Tiskové konference

24. 2. 2020 12:07

Tisková konference po jednání vlády, 24. února 2020

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády a nyní už předávám slovo panu vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s několika body. Budu se držet těch, které se bezprostředně týkají mé agendy. V rámci systematizace míst byl přijat mimo jiné i návrh na organizační strukturu Ministerstva dopravy, velmi diskutovanou záležitost posledních dnů a týdnů. Principiálně se jedná o to, že jsme zjednodušili celou organizační strukturu, respektive podali jsme návrh na její zjednodušení, což bylo přijato.

Držíme se tak zvané produktové struktury a Ministerstvo dopravy bude mít nově schéma takové, že tam bude speciální sekce dopravy silniční, speciální sekce doprav ostatních – my tomu říkáme nesilniční, kde je tedy drážní odbor, odbor nově, to je třeba říct, vodní dopravy, v minulosti to tak kdysi bylo, v té poslední době nikoliv. Domníváme se, že voda potřebuje „zelenou“ a potřebuje na to kvalifikovaný tým lidí. Dále tam bude odbor pro leteckou dopravu, kosmické aktivity a tak dále.

Další sekce bude sekce infrastruktury a controllingu. Daleko více se zaměříme na kontroly, do slova a do písmene nikoliv pouze audit, ale controlling jednotlivých účastí státu, v tomto případě Ministerstva dopravy, ať už co se týká jednotlivých podniků nebo organizačních složek státu, a to jak na té úrovni operativní, tak na té úrovni strategické. Je to docela zásadní změna a do určité míry reflektuje i to, že jsem byl nespokojen s tím, jakým způsobem controlling v rámci Ministerstva dopravy probíhá s ohledem na význam toho rezortu, a hlavně význam těch jednotlivých organizačních složek státu. Jenom připomínám to, že pouze přes SFDI proteče více než sto miliard korun ročně, což je nějakých šest sedm procent státního rozpočtu.

Další sekce už nebude nějak dramaticky odlišná od té, což bylo, což je sekce pro legislativu, a to je výčet těch odborných sekcí.

Čili z těch pěti se to zjednodušuje na čtyři. Současně zjednodušuji i systém vedení rezortu, kdy sekci, respektive odbor kabinetu a kanceláře se slučuje do jednoho. Ale to už jsou příliš velké detaily. Podstatné je, že ta organizační struktura Ministerstva dopravy tak, jak byla předložena, byla přijata a fakticky to znamená nyní to, že se tady budou vypisovat výběrová řízení na pozice těch zmíněných sekčních náměstků, čili ještě jednou, na čtyři sekční náměstky. Pochopitelně bude možnost, aby se ti současní, kteří obsluhují trošku jinou agendu, nicméně částečně se to může prolínat, aby se přihlásili.

Druhá důležitá věc, která je z dvorku mých kompetencí, je dlouho očekávaná synergie, respektive sloučení nebo řekněme prostě sestěhování agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism. Tady je důležité říct, že to má několikaúrovňový režim. Ta první část už byla započata přibližně v roce 2018 až 2019. A jedná se o to, že se začaly systematicky dávat dohromady všechny zahraniční kanceláře CzechTrade, CzechInvestu a začaly se vytvářet společné synergické efekty. A doslova i do písmene i sestěhování s některými našimi pobočkami nebo našimi ambasádami v zahraničí, což ve finále znamená, že ke dnešku jsme už na pozici takové, že se 43 z nich sestěhovalo v zahraničí, což je celkem 53 procent všech našich zahraničních zastoupení.

Proč to není dneska více po tom roce a půl? Je to čistě z toho důvodu, že se tam musí dojet různé nájemní smlouvy, které tam ty jednotlivé kanceláře mají, čili je to pouze otázka času. A během přibližně roku roku a půl by to mělo být všechno sestěhováno tak, jak jsme si řekli. Na tomto šetříme přibližně 80 milionů korun v horizontu třech let.

Druhý krok, který byl dneska schválen, je krok sestěhování sídel těchto společností v rámci České republiky. To znamená CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism se budou sestěhovávat v následujících měsících do jednoho sídla. Nakonec bylo vybráno sídlo tak zvané interní varianty, to znamená sídlo Štěpánská. My jsme záměrně předložili ještě variantu externí tak, abychom si mohli porovnat to, co by stálo a co by vlastně znamenalo nastěhovat všechny agentury do prostor vyloženě komerčního charakteru, které by na jednu stranu byly určitě pohodlné pro klienty, protože jsou to nové prostory, na druhou stranu jsou pochopitelně dražší, protože bychom museli platit. Z těch dvou variant jsme nakonec vybrali variantu Štěpánskou čili – opakuji – tu interní variantu. Tam, kde dnes sídli CzechInvest.

Abych to ještě trošku zkomplikoval, je to o tom, že musí zase ČOI, která je současně právě v objektu Štěpánská, přejít do objektu, kde dneska sídlí CzechTrade, což je Gorazdova nebo z druhé strany Dittrichova, ale to už jsou technické detaily. Fakticky tím říkáme, že několik státních agentur, a tím pádem i státních institucí, se přestěhuje v rámci akce kulový blesk a ve finále výsledek bude ten, že agentury pro podporu exportu a pro podporu podnikání budou na jednom místě ve Štěpánské, čili v sídle současného CzechInvestu, který se tomu adekvátně přizpůsobí. Myslím tím i určitou drobnou úpravou. A pod jedním brandem, pod jednou značkou – Česká republika: Země pro budoucnost, Czech Republic: The Country for the Future, budeme prezentovat tyto tři agentury.

V důsledku to znamená úsporu zaměstnanců, protože společný back office a společné fixní náklady pochopitelně rozložíme tak, že nebudeme mít zvlášť pro každou útvar marketingu, financí, právní a tak dále, takže tím ušetříme celkem 37 systémových míst, tabulkových nebo systematizovaných míst tabulkových, což ve finále, když k tomu ještě připočteme úspory toho provozního charakteru a toho charakteru sestěhování, tak je dalších 60 milionů korun. Takže v rámci tohoto přeskupení ušetříme v horizontu třech let 137 milionů korun.

Ta třetí úroveň bude prolnutí jednotlivých produktů těchto agentur a na tom už dnes pracujeme, protože to samozřejmě není jen o tom sestěhování, ale i o tom, že ty agentury mají celou řadu produktů, kterou lze vzájemně sdílet.

A ta čtvrtá úroveň, ta nastane v době budoucí a bude zaměřena na definitivní právní provázání CzechTrade a CzechInvest, což znamená tedy jejich faktickou fúzi. To nicméně v tuto chvíli neřešíme, protože ty ekonomické úspory nastanou už tím, co jsem zmínil, a to je, řekněme, vyšší efektivitou zahraniční sítě a sestěhování agentur do jednoho místa.

Jsme přesvědčeni, že to bude mít pozitivní dopad i pro klienty, pro zákazníky, protože je jednodušší chodit na jedno místo než na několik míst. Ať už v zahraničí, kde jsme měli v minulosti velmi nelogické uspořádání třeba toho charakteru, že v jednom městě v zahraničí byly tři kanceláře plus ještě dokonce velvyslanectví. Tak to končí a současně jsme přesvědčeni, že i v rámci České republiky je lepší, když tyto agentury budou na jednom místě a ti podnikatelé si tam mohou vyřídit vše, co potřebují, a není to na několika místech v Praze. Nemluvě o tom, že se uvolní jiné prostory a ty budou zase využity pro jiné subjekty. Takže sedí to ekonomicky, sedí to produktově a jsme přesvědčeni, že to sedí i ve smyslu zákaznického servisu.

Tato aktivita byla už několikrát diskutována i se zaměstnavatelskými svazy. Byla schválena Radou pro exportní strategii. Byla diskutována a odsouhlasena i Podnikatelskou radou. To znamená, máme na tom souhlas drtivé většiny všech zaměstnavatelských svazů. A trošku mě překvapuje reakce Hospodářské komory z tohoto víkendu, kdy tam z mého pohledu padlo naprosto nelogické vyjádření toho charakteru, že by služby exportního charakteru měly zcela přejít pod Ministerstvo zahraničních věcí.

Je to zcela proti tomu, co domlouváme i v rámci vlády. My jsme se domluvili s Ministerstvem zahraničních věcí, že nebudeme soutěžit, kdo dělá lepší servis nebo horší servis, že se férově domluvíme na tom, v jaké pobočce a kdo bude co obsluhovat. Ale to, co zaznělo od Hospodářské komory, by fakticky znamenalo likvidaci agentury CzechTrade, která 20 25 let dává dohromady podporu malých a středních firem v rámci exportu, a pro nás je naprosto tato varianta nepřijatelná. Takže je to pouze do určité míry překvapení. Děkuji.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Nyní ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Tak já jsem měla dnes na vládě dvanáct bodů. Z toho dva považuji za úplně nejdůležitější a jednalo se o hromadná řízení, která dnes bez problémů prošla vládou. Je to tedy hlavní návrh zákona a k tomu doprovodný zákon řešící legislativní věci.

Pokud jde o návrh zákona o hromadném řízení, tak jistě víte, že na základě dlouhých vyjednávání nakonec na koaliční vládě byl zúžen na spotřebitelské spory. Já si myslím, že méně znamená více a že je to svým způsobem dobře, protože uvidíme, jak se v praxi osvědčí. Já si od toho slibuji hodně, protože tento návrh zákona má za cíl zavést komplexní ucelenou právní úpravu procesního nástroje, který umožní společné vymáhání stejných či podobných nároků v jednom soudním řízení. Ušetří se tím spousta času, odbřemení se soudům a bude to i pro ty, kdo žalují, levnější.

Nemá tento návrh zákona negativní dopady na státní rozpočet. Všechny rozpory byly odstraněny. Bylo to dlouhé řízení. Dokonce jsme museli přerušit Legislativní radu vlády, ale nakonec se podařilo najít shodu. A byl předkládán dnešní návrh bez rozporů. Jednoznačně prošel vládou a hledíme na něj jako na pozitivní zákon. Má ho asi dvacet evropských zemí, kde bez problémů funguje, a myslím si, že tento instrument chyběl i u nás a má ochránit především spotřebitele. Takže to jsou ty prvé dva zákony. Ten druhý už jenom na to navazuje, ale řeší teda dále legislativní předpisy.

Pokud jde o další, tak tam máme osm poslaneckých návrhů. Některé byly nadbytečné, některé byly špatně technicky provedené, takže z toho osm bylo odmítnuto, bylo tam negativní stanovisko a u dvou bylo dáno stanovisko neutrální.

Jednak to byl návrh poslanců Markéty Pekarové a dalších a jeho cílem bylo zvýšit ochranu zákazníků před nepoctivými praktikami podnikatelů v oblasti energetiky.

A ten další, kde bylo neutrální stanovisko, tak to byl návrh poslanců Polanského, Faltýnka a dalších, jehož cílem bylo umožnit členům dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury přítomnost na všech jednáních jeho výboru.

Tak tyto dva návrhy dostaly neutrální stanovisko. Ostatní byly v podstatě neodsouhlasené a bylo tam dáno stanovisko nesouhlasné. Z mé strany tedy všechno.

Michaela Minářová, Odbor komunikace: Děkuji. Ministr zahraničních věcí pan Tomáš Petříček.

Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych krátce jenom doplnil pana vicepremiéra ohledně zefektivnění služeb naší zahraniční sítě. My se snažíme maximálně naplnit tu dohodu mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu z konce roku 2018.

Skutečně průběžně dochází k sestěhování agentur a našich velvyslanectví tak, abychom ušetřili veřejné prostředky. Zároveň to ale také není pouze o úsporách, je to také o zlepšení koordinace při pomoci českým exportérům, při zajištění služeb pro české podnikatele na zahraničních trzích. A v tomto směru věříme, že během roku a půl bude tento proces, který vyplývá z memoranda o spolupráci, dokončen.

Co se týče dalších oblastí působení, tak například v případě prezentace české kultury jednáme s Ministerstvem kultury o tom, jak například zajistit lepší koordinaci ve vztahu k českým centrům a k velvyslanectvím obecně. Takže v tomto směru ten proces probíhá a já jsem rád, že ta spolupráce mezi rezorty je na vysoké úrovni.

Já bych také rád doplnil, že vláda dnes přijala opatření v prevenci nelegální migrace a pomoci uprchlíkům mimo území Evropské unie. Jedná se zaprvé o stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC, který je koordinován Ministerstvem vnitra.

Vláda schválila priority pro letošní rok a taky rozpočet ve výši 54 milionů korun. Co se týče priorit, tak program MEDEVAC se bude zaměřovat na oblasti severní Afriky a Sahelu, na oblast Blízkého východu a také na pomoc ve východní Evropě.

Zadruhé se jedná o program Pomoc na místě, který také má pomoci při řešení problémů nelegální migrace. A v tomto případě vláda schválila rozpočet ve výši 135 milionů korun. A co se týče prioritních zemí, tak se jedná o země západního Balkánu, především Severní Makedonie, Srbsko a Bosna a Hercegovina, které se potýkají stále s řešením migrační krize, a také o region Blízkého východu a severní Afriky, kde prioritními zeměmi jsou Jordánsko a Libye.

Migrační situace v Evropské unii a jejím okolí je stále křehká, a i proto je důležité, že Česká republika přispívá svým dílem k řešení tohoto problému.

Na závěr bych ještě doplnil, že vláda dnes projednala s ohledem na situaci v Itálii otázku šíření koronaviru. Ministerstvo zahraničních věcí dnes změnilo doporučení pro české občany, co se týče cestování do Itálie. Především doporučujeme našim občanům, aby se vyhnuli oblastem, kde jsou zvýšená sanitární opatření, minimálně do té doby, než budou odvolána. Skutečně se jedná o několik oblastí v Itálii, především o region Lombardie.

Zároveň také upozorňuji občany na možnost, co se týče komplikace v dopravě, na rušení některých kulturních akcí a sportovních akcí a také na to, že některé památky jsou uzavřené.

Já bych vyzval naše občany, kteří cestují do Itálie, aby se průběžně informovali na stránkách Ministerstva zahraničních věcí o situaci, případně si ověřili s našimi zastupitelskými úřady, jak situace aktuálně vypadá. Platí také doporučení na používání ochranných prostředků, roušky, a na zvýšenou hygienu, mytí rukou, vyhýbání se oblastem s větší koncentrací lidí. Tato doporučení platí obecně pro země s vyšším výskytem nákazy koronavirem. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter