Tiskové konference

22. 2. 2021 22:32

Tisková konference po jednání vlády, 22. února 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Nejprve první místopředseda pan Jan Hamáček.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji. Dámy a pánové, hezký večer. Dovolte mi, abych se nejprve omluvil. Já jsem po operaci horních cest dýchacích, takže mi možná bude rozumět hůře než normálně, ale věřím, že to společně zvládneme.

Dovolte mi, abych se vyjádřil k několika tématům, která projednávala vláda. Z té v uvozovkách řádné vlády chci vypíchnout novelu volebního zákona. Jak víte, Ministerstvo vnitra dostalo od předsedy vlády za úkol připravit dvě varianty novely volebního zákona, které mají reagovat na nález Ústavního soudu. My jsme ten úkol splnili a ty dvě varianty vláda schválila a odeslala je do Poslanecké sněmovny.

Ta první varianta počítá s tím, že bude zachováno 14 volebních krajů. Tou formulí pro přepočet je tzv. Hareova kvóta, která vlastně vydělením celkového počtu platných hlasů pro subjekty, které postupují do skrutinia, číslem 200 vygeneruje volební číslo a kolikrát se toto volební číslo vejde do celorepublikového zisku hlasů, tolik získá mandátů a metodou největšího zbytku se rozdělí případné nerozdělené mandáty. Je to složitá formule, ale jednoduše jedná se o nejpoměrnější způsob přepočtu.

V té druhé variantě, kterou předkládáme, tak by Česká republika byla jedním volebním obvodem a přepočítalo by se to podle Hagenbach-Bischoffa. O těchto dvou alternativách se bude ve Sněmovně rozhodovat, samozřejmě ve znění případných pozměňovacích návrhů.

Obě varianty zachovávají pět procent pro vstup do skrutinia a zavádějí aditivní klauzuli pro postup koalic, a to v podobě 7, 9, 11 procent. Takže tolik k volebnímu zákonu.

Co se týká jednání té v uvozovkách covidové vlády, tak prvním tématem byla diskuse o tom, jak naplnit ten slib, který jsme dali společně, a to, že se pokusíme nebo že naše priorita bude návrat žáků a studentů do škol. To, jak víte, má dva předpoklady. Jedním předpokladem je dostatek antigenních testů, druhým předpokladem je, aby fungoval ten tzv. pandemický zákon.

Co se týká antigenních testů, asi jste zaznamenali diskusi, která probíhala v posledních dnech a hodinách. Ministerstvo vnitra předložilo na vládu kompletní dokumentaci onoho výběrového řízení nebo onoho systému přidělení té zakázky, protože ono to není nebo nebylo klasické výběrové řízení, ale bylo to podle paragrafu 29c zákona o zadávání veřejných zakázek, to znamená zadávání v nouzovém stavu.

A to výběrové řízení probíhalo tak, že na základě podkladů, respektive seznamu Ministerstva zdravotnictví, to znamená, Ministerstvo zdravotnictví dalo seznam firem, Ministerstvo vnitra ty firmy oslovilo, nijak do toho seznamu nevstupovalo a následně zvolilo firmu, které tu zakázku zadalo.

Vzbudilo to hodně diskusí, na jednání vlády byli přizváni a účastnili se tam jednání ředitelé obou civilních služeb, to znamená jak Bezpečnostní informační služby, tak Úřadu pro zahraniční styky a informace, a vláda tedy velmi detailně tu věc prodiskutovala. Nicméně ve finále nic na svém usnesení nezměnila. To znamená, platí to usnesení původní, a Ministerstvo vnitra podepsalo s vítěznou firmou smlouvu a očekáváme dodávky podle harmonogramu.

Chci vás ujistit, že z rozpočtu České republiky zatím nebyla vyplacena ani koruna. Je tam platba po dodání. To znamená v případě, že by ta dodávka nepřišla nebo že by byla zpožděna, tak nejen to, že jsou tam sankce pro dodavatele, ale do doby, než ta dodávka bude bezpečně na místě v požadované kvalitě, Česká republika nezaplatí ani korunu.

Co se týká té druhé části, o které jsem hovořil, a to je ta podmínka pro návrat dětí do škol – pandemický zákon, tam tedy musím říct, že jsme s velkým zaujetím sledovali debatu a sledujeme debatu v Senátu, protože součástí té politické dohody, kterou jsme učinili s opozicí, bylo, že ten pandemický zákon tak, jak jej schválila Sněmovna, projde i Senátem. A ukazuje se, že to neplatí.

Takže my zítra máme jednání… Minimálně neplatí to tak, že senátoři z opozičních stran vysílají signály, že jsou připraveni ten zákon vrátit Poslanecké sněmovně. To nás velmi nepříjemně překvapuje, protože jsme tu dohodu učinili v dobré víře, a najednou je to jinak. Takže zítra jednání s politickými stranami z opozice a my budeme chtít slyšet, jako vládní koalice, zda tedy platí dohoda, kterou jsme učinili, nebo zda a proč jsou tam nějaké změny.

Protože pokud by Senát vrátil pandemický zákon, tak se dostáváme do velmi složité situace, protože, jak víme, nouzový stav platí buď do 27., respektive platí do platnosti pandemického zákona, vstoupení v platnost, ale nejdéle do 27., takže by nás Senát dostal do situace, že bychom museli pravděpodobně svolávat mimořádnou schůzi Sněmovny na pátek a s tím se samozřejmě nepočítalo. A může to být i komplikace vzhledem k tomu slíbenému, již avizovanému návratu studentů a žáků do škol.

Úplně poslední věc, za mě tedy, vláda odsouhlasila prodloužení platnosti programu Antivirus do konce dubna. To znamená, tento nejúspěšnější program, který zajišťuje a zachraňuje stovky tisíc pracovních míst, bude pokračovat i nadále. Tolik z mojí strany, děkuji vám.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, vicepremiérka a ministryně financí, paní Alena Schillerová.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Děkuji za slovo, dobrý den dámy a pánové. Já bych okomentovala dvě věci z té klasické vlády, kde bych chtěla upozornit na to, že Česká republika podala žalobu proti Polsku ve věci porušení unijního práva při povolování, rozšíření a prodloužení těžby hnědouhelném dole Turów.

Je to věc, která se dlouho táhla. Pracovalo na ní Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zahraničních věcí. Je to problematika toho, kdy pokračuje, neustále se prodlužuje těžba v polském hnědouhelném dole Turów a vlastně žádná jednání nevedla k úspěchu. Takže byla podána, dnes vláda schválila podání žaloby a vlastně bude nastupovat proces celého toho soudního řízení, který potom až vyvrcholí řešením u Soudního dvora EU.

Další věc je z agendy Ministerstva financí, nebo respektive týká se to Ministerstva financí. Je to vyjádření k ústavní žalobě na tzv. daňový balíček roku 2021. Tentokrát nejde o nějaký věcný spor, ale o procesní spor. Především jde o to, zda pan prezident vetoval, či nevetoval daňový balíček.

Já to považuji trochu za pseudospor, i když respektuji právo každého podat žalobu k Ústavnímu soudu, a vyčkáme rozhodnutí Ústavního soudu. Nicméně je to ten spor, pokud si vzpomínáte, kdy vlastně ten způsob vrácením panem prezidentem považovali někteří senátoři za veto, byť pan prezident jednoznačně v následném dopise během asi dvou dnů uvedl, že zákon ani nevrátil ani nevetoval, že nechal marně uplynout lhůtu a daňový balíček tak nabyl účinnosti k 1. lednu 2021.

Okomentovala bych také debatu, která byla poměrně dlouhá nad výběrovým řízením těch testů, které provádělo Ministerstvo vnitra. Abych to upřesnila, tak v podstatě ono nebylo co vracet nebo rušit. To je plně v kompetenci, na základě usnesení vlády, Ministerstva vnitra. V této fázi už je podepsaná smlouva. Firma snad má zaplacené peníze, jak jsme byli informováni. My jsme neměli ani žádné nějaké podrobnější podklady. Vyslechli jsme, byli tam ne zástupci služeb, byl tam i ředitel Finančně analytického útvaru.

Tak jak jsem to vnímala já, tak jsem nabyla dojmu, ale bez studia podkladů, že žádná z těch firem nesplnila podmínky. Nicméně prostě, protože jsme i v určité časové nouzi, v neděli vlastně mají být ty testy dodány, 28. února, pokud se nemýlím. Takže de facto jsme to vzali na vědomí.

Nic skutečně ze státní pokladny zatím nebylo nic zaplaceno. Nicméně já jako správkyně státní kasy a šéfka úřadu správního nejvyššího, který má v kompetenci i provádění i tzv. finanční kontroly, si vyžádám ty podklady, protože budu muset podepsat potom příslušné rozpočtové opatření, tak abych se seznámila s podrobnostmi.

Každopádně vláda o ničem nerozhodovala. Ta věc je plně v kompetenci Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra to zprocesovalo, v tuto chvíli už byla vlastně podepsána smlouva, pokud se nemýlím, a testy jsou na cestě. Měly by být dodány, tak jak jsme byli ubezpečeni, 28. února. Takže takhle bych to asi upřesnila. Nicméně těch otazníků, budu říkat sama za sebe, se mi tam opravdu jevilo docela dost, ale v tuto chvíli nemáme žádné bližší poklady. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, vicepremiér pan Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den. Krátce k Ústavnímu soudu. Je faktem, že to vnímáme jako stav minulý, zjednodušeně řečeno, jako výtku ke stavu, který v současné době již není, protože se mezitím změnila ta skutečnost. Nicméně vnímáme to tak, že je třeba v případě jakýchkoli restrikcí, v případě jakýchkoli výjimek velmi důkladně toto komunikovat a zdůvodňovat. To si myslím, že je třeba rozhodně respektovat. V každém případě toto již řeší i pandemický zákon, který zde byl zmíněn.

Ten nález Ústavního soudu nebo vyřčení toho Ústavního soudu nějakým způsobem nezakládá nic ve smyslu jakýchkoli dalších kompenzací spojených s minulostí. Ty navíc probíhají. Co se týká obchodu, tak probíhají na několika úrovních a zrovna je pravda, že obchod je v rámci kompenzací na poměrně dobré úrovni. Hradí se jak nájemné, tak Antivirus, to znamená mzdy. Hradí se současně i čtyři stovky na každého zaměstnance, případně kompenzační bonus.

Co se týká testování ve firmách, tento bod jsme zahájili a následně jsme ho přerušili, nikoliv proto, že bychom s ním principiálně nesouhlasili, ale dali jsme si ještě čas do středy, a to z důvodu, kdy potřebujeme upřesnit způsob finálního vyúčtování a řekněme realizací spojených se zdravotními pojišťovnami.

Jinými slovy, stát je připraven na základě schváleného listu dodavatelů, kteří projdou Ministerstvem zdravotnictví, kompenzovat určitou výši, a to až čtyř dávek nebo čtyř testů za měsíc pro jakoukoliv firmu, která si je pořídí a dá je svým zaměstnancům. A toto bychom chtěli realizovat tak, že půjde přes zdravotní pojišťovnu. Jinými slovy aby v závěru měsíce konkrétní firma, podnikatel, zaplatil méně přímo na zdravotní pojišťovnu. Celý ten proces ale potřebujeme dohrát právě se zdravotními pojišťovnami, takže jsme bod přerušili a do středy ho chceme mít finálně připravený.

A ještě jedna záležitost, která je společnou aktivitou Ministerstva kultury, ministerstva průmyslu, myslíme si, že pozitivní zpráva, a to je přístup studentů, případně pedagogů nebo vědeckých pracovníků k digitalizovaným dílům v takzvaných digitálních knihovnách.

Byla to v posledních týdnech velmi skloňovaná věc, kdy byla určitá hrozba, že by si studenti museli platit za digitální přístup. Toto bylo vyřešeno a Národní knihovna uzavřela smlouvu s kolektivními správci, a to tak, že do 30. 6. budou moci studenti pro své vědecké a závěrečné diplomové, bakalářské práce bez problémů používat tuto knihovnu, a to zdarma.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a ministr zdravotnictví pan Jan Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dobrý večer. Pokud se týká opatření, která jsou nyní nastavena, tak došlo k určitým změnám, protože všichni si uvědomujeme, že je potřeba nadále zefektivnit to, jakým způsobem ovlivňujeme pandemii nebo epidemii v České republice. A jedním z těch od pátku diskutovaných je zavedení FFP2 nebo podobných respirátorů, případně jako alternativa dvou obličejových masek z materiálu, který je přesně definován, v prodejnách, v provozovnách služeb, ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, tam to platí jenom pro zaměstnance, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupištích, v přístřešcích, čekárnách, na mezinárodním letišti a motorových vozidlech, pakliže v nich nejedou pouze osoby nacházející se v jedné místnosti.

Výjimku tady z toho nošení respirátorů, potažmo té alternativy, o které jsem mluvil, mají děti od dvou do patnácti let, protože pro jejich obličeje většinou není respirátor k dispozici. Takže toto je jedno z opatření, od kterého si slibujeme, protože se jedná o významně vyšší prevenci přenosu toho onemocnění včetně nových variant virů, tak od toho si slibujeme omezení nákazy a jejího šíření zejména v těch rizikových oblastech s vysokou koncentrací osob.

A tam jsme se dohodli, že s ohledem na to i jak dlouho trvalo dnešní jednání, abychom neuvedli někoho do složité situace, že by musel do zítřejšího rána tady tyto prostředky shánět, byť jsme o tom hovořili už od pátku, jak jsem říkal, tak jsme se dohodli, že toto bude platit od půlnoci ze středy na čtvrtek.

Pokud se týká všech ostatních míst kromě těch, které jsem vyjmenoval, tak nebude možné nadále považovat v těchto místech za adekvátní ochranu podomácky vyrobené ochranné prostředky, ale bude potřeba mít minimálně tu obličejovou masku, vyrobenou z určitého materiálu, či chcete-li minimálně chirurgickou roušku. Ten popis je přesně v tom v tom o opatřeních uveden.

Tady je nastavena ta platnost rovněž od středy od půlnoci, středa až čtvrtek, ale je tam umožněna výjimka pro ty, kteří si nebudou schopni sehnat tady tento ochranný prostředek do té doby, tak do konce měsíce mohou mít ještě výjimku. Ale od 1. března bude tato povinnost platit jednoznačně.

Jinými slovy to znamená, že bude potřeba nosit minimálně tu chirurgickou roušku nebo podobný ochranný prostředek, nikoliv podomácky vyrobený, a v těch přesně definovaných místech, kde je zvýšené riziko přenosu onemocnění, to bude ideálně respirátor, případně dvojnásobná nebo přes sebe podané dvě obličejové masky.

To je asi ta hlavní změna, která je jednou z těch, kterou se snažíme společně zabránit dalšímu rychlému šíření onemocnění, které ve své většině už je dáváno ve velké, nebo způsobováno ve velké části krajů tou novou britskou mutací a které je schopné snadněji překonávat bariéry, které mu stavíme. Proto je potřeba ty bariéry zintenzivnit.

Kromě toho jsme se také bavili o změně opatření a byla odsouhlasena změna opatření, které upravuje izolaci a karanténu. A tou hlavní změnou je, že karanténa už nebude nařizována osobám, které jednak prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění a nejsou od něj déle než 90 dní, a rovněž osobám, které mají ukončeno očkování. Jinými slovy po dvoudávkové vakcíně čtrnáct dní po druhé dávce, po jednodávkové vakcíně čtrnáct dní po té vlastní dávce toho léku.

Jednak je to něco, co má samozřejmě smysl i dopad na životy všech lidí, protože to pro ně tím pádem je všechno jednodušší i finančně potom třeba příjemnější, protože nebudou muset odcházet do karantény, když se setkají s pozitivním člověkem, a jednak to bereme i, nebo věříme, že je to jedna z motivací k očkování.

Rovněž jsme se bavili, a bylo to tady už nadneseno, o tom, jakým způsobem budou postupně navraceni studenti a děti do škol. Takže tam platí ten záměr, aby to bylo v době od 1. března dále. Bude ale záležet velmi na tom, jak se podaří rozdistribuovat ty testy, které jak říkal pan vicepremiér, přiletí v neděli, a také podle toho, jestli bude, nebo nebude nakonec v platnosti pandemický zákon. Upozorňuji, že ve chvíli, kdy by nebyl v platnosti a kdy by vlastně všechna ta opatření, která jsou dána tím pandemickým zákonem i pro futuro, nemohla platit, potom by riziko dalšího rychlého šíření v populaci bylo velké a nebylo by možno uvažovat o návratu dětí do škol v současné složité epidemiologické situaci.

Pokud se týká těch roušek, o kterých jsem hovořil, tak také bylo schváleno usnesením vlády opatření Ministerstva práce a sociálních věcí, že pro lidi, kteří jsou na tom špatně v hmotné nouzi, které nadefinovalo právě MPSV, budou distribuovány roušky skrze potravinové banky.

Potom ještě poslední věcí, která se týkala zdravotnictví, byla změna usnesení, které hovoří o vydávání certifikátu o očkování. Doposud platilo, že certifikát musel být vždy každému vytištěn poté, co bylo to očkování ukončeno. Změna je v tom, že vytištěn bude pouze na požádání, protože všichni ostatní mají možnost si ten certifikát kdykoliv elektronicky vyzvednout, případně vytisknout, poslat na email, stáhnout do mobilu a podobně na webových stránkách, které jsou k tomu určeny.

Takže když si o to někdo nepožádá, tak mu nebude ten certifikát okamžitě po vakcinaci vytištěn, ale může se k němu dostat kdykoliv potom elektronicky a může mu být k dispozici a může si jej stáhnout i opakovaně.

Tolik za mě.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Dotazy – televize Nova, prosím.

Háta Sassmannová, TV Nova: Dobrý večer. Já bych se chtěla vrátit k té povinnosti nosit respirátory nebo popřípadě dvě roušky. Zdali jsou tam nějaké sankce ve chvíli, kdy člověk nebude toto opatření dodržovat. A pak by mě zajímala ta distribuce roušek pro lidi v hmotné nouzi. Jestli můžete zhruba nastínit, kolik roušek půjde do oběhu přes potravinové banky? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ten první dotaz, který se týká sankcí, je zejména stanoven v tom pandemickém zákoně, kde jsou uvedeny postihy, které jsou spojeny s nedodržováním opatření, která jsou v průběhu té pandemie nastavována. Takže bude záležet na tom, zda bude, a já věřím, že bude, nebo případně by nebyl nakonec přijat.

A u těch roušek si myslím, že to bylo 7,5 milionu roušek, které budou distribuovány tímto způsobem. Je to pro ty lidi, kteří jsou takto definováni, jedno balení těch roušek, takže 50 roušek.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Česká televize.

Tereza Stárková, Česká televize: Dobrý den. Já mám dotazů více. Začala bych možná, co se týče těch respirátorů. Ještě bych se doptala: Vy jste zmiňoval tu výjimku v tom bodě 4, jak je to tedy konkrétně myšleno? Je to tedy tak, že pokud si člověk nesežene respirátor, tak ho nebude muset do konce měsíce nosit? Nebo jak to budete případně kontrolovat? A druhá věc je, jak k tomu pak budou přistupovat třeba lidé v obchodech nebo průvodčí ve vlacích, když tam nastoupí člověk, který tedy nebude mít tu požadovanou ochranu úst a nosu.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ta výjimka se týká jenom těch míst, která nejsou těmi vyjmenovanými, kde je potřeba nosit respirátor, případně jako alternativu ty dvě roušky. Tam žádné zpoždění není, to je potřeba mít jednoznačně od té půlnoci ze středy na čtvrtek. Jenom na všech ostatních místech.

Jinými slovy když se třeba půjdete projít do města s přáteli a budete od sebe blíže než dva metry, tak do konce měsíce je, v případě že nebudete schopna si zajistit roušku, případně ten respirátor – ten ale není povinný, je jednou z alternativ, stačí alespoň ta rouška – tak ještě do konce měsíce bude tolerována třeba šála nebo něco podobného.

Je to z toho důvodu, že toto opatření nebylo oznámeno ten minulý pátek, tak abychom se zachovali korektně k občanům, tak je tady ještě tahle doba. Všem ale samozřejmě doporučuji, aby co nejdříve nosili minimálně ty chirurgické roušky s tím, že, znovu zopakuji, na těch vybraných místech, kde je nejvyšší riziko, a to je ten hlavní cíl těchto opatření, tak tam bez výjimky toto opatření platí od středeční půlnoci.

Tereza Stárková, Česká televize: Ty kontroly ještě, jestli mohu poprosit. Jak to budete vymáhat?

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Jestli mohu, je to tak, že sankce se vždycky udělují podle toho, který zákon je porušen. To znamená, pokud ta opatření budou vyhlášena podle pandemického zákona, tak se uplatní sankce uvedené v pandemickém zákoně za jeho porušení. Standardně to bude buď v blokovém řízení na místě – policie nebo obecní policie, nebo ve správním řízení do výše, která je uvedena v pandemickém zákoně. Pokud se ptáte na hromadnou přepravu, tak samozřejmě nedodržení těchto nařízení je důvodem k vyloučení z přepravy.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz – televize Prima.

Šimon Pilek, CNN Prima News: Já bych se ještě zeptal k tomu plánovanému návratu žáků a studentů do škol. Původně to měl být 1. březen jako ten první termín těch prvních žáků a studentů, teď i vzhledem k tomu, kdy by měly být dodány ty testy, padl termín do 28. února nebo 28. února, je ten termín 1. března tedy ohrožený, nebo už se musel posunout? A případně, kdy je teď ten nejzazší termín, kdy by se žáci a studenti mohli vracet? Děkuji.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já bych nerad mluvil o nějakých termínech, protože, jak jsem se snažil vysvětlit, těch faktorů je tam více pro návrat žáků a studentů do škol, nejenom ty testy. Ty jsou klíčovým předpokladem, ale dalším faktorem je ten již zmiňovaný pandemický zákon. Uvidíme, co nám udělá Senát. A samozřejmě určitě najdeme i nějaké další faktory.

Takže jediné, co mohu říct, je, že se k tomu vrátíme na vládě – vláda má být tuším ve středu – a budeme o tom dále diskutovat. Ale rozhodně teď nejsme připraveni říct nějaký jiný nebo konkrétní termín.

Na druhou stranu chci všechny ujistit, že pokud by docházelo k nějakému rozhodnutí v tomto směru, tak se to dozví včas. Nebude to žádná přepadovka typu: zítra děti nastupují do školy. To chápeme, že možné není.

Takže to včas oznámíme, ale musíme ještě prodiskutovat některé věci. Například i dopady toho procesu, který teď narazil, nebo vypadá to, že narazí v Senátu, s pandemickým zákonem. To všechno byl jeden balík, který jsme uzavřeli s opozicí, a trošku se nám ten balík drolí, a nikoliv z vůle nebo chyby na straně vlády.

Šimon Pilek, CNN Prima News: Takže ten termín 1. března už ale passé…

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Ten je obtížně stihnutelný, ano.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já to ještě jenom doplním o to, byla to i žádost pana ministra Plagy, aby to tady zaznělo, aby se nemuseli učitelé a vedení škol obávat, že by tuto informaci nedostali s dostatečným předstihem pro to, aby mohli zrealizovat ten návrat. Takže není to tak a ty ostatní důvody uvedl pan vicepremiér.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotazy prostřednictvím videokonference. Ne, ještě máme jeden z ČTK.

Radek Jozífek, ČTK: Dobrý večer. Já bych měl upřesňující dotaz na pana ministra Blatného. Zda mohou děti dál nosit i roušky ušité doma. Tedy ty látkové, ne ty chirurgické. A potom na vicepremiéra Hamáčka, jestli už jste se domluvili na nějakém postupu pro případ, že by Senát skutečně ten pandemický zákon vrátil a stal se účinným až po víkendu. Jestli třeba přichází v úvahu žádost o prodloužení nouzového stavu přes tu sobotu, případně jestli byste vyhlašovali opatření podle krizového zákona.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já tedy odpovím na ten kratší dotaz. U dětí je možno, aby nosili chirurgické roušky i tam, kde by jinak byla povinnost toho respirátoru, protože respirátory pro ně nemusí být k dispozici. Ale není pro ně výjimka ve smyslu, že by mohli nosit třeba ony různě ze záclon připravené a další podomácku vyrobené ochranné prostředky, protože neposkytují takovou ochranu, jaká je třeba.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak k tomu vašemu dotazu. Poslanecká sněmovna jasně hlasováním rozhodla, kdy končí nouzový stav. Řekla, že končí buď vstupem v platnost pandemického zákona, nebo 27. 2. To znamená, tím nám nedává žádnou jinou možnost. To znamená, pokud by nevstoupil pandemický zákon v platnost do toho sedmadvacátého, tak jediné, co po uplynutí nouzového stavu zbývá Ministerstvu zdravotnictví, je zákon o ochraně veřejného zdraví. Všechno ostatní je spíš spekulace. Ale to jediné použitelné je mimořádné opatření podle zákona na ochranu veřejného zdraví

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji. Další dotazy prostřednictvím videokonference. Nejprve pan Kopecký, iDnes.

Josef Kopecký, iDnes.cz: Dobrý večer. Já bych se zeptal pana ministra zdravotnictví, zda nedosáhnete toho, že se takzvaně vlk nažere a koza zůstane celá, a to v případě, že lidé si pořídí ten respirátor, i kdyby byl drahý, ale budou ho nosit tak dlouho, že sice formálně splní povinnost, aby podřízení pana ministra Hamáčka mu nemohli udělit pokutu, ale ve skutečnosti ten respirátor už nebude funkční. Jestli nedosáhnete spíš tohoto, že lidé budou nosit respirátory až do chvíle, kdy se rozpadnou, ale před ničím nebudou chránit. Druhá otázka: Zda vláda přece jenom neuvažuje o tom, že by za nějakých opatření přísných otevřela služby, jako kadeřnictví, protože i když otevřené nejsou, tak jistě musíte vědět, že lidé si tyto služby obstarají. Buď si zvou kadeřnice domů, nebo chodí na návštěvy i domů ke kadeřnicím. Jestli by nebylo z epidemiologického hlediska čistější, kdyby takové služby, jako kadeřnictví, byly otevřeny a dalo se přísně nebo dalo se přesně kontrolovat, aby bylo všechno tak, jak má být podle epidemiologů. Než, když si to lidé řeší takto pokoutně.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: V současné době je ta situace natolik závažná, že se stále snažíme dodržet tu hlavní prioritu, kterou je návrat dětí a studentů do škol, alespoň těch dvou ročníků, o kterých se bavíme. A snažíme se udělat všechno proto, abychom tuto věc vykompenzovali dalším upravením a zefektivněním těch ostatních nařízení.

Mě je trochu líto, že se vždycky začneme navzájem navádět k tomu, jakým způsobem něco obejít nebo jakým způsobem něco obcházet. Já bych zde naopak třeba požádal vás všechny jako média, abyste naopak lidi motivovali k tomu, aby ta opatření dodržovali. Protože jakékoliv jejich zpochybňování v tuto chvíli je něco, co si vlastně budeme sami dělat zle proti sobě.

A pokud se týká těch ostatních opatření, to je v podstatě velice podobná informace. Protože ve chvíli, kdy bychom přistoupili na alternativu, že když se něco nedodržuje, tak to pusťme, tak je to něco podobného, jako kdybyste řekli, že protože občas někdo jezdí v protisměru, tak nechme v protisměru jezdit všechny. Bude to ještě horší.

Takže v současné době na to, abychom mohli uvolnit další služby a další jednotlivé věci, není ta situace zralá. Naopak snažíme se společně udělat všechno proto, abychom dodrželi alespoň prioritu, kterou je návrat těch dvou ročníků nebo dvou typů ročníků dětí do škol.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jenom jestli můžu, pane redaktore, doplnit. Pokud někdo bude nosit respirátor týden, tak mu bude smrdět. Ad a. A ad b riskuje, že dostane koronavirus a bude stát v přeplněných sanitkách před přeplněnými JIP. Tak je na něm, jestli investuje deset korun denně do respirátoru, nebo jestli bude dýchat zkažený vzduch a vsadí si do rulety, že se stane klientem přeplněného českého zdravotnictví.

Josef Kopecký, iDnes.cz: Pane ministře Hamáčku, promiňte, že vám do toho skočím, ale určitě musíte vědět, že v České republice, stejně jako v jiných zemích žije mnoho lidí, kteří se snaží také ušetřit. Že ne všichni lidi budou postupovat podle toho, že se chtějí co nejlépe ochránit, ale podle toho, aby ušetřili.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak to samozřejmě nemohu vyloučit, že bude někdo, kdo bude šetřit, ale takovéto šetření vede na jednotky intenzivní péče, potažmo do krematoria. Já si nemyslím, že to někdo z nás chce, abychom takto šetřili. Vždycky je potřeba zvážit ty výhody a nevýhody toho šetření. Tady myslím, že těch dvanáct korun jsou velmi rozumně investované peníze.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Jestli mohu ještě doplnit, pane Kopecký, tak já jsem dnes požádala své kolegy na Ministerstvu financí ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu, v rychlosti aby prověřili ceny respirátorů, zda nám nešly nahoru. Řetězce je pořád drží kolem těch původních, teď mám tady, není to už třeba přesně těch deset korun, ale teď ta částka byla asi třináct korun, pardon to jsou drogerie, řetězce drogérií. Řetězce to drží kolem těch deseti, dvanácti korun. Máme to trošku dražší v lékárnách, tam se to pohybuje asi kolem 22 korun.

To znamená, že pořád ještě funguje to osvobození nebo to prominutí DPH na dva měsíce. My to pořád sledujeme, vyhodnocujeme, zásoby zatím jsou. Hlásily některé lékárny, mám to samozřejmě ověřeno jen tak narychlo, některé lékárny mají vyprodáno, ale budou mít během pár dnů. Řetězce zásoby pořád dostatečné mají. Takže ten efekt toho DPH ještě pořád, toho prominutého DPH, ještě pořád funguje. Takže jsou dostupné na trhu za dostupnou cenu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, paní Rambousková.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý večer. Já budu mít dva dotazy nejspíš na vicepremiéra Hamáčka. Já z vašeho předchozího vyjádření, z odpovědi na jednu z předchozích otázek, jsem tedy pochopila, že nebudete žádat o nouzový stav?

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Pardon, já se omlouvám, teď to vypadlo.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Já jsem z jedné vašich předchozích odpovědí pochopila, že i když neprojde ta legislativa, tak nebude žádat o nouzový stav a budete chtít ta nařízení řešit nařízením Ministerstva zdravotnictví.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: No vy jste se mě ptala… Nebo vy ne, kolega se mě ptal na možnosti, tak samozřejmě čistě teoreticky přichází možnost žádat Sněmovnu o změnu toho usnesení, protože Sněmovna svým hlasováním ukončila ten nouzový stav. Ale to se bavíme jakoby o nějakých technikáliích a nějakých právních kličkách. Já jsem poctivě odpověděl, že podle mě jediné možné řešení je ty věci vydávat podle zákona na ochranu veřejného zdraví.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: A ten druhý dotaz se týká těch tří zavřených okresů. Ony už budou zavřené zhruba dva týdny. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli už máte nějaké vyhodnocení, zdali to bylo úspěšné, mělo to nějaký efekt, a jak dlouho případně ty okresy budou ještě uzavřené? A případně jestli můžeme počítat s tím, že dojde k dalším uzavření okresů, které se zhoršují? Děkuji vám.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jenom, protože vy jste říkala oba dva dotazy na mě, ale toto je na ministra zdravotnictví z toho hlediska zdravotnického nebo zdravotního. Já mohu hovořit z hlediska bezpečnostního a tam musím říct, že policie mimo to, že tedy vykonávala to co má, a tedy kontrola oprávněnost vjezdu, či neoprávněnost, tak během té akce také pochytala spousty řidičů, kteří porušovali další věci, například zákaz řízení, vozidla bez technické kontroly, hledané osoby atd. Takže tou nadstavbou toho uzavření bylo i to, že policie polapila některé ty, po kterých pátrala. Ale to samozřejmě nebylo účelem. Účelem byl boj proti epidemii a to ví lépe pan ministr zdravotnictví.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Cílem toho opatření bylo na dva až tři týdny uzavřít tyto lokality. Nyní to bude po těch dvou týdnech vyhodnoceno, nicméně to samozřejmě vyhodnocujeme i průběžně. A už po tom jednom týdnu je patrné, že se nárůst zastavil. V některých z těch okresů je v mezitýdenním rozdílu patrný pokles nově diagnostikovaných osob. To znamená, tato uzávěra efekt jednoznačně má.

V současné době během víkendu, tak jako většinou několikrát během týdne bylo jednání hlavní hygieničky s jejími hygienickými stanicemi v jednotlivých krajích, kde součástí tohoto jednání byl i dotaz, jestli v současné době je nezbytně nutné uzavírat nějaký další okres. V současné době to tak vyhodnoceno nebylo a my jsme řekli, že ve chvíli, kdy by se o tomto uvažovalo, tak vždy s předstihem několik dnů by o tom byl uvědomen hejtman daného kraje a ten starosta příslušného okresního města.

V současné době tedy další okres bezprostředně uzavírán nebude, v budoucnu ale samozřejmě podle vývoje té situace se podobná opatření vyloučit nedají. Nemám ale na mysli žádnou konkrétní oblast.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz paní Janáková, Deník N… Paní Janáková? Pokud se neslyšíme, zkusíme pana Ťopka, Hospodářské noviny.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Děkuji, dobrý večer. Dovolte mi také dva dotazy. První na pana vicepremiéra pana Hamáčka. V souvislosti s tím výběrovým řízením se chci zeptat na jednu věc: Proč jste oslovili tajné služby s žádostí o spolupráci teprve několik hodin před uzavřením výběrových řízení, když se potom nemohly ony omezit na nic jiného než jen obecné doporučení, abyste se vyhnuli firmám s kořeny v daňových rájích nebo bez historie?

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já nevím, odkud berete informace, že jsme tajné služby oslovovali hodiny před tím uzavřením nebo ukončením toho výběru. Samozřejmě nebylo to týdny či měsíce dopředu, protože tak, jak říkal pan ředitel Koudelka, hloubková kontrola nebo hloubková prověrka firmy ze strany Bezpečnostní informační služby za samozřejmě dodržení všech zákonných postupů je práce na několik měsíců. Tolik času jsme neměli, takže jsme využili, řekněme, těch možností, které služby měly. Ale rozhodně to nebylo v řádu hodin. To je informace, která se nezakládá na pravdě.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Takže to bylo, řekněme, v řádu dnů?

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Samozřejmě, ve chvíli, kdy jsme ten seznam dostali z Ministerstva zdravotnictví, tak mezi momentem, kdy ten seznam přišel na rezort, a to řízení bylo ukončeno, uběhlo několik dnů, ano.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Děkuji a druhý dotaz prosím paní vicepremiérku. Chci se zeptat, zdali teď po schválení nového rozpočtu vláda splní svůj závazek převést peníze zpátky do rozpočtu obrany. Mám na mysli těch zbylých pět miliard. Pan ministr Metnar nám řekl včera, že pokud to nebude do konce března, bude zvažovat rezignaci. Jak to vidíte, paní vicepremiérko, splníte tento závazek, bude to bezodkladně, jak jste slibovali?

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Ano, ten závazek splníme. Já jsem o tom s panem ministrem dnes jednala, tedy neformálně mimo vládu, že v okamžiku, kdy ty peníze budou potřebovat, protože jsou do provozu, jsou pro vojáky, kteří jsou v první linii, tak ty peníze převedeme. Jsou ve vládní rozpočtové rezervě, já jsem ten, kdo podepisuje, o tom rozhoduje vláda, já jsem ten, kdo podepisuje rozpočtové opatření a jsem zárukou toho, že obrana ty peníze dostane. Čili v momentě, kdy je budou potřebovat, tak si o ně požádají.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Pan ministr právě řekl, že to potřebuje do konce března, aby nemusel měnit systém investic. Bude to tedy do konce března?

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tak ty peníze nejdou na investice, ty jdou do provozu. On peníze na investice má, to my máme vyjasněno. A já určitě, když je bude potřebovat, takže pokud vám řekl, že to je do konce března, my jsme spolu domluveni. My jsme spolu dnes mluvili. V momentě, kdy je bude potřebovat, tak se ty peníze převedou.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a z dnešní tiskové konference je to vše, dobrou noc.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter