Tiskové konference

20. 9. 2012 20:05

Tisková konference po jednání vlády, 20. září 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý večer, vážené dámy a pánové, začíná tisková konference po mimořádném jednání vlády za účasti předsedy vlády ČR Petra Nečase, ministra zdravotnictví Leoše Hegera a ministra zemědělství Petra Bendla. Pane premiére, prosím o úvodní vyjádření.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý večer, dámy a pánové, vláda ČR dnes obdržela informaci, že vzhledem k pokračujícím metylalkoholovým otravám v ČR chystá Evropská komise zavedení zákazu vývozu českého alkoholu s obsahem vyšším, než 20 % s tím, že by tento zákaz byl uvalen na dva měsíce. I když s teoretickou možností jednání o dřívějším ukončení a především s tím, že odstranění tohoto zákazu by vyžadovalo souhlas nadpoloviční většiny členských států EU. My jsme tuto věc konzultovali s naším velvyslancem panem Povejšilem, konzultovali jsme to s Evropskou komisí, s komisaři, s generálními řediteli a rozhodl jsem se svolat na dnešní večer mimořádní jednání vlády ČR. Pan ministr zemědělství konzultoval tuto věc i s představiteli lihovarnického průmyslu a potravinářů, potravinářskou komorou a vláda na základě těchto jednání dospěla k závěru, že pro ČR je výhodnější a lepší situace, jestliže uvalení a odstranění této exportní bariéry bude v rukou českých orgánů, české vlády, resp. mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, než aby bylo zítra uvaleno ze strany Evropské komise na dva měsíce a pak s možnou komplikací při odstranění tohoto zákazu exportu. Proto se dnes mimořádně sešla vláda a doporučila panu ministrovi zdravotnictví zakázat cestou rozšíření stávajícího mimořádného opatření ze dne 14. září letošního roku s okamžitou platností export alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 20 % a vyšším vyráběným nebo lahvovaným v ČR. Text mimořádného opatření nyní přečte pan ministr zdravotnictví.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Děkuji za slovo. Já jsem té žádosti pana premiéra a vlády vyhověl a to co vám nyní přečtu, je veřejné vyhlášení nového mimořádného opatření, které modifikuje ta dřívější. Aby nabylo platnosti okamžitě po vyhlášení, musí být přečteno in-extenzo.

V Praze dne 20. září 2012

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80, odst. 1, písm. g zákona č. 258, z roku 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů k ochraně zdraví fyzických osob bezprostředně ohrožených nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými destiláty a lihovinami, postupem podle § 95 z. č. 258 2000 Sb., vyhlašuje toto mimořádné opatření: Provozovatelů potravinářských podniků, včetně osob provozujících stravovací služby, se zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu etanolu od 20 % objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu. Dále se každému zakazuje distribuce a vývoz mimo území ČR lihovin o obsahu etanolu od 20 % objemových včetně tuzemáku a konzumního lihu. Toto mimořádné opatření nahrazuje mimořádné opatření ze dne 14. 9. 2012 ministerstva zdravotnictví a je závazné okamžikem vyhlášení v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání. Mimořádné opatření bude odvoláno stejným postupem, tedy vyhlášením v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání. Celý text mimořádného opatření bude vyvěšen na úřední desce ministerstva zdravotnictví a úředních deskách v sídlech Krajských hygienických stanic. Obsah úředních desek bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podepsán Leoš Heger, ministr zdravotnictví.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Děkuji, pane ministře. Já chci zdůraznit, že my počítáme od příštího týdne tak, jak jsme oznámili na tiskové konferenci po včerejším jednání vlády, s postupným zužováním této částečné prohibice na lihoviny. Analogicky jak by se zužovalo použití těchto opatření v ČR, tak se bude zužovat i ve věci českého exportu. Znovu chci připomenout, že alternativou bylo rozhodnutí orgánů EU uvalené na dva měsíce s velmi komplikovaným vyjednáváním o zúžení nebo přerušení. Proto tato vláda volila z těchto dvou možností tu, kdy bude mít zužování, případně zrušení tohoto opatření ve svých rukou. Toto opatření, jak jsem již řekl, bylo konzultováno i s potravinářskou komorou a já poprosím o slovo pana ministra zemědělství.

Petr Bendl, ministr zemědělství ČR: Hezký dobrý den, já nemohu než potvrdit, že máme doložitelnou informaci, že zítra chtěly orgány EU zakázat export lihovin z ČR a to na dobu až dvou měsíců, do 15. listopadu, což považujeme za nešťastné. Jsme přesvědčeni, že dokážeme tu situaci řešit mnohem dříve. A proto i po diskusi s potravináři, zejména s představiteli Svazu lihovarníků jsme rozhodli doporučit toto řešení, o kterém nebylo jednoduché rozhodnout, ale pořád nám dává šanci, abychom rozvázali tu situaci mnohem dříve, než tak jak na nás bylo chystáno.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. A nyní je prostor pro vaše dotazy. Dámy a pánové, první dotaz Česká televize.

Česká televize, Štěpánka Martanová: Dobrý večer. První asi co mne napadá, znamená to, že teď budou nějaké přísné kontroly na hranicích? Mnoho lidí jede na dovolenou, tak si s sebou vezme nějaký oblíbený český alkoholický nápoj. Tak jestli třeba počítáte i s tím, že budou kontroly na hranicích, na letištích a tak podobně? A říkali jste, že ekonomický aspekt jde trochu stranou, zda třeba máte nějaký odhad, vyčísleno, o kolik by likérky mohly přijít? Děkuji mockrát.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Musím říci, že ten ekonomický aspekt nejde stranou, ale samozřejmě ochrana zdraví a životů občanů ČR je na prvním místě. Proto byla ta částečná prohibice zavedena tady u nás a já jsem dokonce přesvědčen, že kdyby k ní nedošlo, tak by ze strany některých našich sousedů a možná i orgánů EU došlo k celoplošnému zákazu jakéhokoli alkoholu dováženého z ČR. My jsme to dokázali zúžit pouze na část sortimentu. Ještě před tímto rozhodnutím již dva naši sousedé, Polsko a Slovensko zakázali dovoz alkoholických nápojů s obsahem 20 % a vyšším, čili lihovin. Podle údajů, které máme předběžně k dispozici, ještě před tímto zákazem vlastně už ze strany dvou našich sousedů byl omezen o 50 % tento export. Do Polska a na Slovensko šlo zhruba 50 % českého exportu lihovin. Podle informací, které teď máme k dispozici, takže už tak ten export byl omezen. Nyní máme tu výhodu, že opravdu i to zúžení prohibice může analogicky potom být vlastně implementováno do toho zákazu exportu a máme to ve svých rukou, v rozhodování českých orgánů, nikoliv orgánů zahraničních.

Mediafax, Jan Kálal: Já bych se zeptal, pane premiére, jestli už je jasný ten mechanismus, jak bude pokračovat obnova důvěry v český alkohol na zahraničních trzích? Jestli tohle máte rozmyšleno? Jestli to bude stejná cesta, jako tady v ČR? Možná pan ministr Bendl by mohl doplnit. Řekl jste, 15. listopadu to mělo být ze strany Evropské komise, Česko může být rychlejší. Jak moc rychlejší? A technická otázka, pokud v tuto chvíli se blíží nějaký kamion s alkoholem z Česka na německé hranice, co má dělat? Přidat plyn nebo se raději vrátit zpátky do likérky? Díky.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že ten správný krok je „B“, tzn., okamžikem vyhlášení vstoupil v platnost zákaz exportu. Čili není možné převážet přes naše hranice alkoholické nápoje s obsahem etanolu 20 % a vyšším. Jak bude probíhat cesta obnovy důvěry, to bude primárně záviset tady na našem domácím trhu, jak jsem řekl, my ta opatření jsme již i vyhlásili, tzn., budou se v prvním kroku týkat nově vyráběných lihovin, které projdou procesem vystavení rodného listu, až po instalaci nových kolků. Vláda současně chce příští týden rozhodnout o tom alkoholu, který by byl vyřazen z prodeje, resp. o jeho části, a postupně, jak budeme identifikovat i závadný alkohol, zužovat tuto prohibici na lihoviny.

Petr Bendl, ministr zemědělství ČR: Já za sebe myslím, že musíme udělat všechno proto, abychom neposkytli nikomu záminku k tomu, aby mohl ČR tímto způsobem svírat, protože jsme opravdu přesvědčeni, že tu situaci dokážeme vyřešit dříve. Mohu jenom povzdechnout, protože jste se také věnovali kauze polské soli a problémem s tím souvisejícím a trvalo nám opravdu dlouhé měsíce, než jsme se byli schopni dostat k nějakým, byť ne zcela konkrétním informacím, tady orgány EU jednají téměř ze dne na den. Mohu jenom povzdechnout. My jsme připraveni udělat maximum proto, abychom ten zákaz naplnili. Dozorové a všechny orgány, které mají tuto kompetenci, by se měly věnovat kontrole případného vývozu alkoholu za hranice ČR, protože by to mohlo být poskytnuto jako záminka. Vy jste se ptal na časovou otázku. Já již jsem tu říkal včera v noci na tiskové konferenci, že to vidíme v řádu dnů, možná týdne maximálně, rozhodně ne dvou měsíců.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Já myslím, že ta otázka důvěry trhu v naše výrobky je mimořádně důležitá. To samozřejmě nepatří do mého resortu, do mého resortu patří bezpečí zdraví našich obyvatel. Ale já si myslím, že takové věci, které zazněly v tom dotazu, zda ten kamion se má vrátit nebo ne, tak že jak se budou naši vývozci chovat, dost přispěje k tomu obrazu ČR. Ale zejména jakým způsobem se podaří vládě tu aféru postupně likvidovat a následky zmírňovat tady v ČR. Jak zdravotní, tak obchodní. Jen bych připomněl razantní postup rakouské vlády, která aféru s etylenglykolem ve Vídni řešila velmi razantně, a nakonec se jí to vyplatilo v současném stavu rakouského vinařství. Tak v to lze doufat i u nás.

Česká televize, Štěpánka Martanová: Já bych ještě s dovolením jeden dotaz. Nemůže přes tento zákaz zítra Evropská komise zpřísnit to opatření? Případně stejně říct, že má ČR stop na ty dva měsíce? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: My samozřejmě nemůžeme nic vyloučit, nicméně, jak jsem již řekl, konzultovali jsme to s komisaři, s generálními řediteli jednotlivých generálních ředitelství Evropské komise, s naším stálým zastoupením. Nepředpokládám to, nicméně musím otevřeně a poctivě říct, že úplně vyloučit se to nedá. Protože ty přísliby byly dány ústně, my je logicky nemůžeme, protože jsme to řešili v průběhu dnešního dne a především odpoledne a v podvečerních hodinách, nemáme žádné notifikační dokumenty, které by to dokládaly. Ale jak jsem řekl, nepředpokládám, že by se tak stalo. Opakovaně jsme jednali a mluvili s představiteli EK, s velvyslancem Povejšilem, takže by to mělo být tak, jak jsme řekli.

ČRo, Radiožurnál, Martina Spěváčková: My když jsme spolu odpoledne mluvili, pane ministře zdravotnictví, říkal jste, že pokud ten zákaz vyhlásí Česko, tak by mohly hrozit arbitráže ze strany firem, tak zda něco podobného nehrozí, když tedy ten zákaz vyhlásíme? Děkuji.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Já jsem říkal, že to hrozí teoreticky. Ta pravděpodobnost je malá, já myslím, že to jednání pana ministra zemědělství s lihovarníky a s exportéry bylo velmi namístě a jejich souhlas jistě i tu jistotu, že arbitráže hrozit nebudou, nebo ani pokusy o ně, tu jistotu zvyšují. I když po právní stránce to opatření bylo provedeno jako opatření ministra zdravotnictví kvůli ohrožení zdraví obyvatel a nyní i kvůli ohrožení zdraví obyvatel v EU. Bylo velmi dobře zváženo, jak zákon ukládá, a vážena rizika i toho opačného působení na hospodaření a na hospodářské ztráty z arbitráží. Jsme přesvědčeni, a já myslím, že to mohu říci za celou vládu, že ta aféra je tak mimořádného rázu a ohrožení zdraví obyvatel tak velké, že to naprosto dává legitimitu tomuto mimořádnému opatření.

Česká televize, Jana Čermáková: Dobrý večer. Já bych jen měla takovou menší technikálii. Jednání vlády skončilo, a tudíž vláda rozhodla o něco dříve, než začala tato tisková konference. Zda jste v té pauze třeba informovali už o tom rozhodnutí Brusel nebo kdy se to chystáte učinit? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Jak jsem již řekl, my dnes celý den konzultujeme tuto věc s představiteli Evropské komise i s jednotlivými komisaři a jak pan ministr tak já jsme mluvili s některými komisaři, případně generálními řediteli jednotlivých generálních ředitelství Evropské komise. Oni jsou informováni o tomto našem postupu, nicméně ten postup vyžaduje i úřední krok, notifikaci, tzn., na příslušná místa musí být odesláno i naše písemné rozhodnutí, a to se nyní vlastně ve večerních hodinách, tento proces tzv. notifikace děje.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Já bych si k tomu dovolil dodat, že naši lidé z ministerstva zdravotnictví, protože nejsme schopni se teď aktuálně kontaktovat s panem komisařem Dallim, tak informovali lidi z našeho stálého zastoupení a ti budou ty příslušné úředníky také neoficiálně informovat. Ještě pravděpodobně před tím, než přijde ta oficiální notifikace.

Petr Bendl, ministr zemědělství ČR: A já bych chtěl potvrdit, že tento materiál dáváme do systému rychlého varování RASFF v těchto okamžicích.

ČTK, Soňa Remišová: Já bych se chtěla zeptat na technikálii, jestli v této souvislosti dostala Celní správa nějaké nové úkoly? Jestli mají být na hranicích vyšší kontroly?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Samozřejmě, že Celní správa musí vzít v potaz tento úřední akt a bude se podle toho chovat.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkujeme vám za účast na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády a přejeme hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 20. září 2012

Související zprávy