroje, které jdou do výzkumu, vývoje a inovací zrealizovat s podporou tohoto programu. Takže myslím si, že pro inovativní firmy to jsou dobré zprávy, plníme přesně to, co jsme řekli, a jen podotýkám, že od schválení inovační strategie a realizace tohoto programu, který má zdroje ve výši 9 miliard korun, uběhly tři měsíce.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Slovo má ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Děkuji. Já mám velkou radost, že dnes prošel můj návrh na navýšení rodičovského příspěvku na 300 000 korun od 1. ledna příštího roku. Jak jistě víte, je to návrh, který jsem avizovala minulou neděli, a mám radost, že se celá situace rozhýbala. V podstatě, když to řeknu zjednodušeně, nárok budou mít nově narozené děti a potom všechny rodiny s nejmladším dítětem do čtyř let, které k 1. lednu příštího roku nevyčerpaly rodičovský příspěvek. A bavíme se o částce 50 korun.

Kromě tohoto návrh také zavádí vyšší rodičovský příspěvek pro dvojčata. Dodržujeme koeficient 1,5násobku standardního rodičovského příspěvku. Myslím, že je výborná zpráva, že jsme konečně našli shodu. Považuji to za vítězství sociální demokracie. Sociální demokracie s tímto návrhem vlastně přišla, prosadili jsme jej do programového prohlášení vlády a do koaliční smlouvy. A považuji to také za signál, že vláda to myslí s podporou rodin a malých dětí velmi vážně.

Samozřejmě rodičovským příspěvkem to nekončí. Rodičovským příspěvkem to začíná. Máme řadu další návrhů, jako podpora předškolní péče, zejména školek a jeslí, podpora částečných úvazků – víte, že v České republice je to obrovský problém pracovat na částečný úvazek, a také samozřejmě podpora startovacích bytů pro rodiny s malými dětmi.

Ještě jeden aspekt našeho návrhu, který byl dnes schválen a je velmi důležitý a často se zapomíná zmiňovat: My jsme také našli s paní ministryní financí shodu na tzv. limitu 92 hodin. Asi víte, že dnešní úprava v podstatě říká, že ty rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek a mají dítě mladší dvou let, mohou umístit své dítě do veřejného předškolního zařízení maximálně na 46 hodin měsíčně. Já mám velkou radost, že se mi podařilo těchto 46 hodin zvýšit na dvojnásobek. Myslím si, že to spoustě pracujících rodin s dětmi, zejména u vysoce kvalifikovaných matek, jako jsou lékařky, právničky, vědkyně, že jim to ulehčí slaďování práce a rodiny.

To znamená: Výborná zpráva a vláda to myslí s podporou rodin a malých dětí vážně. Rodičovský příspěvek je prvním krokem.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Slovo má pan ministr zemědělství Miroslav Toman.

Miroslav Toman, ministr zemědělství:  Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. My jsme avizovali před třemi týdny, že dnes bude předložena na jednání vlády novela zákona o potravinách, v rámci níž úplně zakážeme dvojí kvalitu potravin. Jsem velmi rád, že jsme to předložili společně s panem ministrem průmyslu a obchodu, kde jsme nalezli shodu.

Přímo v zákoně bude uvedeno, že na trh je zakázáno uvádět potraviny označené totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě Evropské unie, ačkoli potravina uváděná na trh v České republice má jiné složení nebo vlastnosti. Díky tomu, že dvojí kvalitu zakážeme v připravované novele zákona o potravinách, začne tento zákaz platit podstatně dříve než v rámci dvouleté transpoziční lhůty evropské směrnice.

Naším cílem je a bude přinést spotřebitelům férové zacházení, zaručit jim, že budou mít možnost vybrat si stejně kvalitní výrobky, jaké se prodávají na západ od našich hranic. Novela, která byla předložena na jednání vlády, vlastně navazuje na práci všech našich europoslanců, kterým záleží na našich občanech, a prakticky jsme tím odmítli, aby existovali občané několika kategorií.

Na dodržování zákazu dvojí kvality bude dohlížet Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Za porušení pravidel může být udělena pokuta až do výše 50 milionů korun. Chci také říci, že problém dvojí kvality se netýká českých výrobců, ale zejména velkých nadnárodních firem.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ještě pan Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu: Já bych k tomu tedy dodal ten stav u Ministerstva průmyslu a obchodu, protože jsme vlastně ve stejnou dobu předložili návrh zákona o ochraně spotřebitele, čímž vlastně dvojí kvalitu řešíme pro veškeré zboží. Týká se to zboží typu prací prášky, drogerie a podobně a v zásadě je to velmi podobné zákonu o potravinách s tím, že se bude jednat nikoliv o potlačení dvojí kvality, ale o to, že pokud bude dvojí kvalita, musí to být jednoznačně zobrazeno na obalu, musí to být markantně rozeznatelné, a pokud ne, tak hrozí tento zásadní postih.

Je ještě třeba dodat, že návrh Ministerstva průmyslu a obchodu se vztahuje na všechny hospodářské subjekty, které nabízejí a prodávají výrobky spotřebitelům, čímž vlastně říkáme, že se nemusí jednat o postihy pouze vůči maloobchodníkům, ale i třeba vůči výrobcům, distributorům a různým dodavatelům, pakliže nějakým způsobem vystupují ve vztahu ke spotřebitelům.

Řeknu příklad: Pokud prostě budou mít celoplošnou reklamu, tak se to bude vztahovat nejen na ty obchodníky, ale může se to vztáhnout tím pádem i na ty distributory. Což byl dost důležitý požadavek některých obchodníků. V našem případě to bude kontrolovat Česká obchodní inspekce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter