Tiskové konference

21. 2. 2018 14:52

Tisková konference po jednání vlády, 21. února 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády a předávám rovnou slovo panu premiérovi, kterého prosím o shrnutí dnešního jednání.

Andrej Babiš, předseda vlády: Takže dobrý den, dámy a pánové. Dnešní vláda trvala dlouho hlavně proto, že jsme diskutovali čtyři hodiny o zákoně o státní službě. Musím jenom konstatovat, že státní služba a státní sféra je dokonale zabetonovaná, ale k tomu se dostanu.

Nejdřív jsme diskutovali o Evropské radě. Já vlastně v pátek se zúčastním neformální Evropské rady, tzn. je to bez nějakého zápisu nebo komunikace. Jde v podstatě o reformu institucí EU, o ten známý institut „spitzenkandidat“, tzn. volba předsedy Evropské komise, kde Česká republika jednoznačně trvá na tom, aby o předsedovi Evropské komise rozhodovaly členské státy, a je to i tak zakotvené v Lisabonské smlouvě. Je tam dále víceletý finanční rámec, tam samozřejmě chceme vést diskusi hlavně o tom, jak ten rozpočet bude vypadat, jaké jsou priority, my si myslíme, že priorita má být ochrana evropského kontinentu před ilegální migrací. No a samozřejmě jde o principy, nejde o částky. Samozřejmě každý ví, že problém je brexit, kde vlastně od roku 2021 evropský rozpočet přijde o 11 miliard euro. To naše stanovisko je hlavně v tom, že ty peníze, které dostáváme a které vzhledem k tomu, že naše vlastně parametry se stále vylepšují, takže jich budeme dostávat stále méně, že bysme chtěli hlavně o tom rozhodovat my, ano, ne Evropská komise.

Dále se uskuteční zasedání zemí G5, takzvaný Sahel, kde vlastně my chceme poskytnout další prostředky na podporu těchto zemí, kde vlastně je občanská válka a kde vlastně jsou různé teroristické skupiny. Jak je známo, my máme vojáky v Mali a v podstatě tam chceme přispět částkou 1.000.000 eur. My jsme v minulosti přispěli, a to si myslím, že je ten projev solidarity, který tady deklarujeme.

Hlavní bod, jak bylo řečeno, byl názor, respektive debata o zákonu o státní službě. Bod byl přerušen. My jsme diskutovali dlouho, jak už jsem řekl, 4 hodiny. My se skutečně potýkáme se situací, že ten zákon vlastně zabetonoval úředníky. A chtěl bych zdůraznit, že skutečně se nejedná o žádnou čistku. Byl bych strašně rád, když někdo napíše nepravdu, že naše vláda údajně vlastně udělá nějakou čistku a že 200 lidí odešlo, není to pravda. My jsme vlastně v prosinci dělali dvě systemizace a v rámci zákona o státní službě došlo k snížení pracovníků o 23, slovy dvacet tři, ne 200, prosím vás, nepište 200. Někdo napíše nesmysl a potom to všichni opisují. A pracovní místa mimo státní službu, mínus 49. A hlavně na tomto úřadě, protože já skutečně nepotřebuju mít několik sekretariátů a úspěšně řídím Radu pro vědu a výzkum nebo další komise bez toho, abych potřeboval nějaké úředníky.

Ten hlavní problém státní služby dnes je takový, že vlastně ten ministr, když nastoupí na ten úřad, tak vlastně nemá de facto žádnou možnost si vybrat nějakého náměstka. Protože ten systém je tak byrokratický, že mu to neumožňuje a my tady, paní bývalá ministryně MMR paní Šlechtová například před rokem už požádala o nějakou změnu a de facto ten zákon vlastně jí to neumožňuje.

Teď máme ten případ, který určitě znáte. Na Ministerstvu zdravotnictví, které má velké problémy z toho titulu, že vlastně je tam problém se státním tajemníkem a ty procesy nějakým způsobem to změnit jsou tak složité, že to bude taky na dlouho.

Takže my jsme taky dospěli k názoru a dokonce to doporučuje i Evropská komise, tzn. že při tom výběrovém řízení například druhé kolo už může být vlastně rozšířeno o lidi mimo státní službu. Měla by tam být snížená délka praxe o rok a taky by  měl být změněn systém toho služebního hodnocení a to jsme diskutovali dlouho, takže my se k tomu vrátíme příští vládu.

Dále jsme se domluvili, že je potřeba, abysme vlastně tuto problematiku konzultovali s Evropskou komisí, takže paní ministryně Dostálová navštíví Evropskou komisi a bude konzultovat tento návrh.

Ten zákon o státní službě byl velice kritizovaný opozicí, hlavně ODS. Teď podle některých vyhlášení to vypadá, že na to mají jiný názor. Pokud někdo mluví o odpolitizování, tak bych doporučil se podívat, kdo všechno přišel do státní správy před účinností toho zákona. A určitě nebyli zástupci hnutí ANO, rozhodně ne. Takže nejsou žádné čistky, ale jde o to, abysme my vůbec, ten ministr byl schopen nějakým způsobem fungovat. Protože ten ministr má odpovědnost za ten resort, a pokud si nemůže vybrat ani nejbližšího spolupracovníka, tak samozřejmě že má problém.

Potom jsme řešili věcný záměr zákona o lobbingu. Je to protikorupční záležitost. Vláda vlastně podpořila ten návrh pana ministra Pelikána a předloží nějaký návrh zákona s tím, že jsme diskutovali, kdo by mohl spravovat takovou evidenci, protože nechceme registr, nechceme další náklady do IT systémů. Takže tohle ohledně lobbingu.

Následně jsme diskutovali návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury o vydání zákona o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání. My jsme k tomu zaujali negativní stanovisko a to z toho důvodu, že ano, ten zákon není dokonalý, protože vlastně nebylo dotaženo financování výstavby mateřských škol a toho zázemí. A to my jsme chtěli vlastně dotáhnout v tom směru, že namísto financí, já jsem zavedl takový program pro profinancování regionálního školství a dneska jsem o tom komunikoval s předsedou starostů Luklem, který mi dal k tomu konkrétní připomínky. A jde o to ale, že tady nikdo nikoho nenutí, aby dával děti do školky. Ale poslední statistiky říkají, a je to o té naší rodinné politice, která bohužel nefunguje dostatečně, jestliže v roce 2016 ukončilo vysokou školu 78 000 lidí a z toho 60 % byly ženy. A samozřejmě tyto ženy chtějí mít rodinu a samozřejmě následně chtějí do zaměstnání a my potřebujeme jako stát tomu dát zázemí. Já jsem si nechal vytáhnout takové zajímavé statistiky z hlediska podpory rodinné politiky a my, jak se na to dívám, nejdeme úplně správnou cestou. Za minulé vlády my jsme hlavně prosadili daňové slevy. V tom jsme dokonce na prvním místě v Evropě, ale co funguje hlavně, je samozřejmě služby a zázemí, tzn. dostupnost, jesle, dětské skupiny a sdílené pracovní místo – velký problém, startovací nájemní byty pro rodiny s dětmi, novomanželské půjčky atd. Takže my tady chceme skutečně na základě této situace budovat nějaký projekt konečně rodinné politiky, která by byla pozitivní, a abychom vlastně motivovali mladé lidi, aby měli děti a aby, když vezmeme nějaké statistiky, tak vysokoškolsky vzdělané obyvatelstvo nově považuje za ideál mít 3 děti. Lidi chtějí mít aspoň dvě děti, ale u nás porodnost je 1 až 1,63, takže tady je obrovský prostor konečně s tím něco udělat. A my máme přesně plán, jak bysme s ním chtěli naložit, a proto my jsme k tomu návrhu dali negativní stanovisko, protože my chceme na to udělat program a sednout si se starosty, aby stát jim poskytl peníze na toto zázemí, abysme diskutovali o těch startovacích bytech a o těch půjčkách a o dalších věcech, takže tolik k té rodinné politice nebo k tomu návrhu.

A návrh poslanců za KSČM ohledně vlastně ztráty mandátu na základě přeběhlíků, tak k tomu jsme zaujali negativní stanovisko, a ohledně návrhu poslanců za KSČM ohledně účinné lítosti v rámci korupce, k tomu jsme dali neutrální stanovisko, takže tolik za mě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter