Tiskové konference

20. 1. 2020 18:09

Tisková konference po jednání vlády, 20. ledna 2020

Tomáš Medek, Odbor komunikace Úřadu vlády: Dámy a pánové, dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. O úvodní slovo dnes poprosím místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dámy a pánové, dobrý den, dovolte, abych vás seznámil s tím, že byly na dnešní vládě přijaty teze hospodářské strategie, což je východisko pro budoucí formulování Národní hospodářské strategie.

Strategie navazuje na velmi úspěšnou vizi Česká republika: Země pro budoucnost, na inovační strategie Czech Republic: The Country for the Future, která do určité míry vytyčila parametry v oblasti vědy, výzkumu a inovací, v oblasti přeměny naší ekonomiky na ekonomiku s přidanou hodnotou. Nicméně byla formulována zejména v oblasti vědy, výzkumu a inovací. My jsme slíbili, že na ni naváže právě strategie hospodářská, což jsme dnes vykonali tím, že jsme nechali vládu schválit teze.

Teze neznamená, že byla přijata strategie, ale to, že byla jasně zformulována východiska v oblasti budoucí pozice průmyslu, budoucí pozice energetiky, budoucí pozice zemědělství, české vědy. Současně jsme vytyčili budoucí východiska pro takzvané zdraví, to znamená oblast zdravotnictví, a toto vše poprvé vůbec historicky v rámci hospodářské strategie propojujeme se systémem vzdělávání, protože jsme přesvědčeni, že máme-li si v budoucnosti říct, kde chceme být, a tady se bavíme o roku 2030, musíme tomu současně dát i parametr vzdělávací. To znamená začít připravovat studijní programy, studijní obory tak, abychom budoucí strukturu našeho hospodářství byli schopni obsloužit kvalifikovanými lidmi. A toto všechno by nemělo svůj základ, kdyby nebylo provázáno s investicemi a s financováním, a právě proto jsme jasně už i ve strategii vytyčili to, že strategie bude provázána s Národním investičním plánem.

Další postup bude takový, že tato strategie bude připravována v pracovních týmech, na kterých budou participovat všechny rezorty. Tato východiska byla formulována ad jedna sociálními partnery a pochopitelně hlavními autory, kterými byli lidé z Ministerstva průmyslu a obchodu. Sociální partneři participovali na úrovni Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, na úrovni sociálních partnerů odborů čili ČMKOS a ostatních odborářských institucí, na úrovni výzkumných a vědeckých institucí. A do určité míry prostě byla postavena základna toho, z čeho se bude v rámci finální strategie vycházet.

Strategie by měla být předložena v podobě pokud možno finální do 30. 6. tohoto roku a ještě je důležité říct, že tou hlavní ambicí je posunout Českou republiku v oblasti konkurenceschopnosti do roku 2030 samozřejmě jednotlivými s milníky v jednotlivých letech do takzvané top dvacítky. Co je tím ukazatelem, tím měřidlem? Je to žebříček nebo říkejme metodika, která je běžně používána takřka v celém světě, metodika Světového ekonomického fóra v Davosu, která má několik klíčových kritérií, podle kterých už dneska zaujímáme vždy určité umístění.

Zjednodušeně řečeno, třeba v oblasti makro jsme na místě číslo jedna, protože máme velmi dobré makroekonomické výsledky s ohledem na strukturu rozpočtu, s ohledem na výsledky atd. Naopak zase třeba v oblasti trhu práce máme slabší výsledky a celkem jsme dneska na pozici třicet jedna. Čili tou ambici je pousnout se do první dvacítky.
Děkuji.

Tomáš Medek, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Ministr životního prostředí Richard Brabec.

Richard Brabec, ministr životního prostředí: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi několik informací i ode mne. Vláda dnes schválila doplnění seznamu evropsky významných lokalit České republiky o jednu významnou lokalitu. Jedná se o lokalitu Louky u Přelouče. Ta je známá tím, že je tam jedna z nejsilnějších kolonií výskytu modráska, respektive dvou druhů modrásků. Motýly máme rádi všichni, na tom se určitě shodneme. Tam žijí modrásek bahenní a modrásek očkovaný a jedná se skutečně o jedno z nejsilnějších stanovišť v rámci České republiky, a tak jsem rád, že tyto krásné motýly budeme moct chránit i v těchto lokalitách. Jsem taky rád, že se na tom podařilo najít shodu klíčových rezortů, což kromě Ministerstva životního prostředí je hlavně rezort dopravy a rezort zemědělství.

Kromě toho jsme rozšířili v rámci existující evropsky významné lokality Porta Bohemica. Rozšířili jsme ji o jedno stanoviště, a vyšli jsme tak i vstříc určitým výtkám, které má Evropská komise vůči nezařazení tohoto přírodního stanoviště.

Kromě toho vláda dnes schválila, a z toho mám taky radost, akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Zdálo by se, že to je něco, co je relativně na okraji zájmu, ale vůbec to tak není. Určitě si pamatujete kriminalitu, která se týká tygra, respektive tygrů, kde se pak ukázalo, že vlastně ti tygři jsou zabíjeni, jsou z nich vyráběny, řekněme, různé vývary a kostní moučky a samozřejmě je to obrovský byznys.

Kromě toho ale také samozřejmě je tady celá řada dalších živočichů, je tady celá řada velmi zajímavých komodit, jako je slonovina, jako jsou nosorožčí rohy. A jsem velmi rád, že Česká republika patří a je uznávána jako jeden z lídrů v boji proti této kriminalitě.

My jsme dnes jako vláda schválili materiál, který do roku 2023 dál stanovuje úkoly a podmínky pro to, aby si jednotlivé orgány, což jsou samozřejmě nejenom Ministerstvo životního prostředí nebo inspekce, ale policie, celníci, případně Nejvyšší státní zastupitelství, vyměňovaly zkušenosti i na té mezinárodní úrovni a ještě účinněji zasahovali proti těmto pašerákům, protože tedy ten byznys skutečně celosvětově dosahuje obrovských objemů – miliard, a dokonce i desítek miliard dolarů.

Česká republika tomu může významně přispět, abychom samozřejmě tyto pašeráky postihovali, protože někdy se jedná opravdu o týrání zvířat nebo zabíjení velmi vzácných druhů. Takže dneska jsme přijali celou řadu opatření a mám z toho radost. Děkuji vám.

Tomáš Medek, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji a nyní poprosím premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, já bych se vyjádřil k e-shopu. Ono to vlastně ani není e-shop, ale je to samozřejmě informační systém. Já to v podstatě řeším od minulého týdne, kdy jsem se to dozvěděl z médií. Nebyl jsem nikým informován o tom, že tak významná zakázka, která přináší našemu rozpočtu více než šest miliard korun ročně a vlastně po mýtě je druhá nejvýznamnější, se realizuje.

Já jsem už minulou středu vyzval pana ministra, aby to intenzivně řešil. SFDI, což je vlastně fond, který má status a funguje podle zákona o státní službě, v podstatě tuto zakázku ani nekonzultoval s vládním zmocněncem pro IT a digitalizace s panem Dzurillou. I když nemá zkušenosti s IT systémy a pan Dzurilla je autorem a realizátorem vlastně nejúspěšnějšího IT projektu v historii naší země a to je EET, které jsme zvládli de facto za pět měsíců a funguje.

My máme usnesení vlády z listopadu 2015, kde vlastně vláda schvaluje základní postupy při čerpání financí u IT. A na základě toho jsem se domníval, že ti ministři to budou realizovat, a když SFDI říká, že se jich to netýká, což samozřejmě po formální stránce je pravda, nicméně například konkrétně pan ministr Brabec tak postupoval. Tam je vlastně povinnost konzultovat s útvarem Hlavního architekta Ministerstva vnitra a to také neproběhlo.

Mně se ta zakázka hrubě nelíbí. Já pevně doufám a vyzval jsem kolegy, aby udělali všechno proto, aby ta zakázka byla zrušena, aby SFDI nepokračovalo v dalších aktech a závazcích své instituce vůči externím firmám. Bohužel tato zakázka dokonce nebyla ani předložena na dozorčí radu. Mimochodem v dozorčí radě sedí i poslanci: pan Pustějovský, pan Stanjura, pan Onderka. A pokud jsem mluvil s panem Pustějovským, nebyla žádná konzultace.

Takže považuji za absurdní, že o takové významné zakázce jsme nebyli informováni, že Ministerstvo dopravy neustále tuto zakázku obhajuje. Já si myslím, že tam nastalo plno pochybení. A když jsem intenzivně s panem ministrem komunikoval, tak zkrátka se rozcházíme v názorech na tuto kvazi kauzu.

Je pro mě nepřijatelné, že když jsem založil protikorupční hnutí, aby se tady realizoval takový případ, který je samozřejmě mimo informace vlády. Na základě těchto skutečností jsem ráno mluvil s panem ministrem. On si tu chybu nepřipouští, určitě je to člověk, který je pracovitý, má tah na branku, ale zkrátka tento projekt manažersky nezvládl.

Na základě toho jsem dneska ve 13.10 doručil panu prezidentovi návrh na odvolání člena vlády pana doktora Kremlíka, který je pověřen řízením Ministerstva dopravy, aby pan prezident přistoupil k jeho odvolání. Zároveň jsem navrhl, aby byl pověřen řízením Ministerstva dopravy člen vlády pan Havlíček, místopředseda vlády pověřený řízením Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zároveň si myslím, že první náměstek ministra dopravy by měl zvážit svou rezignaci. Jeho vystupování dnes bylo absolutně nepřijatelné a on byl odpovědný za IT. A samozřejmě si myslím, že by měl rezignovat i ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury pan Hořelica.

Není možné nakládat takhle s prostředky daňových poplatníků a není možné se tvářit, že když máme nějaký zákon o státní službě, si můžou úředníci dělat, co chtějí. Pro mě je to nepřijatelné, proto jsem přistoupil k tomuto opatření. A samozřejmě dnes na vládě jsem požádal všechny ministry, aby mi ukázali všechny projekty IT, které realizovali za dobu jejich působení, to znamená od koaliční vlády od července 2018. A samozřejmě důležité je, že od 1. února 2020 je účinný zákon, sněmovní tisk 447, o právu na digitální služby, který jsme vlastně předkládali po dohodě jako poslanecký návrh. A od 1. 2. 2020 se taková záležitost nemůže stát. To znamená, že veškeré státní instituce, státní firmy a ministerstva musí žádat souhlas útvaru Hlavního architekta Ministerstva vnitra.

Historicky je IT velký problém. My jsme samozřejmě zdědili tady dodavatele IT na ministerstvech financí, MPSV a další. Desítky let mají tady vlastně dominantní postavení a my jednoduše musíme hledat synergie a nemůžeme tady akceptovat, aby vlastně takový nákup služeb proběhl za takových podmínek, kdy vlastně vláda není informována, nejsem informován a v podstatě úředníci si dělají, co chtějí. Takže to je ten závěr.

Já jsem tomu skutečně věnoval strašně moc času, ale zkrátka na to máme jiný názor. Já si myslím, že je potřeba, že je to krizová situace, protože samozřejmě rozdíl mezi EET, které jsme zavedli na čas, a ještě tam byl celý listopad zkušební provoz. Kdybychom ho byli zavedli později, tak to není až zas tak zásadní problém, protože desítky let to nikdo nerušil. Tady je velký problém, že máme zákon, který samozřejmě určil, že od 1. ledna 2020 to mají mít občané digitální formou, a mělo k tomu samozřejmě být přistupováno s péčí velice detailní a to se nestalo, proto jsem se rozhodl to řešit personálně.

Co se týká nominace pana místopředsedy vlády Havlíčka, není to dočasné řešení. Předpokládám, že bude zastávat tuhle funkci trvale, protože my jsme kdysi měli Ministerstvo hospodářství, ze kterého se vyčlenilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, doprava, MMR atd. Takže pokud dnes jsme projednávali poslanecký návrh o spojení některých rezortů, tak samozřejmě ano. Pokud bychom měli většinový systém a většinovou vládu, tak určitě ve vládě bychom mohli mít v podstatě méně ministrů. Tenhle případ, tady samozřejmě tímhle personálním propojením může být případně připravena perspektivně fúze těchto rezortů. Takže za mě všechno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter