Tiskové konference

26. 6. 2013 11:13

Tisková konference po jednání vlády, 26. června 2013

Premiér Petr Nečas na tiskové konferenci hovořil zejména o závěrech jednání týkajících se uvolnění dalších prostředků na odstranění následků povodní. Minist Petr Mlsna seznámil přítomné s výsledky projednávání poslaneckých návrhů.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, hezké dopoledne, vítejte na brífinku po jednání vlády. Vítám předsedu vlády Petra Nečase a také ministra a předsedu Legislativní rady vlády pana Petra Mlsnu. Pane premiére, prosím.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vláda České republiky dnes samozřejmě plnila své povinnosti, jak jí ukládá Ústava a také pověření, které dostala vláda mým prostřednictví od prezidenta republiky po složení demise. My jsme dnes probírali standardní program samozřejmě ovlivněný stávající situací. Za prvé pochopitelně jsme se zabývali problematikou povodní. Schválili jsme několik konkrétních kroků, za prvé zajištění prostředků na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace vzniklé v souvislosti s povodněmi v červnu letošního roku. Vláda schválila použití prostředků z vládní rozpočtové rezervy státního rozpočtu z letošního roku ve výši 100 milionů korun pro Středočeský kraj. Současně je z vládní rozpočtové rezervy vyčleněna částka 100 milionů korun na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, tady se jedná o prostředky, které jsou určeny především tedy pro kraje v oblasti Moravy a Slezska. Za druhé, vláda také schválila nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních. Jedná se o to, že v mnoha místech musely být v důsledku vydatných dešťů a povodňové situace zastaveny tyto odstraňovací práce a vedle toho touto povodní, byť je výrazně menšího charakteru, než byla ta na počátku června, dochází k dalším povodňovým škodám. Vláda tedy na základě doporučení Ústřední povodňové komise prodloužila mandát pro použití vojáků pro tyto akce na odstraňování a likvidaci následků povodní o dva další týdny. To znamená, ten původní mandát měl končit 29. června a vláda dnes rozhodla, že vojáci mohou být využiti pro odstraňování povodňových škod do 15. července letošního roku. Současně jsme se zabývali informacemi o velmi vážném sesuvu na dálnici, na budovaném tělese dálnice D8, na 57 kilometru a návrhem na řešení této situace. Vznikne pracovní skupina na úrovni resortů ministerstva životního prostřední a ministerstva dopravy. Dosavadní náklady jsou v řádu milionů korun na inženýrsko-geologicko-průzkumné práce, ale náklady na sanační opatření v úseku aktuálního sesuvu půdy, tak tam půjde o náklady v řádech stovek milionů korun. Vedle vnitrostátní tematiky jsme se zabývali i evropskou agendou, protože ve čtvrtek a v pátek proběhne jednání Evropské rady, kterého se musí zúčastnit předseda vlády. Já jsem se včera telefonicky spojil s nově jmenovaným premiérem panem Rusnokem, nabídnul jsem mu možnost, aby zastupoval Česku republiku na jednání této Evropské rady, protože je již jmenovaným premiérem, není pouze pověřen sestavením vlády, ale dostal jmenovací dekret. Z tohoto pohledu by byla možná účast na tomto jednání, nicméně on mi sdělil, že se chce věnovat primárně sestavení nové vlády, takže na to jednání budu muset odjet já, protože je tam nezastupitelnost, nemohu být zastoupen jiným členem vlády, například místopředsedou vlády nebo ministrem zahraničí, to je v rozporu s pravidly Lisabonské smlouvy. Evropská rada bude projednávat několik okruhů, především v oblasti ekonomické a vláda schválila dnes mandát k tomu, abychom řekli, že aktuální vývoj událostí ukazuje, že diskuse o prohloubení hospodářské a měnové unie nepostupují nijak závratným tempem a jednání Evropské rady se tak oproti původnímu očekávání zaměří spíše na zhodnocení aktuálního stavu. Ale my tím nejsme překvapeni, my jsme vždy upozorňovali, že jednání o dalším prohloubení hospodářské a měnové unie bude vyžadovat delší čas. S ohledem na devastující následky povodní, které v červnu zasáhly středoevropský region, tak upozorním na tomto jednání Evropskou radu na potřebu mobilizovat veškeré dostupné zdroje a nástroje k řešení nastalé situace. To znamená, budeme chtít i jakési větší použití evropských fondů pro odstraňování následků těchto povodňových škod. Vytvořila se velice silná skupina ze středoevropských zemí, tedy nejenom z Visegrádské čtyřky, ale tyto kroky mají podporu Německa a Rakouska, a budeme společně usilovat o to, aby byly zmobilizovány i evropské prostředky proto, aby tyto země, které byly na začátku června zasaženy povodněmi, měly prostředky k odstranění těchto povodňových škod. Dále vláda projednávala zejména poslanecké návrhy zákonů, a proto bych poprosil pana ministra Mlsnu, aby nás informoval o těch důležitých z nich. Prosím, pane ministře.

Petr Mlsna, ministr a předseda Legislativní rady vlády: Děkuji za slovo, vláda dnes projednala sedm návrhů poslanců, k šesti z nich zaujala negativní stanovisko, k jednomu návrhu zákona, který se týká změny Ústavy a zavádění přímé volby starostů, nepřijala stanovisko žádné. Všechny ty návrhy poslanců, které byly vládou odmítnuty, a bylo k nim vydáno stanovisko negativní, se zejména opírají o to, že tyto problémy jsou již řešeny ve stávajících návrzích zákonů, které jsou buď v připomínkovém řízení, anebo jsou projednávány v poslanecké sněmovně. Já myslím, že to ve stručnosti stačí.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Děkuji, takže prostor pro vaše dotazy.

Televize Barrandov, Eva Hoffrichterová: Dobrý den, Eva Hoffrichterová Televize Barrandov, pane premiére, můžete nějak komentovat včerejší krok Miloše Zemana, který jmenoval pana Rusnoka premiérem, a druhý dotaz se týká také toho, můžete komentovat některá jména, která už se objevila, kdo se objeví v té jeho vládě? Pan Sobotka to komentoval, že to jsou všechno členové nebo lidé blízcí straně SPOZ a že pan prezident si dělá vládu ze svých kamarádů, tak jestli jste podobného názoru?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já mohu pouze konstatovat, že plně podporuji stanovisko vedení Občanské demokratické strany a ztotožňuji se s ním. Jednotlivá jména nevidím důvod komentovat, protože zatím jsou to pouze úvahy a jednotlivá jména budou komentovatelná až ve chvíli, kdy budou jmenováni ministry.

Česká televize, Tereza Schejbalová: Tak možná ne jednotlivá jména, ale co se týče té celé vlády, myslíte si, že některá rozhodnutí by ta vláda měla nebo neměla dělat, například co se týče jmenování velvyslanců?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že je zvykem, že vláda bez důvěry se omezuje pouze na administrativní chod státu a jmenování velvyslanců je poměrně závažný krok, konec konců kolem něho vznikl velmi vážný politický konflikt v posledním půlroce. Čili vláda bez důvěry, bude-li jmenována, tak tu důvěru nebude mít do hlasování o důvěře, tak by neměla činit žádné zásadní kroky a měla by se opravdu zaměřit pouze na administrativní chod státu, v případě, že dostane důvěru, o čemž pochybuji, tak bude vládou, která může činit některé kroky. Nastane-li ta situace, o které teď mluvím, to znamená, že pochybuji, že dostane důvěru, tak bude ve stejné situaci, jako je vláda pod mým vedením, to znamená, musí se omezit pouze na standardní administrativní chod státu a jednotlivých resortů a nečinit žádná závažná rozhodnutí. Děkujeme, hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 26. června 2013

Související zprávy