Tiskové konference

27. 3. 2018 12:12

Tisková konference po jednání vlády, 27. března 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády: Dobré poledne, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám pana premiéra Andreje Babiše a také pány ministry dopravy Dana Ťoka a školství pana Roberta Plagu. Prosím pana premiéra o úvodní slovo. 

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte krátce informaci z dnešního zasedání vlády. Nejdřív evropská agenda, já jsem informoval kolegy o zasedání Evropské rady, která byla 22.–23. března, kdy jsme probírali témata jako migrace, zdanění v digitální sféře, vnitřní trh, sociální agenda, digitální agenda, bankovní unie a samozřejmě i incident v Salisbury a opatření vůči Rusku. 
Takže to byl první bod, následně jsme projednávali zákon o referendu, to je návrh ČSSD, který víceméně obsahuje náš návrh, je tam navýšení minimálního počtu podpisů, my jsme původně navrhli 800 000, je tam 850 000, mělo by se rozhodovat samozřejmě většinou všech oprávněných voličů a je tam vyloučena možnost rozhodování týkající se mezinárodních smluv, takže to naše vláda dala kladné stanovisko. 
Potom jsme projednávali návrh poslanců KSČM ohledně dodávek, respektive zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, k tomu jsme přijali neutrální stanovisko. My jsme si vědomi toho, že mezinárodní společenství zrušilo sankce v jaderné oblasti vůči Íránu a je samozřejmě se k tomu vrátit a možná přehodnotit náš postoj, ale samozřejmě to bude určitě předmětem velké debaty ve sněmovně.
Dále jsme projednávali projekty k letošnímu výročí 100 let založení Československa. My jsme konstatovali, že těch projektů je strašně moc a že bychom se chtěli k tomu vrátit. Je velká škoda, že minulá vláda neurčila nějakého vládního zmocněnce pro oslavy stého výročí naší státnosti a diskutovali jsme o tom, jestli není dobré uskutečnit takové 2 velké akce za aktivní účasti našich občanů.
Bod pomoc migrační krizi tam jsme projednávali jednotlivé částky. Celkově se jedná o 150 000 000 v roce 2018, kde například 25 000 000 pro makedonskou republiku na pořízení technického vybavení v oblasti azylové a hraniční infrastruktury, 40 000 000 jde na opravu a rozšíření infrastruktury v uprchlickém táboře Azraq v Jordánsku, pomoc starým lidem, takže to jsme projednali.
A další body budou informovat kolegové, děkuji.

Dan Ťok, ministr dopravy: Dobré dopoledne i ode mě, dámy a pánové, vláda dneska schválila materiál Ministerstva dopravy plus Ministerstva financí o zavedení zlevněného jízdného. Je to plnění našeho volebního programu, kdy jsme slibovali jízdné zdarma, nicméně jsme ho modifikovali podle mě na mnohem férovější přístup, že dáváme 75% slevu seniorům a studentům do 26 let. Ten systém má reagovat na všechny ty, řekl bych, kritiky, které jsme slyšeli, kdyby to bylo jízdné zdarma s nějakou průkazkou, bude velmi administrativně nenáročný, prostě senior přijde s občanským průkazem na pokladnu a na základě toho, že prokáže, že mu je více než 65 let, tak dostane 75% slevu, ta sleva bude postupně uhrazena dopravcům z Ministerstva dopravy a ta sleva bude nejenom na cestování po železnici, ale také pro zejména regionální autobusovou dopravu. Jsme připraveni nebo dáváme tam i možnost pro ty spoje, které jsou dneska už přeplněny, tak aby dopravce mohl ten jednotlivý spoj z té slevy vyloučit, mělo by to přispět ke kvalitě cestování a k tomu, že cestující, kteří budou využívat této slevy, budou zejména využívat takové ty sedlové časy, které nejsou ve špičce. Jsem přesvědčen, že to je krok správným směrem a že to pomůže především motivovat k cestování ekologickým prostředkem, což je železnice, a využívání i té regionální dopravy autobusové. Ještě se zmíním o tom, proč jsme přistoupili i k těm autobusům. Dneska zhruba z 6 300 obcí je obsluhováno vlakem asi 1 300, 6 150 obcí je obsluhováno autobusovou dopravou, tak aby i senioři, kteří bydlí v obci, které nejsou na tratích železnice, tak mohli využívat tuto výhodu, děkuju.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dobrý den i ode mě. Já jsem dneska vládě předložil návrh na odložení změny financování regionální školství o 1 rok. Tím důvodem nebo těmi důvody, které mě k tomu vedly, a bylo to, že v odůvodnění zákona, tak jak byl schválen před dvěma lety, se hovořilo o nákladovosti od tří do pěti miliard korun. My jsme danou problematiku spočetli a vyšlo nám, že aby byla reforma úspěšná, musí do ní být nainvestováno více než 10 miliard korun. A druhým důvodem té obezřetnosti, kdy jsem tento zákon, změnu zákona předložil, je to, že ve střednědobých výdajových rámcích pro rok 2019 nejsou ani ty 3 ani těch 5 miliard korun, tzn. řádné spuštění reformy, ke kterému dochází podle platného zákona od 1. ledna, nebylo doposud rozpočtově pokryto. V průběhu diskuse na vládě jsme se bavili o tom, že učitelské povolání, reforma financování je naší prioritou a byl jsem ujištěn ze strany pana premiéra, že prostředky na reformu regionálního školství jsou prioritní oblastí rozpočtu 2019, a proto jsem po této diskusi svůj návrh stáhl. 

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Já bych ještě s dovolením dodal, jsem ještě zapomněl. My jsme projednávali 10 bodů ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu. Myslím si, že jsme je projednávali velice podrobně a z těch závažnějších věcí, které jsme detailně diskutovali, byly samozřejmě kontroly na Ministerstvu zdravotnictví, Nemocnice na Homolce, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Plzeň. Někde nemocnice nepostupovaly při nákupech léčiv dle zákona o veřejných zakázkách a nakoupily od dodavatelů léčiva za více než 5,5 miliardy korun bez zadávacího řízení. Dále nákupy zdravotnických prostředků nepostupovaly podle zákona o veřejných zakázkách, tam nakupoval 1,5 miliardy bez zadávacího řízení. Takže Nemocnice na Homolce do konce roku 2016 zdravotnické prostředky v hodnotě 2,6 miliard, takže to jsou samozřejmě věci, které se musí změnit, a ministr zdravotnictví má za úkol ty přímo řízené nemocnice udělat porovnání jednotlivých nákupů a snažit se ty nákupy nějakým způsobem zcentralizovat a ztransparentnit. Taky tam byla kontrolní zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Úřad průmyslového vlastnictví, kde NKÚ konstatoval velké rozdíly, například v jednotkových cenách u výukových hodin anglického jazyka nebo u úklidu nebo ostrahy, takže tam jsme se domluvili, že se vrátíme znovu k tomu původnímu projektu, který sice běží, ale je potřeba aktualizovat, k centrálním nákupům nějakých položek, které jsou stejné a kde by mohly skutečně nastat úspory pro celou státní správu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter