Tiskové konference

20. 9. 2021 15:55

Tisková konference po jednání vlády, 20. září 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezké odpoledne, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Nejprve bych chtěla o slovo požádat pana vicepremiéra Karla Havlíčka.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, dovolte, abych vás seznámil se závěry dnešní vlády. Jako první, s čím bych vás chtěl, o čem bych vás chtěl informovat, je to, že vláda jednohlasně schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci. Zjednodušeně řečeno, jedná se o zmrazení platů politiků, nicméně s výjimkou soudců a státních zástupců, s tím, že současně pracujeme na tom, aby toto bylo zařazeno jako mimořádný bod Poslanecké sněmovny. V návrhu máme 5. října.

Dále bych vás chtěl informovat o tom, že jsme schválili energetický koncept, konkrétně stanovení prostředků státního rozpočtu, a to o podporovaných zdrojích energie, a to na rok 2022. Jedná se o velmi důležitý akt, který reflektuje v tuto chvíli stav na trhu, kdy roste cena elektrické energie. Z tohoto důvodu a dále z toho důvodu, že v pátek byl schválen Sněmovnou zákon, konkrétně vratka ze Senátu, o podporovaných zdrojích energie, který by měl znamenat další přínos do státního rozpočtu, a to solární daně, tak jsme se rozhodli, že z původního návrhu 23 miliard korun dáme do podpory částku 27 miliard korun, díky čemuž firmy a podnikatelé, protože ti nemají zastropovanou částku, právě částku, kterou přispívají na obnovitelné zdroje energie, ušetří na těchto zdrojích přibližně 17 procent.

Je to zásadní věc, protože pokud bychom toto neudělali, tak by vlivem na základní složky elektrické energie, to znamená energie, která se kupuje na burze, došlo k zásadnímu nárůstu pro podnikatele, čímž toto neutralizujeme. Ve stejný okamžik pouze dodávám, že jsme začali pracovat na tom, i když to není součástí vlády, ale už to rozpracováváme v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu, to, že budeme hledat řešení pro zmírnění dopadu na domácnosti s nižšími příjmy, a to dopadu nárůstu cen energií.

V tuto chvíli jsme v kontaktu s několika evropskými zeměmi, které už se vydaly touto cestou. Jedná se o Francii, jedná se o Španělsko, jedná se o Řecko a některé další země. Hledáme optimální model a ten bude založen na tom, že pro rodiny nebo pro domácnosti, které by mohly mít problém s tím, to znamená, jsou to nízkopříjmové domácnosti, hledáme vhodnou formu dotace na energie. Během několika dnů budeme mít celý koncept připraven a seznámíme vás s ním. Zjednodušeně řečeno tedy, aktem schválení vládou jsme zabránili většímu růstu cen energií pro podnikatele, pro firmy a současně připravujeme model a řešení pro domácnosti.

Dále dovolte, abych vás ještě informoval o tom, že jsme schválili poslední část podpory podnikatelů vyplývajících z covidových programů, tak zvaného Covid – Nepokryté náklady. Jednalo se o to, že někteří podnikatelé, kteří to nestihli ve svých termínech, tak měli možnost ještě posílat žádosti až do začátku září, což musíme reflektovat, protože jsme řekli, že všichni podnikatelé, kteří pošlou tuto žádost, budou uspokojeni.

Takže v tuto chvíli jsme ještě zvýšili zdroje z Ministerstva financí pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, které to proplácí, a to částkou 1,46 miliardy korun. Úplně přesně budeme potřebovat částku přesahující 1,9 miliardy korun, ale ten zbytek, těch 500 milionů korun půjde z rezerv Ministerstva průmyslu a obchodu.

Děkuji, za mě je to vše.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Já jsem měla dva body dnes na vládě. Tím prvním byl návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 454/2009, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství.

Vycházeli jsme z toho, že tady vlastně byl platný, platné nařízení od roku 2009. Mezitím se změnila situace, takže se zneužívaly k dopingu některé látky profesionálními sportovci a tak dále, takže jsme přistoupili k této změně na základě vlastně reakce orgánů činných v trestním řízení a na základě znalostí celníků.

Bylo to předloženo mimo plán legislativních prací vlády na tento rok a v podstatě se jedná, jak jsem řekla, o reakci na nové látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem. Takže navrhujeme nově zařadit v té tabulce jedna 53 látek s hormonálním účinkem a v příloze dvě je navrhována změna definování genového dopingu. Takže to je první materiál, který byl schválen vládou, tedy za Ministerstvo spravedlnosti.

Druhý materiál se týkal vstupu vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem a jednalo se o návrh Nejvyššího soudu na zrušení části ustanovení paragrafu 41 zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Tak tady byly alternativní návrhy – Ministerstvo spravedlnosti navrhovalo nevstupovat do tohoto řízení, Ministerstvo financí navrhlo vstoupit. Jedná se tam o zrušení části ustanovení paragrafu 41 zákona o majetku České republiky.

Nakonec jsme se dohodli, že bude lepší vstoupit do tohoto řízení, a takto to bylo také odhlasováno s tím, že rozhodne tedy Ústavní soud. Takže z mé strany všechno. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a ministr kultury pan Lubomír Zaorálek.

Lubomír Zaorálek, ministr kultury: Děkuju, přeju vám také dobrý den. Vlastně si myslím, že mám tři dobré zprávy pro českou kulturu. Ta první, to je to, co schválila vláda. Vláda schválila 300 milionů zvýšení pobídek pro filmový průmysl, zahraniční, který má projekty tady v České republice. Proč je to dobrá zpráva, to zvýšení pobídek o 300 milionů? To je jednoduché, protože to zvýšení o 300 milionů k těm dosavadním 800 v tomto roce znamená, že budou přitáhnuty další dvě miliardy korun do České republiky. Dvě miliardy, které budou utraceny výhradně za české zboží a české služby a za naše odborníky nebo lidi, kteří se pohybují kolem filmu, a je to především vysoká míra přidané hodnoty, kterou reprezentují ti, kteří budou zaměstnaní.Takže to je proto podle mě tak dobrá zpráva.

Myslím, že celkově ten zájem světového filmového průmyslu a společností o Českou republiku je pozitivní proto, protože v současné době příliv zahraničního kapitálu do země je něco, co nesmírně potřebuje každý a samozřejmě také Česká republika. Ta zvýšená schopnost nebo schopnost pokrýt tady tuto potřebu, která je, která roste, je podle mě ekonomická nutnost.

Já bych jenom informoval, že se v této chvíli připravují projekty společností Netflix, Amazon, Lionsgate, NBCUniversal, Sky. Mezi nimi je i pokračování dvou dosud největších několikaletých seriálových projektů, to je až sedm osm let, Carnival Row nebo Wheel of Time. Netflix tu právě natáčí nejdražší projekt v celé své historii Grey Man, no a třeba Apple TV přesunuje z Irska do České republiky výrobu kultovního seriálu The Foundation. To několikaměsíční natáčení třeba tohoto seriálu znamená investici 1,2 miliardy korun.

Takže v minulosti to bylo devět deset miliard a podle mě to, že ten zájem trvá, a že dokonce teď roste zvlášť po covidu, je opravdu velmi dobrá zpráva a já jsem tedy moc rád, že česká vláda dnes schválila to navýšení pobídek o 300 milionů. Protože kdyby k tomu dnes nedošlo, tak by to znamenalo, že my už máme všechny peníze zazávazkované a museli bychom vyhlásit, že nejsme schopni další nabídky přijímat.

Takže teď můžeme říci, že Česká republika je připravená i na další projekty v letech 2021, 2022 a že jsme schopni pozitivně odpovědět na ten zájem světových společností, filmových, Českou republiku mít jako místo, kde investují své peníze. A říkám, není to jenom, že tady na tomto místě se něco investuje, ale je to především velké množství pracovních míst pro poměrně stále docela slušnou schopnost České republiky pokrývat škálu profesí, nejrůznějších činností kolem filmu. Což není v každé zemi tak samozřejmé, jako se to daří v České republice. Takže tolik k těm 300 milionům.

Pak bych ještě rád zmínil, že dnes jsme na Konopišti přivítali poměrně vzácný štít renesanční z počátku šestnáctého století do zbrojnice konopišťského zámku. Ten štít, byste řekli, už jich tam je asi 90 na Konopišti, ale ten jeden z těch nejvzácnějších, ne-li nejvzácnější, protože je z roku někdy 1535, počátek 16. století.

Ten štít má nesmírně pohnutou historii. Jednak je podle mě mimořádně cenný a druhá věc je, že někdy v 16. století byl zřejmě vyhotoven pro Karla V., když se slavily jeho úspěchy v severní Africe. A ta jeho pohnutá historie pokračuje potom, kdy byl na konopišťském zámku ve sbírce Františka Ferdinanda d'Este, který byl, jak víte, zavražděn v Sarajevu. Potom se ta jeho sbírka po vzniku státu stala majetkem Československého státu, nicméně nacisté, dá se říct, tady tuto sbírku uloupili nebo část jí uloupili a ten štít byl mezi věcmi, které se ztratily v roce 1944.

Takže od té doby byl desetiletí nezvěstný a je to veliký úspěch, že se vrací. Cena tohoto štítu je těžko vyčíslitelná, to by se dalo zjistit jenom dražbou někde na trhu, ale podle mě je to velká věc a myslím si, že to i ještě zvýší atraktivitu konopišťské zbrojnice.

No a ta třetí zpráva, kterou jsem slíbil: Zvu vás zítra na tiskovou konferenci na Ministerstvo kultury, kde bude přítomen také světoznámý český fotograf Josef Koudelka, který se rozhodl předat své fotografie České republice, konkrétně třeba především Uměleckoprůmyslovému museu, což je velká věc, protože Josef Koudelka patří mezi nejvýznamnější současné světové fotografy, a to, že se rozhodl po svých toulkách světem svěřit své fotografie právě a uložit je v Česku, má pro nás obrovský význam. Vedle velikánů, jako byli Sudek a Drtikol, budeme mít také fotky nebo fotografie Josefa Koudelky. Takže to si myslím, že je také mimořádně dobrá věc, a těším se zítra na tiskové konferenci.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, České televize.

Klára Bazalová, Česká televize: Mě by zajímalo, jak jste si na vládě vysvětlovali to, co se týká těch zmrazení platů ústavních činitelů. Proč až teď, proč až takto na poslední chvíli? A ještě bylo avizováno, že Ministerstvo zdravotnictví bude chtít upravit zaměření dotací na zdravotní výzkum s tím, že na ten covid by mělo jít 150 milionů korun. Tak jaký tam je ten výsledek a kam přesně ty peníze mají směřovat? Ono se psalo o tom, že by to mělo jít na efektivnější diagnostiku, léčbu těžkých a středně těžkých průběhů. Tak jak přesně? Jestli Česko bude vyvíjet nějaký lék nebo jestli to má jít na tu českou vakcínu nebo jak si to máme představit? Díky.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká zmrazení platů, tak je třeba říct, že je to návrh, který předložil pan premiér s tím, že je naším zájmem, aby to šlo do Poslanecké sněmovny tak, aby vyslovila souhlas již v prvém čtení, to znamená, aby se to zvládlo ještě v rámci této Sněmovny.

Toto není věc úplně nová, několikrát se to otevíralo, nakonec prostě se to vždycky odkládalo, ale v každém případě my chceme, aby se to pokusilo zvládnout ještě v tomto volebním období, respektive v rámci trvání této Sněmovny. Tak uvidíme, jak se k tomu postaví jednotliví poslanci. Myslíme si, že to je principálně správně, protože v tuto chvíli, abych to upřesnil, tak se jedná o platovou základnu z roku 2021, což je 84 060 korun, a opakuji, jedná se o prostředky, které by šly politikům, nikoliv soudcům nebo státním zástupcům.

A co se týká Ministerstva zdravotnictví, tak já si nevybavuji, že by se tam dnes, v každém případě ne v bodě s rozpravou, schvalovalo cokoliv, co by šlo na výzkum Ministerstva zdravotnictví. Ještě se dívám do bodů bez rozpravy, pokud to tam měli, ale nevidím to zde. Takže bych kdyžtak ještě doporučil, abyste se zeptala pana ministra zdravotnictví, on by vám třeba upřesnil to, jestli se na to chystá, nebo ne, protože pouze jsme vzali na vědomí informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v rámci Ministerstva zdravotnictví.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz.

Lubomír Zaorálek, ministr kultury: Mohu k tomu jenom zkomentovat, že my tady tento návrh jako sociální demokraté podpoříme nebo podpořili jsme ho na vládě a budeme ho podporovat, pokud to bude možné i ve Sněmovně. Co se týče, jste zmínila ty kompetence – paní ministryně Jana Maláčová tento návrh vlastně myslím analogický prosazuje už delší dobu a určitě by dala přednost tomu, aby ho mohla předložit sama a prosadit na vládě sama. Takže já myslím, že ona to sama ještě určitě komentovat bude.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: A já se ještě musím omluvit, nakonec ten bod byl zařazen skutečně jako bod bez rozpravy, program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026. Ale doporučuji zeptat se na detaily pana ministra zdravotnictví.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, Seznam, prosím.

Jindřich Špaček, Televize Seznam: Dobrý den, jelikož tu není pan ministr Vojtěch, tak bych směřoval dotaz na vás, pane Havlíčku, ohledně třetí dávky očkování proti koronaviru. Jak bude probíhat třeba v domovech pro seniory, jestli už dostaly nějaké instrukce, jak to bude probíhat? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Opět poprosím, abyste se spojil s ministrem zdravotnictví. Je to spíš odborný dotaz a nechtěl bych v tom udělat chybu. Děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Máme ještě dotazy? Pokud už žádný není, tak děkujeme a hezký zbytek dne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter