Tiskové konference

22. 11. 2021 21:36

Tisková konference po jednání vlády, 22. listopadu 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády, s jejímiž výsledky vás seznámí nejprve pan premiér.

Andrej Babiš, předseda vlády: Takže dobrý večer, dámy a pánové. Omlouváme se za zpoždění. Já bych se nejdřív rád pokusil vysvětlit tu dnešní mediální debatu o nouzovém stavu. Tak zaprvé, pan ministr zdravotnictví nepožádal vládu, ani jsme neprojednávali návrh Ministerstva zdravotnictví na vyhlášení nouzového stavu. Tato debata vlastně vznikla na základě požadavků moravských hejtmanů, a to na základě stavu zaplnění nemocnic na Moravě.

Samozřejmě jsme zaznamenali v mediálním prostoru různé názory a vyjádření, ale já jsem mluvil i osobně se šéfem Asociace hejtmanů panem Kubou a ten se k tomu vyjádřil jinak než někteří ostatní hejtmani. Z tohoto důvodu já jsem svolal na zítra ráno na 7.30 Radu pro zdravotní rizika, kde samozřejmě šéf Asociace je přítomen, ale hlavně v 9 hodin bude prostřednictvím videokonference jednání s hejtmany.

My tady máme krizový zákon a je potřeba podle toho zákona postupovat. To znamená, že samozřejmě hejtmani mají právo vyhlásit stav nouze na území kraje. To se nestalo a my samozřejmě budeme chtít od nich jasné stanovisko, pokud požadují vyhlášení nouzového stavu. A to je vlastně od nich přišla ta iniciativa, tak k tomu potřebuje vláda a Ministerstvo zdravotnictví jasné zápisy z krizových štábů jednotlivých krajů a jasný požadavek na vyhlášení nouzového stavu.

Proto jsme to neprojednávali, jenom jsme to diskutovali, jak to vzniklo. Vzniklo plno nedorozumění, plno vyjádření. Takže vláda neprojednávala návrh Ministerstva zdravotnictví na zavedení nouzového stavu, ale projednávali jsme podmínky, pokud hejtmani a pokud kraje o to požádají a pokud se nějakým způsobem sjednotí.

Já bych chtěl znovu zopakovat, že funguje Národní dispečink lůžkové péče. Funguje to, ano, je předpoklad, že se nemocnice ještě víc zaplní, hlavně na Moravě. Já jsem teď před chvíli mluvil s Integrovaným centrálním řídicím týmem. Tento týden by to neměl ještě být problém, ale dělat nějaké jasné prognózy je velice problematické. Takže my se k tomu vrátíme zítra, a pokud bude potřeba, budeme mít jasný požadavek od krajů a zdůvodnění zavést nouzový stav, tak vláda okamžitě zasedne, projedná a popřípadě schválí.

Na dnešní vládě jsme řešili, jak bylo avizováno, požadavky a finanční prostředky na testování. Jednak jsme schválili peníze na PCR testování ve školách. To by mělo proběhnout od prosince 2021 do února 2022. Tam ta kapitola, a půjde to z rozpočtu MŠMT, je to 192 milionů korun. Na jedno testovací kolo odhaduje MŠMT náklady vy výši 16 milionů korun, a bude tak podpořeno asi 80 000 PCR testů.

Dále jsme schválili pořízení testovacích sad pro stání sektor. To znamená, to jsou antigenní testy na samotestování zaměstnanců státního sektoru od 1. ledna 2022. Celkově to má být a státní hmotné rezervy mají nakoupit 510 647 kusů těchto antigenních samotestů. Předseda Správy státních hmotných rezerv má za úkol zajistit pořízení těchto testů do 15. prosince.

Dále jsme schválili pořízení testovacích sad pro školy, a to za účelem, že stát to zaplatí školám. To znamená, že jsme schválili nákup 13 790 000 kusů sad antigenních testů na covid-19 za účelem zajištění preventivního testování žáků a dětí v základním vzdělávání a žáků v prezenční formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích. Takže toto je taky na leden a únor.

Taky jsme diskutovali o tom, že využijeme tu opci od toho dodavatele, který nám doposud dodával testy na to testování dnes a 29. listopadu a 6. prosince. Takže to jsme taky schválili a schválili jsme různé kompenzace, o kterých bude mluvit paní vicepremiérka Schillerová, tady je, a pan vicepremiér Havlíček.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji, a než se oni dostanou ke slovu ještě ministr zdravotnictví pan Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý večer, dámy a pánové, i ode mě. K otázce potenciálního vyhlášení nouzového stavu už se vyjádřil pan premiér. Skutečně, my velmi pečlivě sledujeme tu epidemickou situaci, komunikujeme s krajskými koordinátory intenzivní péče a já jsem rád, že zítra se sejdeme i s hejtmany, protože ta situace, zdá se, je poměrně rozdělená v rámci moravských krajů a českých krajů.

Je pravdou, že v rámci Moravy obecně ta situace, epidemiologická, je zhoršená a vidíme to v nemocnicích. Takže z tohoto důvodu skutečně vůbec tady byly nějaké takovéto úvahy, které šly na základě žádosti tzv. zespoda, to znamená od lidí, kteří jsou v terénu, ale je pravdou, jak říkal pan premiér, musí tady být jasná žádost ze strany hejtmanů a o tom tedy zítra budeme jednat.

Pokud jde o opatření, která dnes vláda schválila, jsou to, řekl bych, spíše detailní věci, ale asi je dobře vás s nimi seznámit, protože vláda je dnes tedy schválila. Vychází z určitých požadavků z praxe. Jednak jsme schválili nové mimořádné opatření týkající se návštěv v azylových zařízeních. To bylo na základě požadavku Ministerstva vnitra. S účinností od 29. listopadu bude i v těchto zařízeních se zavádí režim O-N-T, podobně jako třeba v nějakých detenčních zařízeních, věznicích a podobně, jako jsme schvalovali na minulé vládě. Takže to je toto mimořádné opatření.

Pak na základě i dohody se zdravotními pojišťovnami se mění, upravuje se mimořádné opatření o testování zaměstnanců, kdy v zásadě nebude možné využít provedení testu u poskytovatele zdravotních služeb. Je to právě z důvodu úhrady, kdy pojišťovny tedy, byla s nimi taková dohoda, hradí testy do výše šedesáti korun. Dávají příspěvek z Fondu prevence a tady vlastně by ta úhrada byla vyšší. Takže proto jsme respektovali dohodu se zdravotními pojišťovnami a ty testy budou tedy hrazeny v této výši.

A třetí opatření, to se týká, řekněme, určitého zpřesnění podmínky, nebo nějakého nastavení systému v tom směru, že pokud člověk je otestován antigenním testem s pozitivním výsledkem, tak poskytovateli zdravotních služeb se nařizuje vystavit mu žádanku na konfirmační PCR test a pozitivní osobě se nařizuje se mu podrobit. Obecně v praxi to funguje, v některých případech po tom antigenním testu nejsou ti lidé posíláni na konfirmační PCR. Proto jsme to takto na základě požadavků z praxe zpřesnili.

Takže jsou to opravdu velmi detailní změny, ale považuji za nutné vás s nimi seznámit. Děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Pan vicepremiér Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, dovolte, abych vás seznámil s kompenzačními programy pro podnikatele. Po dobu takřka jednoho týdne jsme opravdu velmi intenzivně jednali se všemi významnými svazy, asociacemi, zástupci živnostníků, podnikatelů, já jim děkuji za ta jednání. Netvrdím, že jsme se na všem vždy shodli, ale dovolte, abych teď představil výsledek, který byl odsouhlasen vládou.

Zaprvé program Covid – Nepokryté náklady. Je to program, který už běžel na jaře. Vstupenkou pro podnikatele, aby mohli čerpat tento program, je pokles tržeb mezi lety 2019 až 2021, a to poslední dva měsíce listopad, prosinec opět vůči listopadu, prosinci alespoň o 30 procent. Poté budou moci čerpat 40 procent z nepokrytých nákladů. Za předpokladu, že firma začala podnikat později, upraví se to tak, aby tyto firmy nebyly vyřazeny z podpory, a vztáhne se to k jinému datu než k roku 2019.

Program Covid 2021. Opět program, který už byl aktivně využíván na jaře tohoto roku. Vstupenka do tohoto programu je stejná, to znamená pokles tržeb o 30 procent a více pro jakékoli podnikatele. Za předpokladu, že toto bude naplněno, může čerpat 300 korun na zaměstnance na den.

Ani jeden z těchto programů není možné čerpat tak, že by byly souvztažně s tím druhým. To znamená, vždycky je to buď jeden, nebo druhý. Současně jsme se dnes shodli na tom, že zaktivujeme opět program Antivirus B. Ministerstvo práce a sociálních věcí tento program připraví a rozpracuje do příští vlády, pravděpodobně tedy ještě do konce tohoto týdne.

Všechny tyto programy by byly vztaženy již k datu 1. 11. 2021. Je pravda, že jsme původně uvažovali, že by to bylo od 22. 11. čili ode dneška. Faktem je ale to, že firmy musí zdokladovávat účetní uzávěrku k danému datu a dělat to za osm dní by bylo nepohodlné, bylo by to problematické. Nechtěli jsme to dávat od 1. 12., protože bychom zase podnikatele ošidili o těch osm dní, tak jsme jim vyšli vstříc a spouštíme to již od 1. 11.

Ten další program, který představí paní vicepremiérka Schillerová, se bude týkat živnostníků a bude na bázi kompenzačního bonusu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Paní vicepremiérka Schillerová.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Děkuji za slovo. Já zakončím výčet všech těch programů, které jsme připravili, známým kompenzačním bonusem, který, podobně jako v minulých kompenzačních obdobích, bude náležet živnostníkům a malým s. r. o., stejně tak jako dohodářům. Podmínky budou stanoveny tak, a zdůrazňuji, že jsme je, stejně tak jako Ministerstvo průmyslu a obchodu, zkonzultovali se všemi svazy a komorami. To znamená, jsou tam zapracována jejich stanoviska. Pak případně upozorním, co jsme nerespektovali, naprosto otevřeně. Jinak většina připomínek je zapracována.

Všichni živnostníci, malá s. r. o. nebo dohodáři, kteří mají v důsledku těchto restrikcí zavedených 22. listopadu vládou pokles tržeb alespoň o 30 procent, tak si mohou požádat o kompenzační bonus. Srovnávacím obdobím jsme zvolili červen až říjen, čili pět měsíců roku 2021, červen, červenec, srpen, září, říjen, z těch si vyberou tři měsíce podle vlastní úvahy, zprůměrují je a budou je srovnávat s prosincem tohoto roku, a pokud tam bude propad, tak si mohou požádat o kompenzační bonus v důsledku koronavirových opatření.

My jsme se nepřiklonili, i po debatě se svazy a komorami a po zkušenostech hlavně, které máme, k výčtu profesí, protože bychom opět narazili na stejný problém jako v minulosti, že jsou i související profese, sekundární, které jsou postiženy tím – klasický příklad, že se sníží tržby v restauracích, například taxikář, vzpomínáte si na ty debaty v loňském roce. Takže my nebudeme to omezovat a bude tam nastaveno, samozřejmě, on si zatrhne a vyznačí ten žadatel to, že byl postižen koronavirovými opatřeními, což následně by mohla namátkově zkontrolovat Finanční správa až tedy ex post.

Pokud se týká sezónních podnikatelů, například kteří provozují, já nevím, lyžařský vlek, to znamená v zimě, tak budou posuzovat, rozhodným obdobím bude listopad, prosinec, leden, únor, březen let 2019 až 2020. A zase to budou srovnávat s tím rozhodným obdobím prosince.

První bonusové období bude od 22. listopadu do 31. 12. 2021, to znamená od zavedení restrikcí. Za každý den se vyplatí živnostníkovi nebo společníkovi malého s. r. o., přitom víte, že to mohou být buď dva společníci, anebo pokud se jedná o osoby blízké, tak potom to není nijak omezeno. Každý to dostává zvlášť, tisíc korun čistého. Pokud se týká dohodáře, tak ten dostává 500 korun čistého.

Chci upozornit, že jsme zohlednili na základě zkušeností z let minulých i to, že živnostník nebo živnostnice může být doma s dítětem, které je nemocné, a víte, že živnostník nemá nárok na ošetřovné. Takže i tento důvod může být překážkou a důvodem, aby si požádal o tento kompenzační bonus. Tím řešíme ošetřovné a řešíme ty problémy, které nastávaly, že to zpracovávalo jako dotační program MPO, táhlo se to, kdežto kompenzační bonus, který vyplácí Finanční správa, je už dnes zavedený, rychlý a dostávají ti postižení peníze poměrně rychle.

Měníme ještě na základě konzultace se svazy a komorami obrat pro malá s. r. o. Tam byl ten minimální obrat 180 000, snižujeme na 120 000. To je taková pojistka, aby o to nežádaly prázdné schránky, ale po zkušenostech jsme tedy vyhověli tomu a snižujeme tento obrat.

Co se týče kompenzací, protože víte, že to je záporná daň, která jde ze sdílených daní, tak obdobně jako při posledním kompenzačním bonusu se po skončení vždycky kompenzačního období poskytne 80 procent kompenzace pro rozpočty krajů, měst a obcí podle skutečného čerpání. Samozřejmě tam máme i pojistku, kdyby bylo rozpočtové provizorium, tak se bude muset počkat, až bude jasně stanovený rozpočet. Proto je to tam takto upraveno.

Opět vláda schválila možnost prodlužování, protože kompenzační bonus je na dvě kompenzační období, tak možnost prodlužování tohoto kompenzačního období nařízením vlády tak, aby nemusel být znovu projednáván zákon.

Navrhujeme, aby tento zákon byl schválen ve stavu legislativní nouze v Poslanecké sněmovně, to znamená, aby začal být účinný v co nejrychlejší době a mohla začít Finanční správa vyplácet peníze.

Co se týče jedné jediné věci, kde jsme nevyhověli, tak to je souběh kompenzačního bonusu s programy Ministerstva průmyslu a obchodu Covid – Nepokryté náklady. Vysvětluji to tak, že my jsme, vzpomínáte si, zvedli původně pětistovku denně na tisícovku při té poslední právní úpravě právě proto, aby se nemusely složitě procesovat tady pětistovka, jednoduše rychle vyplacená Finanční správou, a tady trošku složitější žádosti o dotace.

Takže jsme to takto zjednodušili a v tom případě nechceme v tom souběhu ho teď zavádět, nebyl zavedený ani u posledního kompenzačního bonusu. Nicméně pořád platí, že pokud příští týden schválíme Antivirus typu B, jakože jsme se dnes rozhodli, že je vůle ho schválit vládou, tak tam může být vedle sebe, vedle kompenzačního bonusu vyplácen i Antivirus typu B.

Prosila mě a kladla mi na srdce paní ministryně Klára Dostálová, abych tady řekla veřejně, že i podnikatelé z oblasti cestovního ruchu, tak se jich to týkat bude, protože ona je zasypána dotazy různými podnikateli, živnostníky, malými s. r. o, s. r. o. z oblasti cestovního ruchu, tak chtěla, abych řekla, že samozřejmě se jich bude týkat za splnění podmínek kompenzační bonus.

Pokud mají zaměstnance, tak budou ještě si moci požádat o Antivirus typu B, anebo pokud splní podmínky, mohou si požádat o Covid – Nepokryté náklady. Pak samozřejmě by ho nemohli kombinovat s kompenzačním bonusem. Takže to tady říkám, protože mne o to velmi prosila. Děkuji vám za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak dotazy, nejprve Česká televize.

Jakub Pacner, Česká televize: Dobrý den, rád bych se zeptal, pane premiére, k tomu zítřejšímu jednání s hejtmany, v kolik hodin to proběhne, předpokládám, že to asi bude online? A jenom, jakým způsobem tedy bude moci nějak stát nebo vláda pomoci těm jednotlivým dotčeným regionům? Ptám se i na základě toho, že někteří hejtmani uvedli, že stav nebezpečí pro ně není dostatečným, nebo, řekněme, dost efektivním či odpovídajícím nástrojem, jak tu situaci u nich v těch regionech řešit. A pak dotaz ještě na pana ministra zdravotnictví. Tam se chci zeptat, kdy se rozhodne o zkrácení intervalů třetí dávky na pět měsíců? Pan premiér, tuším, že to bylo v pátek, hovořil od 1. 12. by to bylo pro osoby starší 60 let a pro klinicky nemocné. Tak možná v souvislosti s tím se ještě zeptám, proč ne plošně, ale pouze pro zatím tyto dvě kategorie?

Andrej Babiš, předseda vlády: Já jsem svolal na zítra ráno 7.30 Radu vlády pro zdravotní rizika, kde samozřejmě jsou zastoupeni hlavní ministři, kterých se to týká, a předseda Asociace krajů pan hejtman Kuba, a následně v 9.00 hodin je plánovaný video-call s hejtmany pana ministra zdravotnictví, ale já se taky napojím, i pan vicepremiér Hamáček bude u toho, abychom měli jasný požadavek podle krizového zákona. Aby tam proběhl ten zákonný proces té žádosti. My jsme zaznamenali dnes různé názory hejtmanů, takže je jasné, že ten hlavní problém je na Moravě, a my potřebujeme mít v tom jasno a musíme postupovat podle krizového zákona. Takže musí to mít nějaký procesní způsob, aby se vyhovělo liteře zákona.

Jakub Pacner, Česká televize: To znamená, že by se už od zítřka mohlo začít jednat o nouzovém stavu, že byste oslovili ty hejtmany, že by ty kroky mohly přijít třeba tento týden?

Andrej Babiš, předseda vlády: No tak samozřejmě, podle předpokladů Integrovaného centrálního řídicího týmu se samozřejmě očekává nárůst hospitalizovaných v moravských nemocnicích, ale ty kapacity zatím jsou dostatečné. Nedochází k žádnému převozu pacientů. Ale tam jde o tu debatu, že hejtmani nechtějí, i když mají tu možnost, vyhlásit ve svých krajích ten krizový stav, a hlavně jde tedy o personál, protože, a nebylo to skutečně o tom, že my chceme teď vlastně, jak to mám říct, nahnat studenty lékařských fakult. Bylo to hlavně o tom personálu, který, to nejsou studenti, že jsou to vlastně zdravotníci, kteří nepracují přímo v těch nemocnicích, abychom měli nějakou rezervu.

Takže to byl ten hlavní účel toho, ale my zkrátka potřebujeme mít jasnou zprávu ze strany hejtmanů, jestli je to jenom Morava, a máme takový pocit, že je to jenom Morava, a jestli teda tam bude ten jasný požadavek jenom na moravské kraje, ale musí to mít nějakou… To není možné vlastně realizovat na základě toho, že nějaký hejtman dá rozhovor České televizi a něco řekne. My potřebujeme mít nějakou tu procesní stránku a to si chceme zítra s nimi vydiskutovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Seznam.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Já ještě navážu, pane premiére, je nějaký minimální počet hejtmanů tedy, kteří budou muset vládu požádat o vyhlášení nouzového stavu? Už to avizovali třeba hejtmani z Jihomoravského, Zlínského nebo Moravskoslezského kraje. A druhý dotaz asi na pana ministra zdravotnictví, jestli těch 14 milionů antigenních testů, které chcete koupit, bude muset Správa státních hmotných rezerv vysoutěžit ještě na prosincové testování ve školách, nebo do konce roku bude stačit současná zásoba? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak ano, my vnímáme požadavek hejtmanů Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje, ale znovu opakuji, že musí v tom být úplně jasno a musí to mít nějakou formu, která je potřeba podle krizového zákona. Nemůžeme to dělat na základě nějakého vyjádření v médiích, takže potřebujeme mít nějaké zápisy z krizového štábu, musíme, a samozřejmě taky nás zajímá celkově ta situace.

Já jsem mluvil s ředitelem svaté Anny, kde vznikl dočasně nějaký problém, a oni mají 108 zdravotníků, kteří jsou na OČR a vlastně na PN, takže to je problém. Armáda pomáhá, my pomáháme, armáda je k dispozici a uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale vláda v případě potřeby a jasného stanoviska bude reagovat rychle. To znamená, není problém i zítra večer nebo ve středu svolat vládu. Dobře víte, že v těch nejtěžších časech jsme jednali, měli jsme i tři vlády v noci, takže není to problém.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Jinak já musím říct, že, někdy to skutečně je mediální zkratka, že nouzový stav neznamená automaticky omezení volného pohybu nebo něco podobného. Skutečně v tomto případě jsme řešili nouzový stav za účelem lepší organizace zdravotní péče na území daných krajů. Takže skutečně cílem vůbec té debaty o nouzovém stavu nebylo omezovat třeba volný pohyb osob nebo něco podobného, ale skutečně pomoci krajům v rámci organizace zdravotní péče na jejich území. Protože někdy skutečně ta mediální zkratka je taková, že nouzový stav automaticky znamená lockdown nebo něco podobného.

A pokud jde ještě o tu otázku, kterou pokládal pan redaktor z České televize ohledně zkrácení té doby pro podání posilující dávky. Platí to, že skutečně od 1. 12. se zkracuje pro lidi ve věku 60 plus. To znamená z toho našeho pohledu, anebo objektivně řečeno té zranitelné populace, která má vyšší potenciál a vyšší riziko, že může skončit hospitalizací třeba i na jednotkách intenzivní péče. Takže tam upínáme ty hlavní síly, abychom skutečně tuto populaci co nejdříve přeočkovali, aby byla chráněna v této složité epidemiologické situaci. A samozřejmě chronici, ale tam předpokládáme, že se zapojí především praktičtí lékaři, případně jejich ošetřující lékaři, protože ti znají své pacienty, chronické. Každý chronik má dnes svého ošetřujícího lékaře a ti by se měli zapojit více právě do očkování třetích dávek.

Pokud jde o ty další skupiny, je to spíše o rozložení kapacit, protože samozřejmě pro nás je důležité, abychom stále tlačili dopředu ty primovakcinace, to znamena ty, kteří zatím nejsou vůbec naočkováni. Ti jsou pro nás prioritní. Pak samozřejmě ty třetí dávky, zkracování té doby.

Takže je to o rozložení kapacit, ale předpokládáme, že v těch dalších fázích bychom zahrnuli do toho zkrácení na pět měsíců i další věkové skupiny. Ale v tuto chvíli jsme vydefinovali ty prioritní, kteří jsou nejvíce ohroženi, a to jsou senioři ve věku 60+ a chronicky nemocní pacienti.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz Český rozhlas.

Andrea Kubová, Český rozhlas: Dobrý den, já mám dotaz na pana premiéra. Dnes se aplikace Tečka potýkala s výpadkem, respektive nefungovaly tam ty aktualizace. Řešili jste to nějak na vládě? Měli s tím problémy i lidé v zahraničí. Máte nějaké informace ohledně toho, jestli už to funguje v pořádku? A na pana ministra Vojtěcha mám dotaz: Evropská léková agentura částečně schválila lék molnupiravir pro dospělé. Plánujete, že by Česko tento lék objednávalo, případně kdy a kolik? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak ten první dotaz jsem se já ptal pana ministra, jak to tam vypadá. Ano, byly tam nějaké problémy a já nevím, jestli v této chvíli už je to v pořádku.

A ještě k těm protilátkám, pokud tedy můžu. Je potřeba vědět, že my jsme dělali maximum proto, abychom zabezpečili ty protilátky a zabezpečili jsme je napřímo, v dostatečném množství. Dnes v noci přišla ta dodávka, co nám půjčilo Německo po mé intervenci u kancléřky a po intervenci pana ministra u jejich ministra zdravotnictví. Je to dávka pro 10 000 lidí. Já jsem za to vždycky bojoval, dokonce jsem byl kritizován v srpnu, že to máme na skladě a proč to máme.

Jenom pro vaši informaci: Tyto protilátky například v Rakousku nemají občané vůbec k dispozici. Vůbec. Já jsem se ptal naší velvyslankyně. Tak ne všechny státy Evropy to mají a samozřejmě je důležité, aby se to aplikovalo, skutečně to zachraňuje životy a v minulosti jsem měl s tím problémy, protože ne všichni na Ministerstvu zdravotnictví to oceňovali. Říkali 50 000 korun, ale kolik je cena života. Určitě to není k debatě.

Takže to jsme zařídili, máme toho dostatek. Pan ministr má za úkol navyšovat ty kapacity, protože ta aplikace trvá hodinu a půl až dvě hodiny. Takže i toto jsou opatření, která děláme. A k tomu výpadku, nevím, jestli pan ministr má nějaké čerstvé informace.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Určitě, já se vyjádřím k oběma otázkám. Pokud jde o aplikaci Tečka, tam byla skutečně určitá chyba v rámci infrastruktury, přehlcení serveru, dochází tam k určité migraci dat a kolegové na tom pracují. Myslím si, že v rámci některých aplikací, u některých osob už to funguje bez problémů, někde ještě nikoliv, ale předpokládáme, že by to mělo být skutečně brzy vyřešeno. Ale jinak ISIN, ten systém jako takový, funguje.

To znamená, pokud někomu nefunguje Tečka, může případně si vygenerovat ten certifikát ve formě PDF z toho očko portálu, kde je vlastně také QR kód, takže není pouze Tečka jedinou možností, jak se prokázat. Pokud si stáhne ten certifikát např. o očkování nebo testování z tohoto portálu, v tuto chvíli samozřejmě zejména očkování, tak tam ten QR kód je a může se jím prokázat.

Jinak pokud jde o tu otázku těch monoklonálních protilátek, my skutečně velmi intenzivně jednáme se všemi výrobci. Máme objednány další dodávky monoklonálních protilátek, jak od firmy Roche ten REGN-COV2, což jsou vlastně ty protilátky, které nám teď dodalo Německo a jsme za to velmi vděčni, ale máme vlastně objednáno u nich 25 000 dalších dávek.

Ovšem samozřejmě nejsme těmi pány situace úplně. Máme objednáno, ale výrobce musí dodat a jeho dodací lhůta je někdy v polovině prosince. Do té doby máme tedy zajištěny dávky na našem území. Máme objednánu další várku té protilátky monoklonální bamlanivimab a etesevimab a ještě od firmy Saltrion, takže těch léků je celá řada.

A pokud se bavíte tedy o tom antivirotiku, perorálním, molnupiraviru, to je skutečně první tableta, protože ty ostatní monoklonální protilátky se aplikují ve formě infuze, intravenózně. Pokud jde o to antivirotikum, to bude vlastně první tableta, která je k dispozici. Ještě je další od firmy Pfizer, ale ta zatím není v té schvalovací fázi a máme ji také objednánu. Jsme v jednání s firmou MSD.

V té první fázi jsou schopni nám dodat 5 000 těchto dávek, také někdy v polovině prosince by měly dorazit. Ale předpokládáme, že ty objednávky budeme prodlužovat i do dalších měsíců, protože si myslíme, že je to oproti těm infuzím pohodlnější, ne pro každého samozřejmě vhodné, ale bude to kombinace, řekněme, těch monoklonálních protilátek, které budou aplikovány, a těchto tabletových antivirotik.

Takže určitě veškeré léky, které jsou v tuto chvíli k dispozici, které mohou pomoci našim pacientům před tím, aby se dostali na jednotku intenzivní péče, tak pro české pacienty zajistíme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Seznam.

Šimon Trantina, TV Seznam: Dobrý večer, já bych vás chtěl jenom požádat o reakci na prohlášení České lékařské komory, která vás vyzvala k zavedení nějakých celoplošných restriktivních opatření a povinného očkování zdravotníků a pracovníků v sociálních službách. Díky.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ano, dnes na vládě proběhla debata o očkování zdravotníků a pečovatelů v sociálních službách a dalších, řekněme, státních zaměstnanců, jako hasiči, vojáci a policisté. Vznikla nebo vznikne mezirezortní komise, která to bude diskutovat, a musíme velice precizně specifikovat, kdo by přicházel v úvahu v případě, že by, vlastně hlavně Ministerstvo zdravotnictví to má v kompetenci, dospělo k takovému názoru. Ale pan ministr mě určitě doplní ještě lépe.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ano, je to tak. My v tuto chvíli tu debatu otevíráme, v zásadě chceme debatovat o tom, jakých skupin by se toto týkalo. Řeší to Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou příslušnou k zákonu o ochraně veřejného zdraví. Takže budeme komunikovat s ostatními rezorty. Bavíme se o kritické infrastruktuře, případně zdravotnických, sociálních pracovnících, ale uvidíme, možná, že tam budou ještě další skupiny. Takže tu debatu teď vedeme a chtěli bychom ji mít dokončenu do konce tohoto týdne a příští týden bych seznámil s těmi závěry vládu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, pokud už nejsou další dotazy, tak děkujeme a hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter